Het is mogelijk dat er al investeringen in SIS-integratieprocessen zijn gedaan op de campus. Je kunt deze bestaande integratieprocessen gewoon blijven gebruiken terwijl je de mogelijkheden bestudeert van de integratietypen van het SIS Integration Framework. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat naarmate Learn verder wordt uitontwikkeld, oudere integratieprocessen waarschijnlijk geen ondersteuning bieden voor nieuwere objecten die worden geïntroduceerd om nieuwe functies en voorzieningen van Learn mogelijk te maken.


SIS-integratie en het SIS Integration Framework van Learn

De integratie voor het SIS (studenteninformatiesysteem) helpt beheerders met het integreren van cursus-, gebruikers- en inschrijvingsgegevens met Blackboard Learn. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit diverse bronnen en kunnen verschillende indelingen hebben. De SIS-integratie biedt een eenvoudige manier om een upgrade uit te voeren naar Blackboard Learn vanuit een ander LMS (Learning Management System), zoals CE of Vista. De gegevens van het andere systeem worden tijdens de integratie aangepast aan de gegevensinvoer die wordt gehanteerd in Learn. SIS-integratie maakt het daarnaast mogelijk systeemupdates te delegeren aan andere Blackboard-beheerders, zodat er flexibiliteit kan worden ingebouwd in het systeem.

Het SIS Integration Framework is een framework dat via Building Blocks kan worden uitgebreid en dat gemeenschappelijke functionaliteit biedt aan alle integraties, terwijl via het configuratiescherm voor systeembeheer van Blackboard Learn integraties kunnen worden gedefinieerd, geconfigureerd en beheerd. Het principe is gebaseerd op een scheiding van functionaliteit. Het SIS Framework biedt de voorzieningen om via de UI integraties te maken, te configureren, en uit te voeren en te onderhouden. Daarnaast biedt het framework de integratietypen (gebaseerd op Building Blocks) voor het leveren van de logica die specifiek is voor elk type SIS-integratie. Hierdoor kan het SIS Framework een mix-and-match aanpak ondersteunen voor integratie en tegelijkertijd verschillende instanties van een integratietype bieden. Dit resulteert in een zeer grote flexibiliteit bij het bouwen van oplossingen voor SIS-integratie, aangezien tegemoet lan worden gekomen aan alle integratiebehoeften, van zeer eenvoudig tot uitermate complex.

Meer informatie over SIS-integratietypen

Een extra voorziening die beschikbaar is voor alle integratietypen is on-the-fly gegevenstoewijzing. Hierdoor kunnen inkomende gegevensobjecten op een aangepaste manier worden toegewezen aan gegevensobjecten van Blackboard Learn. Dit betekent dat je aangepaste JavaScripts kunt toepassen op inkomende gegevens. In het geval van het integratietype Momentopname-bestand kun je aangepaste header-toewijzingen toepassen om bestaande gegevensindelingen te koppelen aan indelingen van Blackboard. In de secties met voorbeelden van de verschillende integratietypen kun je meer lezen over aangepaste toewijzing.


Planning

Het werken met SIS-integraties om gegevens door te geven aan Blackboard Learn om zo automatisch het systeem te vullen en bij te werken, heeft een aantal belangrijke voordelen. Op de eerste plaats kan het beheren van cursus- en gebruikersgegevens worden gedelegeerd aan een of meer beheerders die geen toegang via de opdrachtregel nodig hebben tot Blackboard-servers. Een ander voordeel is dat gegevens snel en efficiënt kunnen worden uitgewisseld tussen het SIS en Learn.

Het is erg belangrijk dat alle betrokken partijen deelnemen aan het planningsproces voor de integratie, zodat je input krijgt over het SIS en van de administratie, maar ook van Learn-beheerders. Alleen dan kan een integratie succesvol zijn.

