Hvor starter jeg vurdering?

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Vil du se hvor mange oppgaver som er klare for vurdering i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser oppgaver som er klare for vurdering, eller hvilke oppgaver som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eventuelt kan du velge oppgaven på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn elementer.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Start vurdering fra en oppgave

Når du åpner en oppgave, ser du Innhold og innstillinger-siden med instruksjoner og filene du har lagt inn, sammen med detaljer, for eksempel leveringsfrister. Velg Innstillinger-ikonet for å gjøre endringer. Du kan for eksempel når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

An assignment's Content and Settings page is open with 1) "Open class conversation" icon selected and highlighted, and 2) the "Submissions" link highlighted.

Se vurderingsmatrisen. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise til oppgaven, kan du gjennomgå den.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om denne oppgaven, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere oppgaven med deg og de andre i klassen. Samtaler vises bare sammen med den relevante oppgaven.

Det vises en liten sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Sjekk hvor mange som må vurderes. Velg Innsendinger-lenken for å se hvor mange studenter som har fullført oppgaven.

Finstem spørsmål. Hvis du har inkludert spørsmål, kan det hende du må gjøre rettinger etter at studentene har åpnet en oppgave eller gruppeoppgave. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Mer om hvordan du redigerer spørsmål


Side med oppgaveinnsendingsliste

På siden med innsendingslisten ser du alle tilknyttede studenter. Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart til neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk.

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Innhold og innstillinger-lenken for å gå tilbake til oppgave- eller prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. I vurderingsboken og på deltakerlisten ser du ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Se gjennom samtalen. Velg Åpne klassesamtalen-ikonet for å se hva studentene sier.

Last ned innsendinger. For å akselerere vurderingsprosessen kan du laste ned studentenes oppgaveinnsendinger og se dem i frakoblet modus. Du kan laste ned alle eller en utvalgt innsending som en ZIP-fil.

Mer om nedlasting av innsendinger

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om vurderingspiller

Mer om overstyrte oppgaver

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for oppgaven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle oppgaven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Tilbakemeldingspanel

Åpne et forsøk. På Innsending -siden velger du tilbakemeldings-ikonet for å åpne tilbakemeldings-panelet. Panelet forblir på samme sted mens du blar gjennom oppgaven og legger til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Bb Annotate

Du kan legge til merknader i og vurdere student filer direkte i nett leseren med Bb Annotate. Bb Annotate støttes på samme nettlesere som Blackboard Learn støtter.

Bb Annotate

Kurslarınızda satır içi not vermeyi kullanmak için Bb Annotate'i kullanabilirsiniz. Bb Annotate, öğrencilere özelleştirilebilir geri bildirimler sağlamak üzere daha güçlü bir özellik seti sunar. Özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest çizim araçları, çeşitli renk seçenekleri ve çok daha fazlası yer alır.


Bb Annotate not verme iş akışı

Ödev Gönderimi sayfasında, desteklenen dosya türleri tarayıcı içinde açılır. Tarayıcıda görüntüleyebileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz belge türleri şunlardır:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP)
 • Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kaynak kodu (Java, PY, C, CPP, vb.)
 • Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Visual Basic benzeri Office Suite makroları desteklenmez.

Açıklama ekleme oturumlarının süresi bir saat sonra sona erer. Oturumunuz sona ermeden önce bir uyarı iletisi alırsınız. Tamamlanan ek açıklamalarınız, geri bildirimleriniz ve dosyalarınız sayfada kaydedilir. Geri döndüğünüzde, çalışmaya devam edebilirsiniz.

Pdf görüntüleyicide, açıklama amaçlı olarak animasyonlu gif'lerin yalnızca ilk kareleri gösterilir. Animasyonlu gif'i görüntülemek için gönderimi indirin.

Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur. Öğrenci desteklenmeyen bir dosya göndermişse bu dosyayı indirmeniz istenir. Düzenleyici yoluyla oluşturulan ödev gönderimleri, satır içi not verme ile uyumlu değildir.

