Uansett størrelse kan du enkelt organisere, administrere og følge opp de virtuelle gruppene dine.

Du har tilgang til alle grupper, gruppesett og brukere på Grupper-siden. Du kan også gjøre dette:

 • Importere og eksportere grupper og gruppemedlemskap
 • Sortere kolonner, slette mange grupper samtidig og opprette smartvisninger i vurderingssenteret for én eller flere grupper.
 • Hvis du vil, kan du også administrere alle gruppenes tilgang til verktøy

Se Alternativer-menyen

Bruk Vis alternativer-menyen for å se forskjellige typer gruppeinformasjon.

Du kan for eksempel se hvilke grupper som har tilgang til forskjellige verktøy. Du kan gi eller fjerne gruppers tilgang til verktøy. Velg kontrollmerket i kolonnen for et verktøy for å gjøre det utilgjengelig. Da ser du X. Velg X i kolonnen for et verktøy for å gjøre det tilgjengelig. Da ser du en hake.

Massehandlinger

Du kan opprette smartvisninger i vurderingssenteret for hver gruppe i Massehandlinger-menyen. En smartvisning viser bare kolonnene som samsvarer med et sett av kriterier, og visningen lagres for videre bruk. Når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner, kan du bruke smartvisninger for å finne data raskere. Du kan også bruke massehandlinger for å velge flere grupper for sletting.

Mer om smartvisninger


Alle brukere-siden

Alle brukere-siden kan du se hvilke grupper studentene tilhører, søke etter brukere, legge til flere brukere i grupper og slette brukere fra grupper.


Administrer grupper

Du kan opprette, redigere og administrere grupper på Grupper-oppføringssiden.

I menyen for de ulike gruppene får du rask tilgang til gruppenes startsider og e-post. Du har også tilgang til valgene for å redigere gruppeegenskaper, slette grupper og opprette smartvisninger.

Når du redigerer grupper, kan du legge til og fjerne medlemmer samt endre gruppenes navn, tilgjengelighet og verktøy.

Du kan tillate at studenter oppretter sine egne egentilknytningsgrupper. Velg GruppeinnstillingerGrupper-siden, og gjør valgene dine.


Slett en gruppe

Du kan slette grupper du ikke trenger lenger.

Du kan beholde alle grupperelaterte vurderingskolonner i vurderingssenteret, for eksempel gruppeblogger, -dagbøker og -wikier som kan gis vurdering. Ikke merk av for kolonner du vil ta vare på, på Slett bekreftelse-siden.


Gruppeverktøy

Studentene har tilgang til verktøyene du har gjort tilgjengelig, på startsiden for gruppen. Det er bare du og medlemmene i gruppen som kan bruke verktøyene som er aktivert for gruppen. Gruppeblogger og wikier kan imidlertid ses av alle emnemedlemmene når verktøyene er tilgjengelige på Verktøy-siden for emnet.

Tilgjengelige gruppeverktøy

 • Collaborate Ultra: Du og medlemmene av en gruppe kan dele innhold og bruke tavlen, samt lage opptak.
 • Gruppeblogger: Medlemmene i en gruppe kan legge til oppføringer og kommentarer på gruppebloggen for å dele ideene sine. Du kan vurdere gruppeblogger.
 • Diskusjonstavler for grupper Medlemmer av en gruppe kan kommunisere som en gruppe, så vel som opprette og administrere sine egne fora.
 • E-post: Bruk gruppe-e-postverktøyet for rask og effektiv kommunikasjon blant gruppemedlemmer.
 • Filutveksling: Du og medlemmene i gruppen kan bruke dette verktøyet for å laste opp dokumenter til gruppeområdet og slette filer – uavhengig av hvem som lastet dem opp. Dette verktøyet er bare tilgjengelig for grupper.
 • Gruppedagbok: Medlemmene i en gruppe kan dele tankene sine med hverandre og kommunisere med deg. Du kan vurdere gruppedagbøker.
 • Gruppeoppgaver: Medlemmer i en gruppe kan definere og dele arbeidsmengden inn i oppgaver. Når det er gjort, kan de distribuere oppgavene til hele gruppen. Hver oppgave har sin egen status og leveringsfrist, som hjelper medlemmene med å følge planen. Gruppemedlemmer kan se oppgavene som er tilordnet gruppen, i oppgaveverktøyet for gruppen eller i oppgaveverktøyet for emnet. Verken du eller de andre medlemmene av emnet kan se oppgavene for grupper dere ikke er med i, når dere ser på oppgaveverktøyet for emnet.
 • Gruppewiki: Du kan bruke gruppewikier for å opprette et samarbeidsområde der gruppemedlemmer kan se, bidra og redigere innhold. Du kan gradere gruppewikier.

Når en gruppeblogg, -dagbok eller -wiki er satt til å gis vurdering, kan du ikke angre denne innstillingen.


Legg til gruppelenker i emnemenyen

Du kan legge til lenker til grupper i emnet ditt, sånn at studentene lett kan få tilgang til gruppene sine.

Alle nye emner har en standard gruppelenke i emnemenyen. Hvis du har slettet gruppelenken, kan du legge den til på nytt. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å gå til menyen.
 2. Velg Verktøyslenke, og skriv inn et navn.
 3. Velg Grupper i Type-menyen.
 4. Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene.
 5. Velg Send.

Den nye verktøylenken vises nederst i emnemenyen. Trykk på og dra ikonet med piler for å flytte lenken til et nytt sted. Du kan dra den til et nytt sted eller bruke verktøyet for omorganisering via tastaturet.


Legg til gruppelenker i emneområder

Du kan manuelt legge til lenker til individuelle grupper og tilknytningskjemaer i emneområder – for eksempel i innholdsområder og mapper.

Du kan for eksempel konfigurere et innholdsområde sånn at det inneholder alt innholdet og alle verktøyene studentene dine trenger denne uken. Når de har lest ukens leksjon og sett lysbildepresentasjonen, kan studentene bruke gruppeverktøyet til å fullføre gruppeoppgaven. Da trenger ikke studentene gå til andre emneområder for å kunne gjennomføre alle de obligatoriske aktivitetene for uken.

Når du legger til lenker til en bestemt gruppe i innholdsområder, kan alle studenter se lenken. Men studenter som ikke er med i gruppen, kan ikke gå til gruppestartsiden.

Sånn legger du til gruppelenker i emneområder:

 1. Gå til emneområdet hvor du vil legge til en gruppelenke – for eksempel Uke 2-innholdsområdet.
 2. Velg Verktøy > Grupper.
 3. Opprett lenke: Gruppe-siden: gruppeside, til en gruppe eller til et gruppesett. Hvis du vil legge til en lenke til en gruppe eller et gruppesett, velger du gruppen eller gruppesettet fra listen før du velger Neste.
 4. På neste Opprett lenke: på den neste Opprett Lenke: Gruppe-siden for å spesifisere hvordan lenken skal vises i innholdsområdet. Velg alternativene du vil bruke, og velg deretter Send.
 5. Lenken til gruppesiden vises i innholdsområdet.