Vi har laget en liste med termer for lærere som ikke er kjent med Blackboard Learn.

Innholdsområde: Innholdsområder er beholdere på øverste nivå hvor du kan organisere og lagre emneinnhold, for eksempel forelesningsnotater, oppgaver og prøver. Du kan også organisere innholdsområdet ditt etter uke, enhet, kapittel, leksjon eller tema. Du legger til lenker til innholdsområder i emnemenyen.

Startsiden for emnet: Det området studentene ser når de går inn i emnet ditt. Standardstartsiden for emner er Emnets startside, som inneholder moduler hvor studenter blir varslet om aktivitet i emnet ditt. Du kan endre startsiden i kontrollpanelet – velg et tilgjengelig område som vises i emnemenyen.

Emnemenyen: Emnemenyen er et panel som vises på venstre side av emnevinduet. Brukerne velger knapper eller tekstlenker for å få tilgang til alt emneinnhold, for eksempel innholdsområder, individuelle verktøy, nettlenker, interne lenker og modulsider.

Kontrollpanelet: Du får tilgang til alle funksjonene for emneadministrering via lenker i kontrollpanelet. Kontrollpanelet er plassert under emnemenyen, og det er bare synlig for brukere med en av de følgende definerte emnerollene: lærer, undervisningsassistent, sensor, emnebygger eller administrator. Fra kontrollpanelet kan du gå til vurderingssenteret samt tilpasse stilen på emnet ditt og bestemme hvilke emneverktøy som skal være tilgjengelige for studentene dine.

Fullføre vurderinger: Du kan angi spesifikke brukere til emnet ditt for å vurdere spesielle sett av innsendinger med oppgaver fra studenter. Roller som har vurderingsrettigheter som standard, er blant annet lærere, undervisningsassistenter og sensorer. Brukere som hjelper deg med å vurdere, kalles delegerte vurderere, og de kan gi foreløpige vurderinger. Delegerte vurderere følger de samme trinnene for vurderinger som deg. Hvilke oppgaveforsøk de ser, er imidlertid basert på alternativene du velger. Etter alle utnevnte sensorer gir vurderinger og tilbakemelding, en eller flere endelige sensorer går gjennom vurderingen for å avgjøre en sluttvurdering eller for å godtgjøre den.

Redigeringsmodus: Når Redigeringsmodus er , vises alle lærerfunksjonene – blant annet Bygg innhold i både innholdsområde- og menyalternativene. Når Redigeringsmodus er AV, ser du siden omtrent sånn studentene ser den. Redigeringsmodus-funksjonen vises for brukere med rolle som lærer, undervisningsassistent, emnebygger eller administrator.

Vurderingssenter: Her har du tilgang til alt emnearbeidet som bare er for emnet du er tilknyttet. Studenter føres opp i vurderingssenteret når de tilknyttes emnet ditt. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og kjøre rapporter.

Elementanalyse: Element analyse gir statistikker for hele prestasjonen, prøvekvaliteten, og individuelle spørsmål. Med denne informasjonen kan du gjenkjenne spørsmål som kanskje ikke representerer studentenes prestasjoner på en god måte. 

Menyen: I Blackboard Learn har de elementene som brukerne kan gjøre noe med, en tilknyttet meny. For å åpne menyen holder du musepekeren over tittelen på elementet og velger nedoverpilen. Menyen inneholder alternativer for mange komponenter i Blackboard Learn – blant annet innholdselementer, lenker i emnemenyen og kolonner i vurderingssenteret. Valgene i menyen varierer ut i fra elementet og brukerens rolle.

Moduler: Moduler kan vises i Min institusjon-fanen eller på emnemodulsider du legger til i emner, for eksempel Emnets startside. Moduler inneholder informasjon om hva som skjer i emnet ditt, og du har kanskje tilgang til ofte brukte verktøy. Følgende er noen eksempler på moduler: Oppslag, Siste endringer og Kalkulator.

Mine resultater: På Mine resultater-siden kan studentene se alt emnearbeidet og alle vurderingene for emnet de er tilknyttet. Når du har sett på en students Mine vurderinger-side, kan du bruke «tilbake»-funksjonen i nettleseren for å gå tilbake til lærerinformasjonen.

Spørsmålsbank: Du kan bruke spørsmålsbanker for å opprette prøver og spørreundersøkelser. Du kan også eksportere og importere spørsmålsbanker for bruk i prøver i andre emner. 

Spørsmålsett: Du kan bruke spørsmålssett når du oppretter prøver. Du velger hvor mange spørsmål du vil ha med i settet. Spørsmålene er tilfeldig valgt hver gang studenter svarer på prøven. I Ultra-undervisningen, konverteres spørsmålsett til spørsmålsbanker.

Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanken: Når du oppretter en prøve kan du bruke tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanken for å være sikker på hver student mottar en ulik versjon av prøven. Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbanken henter kun spørsmål fra spørsmålsbanker, slik at du først må lage minst ett spørsmålsbank.