Hvordan finner jeg emnene mine?

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over emnene dine.

Emner-siden har du tilgang til alle emnene dine. Det kan hende du har noen emner med Ultra-emnevisningen og andre med Original-emnevisningen.

Alle emnekort har en oversikt over emnets ID- emnets tittel og underviser. Hvis emnet ditt har flere undervisere, kan du velge Flere undervisere for å se en liste over dem. Velg Mer informasjon hvis du vil se beskrivelsen og tidsplanen, hvis det er lagt til.

Mer på Emner-siden


Kan jeg tilpasse emnelisten min?

Nei, du kan ikke endre rekkefølgen på emnene i listen. Emner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester.

Hvis du ofte åpner et emne, kan du velge stjerneikonet for å legge det til som favoritt, slik at det vises øverst på emnelisten din. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet på nytt for å fjerne et emne fra favorittlisten når du ikke skal jobbe med det ofte mer.


Hva betyr alternative filformater?

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan underviserne bruke dette verktøyet til å sikre at alle studenter har tilgang til emneinnhold.

Når en underviser legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Finn en fil i emnet ditt. Velg Last ned-ikonet Alternative formater . Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Emnelisten min er feil.

Blackboard har dessverre ikke tilgang til skolers Blackboard Learn-nettsteder og kan ikke hjelpe deg med konkrete tilknytningsproblemer. Emnetilknytninger håndteres forskjellig fra skole til skole.

Avhengig av hvordan Blackboard Learn er konfigurert på skolen din, kan det hende du kan skjule emner fra Mine emner-modulen. Velg tannhjulikonet øverst i menyen. På Tilpass: Mine emner-siden kan du velge hvilke emner du vil se i Mine emner-modulen. Velg deretter Send. Hvis du ikke får det til, kan du kontakte skolens IT'-avdeling for å få hjelp.


Hvordan kan jeg melde meg av eller legge til emner?

Blackboard har dessverre ikke tilgang til skolers Blackboard Learn-nettsteder og kan ikke hjelpe deg med konkrete tilknytningsproblemer. Emnetilknytninger håndteres forskjellig fra skole til skole. Kontakt den som har ansvaret for registrering.


Jeg klarer ikke å finne eller åpne innholdet i emnet mitt.

Kontakt læreren. Læreren kontroller tilgjengeligheten for prøver, oppgaver og annet innhold. Av og til angir lærere betingelser for tilgang til innhold. Det kan for eksempel være nødvendig å merke en leksjon som gjennomgått før du får tilgang til en oppgave.

Det kan også være lurt å sjekke at du bruker en støttet nettleser og et støttet operativsystem.


Jeg trenger mer tid i emnet mitt.

Hvis du må ha tilgang til et emne lenger, for eksempel fordi du har vært syk eller registrerte deg sent, må du kontakte underviseren. Emnetilknytninger håndteres forskjellig fra skole til skole. Hvis en underviser har gitt deg tilgang til et emne i et tidligere semester, vises det under det aktuelle semesteret på Emner-siden. Dette avhenger imidlertid av hvordan Blackboard Learn er konfigurert på skolen din.


Jeg var midt i en oppgave da jeg mistet alt.

Det er dessverre sannsynligvis ikke mulig å få tilbake informasjonen. Du må lage den på nytt. Hvis du får problemer under en prøve og du ikke kan fortsette, bør du kontakte læreren din med en gang Blackboard har ikke tilgang til skolens Blackboard Learn-nettsted og kan derfor ikke hjelpe deg med slike problemer.

Det kan hende du mister informasjon hvis noe av dette skjer:

  • Internett-tilkoblingen er brutt.
  • Nettleseren ble lastet inn på nytt.
  • Nettleseren ble tidsavbrutt på grunn av inaktivitet. Blackboard har sikkerhetsinnstillinger som logger deg av hvis du ikke gjør noe på en stund.

Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå slike problemer i fremtiden:

  • Bruk om mulig en kablet tilkobling når du tar en prøve. Noen trådløse Internett-tilkoblinger kan være upålitelige.
  • Ikke last inn siden i nettleseren på nytt.
  • Ikke lukk nettleservinduet.
  • Ikke bruk tilbakeknappen i nettleseren.
  • Skriv om mulig teksten i et eksternt program, og lim den inn i Blackboard Learn. Hvis du jobber uten nett først, sikrer du at arbeidet ditt ikke går tapt mens du jobber med det i Blackboard.
  • Når du jobber med oppgaver, bør du lagre ofte for å unngå problemer hvis nettleserøkten blir tidsavbrutt.

Jeg har et spørsmål om en oppgave eller SafeAssign

Hvis du trenger informasjon om hvor du finner en oppgave, og hvilket format du skal sende den inn i, må du kontakte underviseren.

For å få instruksjoner om hvordan du sender inn oppgaver i Blackboard Learn, samt en liste over flere vanlige spørsmål og svar om oppgaver, kan du gå til Send oppgaver

Du finner instruksjoner om hvordan du sender inn oppgaver med SafeAssign, under Send inn med SafeAssign.


Hva med Turnitin?

For å få hjelp med Turnitin kan du se brukerstøtten for Turnitin.


Hva med Respondus?

For å få hjelp med Respondus kan du se brukerstøtten for Respondus.


Hva betyr alternative filformater?

Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Hvis institusjonen din bruker Blackboard Ally, kan underviserne bruke dette verktøyet til å sikre at alle studenter har tilgang til emneinnhold.

Når en underviser legger til en fil i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk punktskrift- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Finn en fil i emnet ditt. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater. Velg den versjonen som passer best for behovene dine. Velg Last ned for å lagre det alternative formatet på enheten.

Mer om alternative formater for emneinnhold