Hvordan kan jeg se Blackboard Learn på et annet språk?

Du kan se Blackboard Learn på forskjellige språ med språkpakker. Du kan angi språkpakker på tre nivåer: Systemnivå, emnenivå og brukernivå.

Systemnivå

Institusjonen din angir en språkpakke som systemstandard. Dette er språket som vises hvis ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

Emnenivå

I enkelte tilfeller kan undervisere angi en annen språkpakke. Hvis språkpakken tvinges brukt, brukes det aktuelle språket for alle. En spansklærer kan for eksempel tvinge alle brukere til å se emnemateriellet på spansk. Hvis språkpakken ikke er obligatorisk, kan du velge et annet språk, om dette er tilgjengelig. Språkpakkevalgene dine overstyrer emnespråkpakken hvis sistnevnte ikke blir angitt som obligatorisk.

Brukernivå

På brukernivået kan enkeltpersoner velge de språkpakkene de foretrekker.


Kan jeg få hjelp på dette nettstedet på andre språk?

Ja, Blackboard oversetter hjelpeinnholdet for enkelte produkter til andre språk. Du kan bytte språk ved å velge et annet språk øverst til høyre på siden.


Hvordan endrer jeg språkpakken?

  1. Velg pilen ved siden av navnet ditt i sidetoppteksten for å åpne menyen.
  2. Velg Innstillinger.
  3. Velg Personlig informasjon.
  4. Velg Endre personlige innstillinger.
  5. Velg en språkpakke i menyen.
  6. Velg Send.

Du finner språkinnstillingene på samme sted – uavhengig av hvilket språk du velger.

Stavekontrollen støtter engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk og spansk. Stavekontrollen fungerer ikke med andre språkpakker. Hvis stavekontrollen ikke gjenkjenner språkpakken, bruker den en støttet ordbok.


Hvordan endrer jeg språkpakken?

  1. Velg språk i profilen din.
  2. Velg en språkpakke fra rullegardinlisten.
  3. Velg Send.

Du finner språkinnstillingene på samme sted – uavhengig av hvilket språk du velger.

Stavekontrollen støtter engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk og spansk. Stavekontrollen fungerer ikke med andre språkpakker. Hvis stavekontrollen ikke gjenkjenner språkpakken, bruker den en støttet ordbok.