Fformatau amgen

Mae Ally yn creu fformatau amgen o gynnwys eich cwrs yn seiliedig ar y cynnwys gwreiddiol. Bydd y fformatau hyn ar gael gyda'r cynnwys gwreiddiol er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i bopeth mewn un lleoliad cyfleus.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Caiff y fformatau amgen eu creu drosoch. Os dymunwch, gallwch analluogi fformatau amgen ar gyfer unrhyw eitem benodol o gynnwys am ba bynnag reswm.

Dewiswch yr eicon Lawrlwytho Fformatau Amgen lle bynnag rydych yn ei weld i weld y gwahanol fformatau sydd ar gael ac i’w hanalluogi.

Rhagor am fformatau amgen


Dangosyddion sgôr hygyrchedd

Mae Ally yn mesur hygyrchedd pob ffeil a atodir i’ch cwrs ac yn dangos crynodeb gyflym am sut mae’n sgorio. Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

  • Isel: Nid yw’r ffeil yn hygyrch ac mae angen sylw ar unwaith.
  • Canolig: Mae’r ffeil yn weddol hygyrch ond gellid ei gwella.
  • Uchel: Mae'r ffeil yn hygyrch ond gellid ei gwella.
  • Perffaith: Mae’r ffeil yn hygyrch. Nid oes angen ei gwella.

Ar gyfer ffeiliau â sgorau Isel i Uchel , mae Ally yn dangos y problemau i chi ac yn rhoi cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i'w hatgyweirio.

Dewch o hyd i ffeil a dewiswch y Sgôr hygyrchedd. Dilynwch y camau o'ch blaen i fynd cam wrth gam. Dewiswch Pob problem i weld pob problem yn y ffeil ac i benderfynu pa broblemau i'w trwsio’n gyntaf.

Dewiswch Pob problem os ydych am weld cymaint y bydd pob trwsiad yn gwella hygyrchedd y ffeil.

Rhagor am sgoriau hygyrchedd


Adborth yr hyfforddwr

Mae Ally yn rhoi adborth manwl a chymorth i chi i'ch helpu i fod yn arbenigwr ar hygyrchedd. Dysgu am broblemau hygyrchedd, pam eu bod yn bwysig, a sut i'w datrys. Gwyrdd yw'r nod! 

Dewiswch y Sgôr hygyrchedd i agor y panel adborth i hyfforddwyr. Dilynwch y camau o'ch blaen i fynd cam wrth gam. Dewiswch Pob problem i weld pob problem yn y ffeil ac i benderfynu pa broblemau i'w trwsio’n gyntaf.

Dewiswch Pob problem os ydych am weld cymaint y bydd pob trwsiad yn gwella hygyrchedd y ffeil.