Doelen importeren

Je kunt een reeks XML-bestanden gebruiken om doelen te importeren in Blackboard Learn. Maak een XML-bestand voor iedere set met doelen, zip de XML-bestanden samen en upload het pakket.

Gebruik op een Mac niet de ingebouwde comprimeerfunctie om een zip-bestand te maken voor het importeren van je doelen. Gebruik in plaats daarvan de opdracht compress in Terminal.

Een XML-bestand mag niet meer dan één set met doelen bevatten. Je kunt een oneindig aantal categorieën en doelen hebben in die set met doelen.

Elk bestand bevat deze gegevens:

 1. Informatie over set met doelen.
 2. Categoriegegevens. Je moet deze code dupliceren en bewerken voor elke categorie in de set met doelen. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard_document> aan het einde van het bestand.
 3. Informatie over doelen. U moet deze code dupliceren en bewerken voor elk doel in de categorie. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard> aan het einde van het bestand.

Bestanden uploaden

Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Doelen. Op de pagina Doelen ga je met de muisaanwijzer over Set met doelen toevoegen om het menu te openen en selecteer je Set met doelen importeren. Blackboard Learn verwerkt alle bestanden tegelijkertijd.


XML-sjabloon van een set met doelen, inclusief categorieën en doelen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Define a goal set -->
<!-- Create a separate XML file for each goal set -->
<standard_document year="ENTER RELEVANT YEAR HERE" revision_date="ENTER REVISION DATE AND TIME HERE" uid="ENTER DOCUMENT ID HERE. Do not uses spaces."
   uid_provider="ENTER 2 CHARACTER PROVIDER CODE HERE" status="ENTER A, I, or R" editable="ENTER TRUE OR FALSE">
   
   <!-- Define the organization that is the source for this goal set -->
   <organization org_code="ENTER A SOURCE CODE HERE (UP TO 256 CHARACTERS)" country_code="US">
      ENTER FULL TEXT OF GOAL SOURCE HERE.
   </organization>
   
   <!-- Define the name of the goal set -->
   <subject code="ENTER ID FOR GOAL SET HERE. Do not use spaces.">
      ENTER GOAL SET NAME HERE</subject>
   
   <!-- Define the goal set type -->
   <document_set uid="ENTER ID FOR GOAL SET TYPE HERE. Do not use spaces.">
      ENTER FULL TEXT OF GOAL SET TYPE HERE</document_set>
   
   <!-- Define the categories -->
   <!-- Create one <grade_range&gt; element and one <standard&gt; element for each category -->
   <grade_range lo="ENTER LOWEST POSITION IN CATEGORY LIST" hi="ENTER HIGHEST POSITION IN CATEGORY LIST"
      code="ENTER ID FOR CATEGORY HERE. Do not use spaces.">ENTER FULL TEXT OF CATEGORY NAME HERE</grade_range>
   <standard uid="ENTER ID FOR CATEGORY HERE. Do not use spaces.">
      <title>ENTER FULL TEXT OF CATEGORY NAME HERE</title>
      <grade_range_ref code="ENTER CATEGORY ID HERE"/>
      
      <!-- Define the Goals -->
      <!-- Create one <item&gt; element for each goal in the category -->
      <item uid="ENTER UNIQUE ID OF GOAL HERE. Do not use spaces." parent_uid="ENTER ID OF PARENT GOAL HERE OR LEAVE BLANK" label="ENTER FULL TEXT OF GOAL TYPE HERE" linkable="ENTER Y OR N"
         stem="ENTER ANY LEADING TEXT FOR THE GOAL HERE OR LEAVE BLANK" doc_num="ENTER THE ID OF THE GOAL HERE OR LEAVE BLANK">
         <statement>ENTER THE FULL TEXT OF THE GOAL STATEMENT HERE</statement>
      </item>
   </standard>
   
</standard_document>

Voorbeeld

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="PHYS101" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
   <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
   <subject code="PHYSLAB01">Physics Lab Goals</subject>
   <document_set uid="INTRO">Introductory Goals</document_set>
   
