Directe gegevenstoegang is opgenomen in de SaaS Advantage-implementatielaag en is mogelijk als add-on beschikbaar voor bepaalde klanten in de SaaS Plus-implementatielaag. Zie Plus- en Advantage-implementatielagen van Learn SaaS voor meer informatie over de verschillende implementatielagen.

Als onderdeel van het Open Database-initiatief dat in 2010 van start is gegaan, biedt Blackboard directe gegevenstoegang voor Learn SaaS. Met behulp van directe gegevenstoegang kun je op ieder moment een query uitvoeren op een bijna real-time replica van de Learn-database. Supportmedewerkers kunnen problemen oplossen; academisch personeel kan gegevens verzamelen van acceptatie, gebruik en de doeltreffendheid van bepaalde initiatieven; en leidinggevenden kunnen aan de hand van echte gegevens de ROI evalueren en met gegevens onderbouwde beslissingen nemen.

Directe gegevenstoegang bestaat uit twee componenten: de SaaS Read Replica-database en gedetailleerde schemadocumentatie.


SaaS Read Replica-databases

 • Bijna real-time: gegevens worden in bijna real-time bijgewerkt vanuit productiedatabases.
 • Veilig: gegevens en gegevensoverdracht worden gecodeerd en alleen opgegeven IP-adressen zijn toegestaan.
 • Hoge prestaties: databases draaien op hardware die gelijkwaardig is aan de productiehardware.
 • Flexibele toegang: je kunt je favoriete DB-clienttoepassing of -technologie gebruiken.*

*Moet ondersteuning bieden voor verbindingen naar PostgresSQL over SSL.


Databasedocumentatie

De documentatie wordt beschikbaar gesteld als HTML-pakketten in Javadoc-indeling en bevat informatie over de structuur van de Learn SaaS-database, inclusief lay-out en afhankelijkheden tussen tabellen. De onderstaande pakketten bevatten een beschrijving van de gegevenskenmerken van de tabellen en kolommen, met inbegrip van gegevenstypen, grootten, gebruik van nulwaarden, index, sequentie, sleutels en beperkingen. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de belangrijkste tabellen en kolommen.

Deze informatie is bedoeld voor beheerders en ontwikkelaars met een gemiddelde tot zeer goede kennis van relationele databases.

In de Blackboard-repository of met behulp van de volgende koppelingen kun je de schema's of wijzigingen bekijken. Je kunt de pakketten ook downloaden van Behind the Blackboard, op de pagina Download Files voor een release.

ReleaseSchema en wijzigingen
9.1 Q4 2019 en hogerSchema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q2 2019Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q4 2018Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q2 2018Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q4 2017Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q2 2017

Schema bekijken

9.1 Q4 2016Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q2 2016Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 Q4 2015Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 van oktober 2014Schema bekijken | Wijzigingen bekijken
9.1 van april 2014Schema bekijken | Wijzigingen bekijken

Wat is er niet inbegrepen?

Hoewel de replica een volledige en complete kopie van de productiedatabase is, bevat het gepubliceerde schema in de documentatie geen complete beschrijving van elk databaseobject in Blackboard Learn. De volgende informatie is niet opgenomen:

 • Gedetailleerde toelichting van enkele tabellen en kolommen.
 • Geen informatie over opgeslagen procedures, weergaven, triggers of databasetaken.

Toegang tot de gegevens

Wanneer de instelling de functie voor directe gegevenstoegang koopt of kiest voor de optie Learn SaaS Advantage, krijg je van Blackboard deze gegevens die nodig zijn om verbinding te maken met de leesreplica van de database.

Meer informatie over het gebruik ervan met RDS.SSL van Amazon AWS

Je kunt maximaal vijf sets gebruikersnamen/wachtwoorden aanvragen.

