Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mewn dogfennau, gallwch greu elfennau HTML personol newydd â’r golygydd.  Pan fyddwch yn ychwanegu gwrthrych HTML at eich cwrs, bydd y cynnwys go iawn yn ymddangos. Ni fydd y gwrthrych HTML yn ymddangos fel dolen at ffeil y bydd rhai i ddefnyddwyr ei ddewis i weld y cynnwys. 

 

Ychwanegu HTML

Ychwanegu HTML neu CSS personol

Yn y Wedd Cwrs Ultra, wrth alluogi parth amgen ar gyfer eich safle, gallwch bellach ddefnyddio HTML neu CSS personol mewn dogfen.  Dewiswch Ychwanegu HTML fel bloc newydd i blannu golygydd HTML mewnol gan drydydd parti yn y ddogfen. Gallwch ysgrifennu neu ludo cod HTML yn y golygydd a dewis Cadw. Anfonir yr HTML wedi’i amgodio i Learn yn BbML er dyfalwch. Bydd yr HTML yn cael ei ddynodi yn y BbML â data-bbtype newydd. Os byddwch yn llwytho BbML a grëwyd yn flaenorol sy’n cynnwys HTML yn y modd darllen-yn-unig, llwythir yr HTML o barth arall mewn iframe.

Mae pecyn CodeEditor newydd yn delio â phob un o'r ffeiliau a fewngludir sydd eu hangen ar y golygydd trydydd parti ac yn safoni ffurfweddiadau'r golygydd. Fel arall, bydd y pecyn yn amlapio dull chwistrellu ei hun y golygydd mewn elfen DOM. Bydd cyfarwyddebau ac ategion sy’n plannu’r golygydd ar y dudalen yn dibynnu ar y pecyn.