   <grade_range lo="1" hi="1" code="MEASURE">The Measurement Category</grade_range>
   <standard uid="1">
      <title>Measurement</title>
      <grade_range_ref code="MEASURE"/>
      <item uid="001" parent_uid="" label="Instrumentation Type" linkable="Y" stem="The student will:" doc_num="MEASURE_001">
         <statement>learn how to use a micrometer</statement>
      </item>
      <item uid="002" parent_uid="001" label="Instrumentation Type" linkable="N" stem="The student will:" doc_num="MEASURE_002">
         <statement>understand the uncertainty in measurements</statement>
      </item>
   </standard>
   
   <grade_range lo="2" hi="2" code="NOTEBOOK">The Lab Notebook Category</grade_range>
   <standard uid="2">
      <title>Lab Notebooks</title>
      <grade_range_ref code="NOTEBOOK"/>
      <item uid="003" parent_uid="" label="Documentation Type" linkable="Y" stem="The student will:" doc_num="NOTE_001">
         <statement>record lab results in detail</statement>
      </item>
   </standard>
</standard_document>

Andere voorbeelden

Je kunt andere voorbeelden van XML-bestanden bekijken (volledig in het Engels) door je aan te melden op Behind the Blackboard en naar artikelnummer 13668, Blackboard Learn and CE/Vista Standards Documents te gaan.


Beschrijvingen elementen/attributen

Pas de relevante attributen en waarden aan in de sjabloon.

Element/attribuutBeschrijving
standard_documentHet element <standard_document> beschrijft de eigenschappen van de set met doelen. Er mag maar één element <standard_document> aanwezig zijn in het bestand.
yearHet jaar, in de notatie JJJJ. Bijvoorbeeld "2013".
revision_dateDe datum en tijd van de revisie in de notatie JJJJ-MM-DD UU:MM:SS. Bijvoorbeeld "2013-12-20 13:40:00".
uidDe document-ID. Gebruik niet meer dan 37 tekens. Gebruik geen spaties.
uid_providerEen ID van twee tekens voor de provider van de set met doelen. Bijvoorbeeld "PS".
statusEén teken om de status aan te geven. Dit element is niet verplicht. Als je het wilt gebruiken, moet het een van de volgende waarden hebben:
 • A - (actief) De set met doelen is beschikbaar voor alle cursussen.
 • I - (inactief) De set met doelen is niet beschikbaar voor cursussen.
 • R - (beperkt) De set met doelen is alleen zichtbaar voor cursussen die expliciet zijn gekoppeld aan de categorie. (Als je een categorie wilt koppelen aan een cursus, open je het menu naast de categorie en selecteer je Koppelen aan cursussen.)

Deze waarde wordt vervangen door de keuze van de knop Status in de UI wanneer je het XML-bestand importeert.

editableDit is "true" of "false". Dit element is niet verplicht. Als u true opgeeft, kan de set met doelen worden gewijzigd in de UI. Als je false opgeeft, zijn wijzigingen niet mogelijk (behalve het instellen van de status op A, I of R).
organizationHet element <organization> beschrijft de organisatie die de bron vormt van het doel. Er mag maar één element <organization> aanwezig zijn in het bestand.

Vervang de tijdelijke tekst "TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE BRON VOOR DE SET MET DOELEN". Vervang de tekst bijvoorbeeld door "Blackboard College".

org_codeEen ID voor de bron. De ID kan uit maximaal 256 tekens bestaan. Bijvoorbeeld "BB".
country_codeEen ID van twee tekens die het land van de bron aangeeft. Bijvoorbeeld "NL".
subjectHet element <subject> bepaalt de naam van de set met doelen. Er mag maar één element <subject> aanwezig zijn in het bestand.

Vervang de tijdelijke tekst "VOER HIER DE NAAM VAN DE SET MET DOELEN IN". Vervang de tekst bijvoorbeeld door "Doelen practicum natuurkunde".