Als onderdeel van de beveiligingsaanpak zijn verbindingen alleen toegestaan vanaf een beperkt aantal IP-adressen. Blackboard zal de instelling vragen om maximaal vijf unieke bron-IP-adressen vanaf waar je interactie met de leesreplica mogelijk wilt maken. Als het lastig is om deze IP-adressen vast te stellen, kun je de adressen opvragen door vanaf de betreffende computers naar http://checkip.amazonaws.com/ te gaan.

Als je een VPN zoals Zscaler gebruikt op een apparaat waarmee je verbinding wilt maken, moet je de VPN uitschakelen voordat je naar http://checkip.amazonaws.com/ gaat om het IP-adres van de machine op te vragen. Anders krijg je mogelijk het verkeerde adres voor DDA-toegang.


Gegevens omzetten in informatie

Je beschikt nu weliswaar over deze toegang, maar hoe nu verder? De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

 • Om wat voor gegevens gaat het?
 • Wat voor soort dingen wil ik weten?
 • Waar moet ik nog meer op letten/naar kijken?
 • Hoe ga ik te werk om deze gegevens te benutten?
 • Wat doet deze query eigenlijk?

De antwoorden en hulp krijg je met directe gegevenstoegang:


De tool pgAdmin gebruiken

Om toegang te krijgen tot de gegevens heb je een database-explorer, rapportagetool of andere software nodig die via SSL verbinding kan maken met de PostgresSQL-database. In ons voorbeeld, en om je te helpen met het testen van je verbinding, gebruiken we de gratis, open source-tool pgAdmin, die beschikbaar is voor zowel Mac als Windows.

Blackboard kan geen technische ondersteuning bieden voor pgAdmin of voor andere software van derden die je gebruikt om verbinding te maken met de leesreplica. De hier verstrekte informatie is alleen bedoeld als voorbeeld. De interface van pgAdmin kan verschillen afhankelijk van versie en platform. De tool is niet in het Nederlands beschikbaar. We hebben geprobeerd om de meest actuele en nauwkeurige informatie te geven.

Voordat je begint:

 • Download en installeer de nieuwste versie van pgAdmin voor je besturingssysteem.
 • Download de openbare SSL-sleutel en sla deze op je computer op (maak een notitie van de locatie).

Een nieuwe databaseverbinding maken en configureren

 1. Open pgAdmin en selecteer het pictogram van een stekker om een verbinding met een server toe te voegen.
 2. Vul de velden op het tabblad Properties in:
  • Naam: je kunt elke naam gebruiken
  • Host: deze waarde krijg je van Blackboard
  • Poort: 5432
  • Service: niks invullen
  • Maintenance DB: postgres
  • Gebruikersnaam: deze waarde krijg je van Blackboard
  • Wachtwoord: deze waarde krijg je van Blackboard
  • Store Password?: uitgeschakeld laten voor betere beveiliging
  • Kleur: kies een weergavekleur (optioneel)
  • Groep: laat leeg of vul een groep in als je die hebt gemaakt
 3. Vervolgens moet je het SSL-certificaat instellen in pgAdmin. Op het tabblad SSL:
  • SSL: kies Require in de vervolgkeuzelijst
  • Server Root Certificate File: blader naar de opgeslagen openbare SSL-sleutel (rds-combined-ca-bundle.pem)*
 4. Selecteer OK om op te slaan

pgAdmin zoekt standaard naar bestanden met de extensie .crt. Het PERM-bestand wordt echter geconverteerd naar .crt wanneer je OK selecteert.

Een SQL-query uitvoeren

 1. Selecteer in het venster Object browser van pgAdmin de database waarop je een query wilt uitvoeren.
 2. Selecteer het SQL-pictogram in de werkbalk. Het pictogram ziet eruit als een vergrootglas.
 3. Het venster SQL Editor verschijnt. Typ je query in dit venster.
 4. Probeer deze eenvoudige query om alle gebruikersrecords op te vragen:

  select * from USERS

 5. Selecteer de groene pijl als je klaar bent.