Een succesvolle integratie vereist kennis van de SIS-configuratieopties, de selectie van het Learn-integratietype dat voldoet aan de vereisten en een goed beeld van de gegevensvereisten voor het integratietype. In het geval van de integratietypen Momentopname en Enterprise 1.1 is ook kennis nodig van het uitvoeren van scripts op de server om gegevensoverdracht naar de integratie-eindpunten mogelijk te maken.

Meer informatie over het plannen van SIS-integraties


Consultancy

Een overeenkomst met Blackboard Consulting kan zeer waardevol zijn bij het plannen, schalen en upgraden van integraties. Blackboard Consulting biedt een uitgebreid integratieprogramma dat perfect aansluit bij de behoeften van de instelling.

SIS Integration Framework Mentoring

Het doel van de SIS Integration Framework Mentoring Service is klanten te helpen met de implementatie van Blackboard Learn SIS Integration Framework. Deze service wordt volledig op afstand aangeboden, waarbij een consultant van Blackboard richtlijnen en adviezen geeft over basisgegevenselementen, configuratie, opschonen van gegevens, het schrijven van scripts en probleemoplossing.

Projectactiviteiten

 • Een consultant die voor de duur van het project op afstand uitgebreide hulp kan geven
 • Identificatie van basisgegevenselementen, gedragingen en bedrijfsregels om processen te automatiseren voor het maken van gebruikersaccounts en cursussen, het inschrijven van gebruikers en het toewijzen van medewerkers en docenten aan cursussen.
 • Beslissingen met betrekking tot belangrijke gegevenselementen documenteren in een werkboek voor gegevensplanning voor later gebruik door de klant.
 • Richtlijnen geven voor de configuratie van het SIS Integration Framework zodat dit voldoet aan de vastgelegde gegevensvereisten.
 • Helpen bij het opschonen van gegevens van bestaande gebruikersaccounts in de Blackboard Learn-omgeving om te zorgen voor compatibiliteit met een geautomatiseerde en geïntegreerde omgeving.
 • Een introductie geven van eenvoudige technieken voor het schrijven van scripts voor het transformeren van gegevens binnen de tool SIS Integration Framework.
 • Technieken bespreken voor oplossen van problemen met gegevens en integratie.
 • Beheer van levenscyclus van gegevens bespreken en overzicht geven van best practices voor archiveren en opschonen van Blackboard-gegevens.
 • Eerste configuratie van programma-artefacten van SIS Integration Framework:
  • Documenteren van vereisten voor bedrijfsprocessen (werkboek voor gegevensplanning)
  • Configuratie van integratie documenteren (werkboek voor taken)
  • Naslagmateriaal en documentatie voor het kernproduct van Blackboard Learn

Zet de volgende stap!

Neem contact op met je accountmanager van Blackboard om een afspraak te plannen voor het bespreken van de aanbevolen opties en volgende stappen. Focus op het creëren van draagvlak en het beoordelen van studenten, niet op het navigeren van een complexe gegevensintegratie. Laat Blackboard Consulting je helpen.

De SIS Integration Framework Mentoring Service van Consulting Services kan de ondersteuning bieden die je nodig hebt om de overdracht te automatiseren van gegevens van gebruikers, cursussen en inschrijvingen van een bronsysteem (zoals SIS, LMS, HR of ERP) naar Blackboard Learn. Consultants bepalen samen met jou de belangrijke gegevenselementen, gedragingen en bedrijfsregels.


Hoe het SIS Integration Framework werkt

Afgezien van configuratieopties en integratietypen (deze worden besproken in afzonderlijke secties voor de verschillende integratietypen), wordt het SIS Integration Framework gekenmerkt door vier hoofdconcepten:

 1. Gegevensindeling
 2. Gegevensoverdracht
 3. Gegevenseigendom
 4. Gegevensverwerking

Kort gezegd ontvangt elk integratietype en de op basis daarvan geconfigureerde instanties gegevens die op de juiste manier zijn opgemaakt volgens de vereisten voor de integratie (1) voor overdracht naar Learn via een set integratiespecifieke services(2) waarbij per geconfigureerde integratie-instantie een unieke ID wordt gebruikt die de eigenaar van de gegevens bepaalt(3) voor verwerking door het Learn SIS Framework(4).