Deze naam wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Set met doelen op het scherm Doelen.
 2. In het veld Naam van set op het scherm Set met doelen bewerken.
 3. In de kolom Naam van set met doelen op het scherm Inhoud.
 4. In de kolom Set met doelen en de vervolgkeuzelijst Set met doelen op het scherm Doelen ontdekken.
codeEen ID voor de set met doelen. Gebruik niet meer dan vijf tekens. Gebruik geen spaties.
document_setHet element <document_set> beschrijft het type set met doelen. Er mag maar één element <document_set> aanwezig zijn in het bestand.

Vervang de tijdelijke tekst "TYP HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET TYPE SET MET DOELEN". Gebruik niet meer dan 101 tekens. Vervang de tekst bijvoorbeeld door "Doelen introductie".

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In het veld Type set op het scherm Set met doelen bewerken.
 2. In de vervolgkeuzelijst Type voor set met doelen op het scherm Doelen ontdekken.
uidEen ID voor het type set met doelen. Gebruik geen spaties.
grade_rangeHet element <grade_range> Het element. Het bestand moet een of meer elementen <grade_range> bevatten. Het aantal elementen <grade_range> moet overeenkomen met het aantal elementen<standard>.

Vervang de tijdelijke tekst "TYP HIER DE VOLLEDIGE NAAM VAN DE CATEGORIE". Gebruik niet meer dan 101 tekens.

Deze tekst wordt niet weergegeven in de UI.

lo, hiAanduidingen voor de laagste en hoogste posities waarop deze categorie moet worden weergegeven in de lijst.

Deze argumenten worden meestal gebruikt om een categorie op een andere positie weer te geven dan volgens alfabetische sortering. Met deze regels wordt de categorie "Groep 1-2" bijvoorbeeld boven aan de lijst geplaatst:

<grade_range lo="1" hi="1" code="K">Kindergarten</grade_range>
<grade_range lo="2" hi="2" code="1">Grade 1</grade_range>
<grade_range lo="3" hi="3" code="2">Grade 2</grade_range>
<grade_range lo="4" hi="4" code="3">Grade 3</grade_range>
<grade_range lo="5" hi="5" code="4">Grade 4</grade_range>

codeEen ID voor de categorie. Gebruik geen spaties.

De waarde voor dit element moet overeenkomen met een kenmerk code in een van de elementen <grade_range_ref>. Dit element wordt gebruikt om het element <grade_range> te koppelen aan het element <grade_range_ref>.

standardHet element <standard> beschrijft de set met doelen voor een categorie.

Het bestand moet een of meer elementen <standard> bevatten. Het aantal elementen <standard> moet overeenkomen met het aantal elementen<grade_range>.

uidEen ID voor de doelen. Bijvoorbeeld "001". Elk element <standard> moet een unieke ID hebben.

Deze ID wordt in de UI weergegeven in het veld Unieke ID op het scherm Doel bewerken.

titleDe titel van de categorie. Bijvoorbeeld "Metingen". Er mag maar één element <title> aanwezig zijn in elk element <standard> in het bestand.

Deze titel wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Categorie op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Categorie op het scherm Inhoud.
 3. In de vervolgkeuzelijst Categorie op het scherm Doelen ontdekken.
grade_range_refHet element <grade_range_ref> koppelt de set met doelen aan de categorie. Er mag maar één element <grade_range_ref> aanwezig zijn in elk element <standard> in het bestand.
codeVoer het kenmerk code van het element <grade_range> voor de overeenkomstige categorie in.
itemHet element <item> beschrijft een doel. Het bestand moet een of meer elementen <item> bevatten in elk element <standard> in het bestand.
uidEen unieke ID voor het doel. Gebruik niet meer dan 257 tekens.
parent_uidDe ID van het bovenliggende doel. Als er geen bovenliggend doel bestaat, verwijdert u de tijdelijke tekst en laat u dit attribuut leeg.
labelHet type doel. Bijvoorbeeld "Type instrument". Deze tekst wordt in de UI weergegeven in de vervolgkeuzelijst Doeltype op het scherm Doelen ontdekken.
linkableEen van deze:
 • Y - er gelden geen beperkingen voor het doel.
 • N - er gelden beperkingen voor het doel.

