LIS, of Learning Information Services, is een specificatie die is ontwikkeld door het IMS Global Learning Consortium en die de mogelijkheid biedt om te integreren met behulp van gebeurtenisgestuurde gegevens en batchgegevens, zoals aangeleverd door een SIS dat compatibel is met LIS. Blackboard beschouwt LIS als het model van de toekomst voor SIS-integratie.

Blackboard Learn biedt twee Building Blocks voor LIS-integratie, die worden beheerd via de pagina Geïnstalleerde tools van het onderdeel Building Blocks: Gegevensintegratie - LIS 2.0 Draft en Gegevensintegratie - LIS 2.0 Final. LIS 2.0 Draft is bedoeld voor neerwaartse compatibiliteit, terwijl LIS 2.0 Final voldoet aan de definitieve specificatie van IMS voor LIS 2.0 Core en Outcomes. Je kunt LIS 2.0 Draft blijven gebruiken tijdens het overstappen op LIS Final. Het is mogelijk dat bepaalde gegevensaanpassingen nodig zijn tijdens de transitie van de Draft- naar de Final-versie van de LIS 2.0-integratie.


Aanbevolen leesmateriaal


Wat is LIS?

IMS Learning Information Services of LIS 2.0 moet worden gezien als de vervanger van Enterprise 1.1 en omvat een oplossing die is gebaseerd op lessen die zijn getrokken uit de implementatietekortkomingen van Enterprise 1.1. In LIS 2.0 worden niet alleen de gegevens beschreven die moeten worden uitgewisseld, maar ook het proces voor transport en methoden voor het publiceren en verbruiken van die gegevens. Deze mate van specificatie maakt het mogelijk om de gegevens in het LIS-compatibele bronsysteem één op één te koppelen aan de processen die ervoor zorgen dat die gegevens kunnen worden verwerkt door het LMS, om zo plug-and-play integraties te ondersteunen.

LIS 2.0 is gebaseerd op webservices; compatibele systemen wisselen gegevens uit met behulp van bekende services, waarvoor ze alleen maar twee eindpunten in het systeem hoeven aan te geven. LIS 2.0 is een model dat wordt gestuurd door gebeurtenissen, hoewel het mogelijk is om platte bestanden te genereren die voldoen aan de XML-gegevensbeschrijving en deze handmatig te uploaden. Dit kan worden gerealiseerd door het integratietype LIS 2.0 te gebruiken in het SIS Framework.


Ondersteunde gegevens

GegevensobjectOndersteund
GebruikersJa
CursussenJa
Lidmaatschappen
(inschrijvingen en docententoewijzingen)
Ja
OrganisatiesJa
PeriodesJa
Outcomes (alleen LIS 2.0 Final)Ja

Zie LIS 2.0 - gegevensindeling voor een uitgebreide lijst met ondersteunde kenmerken per object.


Vereisten

PeopleSoft-versies:

PeopleSoft Campus Solutions 9, bundel 22 of hoger

Banner-versies en afhankelijkheden:

Banner General - 8.1 of hoger is vereist Banner Student - 8.1 of hoger is vereist

Banner Intcomp - 8.0.2 is vereist Banner Financial Aid - 8.11

Voor Oracle Application Server - 10.1.3 Banner Event Publisher - 1.0
Banner Integration for eLearning - 8.1

Voor Oracle Weblogic 11g
Banner Event Publisher - 1.1
Banner Integration for eLearning - 8.1.1


Snelle configuratie: LIS-integratietype

Naast begrip van de gegevens die betrokken zijn bij een SIS-integratie, is voor de configuratie van het LIS-integratietype kennis vereist van de SIS-functies en Learn-eindpunten, met name om te bepalen of de gegevensobjecten die worden ondersteund in het LIS-integratietype overeenkomen met de doelen van de integratie. Daarnaast is kennis van de specifieke bestandsindeling noodzakelijk. Je kunt een LIS-integratie maken via de volgende stappen voor systeembeheerders in de gebruikersinterface van Learn voor SIS-integratie: Gegevensintegratie > Integraties van studenteninformatiesystemen

 1. Selecteer Integratie maken.
 2. Selecteer IMS Learning Information Services.
 3. Op het volgende scherm zie je de opties voor de configuratie die je kunt bewerken:

  Als je geavanceerde configuratie wilt uitvoeren (zoals gegevenstoewijzing), moet een integratie de status Bezig met testen of Actief hebben

  1. Integratienaam: voer een naam in voor de integratie, zoals "LIS-integratie testen".
  2. Beschrijving (optioneel): voer tekst in om de integratie te beschrijven. Bijvoorbeeld: "LIS-integratie testen met standaardinstellingen."
  3. De waarde voor Gedeelde gebruikersnaam wordt gebruikt voor het posten van gegevens, net als Gedeeld wachtwoord
  4. (optioneel) URL voor batch-webservice SIS Learning Information Services: dit is de URL voor de service aan de SIS-zijde die verantwoordelijk is voor het afhandelen van berichten afkomstig van de verwerking van batchbestanden.
  5. (optioneel) Gebruikersnaam/Wachtwoord batchservice: deze waarden kunnen vereist zijn voor het SIS om de batchbestanden te verwerken.
  6. (optioneel) Gebruikersnaam/Wachtwoord voor downloaden van batchbestanden: deze waarden kunnen vereist zijn voor het SIS om de batchbestanden te downloaden.
  7. Stel de integratiestatus in:
   1. Inactief: geen verwerking door integratie
   2. Actief: verwerking door integratie en Learn-gegevens worden bijgewerkt
   3. Bezig met testen: verwerking door integratie en Learn-gegevens worden niet bijgewerkt
  8. Stel het detailniveau van de logboekfunctie in. Voor testdoeleinden wordt aangeraden om Alle diagnose- en foutopsporingsberichten te selecteren. Voor de status Actief wordt het aanbevolen om een lagere instelling te gebruiken, zoals Alleen fouten of Fouten en waarschuwingen.
  9. Selecteer vervolgens de gegevensbronsleutel (DSK) die je wilt gebruiken voor deze integratie. Je kunt een specifieke bestaande DSK selecteren, een nieuwe sleutel maken of de gegevensbron gebruiken die in de feed is opgenomen. In alle gevallen moet er een DSK zijn gemaakt voordat de gegevensfeeds kunnen worden verwerkt.
  10. Selecteer ten slotte de objecten die worden verwerkt via deze integratie en geef aan hoe pariteit moet worden afgehandeld. In de meeste gevallen zijn de standaardwaarden prima.
  11. Selecteer Verzenden en de nieuwe LIS-integratie wordt toegevoegd aan de lijst met integraties.