Deze vier belangrijke concepten geven samen een goed beeld van de werking van het SIS Integration Framework, hoe je de integratie het beste kunt configureren en hoe je de infrastructuur van de integratie het beste kunt opzetten voor optimale ondersteuning van het SIS Integration Framework.

Gegevensindeling

Elk type gegevensintegratie ondersteunt een gegevensindeling die specifiek is voor dat type integratie. Zo zijn de gegevens voor Enterprise 1.1 anders dan voor Enterprise 1.1 Vista, en ook weer anders voor Momentopname-bestand en LIS. Kennis van deze gegevensindelingen betekent niet alleen dat je kunt afleiden welke objecttypen worden ondersteund door de bijbehorende integratie, maar ook wat de syntaxis is voor aangepaste toewijzing voor het integratietype.

In de onderwerpen over de verschillende integratietypen wordt uitvoerig aandacht besteed aan de gegevensindeling voor elk specifiek integratietype.

Gegevensoverdracht

Elk type gegevensintegratie ondersteunt de overdracht van gegevens via op HTTP gebaseerde service-eindpunten die qua indeling en methode specifiek zijn voor het integratietype. In alle gevallen wordt aangeraden om gegevens te versturen via een HTTPS-verbinding.

In de onderwerpen over de verschillende integratietypen wordt uitvoerig aandacht besteed aan het model voor gegevensoverdracht voor elk specifiek integratietype.

 

Alle integratietypen kunnen bekabeld gegevens ontvangen door gegevens naar de integratie-URL te sturen. Dit is handig in de context van de typen Enterprise 1.1 en Momentopname, aangezien deze nu geschikt zijn voor gegevensoverdracht via een kabel en het posten van gegevens in bestanden.

Gegevenseigendom

Het SIS Integration Framework ondersteunt de mogelijkheid om gegevens te beheren met meer dan één integratietype. Elke geïmplementeerde integratieconfiguratie beheert de gegevens die specifiek zijn voor die bepaalde integratie en verder niks. Hoewel het mogelijk is om gegevens met behulp van gegevensbronsleutels te groeperen voor beheer via de gebruikersinterface en ondersteunende tools, worden deze niet gebruikt door het SIS Integration Framework om wijzigingen van de bijbehorende gegevens te beperken. Dit betekent dat Learn-objecten het eigendom zijn van de integratie die ze heeft 'gemaakt' en niet de bijbehorende gegevensbronsleutels. Dit houdt in dat een integratie bewerkingen kan uitvoeren op alle gegevenspunten waarvan het de eigenaar is, ongeacht de bijbehorende gegevensbronsleutels.

Meer informatie over gegevensbronsleutels

Individuele instanties van hetzelfde integratietype worden uniek geïdentificeerd door een door het systeem gegenereerde UID. Deze UID wordt weergegeven op de configuratiepagina van de integratie en kan, in het geval van LIS, worden gebruikt in de configuratie van het SIS of, in het geval van het integratietype Enterprise of Momentopname, in door de client geleverde services die de integratiegegevens overbrengen naar het eindpunt. Meer informatie over het configureren van LIS of een clientservice vind je in de onderwerpen over configuratie en automatisering voor elk type integratie.

Gegevensverwerking

Ongeacht het type integratie of de gegevensindeling, vindt alle verwerking op dezelfde manier plaats:

 1. Het SIS Integration Framework ontvangt een aanvraag op een eindpunt dat specifiek is voor een bepaald integratietype.
 2. Op basis van de inkomende UID wordt de configuratie van het integratietype geladen.
 3. Bij een succesvolle voorbewerking van de gegevens voor validatie wordt de taak verwerkt door ActiveMQ voor uitvoering op een doeltoepassingsserver van Learn.
 4. De gegevens worden verwerkt aan de hand van de configuratie-instellingen, en aangepaste headers en aangepaste toewijzing als deze worden gebruikt door de integratie.
 5. Alle taken voor objectverwerking worden per object vastgelegd, weggeschreven naar een logbestand en ook opgeslagen in de Learn-database voor weergave in de logboekfunctie van de UI.