Beperkte doelen zijn alleen zichtbaar voor cursussen die expliciet zijn gekoppeld aan de categorie. Op het scherm Doelen geeft het pijlpictogram naast deze doelen aan dat deze kunnen worden geopend in een nieuw venster. Als je een cursus wilt koppelen aan een categorie, open je het menu van de categorie en selecteer je Koppelen aan cursussen.

stemDe voorlooptekst voor het doel. Bijvoorbeeld "De student:". Als er geen voorlooptekst is, verwijder je de tijdelijke tekst en laat je dit attribuut leeg.

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Doelen op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Doel op het scherm Doelen ontdekken.
doc_numDe ID van het doel. Bijvoorbeeld "METINGEN_001". Gebruik niet meer dan 101 tekens. Als je geen ID wilt weergeven voor het doel, verwijder je de tijdelijke tekst en laat je dit attribuut leeg.

Deze tekst wordt op de volgende plaatsen weergegeven in de UI:

 1. In de kolom Doelen op het scherm Doelen.
 2. In de kolom Doel-ID op het scherm Doel bewerken.
 3. In de kolom ID op het scherm Inhoud.
 4. In de lijst Doel op het scherm Doelen ontdekken.

Schema

Hieronder zie je een XML-schema voor deze XML-bestanden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <!-- ================================== -->
    <!-- Standard Document -->
    <xs:element name="standard_document">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="organization"/>
                <xs:element ref="subject"/>
                <xs:element ref="document_set"/>
                <xs:element ref="grade_range" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="standard" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="year" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\d\d\d\d"/>
                        <!-- For example, "2014" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="uid_provider" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="ST_two-character_code">
                        <!-- For example, "PS" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="uid" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\S{1,37}"/>
                        <!-- For example, "PHYS101" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="status" use="optional">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="A"/>
                        <xs:enumeration value="I"/>
                        <xs:enumeration value="R"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="revision_date" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="\d\d\d\d-\d\d-\d\d \d\d:\d\d:\d\d"/>
                        <!-- For example, "2014-01-30 09:15:00" -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="editable" use="optional">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="true"/>
                        <xs:enumeration value="false"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Organization -->
    <xs:element name="organization">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_non_blank_string">
                    <xs:attribute name="org_code" type="ST_256-character_code" use="required"/>
                    <xs:attribute name="country_code" type="ST_two-character_code" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Blackboard College" -->
                <!-- For example, "BB" -->
                <!-- For example, "US" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Subject -->
    <xs:element name="subject">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_non_blank_string">
                    <xs:attribute name="code" use="required">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="\S{1,5}"/>
                                <!-- For example, "LAB01" -->
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Physics Lab Goals" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Document Set -->
    <xs:element name="document_set">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_1_to_101_characters">
                    <xs:attribute name="uid" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "Introductory Goals" -->
                <!-- For example, "INTRO" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Grade Range -->
    <xs:element name="grade_range">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="ST_1_to_101_characters">
                    <xs:attribute name="lo" type="xs:integer" use="required"/>
                    <xs:attribute name="hi" type="xs:integer" use="required"/>
                    <xs:attribute name="code" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
                </xs:extension>
                <!-- For example, "The Measurement Category" -->
                <!-- For example, "1" -->
                <!-- For example, "1" -->
                <!-- For example, "NOTEBOOK" -->
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Standard -->
    <xs:element name="standard">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="title"/>
                <xs:element ref="grade_range_ref"/>
                <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="uid" type="ST_non_blank_string" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Title -->
    <xs:element name="title" type="ST_non_blank_string"/>
    <!-- For example, "Lab Notebooks" -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- Grade Range Ref -->
    <xs:element name="grade_range_ref">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="code" type="ST_string_with_no_spaces" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Item -->
    <xs:element name="item">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="statement"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="uid" type="ST_goal_uid" use="required"/>
            <xs:attribute name="stem" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="parent_uid" type="ST_parent_goal_uid" use="required"/>
            <xs:attribute name="linkable" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="N"/>
                        <xs:enumeration value="Y"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="label" type="ST__string" use="required"/>
            <xs:attribute name="doc_num" use="required">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value=".{0,101}"/>
                        <!-- 0 to 101 characters -->
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <!-- For example, "The student will:" or blank -->
            <!-- For example, "Instrumentation Type" -->
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!-- ================================== -->
    <!-- Statement -->
    <xs:element name="statement" type="ST_non_blank_string"/>
    <!-- For example, "understand the uncertainty in measurements" -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- Simple Data Types -->
    <!-- ================================== -->
    <!-- String with no spaces -->
    <xs:simpleType name="ST_string_with_no_spaces">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S+"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Two-character code -->
    <xs:simpleType name="ST_two-character_code">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S\S"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- 256-character code -->
    <xs:simpleType name="ST_256-character_code">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\S{1,256}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Goal UIDs -->
    <xs:simpleType name="ST_goal_uid">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,257}"/>
            <!-- 1 to 257 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ST_parent_goal_uid">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{0,257}"/>
            <!-- 0 to 257 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- No more than 101 characters -->
    <xs:simpleType name="ST_1_to_101_characters">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,101}"/>
            <!-- 1 to 101 characters -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Non-blank string -->
    <xs:simpleType name="ST_non_blank_string">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{1,}"/>
            <!-- At least 1 character -->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- Possibly blank string -->
    <xs:simpleType name="ST__string">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value=".{0,}"/>
            <!-- Can be empty-->
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!-- ================================== -->
</xs:schema>


