Var börjar jag bedöma?

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Vill du se hur många uppgifter som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se uppgifter som är klara för bedömning eller vilka uppgifter som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Eller så kan du klicka på en uppgift på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Börja bedöma från en uppgift

När du öppnar en uppgift visar sidan Innehåll och inställningar de anvisningar och filer du har försett deltagarna med, samt information så som inlämningsdag. Välj ikonen Inställningar om du vill göra ändringar. Du kan till exempel ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

An assignment's Content and Settings page is open with 1) "Open class conversation" icon selected and highlighted, and 2) the "Submissions" link highlighted.

Visa kriterierna. Om du har kopplat kriterier till uppgiften kan du granska dem.

Mer information om att bedöma med kriterier

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om uppgiften väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagare kan diskutera uppgifter med dig och andra deltagare. Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift.

Ikonen visas med en liten cirkel som markerar ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Kontrollera hur många som behöver bedömas. Klicka på länken Inlämningar för att se hur många deltagare som har slutfört uppgiften.

Förfina frågor. Om du inkluderade frågor kan du behöva göra korrigeringar efter att deltagarna har öppnat en uppgift eller gruppuppgift. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Mer information om att redigera frågor


Sidan med listan över utvärderingsinlämningar

Sidan med inlämningslistan visar alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Klicka exempelvis på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till uppgiftssidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Granska konversationen. Välj ikonen Öppna klasskonversation för att se vad deltagarna säger.

Ladda ner inlämningar. För att påskynda din bedömningsprocess kan du ladda ner deltagarnas utvärderingsinlämningar och visa dem offline. Du kan ladda ner alla eller valda inlämningar som en enda ZIP-fil.

Mer om att ladda ner inlämningar

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om resultatkapslar

Mer information om att skriva över resultat

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätta svar

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för uppgiften. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om uppgiften är dold för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Återkopplingspanel

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddrar igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Bb Annotate

Du kan kommentera och bedöma deltagarnas filer direkt i webbläsaren med Bb Annotate. Bb Annotate stöds på samma webbläsare som stöds av Blackboard Learn.

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för infogad bedömning i dina kurser. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

På sidan Uppgiftsinlämning öppnas de filtyper som stöds i webbläsaren. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge och Safari.

Editing menu

Som en del av den responsiva designen ändras menyn beroende på skärmens storlek. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Menyalternativ från vänster till höger

 • Sidofält: Visa miniatyr-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.
 • Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.
 • Panorera: Flytta inlämningen på sidan.
 • Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.
 • Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

  Ditt val för varje verktyg sparas mellan inlämningar.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Ångra: Ångra eller återställ det sista du gjorde.
 • Gör om: Upprepa det sista du gjorde.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.
 • Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen. Du kan göra dina kommentarer anonyma genom att klicka på knappen Anonym. Du kan bara kommentera anonymt om ditt lärosäte har aktiverat detta.

  Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

 • Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

  Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

 • Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.
 • Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.<

  Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

 • Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.

Se en video om Annotate i Blackboard Learn

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Annotate i Blackboard Learn visar Annotate-verktygen som är tillgängliga för direktbedömning i dina Blackboard Learn-kurser.


Bedöma en uppgift med flera försök

När du skapar en uppgift kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Flera försök påverkar hur uppgiftens slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Du kan inte tillåta flera försök för en gruppuppgift eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur det slutgiltiga resultatet beräknas automatiskt, men du har alternativet att. justera det slutgiltiga resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för uppgiften. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om följderna av att skriva över resultat

Visa enskilda försök

Du kan bedöma en uppgift med flera försök från samma platser där du bedömer en vanlig uppgift:

 • Aktivitetsflöde
 • Kursadministration och resultat
 • Uppgiften

När du väljer en deltagares namn, öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med det datum då försöket skickades in. Markera ett försök för att visa inlämningen.

Återkopplingsikonen visas bredvid varje försök. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom uppgiften och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt, finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

Slutresultat

Slutresultatet för en uppgift med flera försök beräknas enligt den inställning för Bedöm försök som du valde i Uppgiftsinställningar. På panelen som innehåller deltagarens försök visas det slutgiltiga resultatet när de försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan dock ändras när du bedömer fler försök.

När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera det slutgiltiga resultatet för deltagaren.

Vad ser deltagarna?

Uppgifter med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Mer information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.

Mer information om hur deltagarna kommer åt uppgifter i Blackboard Learn


Bedöma en uppgift med en tidsgräns

När du låter deltagarna arbeta med en uppgift efter att tiden har gått ut kan du se vilka inlämningar som har överskridit tidsgränsen. Om du har lagt till frågor kan du se hur många frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut.

Mer information om att bedöma uppgifter med en tidsgräns – det finns exempel i avsnittet om testbedömning