Je kunt integraties voor studenteninformatiesystemen (SIS) maken en bewerken om informatie uit andere gegevensbronnen, waaronder andere Learning Management Systems, over te brengen naar Blackboard Learn.


SIS-integraties maken

Ga als volgt te werk om de basisinformatie voor een SIS-integratie te maken en te configureren.

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Wijs Integratie maken aan om de lijst te openen.
 4. Selecteer het type integratie.
  • Kies IMS Enterprise 1.1 om een integratie toe te voegen die voldoet aan de IMS-normen.
  • Kies IMS Enterprise 1.1 - Vista om een integratie toe te voegen die compatibel is met Vista-systemen.
  • Kies IMS Learning Information Services om een integratie toe te voegen die voldoet aan de LIS-normen.
  • Kies Momentopname-bestand om een integratie toe te voegen die compatibel is met het opdrachtregelprogramma Momentopname van Blackboard Learn.
  • Kies Momentopname-XML om een integratie toe te voegen die compatibel is met het opdrachtregelprogramma Momentopname van Blackboard Learn.
 5. Stel in de secties Integratie-eigenschappen, Gegevensondersteuning en Geavanceerde configuratie opties in voor de integratie, zoals beschreven in Integraties van studenteninformatiesystemen configureren.
 6. Selecteer Verzenden.

SIS-integraties bewerken

Ga als volgt te werk om de basisconfiguratie en -informatie voor een bestaande SIS-integratie te wijzigen.

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Open het menu van de integratie en selecteer Bewerken.
 4. Wijzig de integratie-instellingen in de sectie Integratie-eigenschappen.
 5. Wijzig de instellingen voor gegevensondersteuning in de sectie Gegevensondersteuning.
 6. Wijzig de geavanceerde configuratie-instellingen in de sectie Geavanceerde configuratie.
 7. Selecteer Verzenden.

Configuratie van SIS-integratie

In de onderstaande tabel worden de eigenschappen beschreven die je moet instellen als je een nieuwe SIS-integratie gaat maken.

Eigenschappen van SIS-integratie
Optie Beschrijving
Integratie-eigenschappen
Integratienaam Verplicht. Typ een unieke naam voor de integratie.
Beschrijving Typ een beschrijving voor de integratie.
Gedeelde gebruikersnaam Verplicht. De gedeelde gebruikersnaam wordt automatisch gegenereerd uit het SIS-systeem en in dit tekstvak weergegeven.
Gedeeld wachtwoord

Verplicht. Typ het wachtwoord voor deze integratie bij gebruik van integratie- eindpunten. Het wachtwoord wordt gebruikt met Gedeelde gebruikersnaam.

In gekloonde omgevingen wordt dit veld verwijderd en moet het opnieuw worden ingesteld.

Scheidingsteken invoerbestand Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand. Selecteer het type scheidingsteken dat wordt gebruikt in het invoerbestand. Dit is het teken waarmee velden in het gegevensbestand van elkaar worden gescheiden. Dit zijn de beschikbare opties:
 • Komma
 • Dubbele punt
 • Pipe
 • Tab
 • Overige
URL voor batch-webservice SIS Learning Information Services Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van een Learning Information Services op basis van IMS. Typ de eindpunt-URL voor de batch-webservice voor Learning Information Services in uw studenteninformatiesysteem. De URL wordt gebruikt om de bulkoverdracht van gegevens tussen Blackboard Learn en het SIS te coördineren. Als je geen URL opgeeft, werkt de bulkoverdracht van gegevens mogelijk niet goed.
Gebruikersnaam batch-webservice Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van een Learning Information Services op basis van IMS. Als het SIS een afzonderlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor de batch-webservice, typ je hier de gebruikersnaam. Als je geen gebruikersnaam opgeeft in dit tekstvak, wordt de waarde voor Gedeelde gebruikersnaam gebruikt.
Wachtwoord batch-webservice Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van een Learning Information Services op basis van IMS. Als het SIS een afzonderlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor de batch-webservice, typ je hier het wachtwoord. Als je geen wachtwoord opgeeft, wordt de waarde voor Gedeeld wachtwoord gebruikt.
Gebruikersnaam voor downloaden van batchbestanden Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van een Learning Information Services op basis van IMS. Als het SIS een afzonderlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor het downloaden van batchbestanden, voer je de gebruikersnaam in. Als je geen gebruikersnaam opgeeft in dit tekstvak, wordt de waarde voor Gedeelde gebruikersnaam gebruikt.
Wachtwoord voor downloaden van batchbestanden Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van een Learning Information Services op basis van IMS. Als het SIS een afzonderlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor het downloaden van batchbestanden, voer je het wachtwoord in. Als je geen wachtwoord opgeeft, wordt de waarde voor Gedeeld wachtwoord gebruikt.
Integratiestatus Verplicht. Opties voor integratiestatus:
 • Inactief: Er worden geen verzoeken verwerkt en er worden geen gegevens bijgewerkt in de database.
 • Actief: kies deze status om verzoeken te verwerken, gegevens bij te werken in de database en de integratie zichtbaar te maken voor gebruikers.
 • Bezig met testen: gegevens worden niet geïntegreerd in het live systeem.