In het SIS Integration Framework worden gegevens niet parallel verwerkt, aangezien hierdoor de kans op race-voorwaarden erg groot wordt. Gegevens worden daarom verwerkt volgens het principe van FIFO, zodat ze in de juiste volgorde worden verwerkt. Je moet daarom ook altijd wachten totdat de verwerking van een gegevensset is voltooid voordat je de volgende gegevensset verstuurt.


Integratietypen, objectondersteuning en vereisten

Het Learn SIS Framework ondersteunt vijf integratietypen in een standaardinstallatie die bestaat uit standaardinstellingen en door Blackboard ontworpen integratietypen. Er kunnen extra typen worden ontwikkeld en toegevoegd met behulp van Building Blocks. Deze mogelijkheid van het uitbreiden van de ondersteunde typen betekent een grote meerwaarde voor het SIS Framework in de onderneming, terwijl het ons in staat stelt om de integratietypen op basis van Building Blocks indien nodig buiten het updateschema aan te passen.

Elk door Learn geleverd integratietype biedt ondersteuning voor Learn-objecten en heeft vereisten voor informatiesystemen die specifiek zijn voor dat integratietype. Hieronder vind je een algemene beschrijving van de integratietypen, de objecten die ze ondersteunen en de vereisten voor informatiesystemen voor ondersteuning van de integratie.

De integratietypen ondersteunen Learn-objecten zoals opgegeven door het integratietype. Er is geen 100% overlap in objectondersteuning voor alle integratietypen. Dit is een belangrijke overweging bij het kiezen van een integratietype. Een andere belangrijke overweging is de mogelijkheid van het informatiesysteem om ondersteuning te bieden voor het integratietype en de gegevensindeling. Raadpleeg de secties over de verschillende integratietypen als je meer wilt weten over een bepaald integratietype, de gegevensindeling en de methoden van gegevenstransport.

Aangezien Learn een steeds betere ondersteuning biedt voor de integratie van informatiesystemen, richten we ons met name op de typen LIS 2.0 en Momentopname-bestand. Deze twee moeten worden beschouwd als de belangrijkste doelen voor integratie. De andere drie integratietypen worden aangeboden om ondersteuning te geven voor klanten met bestaande integraties waarin deze typen worden gebruikt en die geïnteresseerd zijn in het inzetten van het SIS Framework. Het is belangrijk om te weten dat deze drie integratietypen, Enterprise 1.1, Enterprise 1.1 Vista en Momentopname-XML, niet meer zullen worden aangepast voor ondersteuning van nieuwe Learn-objecten.

Enterprise 1.1 en Enterprise 1.1 Vista

Enterprise 1.1 werd geïntroduceerd in 2002 en was bedoeld als opvolger van Enterprise 1.0 (1999). Het betreft een gegevensbeschrijving op basis van XML voor het doorgeven van informatie over personen, groepen en groepslidmaatschappen. Enterprise 1.1 was bedoeld voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen Enterprise-systemen van instellingen en vooraanstaande leveranciers hebben de norm ingevoerd voor integratiedoeleinden, waaronder WebCT en Learn.

Er wordt vaak gesproken over Enterprise 1.1 in de context van 'door gebeurtenissen gestuurde' integraties, maar dit type werd ook gebruikt voor het genereren van platte gegevensbestanden. De twee 'versies' van Enterprise 1.1 die door Learn worden ondersteund, zijn de originele Vista-versie en een Ellucian Banner-versie die uitbreidingen bevat van de specificatie voor Banner-clients. Dit zijn de integratietypen Enterprise 1.1 Vista en Enterprise 1.1 in het SIS Framework.

