Med Blackboard Learn kan du bruke en hvilken som helst undervisningsteori eller -modell i nettemnet ditt, ettersom dette er et åpent og fleksibelt system som er fokusert på å forbedre studentenes prestasjoner.

Selv om du ikke er vant til nettundervisning, går det fort å lage et grunnleggende emne. Du kan begynne med materiell for en uke eller to, og så kan du legge til mer senere.

Vi har satt sammen noen tips og grunnleggende trinn for lærere som ikke har brukt Blackboard Learn før, og som vil lære å lage innhold i nettemner. Vi vil hjelpe deg med de overordnede prinsippene og prosessene som er involvert når du lager emner fra grunnen av.

Mens du jobber med dette temaet, bør du velge hva som passer best til undervisningsstilen din og behovene til studentene dine.

Når du har gått gjennom de grunnleggende trinnene, har du et emne som er klart for studenter! Men først må du bestemme hvilken emnevisning du vil bygge emnet ditt i. Deretter kan du nullstille inn de spesifikke trinnene og informasjonen du trenger. Kjenner du allerede til emnevisningen din? La oss komme i gang!

Du kan også sjekke Hurtigstarttema som gir detaljert informasjon om emnebygging.


Velg emnevisning

Du kan muligens velge hvordan emnet ditt skal vises i Blackboard Learn, men dette avhenger av hvilken opplevelse institusjonen din har valgt.

Opplevelse: Beskriver hvordan grensesnittet utenfor et emne ser ut, samt hvilke funksjoner og hvilken navigasjon som vises. Institusjoner kan velge mellom Original-opplevelsen og Ultra-opplevelsen.

Hvis du ser navnet ditt øverst til høyre i vinduet når du logger på, har du Original-opplevelsen. Du kan gå til andre deler av systemet ved hjelp av fanene øverst på siden.

Grensesnittet kan ha forskjellige farger, logoer, faner, verktøy og navn som er spesifikke for institusjonen din. Institusjonen kan for eksempel endre navn på Min institusjon-fanen til navnet på institusjonen eller fjerne faner eller verktøy fullstendig.

Hvis du ser navnet ditt i panelet til venstre når du logger på, har du Ultra-opplevelsen. Du kan navigere til hovedfunksjonene utenfor emnene dine med listen. Gå til aktivitetsstrømmen, som inneholder alt som skjer i emnene dine, og den globale vurderingssiden, hvor du ser alle vurderingsoppgavene dine organisert etter emner.

I motsetning til Original-opplevelsen ser Ultra-opplevelsen lik ut på hver institusjon. Du ser litt varemerking for institusjonen, for eksempel farger og logoer.

Emnevisning: Beskriver hvordan emnet ditt ser ut, samt hvilke funksjoner og verktøy og hvilken navigasjon som er tilgjengelig. Emnene dine kan vises i Original-emnevisningen, Ultra-emnevisningen eller en blanding av begge deler.

Hvis institusjonen din har Original-opplevelsen, vises emnene dine bare i Original-emnevisningen.

Hvis institusjonen din har Ultra-opplevelsen, kan du muligens se en blanding av begge emnevisningene. Institusjonen kan imidlertid begrense dette så du bare har tilgang til én emnevisning. Hvis det er tillatt med to emnevisninger, kan du velge den som passer best for hvert av emnene dine. Begge emnevisningene vises sømløst i emnelisten.

Original-emnevisningen

Original-emnevisningen inneholder alle de tradisjonelle arbeidsprosessene og funksjonene Blackboard Learn er kjent for.

Emnemenyen vises til venstre i vinduet og er bærebjelken for organisasjonen og navigasjonen i emnet. Du oppretter lenker på emnemenyen for å gi brukerne tilgang til verktøy og materiell.

Området etter emnemenyen er kontrollpanelet. Her har du tilgang til vurderingssenteret og filrepositoriet, og du kan velge hvilke emneverktøy studentene skal ha tilgang til. Studenter ser ikke kontrollpanelet.