Bb Annotate; Firefox, Chrome, Edge ve Safari'nin son sürümlerinde desteklenmektedir.

Editing menu

Esnek tasarımın bir parçası olarak, ekran boyutuna göre menü görünümü değişir. Orta ve küçük boyutlu ekranlarda Belge Görünümü ayarları, görüntülediğiniz sayfa numarasını gösterir. Anlatım araçları, Anlatım araçlarını Görüntüle simgesinin altında sıralanır. Küçük ekranlarda İçerik Kitaplığı gizlidir.

Soldan sağa doğru menü seçenekleri

 • Kenar çubuğu: Gönderimin Küçük Resim, Ana Hat veya Ek Açıklama görünümlerini görüntüleyin.
 • Sayfalar: Gönderimdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın.
 • Kaydırma: Sayfadaki gönderimi taşıyın.
 • Yakınlaştırma/Uzaklaştırma ve Sığdırma: Gönderimi yakınlaştırıp uzaklaştırın veya görünümü sayfaya sığacak ya da en uygun boyuta getirecek şekilde ayarlayın.
 • Anlatım araçları: Özelliklerini görüntülemek her bir aracı seçin.

  Her araç için seçiminiz, gönderimler arasında kaydedilir.

 • Çizim, Fırça ve Silgi: Gönderim üzerinde çeşitli renkler, kalınlık ve saydamlık ayarları ile serbest çizimler yapın. Ek açıklamaları kaldırmak için silgiyi seçin. Silgiden yararlanarak serbest çizimin bir kısmını silebilir veya çizimin tamamını silmek için Delete simgesini seçebilirsiniz.
 • Görüntü veya Damga: Önceden yüklenmiş bir damgayı seçebilir veya gönderime eklenecek kendi özel damganızı ya da görüntünüzü oluşturabilirsiniz.
 • Geri al: Yapmış olduğunuz son işlemi geri alın veya önceki hâline döndürün.
 • Yinele: Son yaptığınız işlemi tekrarlayın.
 • Metin: Gönderime doğrudan metin ekleyin. Metni taşıyabilir, düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca; metnin yazı tipini, boyutunu, hizalamasını ve rengini seçebilirsiniz.
 • Şekiller: Çizgi, Ok, Dikdörtgen, Elips, Çokgen ve Çoklu çizgi'yi seçin. Her şeklin renk, genişlik, saydamlık ve daha birçok özelliğini değiştiren kendi ayarları mevcuttur.
 • Yorum: Yorumlarda geri bildirim sağlayın. Yorumlarınız, gönderimin yanındaki bir panelde görünür. Anonim düğmesini seçerek yorumlarınızı anonim yapabilirsiniz. Yalnızca kurumunuz anonim özelliğini etkinleştirdiyse anonim yorumlar yapabilirsiniz.

  Öğrenciler ek açıklamalar içeren dosyalara erişebilir ancak kendi gönderimlerine açıklama ekleyemez.

 • Yazdır veya İndir: Gönderimi ek açıklamalarla birlikte yazdırın veya indirin.

  Bazı tarayıcıların yerleşik PDF görüntüleyicisinde bilinen bir sorun nedeniyle tüm ek açıklamalarınız görüntülenmeyebilir. Açıklama eklenen PDF dosyalarını lütfen Adobe Acrobat gibi bağımsız bir PDF görüntüleyicide görüntüleyin.

 • Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın.
 • İçerik Kitaplığı: Yeniden kullanılabilir bir yorum kümesi oluşturun. Kitaplıkta yorum ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve arayabilirsiniz. Menüden, doğrudan gönderim sayfasına yorum da ekleyebilirsiniz. İçerik Kitaplığı'na yeni bir yorum eklemek için artı işaretini seçin. Kitaplıktaki içeriklere Yorum papabilir, içerikleri Pano'ya kopyalayabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Kaydedilmiş yorumları aramak için anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazın.<

  İçerik Kitaplığı yalnızca SaaS ortamlarında mevcuttur.

