Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave.

Afhandeling van cijfers achter de komma voor eindcijfers

Instellingen hanteren specifieke en speciaal ontwikkelde beleidsregels voor het verwerken, berekenen en publiceren van cijfers in officiële transcripties en andere registratiesystemen. Blackboard Learn vormt een belangrijk onderdeel van dit proces. Cursusleiders gebruiken Blackboard Learn voor het nakijken, beoordelen en berekenen van cijfers voor alledaagse beoordelingsactiviteiten met als doel cijferschalen toe te passen en eindcijfers te publiceren. Het publiceren van cijfers verschilt enorm per instelling, met name de regels voor afronden, het toepassen van schalen en wat er gebeurt bij de overgang naar een andere schaal.

Het is belangrijk dat beheerders en faculteitsmedewerkers begrijpen wat er gebeurt in de cijferlijst wanneer verschillende regels en berekeningen worden toegepast, zodat de beleidsregels van de instelling niet worden overtreden. Voor studenten is het belangrijk dat er duidelijkheid is omtrent scores, schalen en cijfers.

Om deze redenen wordt er overal in Blackboard Learn een eenduidige verwerking van cijfers gehanteerd, zodat de totstandkoming van cijfers voor iedereen transparant is.

Praktijkvoorbeelden

Er zijn instellingen die cijfers niet afronden, met name niet aan het begin en einde van de toegepaste schalen. 

Voorbeeld: Als een “B+” begint bij 87,125%, moet de student 87,1250% halen en niet 87,1249% om een “B+” te krijgen.

Als de schaal van “A” begint bij 90%, moet dit 90,00 zijn en niet 89,99 volgens het beleid van een groot aantal instellingen. Wanneer een faculteitsmedewerker cijfers weergeeft als gehele getallen, is het zeer belangrijk dat ze begrijpen dat er aan de voorwaarden is voldaan en dat de cijfers niet zijn beïnvloed door de afrondingsregels van de cijferlijstsoftware.

Blackboard Learn gebruikt een consistente softwarebibliotheek om alle cijferlijstberekeningen uit te voeren tot 15 decimalen. Om er zeker van te zijn dat berekeningen van het eindcijfer zo goed mogelijk overeenkomen met wat handmatig kan worden berekend op basis van de weergegeven cijfers in de cijferlijst, is een hogere mate van precisie nodig zonder dat er informatie wordt weergegeven die nadelig is voor de gebruikerservaring.

Berekeningsmethodieken van Blackboard Learn

Om tegemoet te komen aan de diverse beleidsregels voor het publiceren van cijfers, heeft Blackboard Learn gekozen voor een aanpak die geschikt is voor zowel eenvoudigere regels als de meer complexe scenario's. Raadpleeg de onderstaande lijst om te begrijpen hoe en waarom een cijfer op een bepaalde manier worden weergegeven in de verschillende onderdelen van Blackboard Learn, zoals Mijn cijfers, Grade Center, en in offline cijfergegevens. 

Deze methodieken worden overal in het product toegepast vanaf Learn 9.1 Q4 2017 cumulatieve update 1, Q2 2017 cumulatieve update 3 en Q4 2016 cumulatieve update 4.

 1. Alle cijfers worden weergegeven met ten minste twee decimalen, met inbegrip van hele getallen. De reden hiervoor is dat zo duidelijk wordt aangegeven dat een getal niet het resultaat is van afronding. 
  • Voorbeelden:
   • 100% wordt weergegeven als 100,00%
   • 5 punten wordt weergegeven als 5,00 punten
 2. Berekeningen waarin cijfers achter de komma worden gebruikt, worden weergegeven. Eventuele volgnullen na de tweede decimaalpositie worden echter niet weergegeven.
  • Voorbeelden:
   • 81% wordt weergegeven als 81,00%
   • 83,3% wordt weergegeven als 83,30%
   • 85,12500% wordt weergegeven als 85,125%
 3. Berekeningen die als resultaat cijfers achter de komma opleveren, inclusief herhaalde cijfers, worden afgekapt na de vijfde decimaalpositie. Deze afkapping wordt alleen voor de weergave gebruikt en waarden worden nooit naar boven afgerond. In volgende berekeningen wordt het volledige cijfer tot maximaal 15 cijfers achter de komma gebruikt. 
  • Voorbeelden van afkappen:
   • 83,33333333333333…% wordt weergegeven als 83,33333%
   • 75,13792864928…% wordt weergegeven als 75,13792%

    Als de bovenstaande voorbeelden worden gebruikt in aanvullende berekeningen, wordt de volledige waarde (maximaal 15 decimalen) gebruikt.

Cursusleiders hebben hierdoor een grotere mate van nauwkeurigheid en transparantie in berekeningen, zodat ze er desgewenst voor kunnen kiezen om naar boven af te ronden bij het bepalen van een eindcijfer of om te voldoen aan instellingsbeleid dat naar boven afronden ondersteunt.