Blackboard adviseert integraties eerst deze status te geven. Als je deze status selecteert, kun je de integratie eerst testen en eventuele problemen verhelpen voordat je de integratie uitrolt in de productieomgeving. Als de testfase is afgerond, moet je de status instellen op Inactief of Actief.

Detailniveau logboeken Verplicht. De optie Detailniveau logboeken bepaalt wat er voor deze integratie wordt vastgelegd in de SIS-logboeken.
 • Alleen fouten: Alle onherstelbare problemen, en problemen waardoor aanmaak-, bijwerk-, uitschakel- of opschoonbewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Fouten en waarschuwingen: Alle niet-onherstelbare problemen, problemen met een bepaalde record of een succesvolle bewerking waarvoor een wijziging van een record noodzakelijk was.
 • Alle diagnoseberichten: Geslaagde activiteiten, inclusief recordtypen en -aantallen, timing en gegevens.
 • Alle diagnose- en foutopsporingsberichten: Alle afzonderlijke records en pogingen tot gegevenstransformatie.

Als je een detailniveau selecteert, wordt automatisch ook het onderliggende detailniveau ingeschakeld (of onderliggende detailniveaus). Als je bijvoorbeeld het detailniveau Berichten selecteert, worden er fouten, waarschuwingen en berichten vastgelegd.

Actieve diagnostische logboekregistratie Als je Detailniveau logboeken instelt op Alle diagnoseberichten of Alle diagnose- en foutopsporingsberichten, selecteer je een tijd voor de actieve logboekregistratie. Diagnostische logboekregistratie kan het best worden gebruikt voor korte testperioden en kan prestatieproblemen veroorzaken als deze functie ingeschakeld blijft. Nadat de gekozen tijd is verlopen, worden er fouten en waarschuwingen in de logboeken geregistreerd. We raden je aan de logboeken op te schonen wanneer je klaar bent met testen.
Gegevensondersteuning
Gegevensbron van Learn

Verplicht. Geef aan welke gegevensbron moet worden gebruikt tijdens de integratie met Blackboard Learn.

 • De gegevensbron van Learn gebruiken die is gedefinieerd in de inkomende gegevens
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer Nieuwe gegevensbron in de lijst en typ de sleutel van de nieuwe gegevensbron in het tekstvak.
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer de sleutel van een bestaande gegevensbron in de lijst.
Voorvoegsel batch-UID Voorkom ID-conflicten door een voorvoegsel op te geven voor objecten die worden gemaakt tijdens de integratie. Blackboard adviseert om deze instelling niet meer te wijzigen nadat er gegevens zijn gemaakt voor de integratie.
Bovenliggend knooppunt hiërarchie Verplicht. Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1, IMS Enterprise 1.1 - Vista en Momentopname-bestand.
 • Hiërarchie maken onder het hoogste niveau
 • Hiërarchie maken onder het opgegeven knooppunt. Selecteer Knooppunt zoeken als je uit verschillende knooppunten kunt kiezen.
Hiërarchieniveaus Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1 - Vista.
 • Knooppunten integreren op divisieniveau
 • Knooppunten integreren op groepsniveau
 • Knooppunten integreren op cursusaanbodniveau. Als u knooppunten integreert op cursusaanbodniveau, kunnen er duizenden knooppunten worden gemaakt.
Geïmpliceerde sectiekoppeling Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1 - Vista. Je kunt desgewenst een koppeling maken voor iedere inkomende sectie, gebaseerd op het geselecteerde hiërarchieniveau.
Geavanceerde configuratie
Gebruikers Het Learn-objecttype met de naam Users is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Persoon
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Persoon
 • IMS Learning Information Services: Persoon
 • Momentopname-bestand: Persoon
 • Momentopname-XML: Persoon

Selecteer de methode voor het afhandelen van conflicten in de lijst Invoegingen en updates:

 • Niet invoegen of bijwerken: gegevens uit het invoerbestand niet bijwerken.
 • Alleen invoegingen: alleen nieuwe gegevens uit het invoerbestand toevoegen (gegevens nog niet aanwezig in het systeem). Bestaande gegevens worden niet bijgewerkt.
 • Alleen updates: alleen bestaande gegevens bijwerken. Geen nieuwe gegevens toevoegen aan het invoerbestand.
 • Slimme invoegingen of updates: nieuwe gegevens toevoegen en bestaande gegevens uit het invoerbestand bijwerken.

