Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

I Emnefiler kan du lage nye elementer med redigeringsprogrammet. Slike elementer kalles HTML-objekter og er en type gjenbrukbart innhold. Hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, kan du også opprette andre typer gjenbrukbart innhold.

HTML-objekter lagres som HTML-filer i Mitt innhold. Når du legger til HTML-objekter i emner, vises det faktiske innholdet. HTML-objekter vises ikke som fillenker brukerne må velge for å se innholdet. Du kan opprette informasjon du vil bruke flere steder i samme emne – eller i flere emner. Du kan endre et HTML-objekt som er lagret i Emnefiler, og endringen reflekteres alle steder hvor HTML-objektet er tilknyttet emnet ditt.

Opprett HTML-objekter

  1. Velg Emnefiler-mappen hvor du vil opprette HTML-objektet.
  2. Velg Opprett HTML-objekter.
  3. Skriv inn et navn på Opprett gjenbrukbart objekt-siden. Dette navnet brukes som filnavn i Emnefiler.
  4. Skriv inn informasjon i Innhold-boksen. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere teksten og legge til filer, bilder, nettlenker, multimedier og nettfletting. Alle filer du laster opp fra datamaskinen, lagres i mappen på øverste nivå i Emnefiler.
  5. Velg Send. HTML-objektet vises i den valgte mappen i Emnefiler. Systemet legger til .html-utvidelsen i filnavnet for HTML-objektet i Emnefiler.

Hvis du sletter lenken til et HTML-objekt fra emnet ditt, blir ikke objektet slettet fra Emnefiler. Lenken til HTML-objektet slettes fra emnet ditt. Du må slette HTML-objekter fra Emnefiler for å slette dem fullstendig fra emnet. Hvis objektet er tilknyttet emnet ditt, vises det et varsel om at lenken blir brutt når du sletter objektet. Du kan se 360°-visningsrapporten for å finne ut hvor filen er tilknyttet før du sletter den.

Mer om interne lenker i Emnefiler


Rediger HTML-objekter

Du kan redigere et HTML-objekt som er lagret i Emnefiler. Endingene du gjør, reflekteres alle steder hvor HTML-objektet er tilknyttet emne ditt. Åpne menyen for HTML-objektet, og velg Overskriv gjenbrukbart objektinnhold.

Legg til HTML

Legg til egendefinert HTML eller CSS

I Ultra-emnevisning kan du, når du aktiverer et alternativt domene for din side, nå bruke egendefinert HTML eller CSS i et dokument.  Velg Legg til HTML som en ny blokk for å bygge inn et innebygd HTML-redigeringsprogram fra tredjepart i dokumentet. Du kan skrive eller lime inn HTML-koden i redigeringsprogrammet og velge Lagre. Kodet HTML vil bli sendt til Learn i BbML for å vare. HTML vil bli merket i BbML med en ny data-bbtype. Hvis du laster inn tidligere opprettet BbML som inneholder HTML i skrivebeskyttet modus, lastes HTML fra et eget domene i en iframe.

En ny CodeEditor -pakke behandler alle importene som kreves av tredjepartsredigeringsprogrammet og standardiserer konfigurasjonene for redigeringsprogrammet. Pakken vil ellers bare bryte opp redigeringsmetoden for å legge seg selv inn i DOM-elementer. Direktiver og tillegg som bygger inn redigeringsprogrammet på siden, avhenger av -pakken.