Ondersteunde objecten

Ontworpen voor instellingen die:

 • Een overzicht geven van de bedrijfsprocessen
 • Configuratierichtlijnen bieden van het SIS Integration Framework
 • Eenvoudige technieken voor het schrijven van scripts verstrekken
 • Technieken aanbieden voor het oplossen van problemen met gegevens en integratie
 • Beslissingen inzake belangrijke gegevenselementen documenteren
Ondersteunde objecten - LIS 1.1
ObjectBeschrijving
CursussenGegevens voor het maken en beheren van cursussen
GebruikersGegevens voor het maken en beheren van systeemgebruikers (studenten, docenten, stafmedewerkers, etc.)
InschrijvingenGegevens voor het maken en beheren van cursuslidmaatschappen (inschrijvingen)
KnooppuntenGegevens voor het maken en beheren van hiërarchierelaties.
PeriodesGegevens voor het maken en beheren van semesters.
Gecombineerde cursussenGegevens voor het samenvoegen van onderliggende en bovenliggende cursussen.
Instellingsrollen

Gegevens voor het beheren van relaties tussen gebruikersrollen.

Primaire instellingsrol kon in deze integratie (alleen) worden ingesteld voor het gebruikersobject via een aangepaste veldtoewijzing. Integraties waarin instellingsrollen volledig worden ondersteund, bieden ondersteuning voor zowel primaire als secundaire instellingsrollen.

Organisaties

Gegevens voor het maken en beheren van organisatiesite voor Learn.

In deze integratie kunnen organisaties worden gemaakt door een aangepaste veldtoewijzing van cursusobjecten. Integraties waarin organisaties volledig worden ondersteund, kunnen afzonderlijke velden hebben die speciaal zijn bedoeld voor organisaties.

Informatiesystemen

PeopleSoft-versies:

PeopleSoft Campus Solutions 9, bundel 21 of eerder

Versies van Ellucian Banner:

Banner General

- 8.0 of hoger voor Intcomp 8.0.1

- 8.1 of hoger voor Intcomp 8.0.2

Banner Student

- 8.0 of hoger voor Intcomp 8.0.1

- 8.1 of hoger voor Intcomp 8.0.2

Banner Intcomp - 8.0.1 of hoger

Banner Financial Aid - 8.x

Banner Integration for eLearning - 8.0

Ellucian Colleague

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Voordat je toezegt Enterprise 1.1 te ondersteunen, moet je vaststellen of nieuwere versies van externe systemen worden ondersteund.

Raadpleeg de sectie over het integratietype Enterprise 1.1 voor een uitvoerige beschrijving van het integratietype. Belangrijk hierbij is dat de gegevensindeling iets verschilt tussen de twee ondersteunde varianten van Enterprise 1.1 (Standard en Vista).

LIS 2.0

LIS 2.0: Learning Information 2.0 moet worden gezien als de vervanger van Enterprise 1.1 en omvat een oplossing die is gebaseerd op lessen die zijn getrokken uit de implementatietekortkomingen van Enterprise 1.1. In LIS 2.0 worden niet alleen de gegevens beschreven, maar ook de methoden voor het transporteren en voor het publiceren en verbruiken van die gegevens. Hierdoor is het mogelijk om de gegevens in het LIS-compatibele bronsysteem één op één te koppelen aan de processen die ervoor zorgen dat die gegevens kunnen worden verwerkt, om zo plug-and-play integraties te ondersteunen. LIS 2.0 is gebaseerd op webservices; compatibele systemen wisselen gegevens uit met behulp van bekende services, waarvoor ze alleen maar twee eindpunten in het systeem hoeven aan te geven.

LIS 2.0 is een model dat wordt gestuurd door gebeurtenissen, hoewel het mogelijk is om platte bestanden te genereren die voldoen aan de XML-gegevensbeschrijving en deze handmatig te uploaden.