Er is nog één stap nodig om de LIS-integratie te ondersteunen en dat is het LIS-compatibele SIS-systeem zo te configureren dat gegevens via LIS naar Learn worden verstuurd. LIS-eindpunten zijn specifiek voor de vereiste taak die moet worden uitgevoerd.

Meer informatie over het configureren van Learn voor een LIS-integratie

De integratie handmatig testen

Voordat je Learn of het SIS verder gaat configureren, is het zinvol om de nieuwe configuratie handmatig te testen.

Meer informatie over het testen van een LIS 2.0-integratie


LIS-eindpunten

Aan de hand van deze gegevens kun je het SIS instellen voor het versturen van gegevens naar de LIS-integratie. Als er gegevens van een bepaald objecttype worden gepost naar een andersoortig eindpunt, mislukt de bewerking. Bijvoorbeeld: als je een gegevensbestand van een cursus post naar een Person-eindpunt, mislukt dit.

De URL voor een eindpunt van LIS 2.0 Final is anders dan voor een Draft-eindpunt. De context voor LIS 2.0 Final is "bb-data-integration-lis-final-..." terwijl de Draft-context "bb-data-integration-lis-..." is. Hierdoor is ondersteuning mogelijk voor beide integratietypen.

BewerkingURL van eindpunt
Beheerservice voor bulkoverdracht van gegevens

LIS 2.0 Draft:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/BulkDataExchangeManagementServiceSyncService

LIS 2.0 Final:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-final-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/BulkDataExchangeManagementServiceSyncService

Het Learn-eindpunt voor bulksgewijze (batch) gegevensuitwisseling voor plaatsing in de SIS-instellingen.

Beheerservice voor cursussecties

LIS 2.0 Draft:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/CourseSectionManagerSyncService

LIS 2.0 Final:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-final-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/CourseSectionManagerSyncService

Het Learn-eindpunt voor uitwisseling van cursusgegevens voor plaatsing in de SIS-instellingen.

Beheerservice voor groepen

LIS 2.0 Draft:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/GroupManagementServiceSyncService

LIS 2.0 Final:

https://<servername.domain.edu>/webapps/>bb-data-integration-lis-final-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/GroupManagementServiceSyncService

Het Learn-eindpunt voor uitwisseling van groepsgegevens (perioden) voor plaatsing in de SIS-instellingen.

Beheerservice voor lidmaatschappen

LIS 2.0 Draft:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis- Service BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/MembershipManagementServiceSyncService

LIS 2.0 Final:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-final-Service BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/MembershipManagementServiceSyncService

Het Learn-eindpunt voor uitwisseling van lidmaatschapsgegevens (inschrijvingen/docenten) voor plaatsing in de SIS-instellingen.

Beheerservice voor personen

LIS 2.0 Draft:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/PersonManagementServiceSyncService Service

LIS 2.0 Final:

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-final-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/PersonManagementServiceSyncService Service

Het Learn-eindpunt voor uitwisseling van persoonsgegevens (gebruikers) voor plaatsing in de SIS-instellingen.

Beheerservice voor Outcomes

Alleen LIS 2.0 Final

https://<servername.domain.edu>/webapps/bb-data-integration-lis-final-BB<DATABASEIDENTIFIER>/services/OutcomesManagementServiceSyncService

Het SIS-eindpunt voor bulksgewijze gegevensuitwisseling.

Beheerservice voor bulkoverdracht van gegevens

Dit wordt gekopieerd naar de UI van Learn voor configuratie van de LIS-integratie vanuit een instelling die beschikbaar is in het SIS.

Het SIS-eindpunt voor bulksgewijze gegevensuitwisseling.

Meer informatie over de gegevensindeling van LIS 2.0


Bekende probleem: samenvoeggegevens LIS-sectie worden niet verwerkt

Je moet de bovenliggende cursus en onderliggende secties handmatig maken en vervolgens het integratietype Momentopname-bestand gebruiken om ze samen te voegen.

 1. Maak de onderliggende secties met behulp van de LIS-integratie.
 2. Maak de bovenliggende cursus.
 3. Gebruik het integratietype Momentopname-bestand om de gemaakte onderliggende secties samen te voegen met de bovenliggende cursus.
 4. Laat Wijzigen bij update uitgeschakeld voor de volgende onderdelen om ervoor te zorgen dat het Momentopname-bestand niet de waarde voor Cursusnaam overschrijft die is ingesteld met de LIS-integratie.
  1. Batch-UID
  2. Cursus-ID
  3. Cursusnaam
 5. Neem de volgende velden op in het Momentopname-bestand:

  external_course_key|course_id|course_name|master_course_key XLIST_10.201501|XLIST_10.10.201501|ACCT-409-401 ISIN-409-401 Spring 2015| 10.201501|10.201501|10.201501|XLIST_10.201501 11.201501|11.201501|11.201501|XLIST_10.201501