Het configureren van een LIS-integratie is niet zo moeilijk, op voorwaarde dat je bekend bent met enkele basisprincipes van het SIS Framework en weet hoe de beoogde doelen van de integratie zich verhouden tot de levenscyclus van gegevens. Hieronder vind je een eenvoudige, op standaardwaarden gebaseerde configuratie, gevolgd door een beschrijving van de mogelijke gevolgen van aanpassing van de individuele instellingen op de werking van de integratie.


LIS-configuratie

 1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Building Blocks en selecteer Gegevensintegratie.
 2. Selecteer Integraties van studenteninformatiesysteem.
 3. Wijs Integratie maken aan om de lijst te openen.
 4. Selecteer het integratietype the IMS Learning Information Services.
 5. Op het volgende scherm zie je de opties voor de configuratie die je kunt bewerken.

Integratie-eigenschappen

Integratienaam Vereist Voer een unieke naam in voor de integratie. Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met geconfigureerde integraties op de pagina Integraties van studenteninformatiesystemen.
Beschrijving Optioneel Typ een beschrijving voor de integratie. Dit is handig voor verdere identificatie van integraties.
Gedeelde gebruikersnaam Vereist De gedeelde gebruikersnaam wordt automatisch gegenereerd uit het SIS-systeem en in dit tekstvak weergegeven. Deze gebruikersnaam wordt gebruikt voor het posten van gegevens, samen met Gedeeld wachtwoord Dit veld kun je niet wijzigen.
Gedeeld wachtwoord Vereist Typ het wachtwoord dat is gegenereerd uit het SIS-systeem.
URL voor batch-webservice SIS Learning Information Services Niet vereist Dit veld bevat de URL waarmee Learn de status van de verwerking van batchgegevens communiceert naar het studenteninformatiesysteem. Zie LIS - IMS Learning Information Services voor meer informatie over batchverwerking.
Gebruikersnaam batch-webservice Niet vereist Dit veld bevat de gebruikersnaam die het studenteninformatiesysteem nodig heeft om de verwerking van batchgegevens te autoriseren. Zie LIS - IMS Learning Information Services voor meer informatie over batchverwerking. Waarschijnlijk vereist bij gebruik van de batchservices.
Wachtwoord batch-webservice Niet vereist Dit veld bevat het wachtwoord dat het studenteninformatiesysteem nodig heeft om de verwerking van batchgegevens te autoriseren. Zie LIS - IMS Learning Information Services voor meer informatie over batchverwerking. Waarschijnlijk vereist bij gebruik van de batchservices.
Gebruikersnaam voor downloaden van batchbestanden Niet vereist Dit veld bevat de gebruikersnaam die het studenteninformatiesysteem nodig heeft om toegang te krijgen tot batchgegevens. Zie LIS - IMS Learning Information Services voor meer informatie over batchverwerking.
Wachtwoord voor downloaden van batchbestanden Niet vereist Dit veld bevat het wachtwoord dat het studenteninformatiesysteem nodig heeft om toegang te krijgen tot batchgegevens. Zie LIS - IMS Learning Information Services voor meer informatie over batchverwerking.
Integratiestatus Vereist Opties voor integratiestatus:
 • Inactief: Er worden geen verzoeken verwerkt en er worden geen gegevens bijgewerkt in de database.
 • Actief: kies deze status om verzoeken te verwerken, gegevens bij te werken in de database en de integratie zichtbaar te maken voor gebruikers.
 • Bezig met testen: gegevens worden niet geïntegreerd in het live systeem.

Blackboard adviseert integraties eerst deze status te geven. Als je deze status selecteert, kun je de integratie eerst testen en eventuele problemen verhelpen voordat je de integratie uitrolt in de productieomgeving. Als de testfase is afgerond, moet je de status instellen op Inactief of Actief.

Als je geavanceerde configuratie wilt uitvoeren, moet een integratie de status Bezig met testen of Actief hebben

Detailniveau logboeken

Vereist De optie Detailniveau logboeken bepaalt wat er voor deze integratie wordt vastgelegd in de SIS-logboeken.
 • Alleen fouten: Alle onherstelbare problemen, en problemen waardoor aanmaak-, bijwerk-, uitschakel- of opschoonbewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd.
 • Fouten en waarschuwingen: Alle niet-onherstelbare problemen, problemen met een bepaalde record of een succesvolle bewerking waarvoor een wijziging van een record noodzakelijk was.
 • Alle diagnoseberichten: Geslaagde activiteiten, inclusief recordtypen en -aantallen, timing en gegevens.
 • Alle diagnose- en foutopsporingsberichten: Alle afzonderlijke records en pogingen tot gegevenstransformatie.