Innholdet ditt vises i hovedvinduet, til høyre for emnemenyen. Du kan bruke funksjonene over hovedvinduet til å legge til innhold, for eksempel Bygg innhold og Vurderinger. De fleste elementer og verktøy i emner har menyer.

Mer om Original-emnevisningen

Ultra-emnevisning

I Ultra-emnevisningen er arbeidsprosessene enklere, utseendet har et moderne design og systemet har et responsivt grensesnitt på alle enheter.

Emneinnhold-siden kan du velge plusstegnet der du vil opprette innhold. I et nytt, tomt emne kan du bruke funksjonene for å legge til innhold, for eksempel Opprett og Last opp. Velg ikonene i navigasjonsfeltet for å åpne hyppig brukte verktøy, for eksempel diskusjoner.

Alt emneinnholdet ditt vises på hoveddelen av siden. Du kan alltids se det venstre navigasjonsområdet bak ulike lag.

De fleste innholdselementer, for eksempel mapper og oppgaver, har menyer med alternativer. Når du åpner noe innhold, vises det i et lag som legges oppå Emneinnhold-siden. Du kan lukke lag for å gå tilbake i emnet.

Mer om Ultra-emnevisningen

Mer om det grunnleggende for Blackboard-emner


Grunnleggende trinn

Når du har gått gjennom de første fire grunnleggende trinnene, har du et emne som er klart for studenter! Evaluering bør gjøres kontinuerlig.

 1. Lag en plan
 2. Opprett innhold
 3. Forhåndsvisning og tilbakemelding
 4. Gjør innhold tilgjengelig for studenter
 5. Evaluer emnet ditt

1. Lag en plan

Planlegging er et av de viktigste aspektene når det gjelder å utarbeide emner. Du bør ta deg tid til å lage en disposisjon eller skisse med elementene og aktivitetene du vil ha med i emnet ditt. Lag en oversikt med eventuelt materiell som er «nettklart», eller som du enkelt kan modifisere. Du må sannsynligvis opprette noe nytt materiell for nettemnet ditt.

Det er ikke alltid mulig å ha alt innholdet klart til den første undervisningsdagen. Du kan klargjøre innhold for de første ukene med undervisning og gjøre bare dette innholdet tilgjengelig for studenter. Skjult alt innhold du vil jobbe mer med. Du kan utvikle den nesten delen med innhold mens studentene arbeider med materiellet du har gjort tilgjengelig.


2. Opprett innhold

Vi har satt sammen en liste med viktig materiell det kan være lurt å ha med i det første emnet ditt. Bruk lenkene til andre temaer for å gå gjennom innholdstypene og finne trinnvise veiledninger.

 1. Ønsk studentene velkommen: La studentene vite at du er glad for å ha dem der. En innbydende tone – noe uformell, men likevel profesjonell – tilsvarer å smile og hilse på studenter som kommer inn i tradisjonelle klasserom. Du bør ta med spesifikke instruksjoner om hvordan studentene kan komme i gang med emnet. Hvis det for eksempel er nødvendig å begynne med å gå gjennom pensumet, bør du informere dem om hvor de finner det. Du kan opprette grunnleggende informasjonselementer eller sende meldinger med instruksjoner.
 2. Emneinformasjon: Legg inn materiell på ett område eller i én mappe, som studentene har tilgang til gjennom hele semesteret.
  • Pensumet, deriblant mål, informasjon om lærebøker og kontaktinformasjonen din
  • Veiledninger for vurdering, retningslinjer for sene innleveringer og hvor i emnet vurderinger gjøres tilgjengelig
  • Tema- eller leksjonsplanen og en påminnelse om leveringsfrister vises på emnekalenderen
  • Teknisk støtte og retningslinjer ved institusjonen
 3. Forelesninger, lesemateriell, filer og multimedier: Inkluder alt materiell studentene trenger for å opparbeide seg grunnleggende kunnskap om temaet eller leksjonen. Du bør lage en helhetlig struktur for hvert tema eller hver leksjon, sånn at det blir lett for studentene å navigere og de får et kjent miljø. Du kan opprette en mappe for hvert segment. Du kan ta med lignende innhold, for eksempel mål, lesemateriell, instruksjoner, nettressurser, multimedier og forelesningene dine. Du bør lage håndterlige innholdsgrupper og legge til visuelle elementer og lydelementer.
 4. Oppgaver og prøver: Begynn med enkle oppvarmingsoppgaver som bygger opp selvtilliten og gjør studentene klare for mer utfordrende oppgaver i ukene som kommer. Du kan også gi studentene en quiz uten vurdering, så de kan gjøre seg kjent med grensesnittet. Du kan lage dine egne oppgaver og prøver i tillegg til innholdet studentene må forberede, eller organisere dem i mapper.
 5. Deltakelse og interaksjoner: For å opprette et vellykket nettfellesskap trenger studentene verktøy for å samhandle og kommunisere, for eksempel i diskusjoner og blogger. Ved å snakke sammen lærer vi mye om hverandre, oss selv, temaet, hvordan vi kommer overens og å ta gruppeavgjørelser.