 • Vurgulayıcı: Gönderimin vurgulamak amacıyla belirli bölümlerini seçin. Siz gönderimdeki metni vurgularken ek bir menü açılır. İşaretlenen bölümü vurgulayabilir, üstü çizili, altı çizili veya dalgalı yapabilir ya da bu bölüme yorum ekleyebilirsiniz.

Blackboard Learn'de Annotate hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Blackboard Learn'de Annotate, Blackboard Learn kurslarınızda satır içi not vermek için kullanılabilecek Annotate araçlarına ilişkin bir tanıtım sağlar.


Vurder en oppgave med flere forsøk

Når du oppretter en oppgave, kan du velge å la studentene sende inn flere forsøk. Når studenter sender inn flere forsøk, blir den endelige vurderingen for oppgaven beregnet på en annen måte. Velg hvordan sluttvurderingen skal beregnes:

 • Gjennomsnitt av alle forsøk
 • Første forsøk med vurdering
 • Forsøket med høyeste vurdering
 • Siste forsøk med vurdering
 • Forsøket med laveste vurdering
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Du kan ikke tillate flere forsøk for gruppeoppgaver eller for innleveringer som ikke samles inn via nettet.

Vurderingsforsøk-innstillingen avgjør hvordan den automatiske beregningen av sluttvurderingen gjøres, men du kan overstyre den. Leveringsfristen du angir for oppgaven, gjelder for alle forsøkene. Hvis en student sender et forsøk etter leveringsfristen, merkes det som sent. Forsøk som sendes før leveringsfristen, vises som levert i tide.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk.

Mer om hva som skjer når du overstyrer vurderinger

Se enkeltforsøk

Du kan vurdere en oppgave med flere forsøk fra samme sted som du vurderer vanlige oppgaver:

 • Aktivitetsstrøm
 • Vurderingsbok
 • Oppgaven

Når du velger navnet på en student, vises det et panel med hvert forsøk i tillegg til datoen da hvert forsøk ble sendt inn. Velg et forsøk for å se innsendingen.

Tilbakemeldingsikonet vises ved siden av hvert forsøk. Velg ikonet for å åpne tilbakemeldingspanelet, som blir værende på siden av skjermen. Du kan rulle gjennom oppgaven og legge til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Husk: Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hvis du har brukt en vurderingsmatrise eller spørsmål som automatisk får poeng, kan det hende at forsøket allerede har en vurdering.

Endelige vurderinger

Den endelige vurderingen for en oppgave med flere forsøk beregnes på bakgrunn av Vurder forsøk-innstillingen du velger i Oppgaveinnstillinger. På panelet som viser en students forsøk, vises den endelige vurderingen når de aktuelle forsøkene er vurdert. Hvis den endelige vurderingen for eksempel er beregnet basert på forsøket med høyest vurdering, vises den endelige vurderingen umiddelbart etter at det siste forsøket er vurdert. Det kan imidlertid hende vurderingen endres etter hvert som du vurderer flere forsøk.

Når du er ferdig med å vurdere forsøkene, kan du publisere den endelige vurderingen, så studentene ser den.

Hva ser studentene?

Det står oppført hvor mange forsøk som er tillatt for hver oppgave, i tillegg til hvordan den endelige vurderingen beregnes. Studentene ser denne informasjonen på Detaljer og informasjon-siden før de begynner. Når vurderingene er publisert, kan studentene se vurderinger for hvert av forsøkene sine i tillegg til den endelige vurderingen. Hvis du bestemmer deg for å overstyre den endelige vurderingen, vises det en melding som gjør studentene oppmerksom på dette.

Mer om hvordan studenter får tilgang til oppgaver i Blackboard Learn


Vurder en oppgave med en tidsgrense

Når du lar studenter fortsette å jobbe etter at tiden er ute, kan du se hvilke oppgaver tidsbegrensningen er overskredet for. Hvis du har lagt til spørsmål, kan du også se hvor mange spørsmål som ble besvart etter at tiden var ute.

Mer om vurdering av arbeid med tidsbegrensning. Du finner eksempler i temaet om vurdering av prøver.