Turnitin®, orijinalliği destekleyerek ve öğrencilere yoğun geri bildirimler sağlayarak öğrencinin yazma döngüsünü iyileştiren bir üçüncü taraf yazılımıdır.Aracı nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Turnitin'in yardım sitesini ziyaret edin.

Ultra ödevleri için Turnitin'i kullanma

Turnitin'i etkinleştirme

Kurumunuzda Turnitin kullanılıyorsa Ultra ödevlerinde Turnitin etkinleştirilebilir. Bu, öğrenci gönderimlerinin Turnitin veritabanıyla eşleştirilmesini sağlar. 

Turnitin'e abone olan ve onaylanan müşteriler, bu özelliğe erişim hakkına sahip olur. Orijinallik Raporu puanlarına erişmek için Esnek Not Verme etkinleştirilmelidir. 

Turnitin ile ödev oluşturma ve düzenleme

Bir ödevi oluştururken veya düzenlerken Ödev Ayarları'nda Orijinallik Raporu'nu seçin. Orijinallik Raporu panelinde, Turnitin'i Etkinleştir'i AÇIK duruma getirin (açık durumu yeşil onay işaretiyle gösterilir).

instructor enables TurnItIn in Assessment Settings

Turnitin, öğrenci gönderimlerini puanlama şeklini özelleştirmek için Orijinallik Raporu panelinde bir dizi farklı seçenek sunar. Bu seçeneklerin tam bir açıklaması için Turnitin'in yardım sitesini ziyaret edin. 

Turnitin ile Ultra ödevlerine not verme

Değerlendirmelere not verirken, Turnitin Orijinallik puanı, öğrenci gönderiminin Değerlendirme İçeriği panelinde görünür. Puan, 100 üzerinden verilen bir yüzdedir. Örneğin, Turnitin bir öğrenci gönderimi ile karşılaştırıldığı materyal arasında hiçbir benzerlik bulamazsa gönderimin puanı %0 olur.

Turnitin işlevselliği hakkında daha fazla bilgi için yazılımın yardım sitesini ziyaret edin.

Instructor view - originality score

Yöneticiler için: Bu özellik, Ultra Deneyimi Yönetim ayarlarında "Kurumdaki Varlık İşlemcisi" adıyla geçmektedir. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır. Bu özelliği Açık şeklinde ayarlayarak Turnitin Entegrasyonu'nu açın.