3. Forhåndsvisning og tilbakemelding

Du vil være sikker på at emnet ditt er godt designet og fungerer som det skal – før studentene dine ser det. I Original-emnevisningen kan du bruke eksempelvisningen for studenter for å gå gjennom emneinnholdet og kontrollere hvordan emnet fungerer.

Mer om å se en forhåndsvisning av emnet ditt som student

Såfremt det er mulig, bør du gå gjennom emnet på forskjellige datamaskiner med ulike nettlesere og operativsystemer. Du bør også sjekke at multimedier fungerer som de skal. I tillegg bør du teste emnet ditt på mindre enheter for å se om det vises som du regner med.

Du kan be studenter eller kollegaer om å se en forhåndsvisning av emnet ditt. Når du oppdager problemer tidlig, får du færre meldinger fra studenter som ikke finner materiellet de trenger.

 • Var det intuitivt å navigere? Er innholdet logisk organisert og gruppert?
 • Finner de oppgaver og prøver?
 • Vet de hvordan de kan kommunisere med deg og klassekamerater?
 • Kunne de laste ned dokumenter, åpne medier, finne studieplanen og hvor vurderinger vises?

4. Gjør innhold tilgjengelig

Etter hvert som du lager mer innhold, kommer du sannsynligvis til å redigere, slette og flytte på materiell. Eksperimenter! Prøv å presentere innholdet på nye måter. Du kan skjule elementer hvis du ikke vil at studentene skal se dem. Du kan også flytte innhold til en mappe og skjule mappen fra studentene.

Når du er klar, bør du bare vise studentene det innholdet du vil at de skal se nå.

En annen anbefalt metode er å flytte det nyeste innholdet til toppen av innholdslisten. Da trenger ikke studentene å lete etter innholdet de trenger, eller gå glipp av det nyeste du har lagt ut.

Mer om hvordan du gjør innhold tilgjengelig


5. Evaluer emnet ditt

Etter hvert som du bygger opp emnet ditt, kommer du garantert til å gå frem og tilbake mellom utvikling og evaluering. Evalueringsdelen bør være en kontinuerlig komponent i prosessen og ikke det endelige trinnet i utviklingen av emnet ditt. Det er ikke bare greit å gå tilbake for å gå gjennom det du har gjort før – det er faktisk anbefalt.

Evaluering kan gjøres på flere måter.

 • Du bør fortsette å finpusse på og legge til elementer i emnet ditt mens du underviser i det og finner ut hva som fungerer og hva som bør forbedres.
 • Be studentene om å sende deg evalueringer av emnet ditt når semesteret nærmer seg slutten.
 • Spør andre nettlærere hva som fungerer best for dem.
 • Utforsk andre nettemner. Du bør alltid være klar til å «låne fra de beste».
 • Gå til Blackboard-programmet for eksemplariske emner, hvor vi viser frem pedagogisk fornuftige og teknologisk omfattende emner.