De manier waarop deze bestanden de UI beïnvloeden

In de onderstaande afbeeldingen ziet u hoe items in het XML-bestand worden weergegeven in de gebruikersinterface (UI).

De afbeeldingen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Hoewel de tekst van de bestanden hierboven wel is vertaald, zal het duidelijk zijn hoe de relaties tussen XML-bestand en UI werken.

Het scherm Doelen

In deze afbeelding zie je hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doelen.

Het scherm Doel bewerken

In deze afbeelding zie je hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doel bewerken. Dit scherm wordt weergegeven als je op het scherm Doelen het menu rechts van een doel opent en Doel bewerken selecteert. De opdracht Doel bewerken is niet beschikbaar als het kenmerk editable van het element <standard_document> is ingesteld op "false".

Het scherm Set met doelen bewerken

In deze afbeelding zie je hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Set met doelen bewerken. Dit scherm wordt weergegeven als je op het scherm Doelen het menu rechts van een doel opent en Bewerken selecteert.) De velden Naam van set en Type set kunnen niet worden gewijzigd als het kenmerk editable van het element <standard_document> is ingesteld op "false".)

Het scherm Inhoud

In deze afbeelding zie je hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Inhoud.

Het scherm Doelen ontdekken

In deze afbeelding zie je hoe het XML-bestand is gerelateerd aan items op het scherm Doelen ontdekken. Dit scherm wordt weergegeven wanneer je Overeenstemmingen toevoegen kiest op het scherm Inhoud.


Items verwijderen

Je kunt geen items verwijderen door nieuwe bestanden te uploaden. U kunt items verwijderen via de gebruikersinterface.


Items toevoegen en vervangen

De eenvoudigste manier om items toe te voegen of te vervangen, is door de bestaande items te verwijderen (via de gebruikersinterface) en vervolgens een bestand met de bijgewerkte gegevens te uploaden.

Als u items wilt toevoegen of vervangen zonder de gebruikersinterface, leest u hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

De hiërarchie van UID's

 • De set met UID's voor een doel (in feite de set met UID's voor <standard_document>, <document_set>, <standard> en <item>) moet uniek zijn binnen alle bestanden.
 • Deze UID's vormen een hiërarchie:
  • <standard_document>
  • <document_set>
  • <standard>
  • <item>

De UID van het element <standard> is ook gerelateerd aan het kenmerk code van het element <grade_range>, zoals hieronder is beschreven.

Nieuwe items toevoegen

Je kunt nieuwe items toevoegen, of oude items vervangen, door de UID's van items hoger in de hiërarchie ongewijzigd te laten en andere UID's te gebruiken voor items die lager in de hiërarchie staan.

