תבניות חלופיות

Ally יוצרת תבניות חלופיות של תוכן הקורס שלך בהתבסס על התבנית המקורית. תבניות אלה הופכות לזמינות עם התוכן המקורי כך שתלמידים יכולים למצוא הכל במיקום נוח אחד.

אינך צריך לעשות שום דבר. התבניות החלופיות נוצרות עבורך. אם אתה מעוניין, באפשרותך להשבית תבניות חלופיות עבור כל פריט תוכן יחיד מכל סיבה שהיא.

בחר את הסמל הורד תבניות חלופיות בכל מקום שבו אתה רואה אותו כדי לראות את התבניות השונות הזמינות ולהשבית אותן.

מידע נוסף על תבניות חלופיות


מחווני ניקוד נגישות

Ally מודדת את הנגישות של כל קובץ המצורף לקורס שלך ומציגה לך במבט חטוף כיצד היא מנקדת. הניקודים נעים בין נמוך אל מושלם. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך יש פחות בעיות.

  • נמוך: הקובץ אינו נגיש וזקוק לתשומת לב מיידית.
  • בינוני: הקובץ נגיש במידת מה ושיפור עשוי לעזור לו.
  • גבוה: הקובץ נגיש, אבל ניתן לשפר אותו.
  • מושלם: הקובץ נגיש. אין צורך בשיפור.

עבור קבצים עם ניקודים נמוכים עד גבוהים, Ally מציגה לך את הבעיות ומספקת הדרכה שלב-אחר-שלב בנוגע לפתרונן.

מצא קובץ ובחר ניקוד נגישות. בצע את השלבים המופיעים מולך כדי לעבור שלב-אחר-שלב. בחר כל הבעיות כדי לראות כל בעיה בקובץ ולהחליט אילו בעיות יש לתקן תחילה.

בחר 'כל הבעיות' אם ברצונך לראות בכמה כל תיקון ישפר את נגישות הקובץ.

מידע נוסף על ניקודי נגישות


משוב מהמרצה

Ally מספקת לך משוב מפורט ותמיכה כדי לסייע לך להפוך למומחה נגישות. קבל מידע אודות בעיות נגישות, מדוע הן חשובות וכיצד לתקן אותן. ירוק הוא המטרה! 

בחר את ניקוד הנגישות כדי לפתוח את המשוב מהמרצה. בצע את השלבים המופיעים מולך כדי לעבור שלב-אחר-שלב. בחר כל הבעיות כדי לראות כל בעיה בקובץ ולהחליט אילו בעיות יש לתקן תחילה.

בחר 'כל הבעיות' אם ברצונך לראות באיזו מידה כל תיקון ישפר את נגישות הקובץ.