Alternativa format

I Ally skapas alternativa format baserat på det ursprungliga kursinnehållet. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som det ursprungliga innehållet för att göra det lätt för deltagare att hitta dem.

Du behöver inte göra någonting. De alternativa formaten skapas automatiskt. Om du vill kan du inaktivera alternativa format för ett visst innehållsobjekt.

Klicka på ikonen Ladda ner alternativa format var som helst för att se tillgängliga alternativa format och inaktivera dem.

Mer om alternativa format


Indikatorer för tillgänglighetspoäng

Tillgängligheten i de filer som bifogas kursen mäts och du får snabbt överblick över poängen. Poängen sträcker sig från låg till perfekt. Ju högre poäng, desto färre problem.

  • Låg: Filen är inte tillgängligsanpassad och måste åtgärdas direkt.
  • Medium: Filen är till viss del tillgänglighetsanpassad, men det skulle vara bra om den förbättrades.
  • Hög: Filen är tillgänglighetsanpassad, men kan förbättras.
  • Perfekt: Filen är tillgänglighetsanpassad. Ingen förbättring behövs.

För filer med lågt till och med högt resultat visas de aktuella problemen och du får enkla råd om hur du åtgärdar dem.

Gå till en fil och klicka på Tillgänglighetspoäng. Sedan kan du förbättra tillgängligheten genom att följa instruktionerna du får. Om du väljer alternativet Alla problem ser du alla problem och kan välja vilka du ska åtgärda först.

Om du väljer att visa alla problem kan du se hur varje åtgärd förbättrar filens tillgänglighet.

Mer information om tillgänglighetspoäng


Läraråterkoppling

Ally tillhandahåller detaljerad återkoppling och stöd för tillgänglighetsarbete. Lär dig mer om tillgänglighetsproblem, varför de är viktiga och hur du fixar dem. Målet är grönt! 

Välj Tillgänglighetspoäng för att öppna läraråterkopplingen. Sedan kan du förbättra tillgängligheten genom att följa instruktionerna du får. Om du väljer alternativet Alla problem ser du alla problem och kan välja vilka du ska åtgärda först.

Om du väljer att visa alla problem kan du se hur varje åtgärd förbättrar filens tillgänglighet.