Voorbeeld

 1. Stel dat u eerst een bestand uploadt met de volgende attributen. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_set>
  UID
  <grade_range>
  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1DOCS_SET_1CATEGORIE_1STANDAARD_1ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1span>">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_1">Category 1</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_1">
        <title>Category 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

 2. Als je vervolgens een bestand uploadt met de volgende kenmerken, worden er een nieuwe categorie en een nieuw doel aangemaakt.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_set>
  UID
  <grade_range>
  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1DOCS_SET_1CATEGORIE_ASTANDAARD_AITEM_A

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_A">Category A</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_A">
        <title>Category A</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_A"/>
        <item uid="ITEM_A" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

  Als je de UID van het element <standard> wijzigt, moet je ook het kenmerk code van het element <grade_range> . Als je alleen de UID van het element <standard> wijzigt, mislukt de import.

 3. Als je vervolgens een bestand uploadt met dezelfde kenmerken maar met andere inhoud, wordt de verklaring van het doel bijgewerkt.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_A">Category A</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_A">
        <title>Category A</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_A"/>
        <item uid="ITEM_A" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the new goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

Namen wijzigen

Als u dezelfde set UID's uploadt maar met andere code-attributen, worden de namen van de items gewijzigd.

Voorbeeld

 1. Stel dat je eerst een bestand uploadt met de volgende kenmerken. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <subject>
  CODE
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1ONDERWERP_1DOCS_SET_1CATEGORIE_1STANDAARD_1ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_1">Category 1</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_1">
        <title>Category 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

 2. Als je vervolgens een bestand uploadt met de volgende kenmerken, wordt de naam van de set met doelen gewijzigd (van Set met doelen 1 in Set met doelen B).
  <standard_
  document>

  UID
  <subject>
  CODE
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1ONDERWERP_BDOCS_SET_1CATEGORIE_1STANDAARD_1ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_B">Goal Set B</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_1">Category 1</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_1">
        <title>Category 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

Deze procedure werkt ook voor het hernoemen van het kenmerk code van het element <grade_range>.

Items hoger in de hiërarchie toevoegen of wijzigen

Je krijgt een foutmelding en het bestand wordt niet geüpload als de UID's voor elementen lager in de hiërarchie al zijn gebruikt, maar met UID's voor elementen hoger in de hiërarchie.

Voorbeeld

 1. Stel dat je eerst een bestand uploadt met de volgende kenmerken. Het resultaat hiervan bestaat uit een set met doelen, een categorie en een doel.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_1DOC_SET_1CATEGORIE_1STANDAARD_1ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_1" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_1">Category 1</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_1">
        <title>Category 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

 2. Als u vervolgens probeert een bestand met de volgende kenmerken te uploaden, lukt dit niet.
  <standard_
  document>

  UID
  <document_
  set>

  UID
  <grade_
  range>

  CODE
  <standard>
  UID
  <item>
  UID
  STANDAARD_DOC_CDOC_SET_1CATEGORIE_1STANDAARD_1ITEM_1

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <standard_document year="2013" revision_date="2013-12-20 13:40:00" uid="STANDARD_DOC_C" uid_provider="PS" status="A" editable="true">
     <organization org_code="BB" country_code="US">Blackboard College</organization>
     <subject code="SUBJECT_1">Goal Set 1</subject>
     <document_set uid="DOC_SET_1">Goal Set Type 1</document_set>
     <grade_range lo="1" hi="1" code="CATEGORY_1">Category 1</grade_range>
     <standard uid="STANDARD_1">
        <title>Category 1</title>
        <grade_range_ref code="CATEGORY_1"/>
        <item uid="ITEM_1" parent_uid="" label="" linkable="Y" stem="" doc_num="DOC_NUM_1">
           <statement>This is the goal.</statement>
        </item>
     </standard>
  </standard_document>

Als u items hoger in de hiërarchie wilt toevoegen of wijzigen, moet u andere UID's gebruiken voor items lager in de hiërarchie.