Ondersteunde objecten

Ondersteunde objecten - LIS 2.0
ObjectBeschrijving
CursussenGegevens voor het maken en beheren van cursussen
GebruikersGegevens voor het maken en beheren van systeemgebruikers (studenten, docenten, stafmedewerkers, etc.)
InschrijvingenGegevens voor het maken en beheren van cursuslidmaatschappen (inschrijvingen)
PeriodesGegevens voor het maken en beheren van semesters.
Instellingsrollen

Gegevens voor het beheren van relaties tussen gebruikersrollen.

Primaire instellingsrol kon in deze integratie (alleen) worden ingesteld voor het gebruikersobject via een aangepaste veldtoewijzing. Integraties waarin instellingsrollen volledig worden ondersteund, bieden ondersteuning voor zowel primaire als secundaire instellingsrollen.

Organisaties

Gegevens voor het maken en beheren van organisatiesite voor Learn.

In deze integratie kunnen organisaties worden gemaakt door een aangepaste veldtoewijzing van cursusobjecten. Integraties waarin organisaties volledig worden ondersteund, kunnen afzonderlijke velden hebben die speciaal zijn bedoeld voor organisaties.

Informatiesystemen

PeopleSoft-versies:

PeopleSoft Campus Solutions 9, bundel 22 of hoger

Versies van Ellucian Banner:

Banner General

- 8.1 of hoger is vereist

Banner Student

- 8.1 of hoger is vereist

Banner Intcomp

- 8.0.2 of hoger is vereist

Banner Financial Aid

- 8,11

Voor Oracle Application Server

- 10.1.3

Ellucian Colleague

Vereist ILP versie 3.5

Voordat je toezegt Enterprise 1.1 te ondersteunen, moet je vaststellen of nieuwere versies van externe systemen worden ondersteund.

Meer informatie over LIS - IMS Learning Information Services

Momentopname-bestand

Learn ondersteunt ook gegevensimport via een Momentopname-bestand. Momentopname was de eerste ondersteunde integratie binnen Learn Enterprise en is een succesverhaal vanwege de krachtige eenvoud van de aanpak. In het begin werden zowel XML- als CSV-bestanden ondersteund: één bestand per gegevensbeheertaak voor gebruikers, cursussen, inschrijvingen en toewijzing van docenten. Het SIS Framework ondersteunt de verwerking van momentopname-bestanden via de integratietypen Momentopname-XML en Momentopname-bestand. Momentopname-bestand is echter de enige indeling die vanaf nu wordt bijgewerkt voor ondersteuning van 'nieuwe' gegevensobjecten. Momentopname-XML wordt op dit vlak niet bijgewerkt en zal mogelijk niet voldoen aan toekomstige integratievereisten.

Ondersteunde objecten

Ondersteunde objecten - Momentopname-bestand
ObjectBeschrijving
CursussenGegevens voor het maken en beheren van cursussen en de cursusweergave
GebruikersGegevens voor het maken en beheren van systeemgebruikers (studenten, docenten, stafmedewerkers, etc.)
InschrijvingenGegevens voor het maken en beheren van cursuslidmaatschappen (inschrijvingen)
KnooppuntenGegevens voor het maken en beheren van hiërarchierelaties.
PeriodesGegevens voor het maken en beheren van semesters.
CataloguscategorieënGegevens voor het maken en beheren van de cursuscatalogus van Learn.
Instellingsrollen

Gegevens voor het beheren van relaties tussen gebruikersrollen.

Primaire instellingsrol kon in deze integratie (alleen) worden ingesteld voor het gebruikersobject via een aangepaste veldtoewijzing. Integraties waarin instellingsrollen volledig worden ondersteund, bieden ondersteuning voor zowel primaire als secundaire instellingsrollen.

Organisaties

Gegevens voor het maken en beheren van organisatiesite voor Learn.