Als je een detailniveau selecteert, wordt automatisch ook het onderliggende detailniveau ingeschakeld (of onderliggende detailniveaus). Als je bijvoorbeeld het detailniveau Berichten selecteert, worden er fouten, waarschuwingen en berichten vastgelegd.

Gegevensbron van Learn Vereist Geef aan welke gegevensbron moet worden gebruikt tijdens de integratie met Blackboard Learn.
 • De gegevensbron van Learn gebruiken die is gedefinieerd in de inkomende gegevens
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer Nieuwe gegevensbron in de vervolgkeuzelijst en typ de sleutel van de nieuwe gegevensbron in het tekstvak.
 • Gebruik dezelfde gegevensbron van Learn voor alle nieuwe inkomende gegevens. Selecteer de sleutel van een bestaande gegevensbron in de vervolgkeuzelijst.

Gegevensbronsleutels moeten eerder zijn gedefinieerd met behulp van de opdrachtregeltool Data Source Management (zie Overzicht van gegevensbronsleutels)

Voorvoegsel batch-UID Optioneel Voorkom ID-conflicten door een voorvoegsel op te geven voor objecten die worden gemaakt tijdens de integratie. Blackboard adviseert om deze instelling niet meer te wijzigen nadat er gegevens zijn gemaakt voor de integratie.

De configuratie van Learn voor een standaard LIS-integratie is nu voltooid en je kunt dit testen door Integratiestatus in te stellen op Toets en gegevensbestanden met de LIS-indeling te versturen. Zie LIS-voorbeelden voor introductiebestanden en SOAP-testvoorbeelden, en LIS 2.0 - gegevensindeling voor voorbeelden.

Geavanceerde integratie-instellingen

Hoewel de standaardinstellingen meestal afdoende zijn, is het mogelijk dat de beoogde doelen van de integratie vereisten met zich meebrengen die verdere aanpassingen van de configuratie nodig maken. In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat er geen afstemming mogelijk is tussen de gewenste doelen voor Learn-gegevensbeheer en SIS-gegevensbeheer. De geavanceerde instellingen bieden ondersteuning voor in-framework beheer van binnenkomende gegevens om doelen van Learn-gegevens af te dwingen.

Geavanceerde instellingen voor een integratie zijn mogelijk via drie punten in de beheerdersinterface voor de integratie van het studenteninformatiesysteem:

 1. Aangepaste veldtoewijzingen maken
 2. Geavanceerde integratie-instellingen in stap 3 van de configuratie van een integratie.

Dit zijn de beschikbare geavanceerde integratie-instellingen voor invoegen en bijwerken:

 • Niet invoegen of bijwerken: binnenkomende gegevens negeren voor dit object.
 • Alleen invoegingen: alleen nieuwe objecten toevoegen; niets doen als een object wordt gevonden dat overeenkomt met deze externe sleutel voor gegevens.
 • Alleen updates: alleen bestaande objecten bijwerken; niets doen als een object niet bestaat.
 • Slimme invoegingen of updates (Standaardwaarde): als er geen overeenkomend object bestaat in Learn, toevoegen als een nieuw object; als er een overeenkomend object bestaat in Learn, bijwerken met binnenkomende gegevens.

Je kunt ook bepalen wat er exact moet gebeuren als er gegevens worden verwijderd:

 • Niet uitschakelen of opschonen: geen objecten in het systeem verwijderen of markeren voor verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Uitschakelen: markeren voor verwijderen, maar objecten niet daadwerkelijk verwijderen op basis van het invoerbestand.
 • Opschonen: objecten verwijderen uit het systeem op basis van het invoerbestand.

De bovenstaande instellingen kunnen worden toegepast op elk object dat wordt ondersteund door LIS (zoals wordt weergegeven in de UI). Je kunt de integratie nauwkeurig afregelen door de standaardwaarden voor deze instellingen te wijzigen en zo objectbeheer mogelijk te maken op een manier die verdergaat dan wat mogelijk is met alleen de gegevens in de beschikbare SIS-feeds.


Meer informatie

Overzicht van SIS Framework

LIS 2.0 - integratie testen

LIS 2.0-gegevensindeling

SIS-integratie plannen

Overzicht van gegevensbronsleutels