Alternative formater

Ally oppretter alternative formater for dine emnefiler basert på den originale. Disse formatene blir gjort tilgjengelig sammen med det originale innholdet, slik at studentene finner alt på samme sted.

Du trenger ikke å gjøre noen ting. De alternative formatene opprettes automatisk. Hvis du vil, kan du deaktivere alternative formater for enhver enkelt innholdselement.

Klikk på Last ned Alternative formater-ikonet der det vises for å se forskjellige formater tilgejngelig og for å deaktivere dem.

Mer om alternative formater


Indikatorer for tilgjengelighetsresultat

Ally måler tilgjengeligheten for alle filene som er lagt ved i emnet ditt, og viser deg hvordan du ser hvordan det er mulig. Resultatene går fra Dårlig til Perfekt. Jo høyere resultatet er, desto færre problemer er funnet.

  • Lav: Fil er ikke tilgjengelig og må umiddelbart undersøkes.
  • Middels: Filen er ganske lett tilgjengelig og kunne trenge forbedring.
  • Høy: Filen er tilgjengelig men kan forbedres.
  • Perfekt: Filen er tilgjengelig. Ingen forbedring er nødvendig.

For filer med Dårlig til God som resultat viser Ally problemene og en trinnvis veiledning om hvordan du kan løse dem.

Finn frem til en fil, og velg Tilgjengelighetsresultat. Følg trinnene foran deg for å gå trinnvis. Velg Alle problemer for å se alle problemene i filen og avgjøre hvilke problemer som skal fikses først.

Velg Alle problemer hvis du vil se hvor mye hver reparasjon vil forbedre filens tilgjengelighet.

Mer om tilgjengelighetsresultatene


Undervisertilbakemelding

Med Ally får du detaljert tilbakemelding og støtten du trenger for å bli en ekspert på tilgjengelighet. Finn ut om ulike tilgjengelighetsproblemer, hvorfor de har betydning, og hvordan du kan løse dem. Målet er å ha alt grønt! 

Velg Tilgjengelighetsresultat  for å åpne undervisertilbakemeldingen. Følg trinnene foran deg for å gå trinnvis. Velg Alle problemer for å se alle problemene i filen og avgjøre hvilke problemer som skal fikses først.

Velg Alle problemer hvis du vil se hvor mye hver reparasjon vil forbedre filens tilgjengelighet.