In deze integratie kunnen organisaties worden gemaakt door een aangepaste veldtoewijzing van cursusobjecten. Integraties waarin organisaties volledig worden ondersteund, kunnen afzonderlijke velden hebben die speciaal zijn bedoeld voor organisaties.

Gecombineerde cursussenGegevens voor het samenvoegen van onderliggende en bovenliggende cursussen.
WaarnemersGegevens voor het maken en beheren van waarnemers.

Informatiesystemen

PeopleSoft-versies:

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Versies van Ellucian Banner:

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Ellucian Colleague

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Voordat je toezegt Momentopname-bestand te ondersteunen, moet je controleren of het extraheren van gegevens in geïnstalleerde versies van externe systemen wordt ondersteund.

Meer informatie over Momentopname-bestand

Momentopname-XML

Momentopname-XML heeft veel weg van de Enterprise 1.1-specificatie, met enkele specifieke toevoegingen voor Learn. Net als Enterprise 1.1 biedt Momentopname-XML meer flexibiliteit omdat de XML-bestanden één gegevenstype kunnen bevatten, maar ook meerdere gegevenstypen die dan in één keer worden verwerkt.

Nog een belangrijk punt: de gegevensindeling Momentopname-XML moet niet de eerste keuze zijn voor een integratie aangezien er alleen nog onderhoudsupdates worden uitgebracht en er geen ondersteuning voor nieuwe objecten is en er geen nieuwe functies meer worden ontwikkeld. De kans is groot dat er in de toekomst een aankondiging zal komen dat de ondersteuning voor Momentopname-XML helemaal gaat stoppen, uiteraard wel met voldoende tijd voor klanten om over te stappen naar een ander type integratie.

Ondersteunde objecten

Ondersteunde objecten - Momentopname-XML
ObjectBeschrijving
CursussenGegevens voor het maken en beheren van cursussen
GebruikersGegevens voor het maken en beheren van systeemgebruikers (studenten, docenten, stafmedewerkers, etc.)
InschrijvingenGegevens voor het maken en beheren van cursuslidmaatschappen (inschrijvingen)
CataloguscategorieënGegevens voor het maken en beheren van de cursuscatalogus van Learn.
Instellingsrollen

Gegevens voor het beheren van relaties tussen gebruikersrollen.

Primaire instellingsrol kon in deze integratie (alleen) worden ingesteld voor het gebruikersobject via een aangepaste veldtoewijzing. Integraties waarin instellingsrollen volledig worden ondersteund, bieden ondersteuning voor zowel primaire als secundaire instellingsrollen.

Organisaties

Gegevens voor het maken en beheren van organisatiesite voor Learn.

In deze integratie kunnen organisaties worden gemaakt door een aangepaste veldtoewijzing van cursusobjecten. Integraties waarin organisaties volledig worden ondersteund, kunnen afzonderlijke velden hebben die speciaal zijn bedoeld voor organisaties.

WaarnemersGegevens voor het maken en beheren van waarnemers.

Informatiesystemen

PeopleSoft-versies:

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Versies van Ellucian Banner:

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Ellucian Colleague

Vereist tools voor de extractie en conversie van gegevens voordat deze naar Learn worden verzonden

Voordat je toezegt Momentopname-XML te ondersteunen, moet je controleren of het extraheren van gegevens in geïnstalleerde versies van externe systemen wordt ondersteund.

Meer informatie over Momentopname-XML

Aangepaste integraties

Aangezien het SIS Integration Framework kan worden uitgebreid met behulp van Building Blocks, kun je de API's van het SIS Framework gebruiken om aangepaste integratietypen te bouwen die aansluiten bij specifieke behoeften van de instelling. Dit is van toepassing als je informatiesysteem geen ondersteuning biedt voor een van de door Learn aangeboden integratietypen of als de instelling specifieke integratiebehoeften heeft waarin niet wordt voorzien door de integratietypen van Learn. In deze gevallen kun je zelf een Building Block voor een integratie bouwen, zodat je volledige controle hebt over de Learn-objecten die de integratie ondersteunt en de integratielogica die specifiek is voor je informatiesysteem.