Selecteer de methode voor het afhandelen van conflicten in de lijst Verwijderde:

 • Niet uitschakelen of opschonen: geen gegevens in het systeem verwijderen of markeren voor verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Uitschakelen: markeren voor verwijderen, maar gegevens niet daadwerkelijk verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Opschonen: gegevens verwijderen van het systeem op basis van het invoerbestand.
Cursussen Het Learn-objecttype met de naam Courses is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Cursussecties
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Cursussecties
 • IMS Learning Information Services: Cursussectie
 • Momentopname-bestand: Cursus
 • Momentopname-XML: Cursus

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Organisaties Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Organizations is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Organisatie
 • Momentopname-XML: Organisatie

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Inschrijvingen Het Learn-objecttype met de naam Enrollments is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Lidmaatschap
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Lidmaatschap
 • IMS Learning Information Services: Lidmaatschap
 • Momentopname-bestand: Cursuslidmaatschap
 • Momentopname-XML: Lidmaatschap

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Organisatie-inschrijvingen Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand. Het Learn-objecttype met de naam Organization Enrollments is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Organisatielidmaatschap

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Waarnemerskoppeling Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Observer Association is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Waarnemerskoppeling
 • Momentopname-XML: Lidmaatschap waarnemer

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Cursuscategorieën Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Course Categories is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Cursuscategorie
 • Momentopname-XML: Cursuscategorie

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Lidmaatschap cursuscategorie Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Course Category Membership is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Lidmaatschap cursuscategorie
 • Momentopname-XML: Lidmaatschap cursuscategorie

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Organisatiecategorieën Deze optie is alleen beschikbaar als je een integratie van het type Momentopname-bestand of Momentopname-XML maakt. Het Learn-objecttype met de naam Organization Categories is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Organisatiecategorie
 • Momentopname-XML: Organisatiecategorie

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Lidmaatschap organisatiecategorie Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Organization Category Membership is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Lidmaatschap organisatiecategorie
 • Momentopname-XML: Lidmaatschap organisatiecategorie

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Koppelingen secundaire instellingsrol Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand en Momentopname-XML. Het Learn-objecttype met de naam Secondary Institution Role Associations is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Secundaire gebruikersrol binnen instelling
 • Momentopname-XML: Lidmaatschap portaalrol

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Koppelingen van doelen Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand. Het Learn-objecttype met de naam Goals Association is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Koppeling cursusdoel

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Periodes Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1, IMS Enterprise 1.1 - Vista, IMS LIS en Momentopname-bestand. Als dit object wordt gebruikt, worden hiermee perioden toegewezen aan cursussen. Het Learn-objecttype met de naam Terms is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Periode
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Periode
 • IMS Learning Information Services: Periodegroep
 • Momentopname-bestand: Periode

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Gecombineerd Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het maken van een integratie voor IMS Enterprise 1.1 of IMS Enterprise 1.1 - Vista. Als dit object wordt gebruikt, biedt het de mogelijkheid om te werken met verschillende cursus-ID's die zijn gekoppeld aan gecombineerde cursussen die kunnen worden samengevoegd tot één cursus. Het Learn-objecttype met de naam Cross List is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Gecombineerde koppeling
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Gecombineerde koppeling

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Hiërarchieknooppunten Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het maken van een integratie voor IMS Enterprise 1.1 of een tekstbestand zonder opmaak van Momentopname. Het Learn-objecttype met de naam Hierarchy Nodes is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Groep
 • Momentopname-bestand: Hiërarchieknooppunt

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Hierarchy Nodes (Division) Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1 - Vista. Het Learn-objecttype met de naam Hierarchy Nodes (Division) is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Divisies

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Hierarchy Nodes (Group) Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1 - Vista. Het Learn-objecttype met de naam Hierarchy Nodes (Group) is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Groepen

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Hierarchy Nodes (Course Offering) Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type IMS Enterprise 1.1 - Vista. Het Learn-objecttype met de naam Hierarchy Nodes (Course Offering) is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1 - Vista: Cursusaanbod

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

User Associations Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het maken van een integratie voor IMS Enterprise 1.1 of een tekstbestand zonder opmaak van Momentopname. Het Learn-objecttype met de naam User Associations is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • IMS Enterprise 1.1: Gebruikerskoppeling
 • Momentopname-bestand: Gebruikerskoppeling

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Cursuskoppelingen Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand. Het Learn-objecttype met de naam Course Associations is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Cursuskoppeling

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.

Organisatiekoppelingen Deze optie is alleen beschikbaar voor integraties van het type Momentopname-bestand. Het Learn-objecttype met de naam Organization Associations is als volgt gekoppeld aan het overeenkomstige SIS-objecttype:
 • Momentopname-bestand: Organisatiekoppeling

Selecteer de methode voor het verwerken van conflicterende items in de lijst Nieuwe en bijgewerkte objecten, en in de lijst Verwijderde objecten. Zie Gebruikers voor definities van alle beschikbare selecties.