Algemene ondersteuning en configuratie

Blackboard Support Services biedt ondersteuning voor de integratietypen die standaard aanwezig zijn in Learn. Als je vragen hebt of als er problemen zijn met de configuratie of integratieprocessen, kun je contact opnemen met support door een ondersteuningsticket aan te maken op Behind the Blackboard.

Je configureert Learn voor het ontvangen van gegevens voor elk van de integratietypen via de configuratiepagina's voor SIS-integratie in het configuratiescherm voor systeembeheer. Als je hebt bepaald welk type integratie het beste past bij de behoeften van de instelling en mogelijkheden van het informatiesysteem, moet je de volgende negen stappen uitvoeren vanaf de hoofdpagina voor het configureren van SIS:

 1. Maak de integratie door het type integratie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Maken.
 2. Configureer de nieuw gemaakte integratie.
 3. Zet de integratie in de testmodus.
 4. Wijzig eventuele aangepaste toewijzingen.
 5. Test de integratie (de gegevens in Learn blijven ongewijzigd als een integratie in de testmodus staat).
 6. Controleer de configuratie door de integratielogboeken te bekijken in de UI.
 7. Herhaal stappen 4-6 totdat de integratie op de gewenste manier werkt.
 8. Maak de integratie actief om deze te gaan gebruiken.
 9. Monitor de integratie door de integratielogboeken te bestuderen.

Zie voor meer informatie de configuratieonderwerpen voor elk integratietype.


Integratielogboeken

Je kunt voor alle integratietypen logboeken inzien via de UI voor logboekregistratie voor het SIS Integration Framework. Vanuit de UI heb je toegang tot logboeken met de status van de geconfigureerde integraties. Je ziet informatie per object en overeenkomstig het gekozen detailniveau. Zo heb je altijd een goed beeld van de bewerkingen van de integratie.

Je kunt logboekberichten sorteren op type en integratie.

De logboeken zijn niet alleen vanuit de UI te raadplegen, maar worden ook weggeschreven naar schijf voor archiveringsdoeleinden en voor langetermijn-analyse en -evaluatie.

Het tijdstempel dat wordt weergegeven bij Laatste logboekitem (op de pagina Logboekfunctie) en Laatste gebeurtenis (op de pagina Integraties) is voor gebeurtenissen zoals die zijn vastgelegd volgens de geselecteerde registratieniveaus.

Je kunt ook REST Web Services gebruiken om logboeken en fouten te raadplegen die zijn opgetreden tijdens de gegevensverwerking.

Om toegang te krijgen tot de logboeken, voeg je /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid} toe aan je domein van Blackboard Learn. Het systeem genereert een referentiecode, dataSetUid, voor elke keer dat een invoerbestand wordt verwerkt. Deze parameter is vereist voor het retourneren van resultaten. De fout en het uitvoeringsbericht worden vastgelegd in de tabel DATA_INTGR_LOG.

Er zijn aanvullende parameters beschikbaar om de gegevens te segmenteren: 

 • logLevel-parameter: /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid}?logLevel=(DEBUG,WARNING,ERROR,INFORMATION).nbsp;
 • Standaard-pagineringsparameters: /learn/api/v1/logs/sis/{dataSetUid}?limit=25&&offset=10. Een standaardaanvraag heeft een limiet van 20 pagina's, tenzij je deze waarde wijzigt. 

Het proces voor het oplossen van problemen met records in Web Services is niet gewijzigd ten opzichte van het proces voor het oplossen van fouten via de UI. Als je het foutbericht “niet gevonden” ziet, is het mogelijk dat de dataSetUid niet bestaat in het systeem of dat het invoerbestand nog wordt verwerkt.