I Blackboard Learn kan du använda valfri undervisningsteori eller -modell i din onlinekurs eftersom programmet är öppet, flexibelt och kretsar kring deltagarnas prestationer.

Även om du är nybörjare när det gäller onlineundervisning kan du snabbt skapa en grundläggande kurs. Du kan börja med material för en vecka eller två veckor och lägga till mer senare.

Vi har samlat några tips och grundläggande steg för lärare som är nybörjare i Blackboard Learn och vill lära sig hur de kan skapa innehåll i en onlinekurs. Vi vill hjälpa dig med både principer och processer på en högre nivå när du bygger upp en kurs från början.

När du tar dig igenom det här ämnet kan du välja det som passar ditt undervisningsformat och dina deltagares behov.

När du har gått igenom de grundläggande stegen har du en kurs som är redo för deltagarna! Men först måste du bestämma vilken kursvy som du ska bygga din kurs i. Sedan kan du fokusera på de specifika steg och den information du behöver. Känner du redan till din kursvy? Då sätter vi igång!

Du kan även ta en titt på vårt Snabbstartsämne där du får grundläggande information om att skapa kurser.


Bestämma din kursvy

Beroende på vilket gränssnitt din institution har valt har du eventuellt flexibilitet att välja hur din kurs visas i Blackboard Learn.

Gränssnitt: Beskriver hur gränssnittet utanför en kurs ser ut och vilka funktioner och navigeringsalternativ som visas. Din institution kan välja det ursprungliga gränssnittet eller Ultra-gränssnittet.

Du har det ursprungliga gränssnittet om ditt namn visas högst upp till höger i fönstret när du har loggat in. Du kan navigera till andra system från flikarna i sidhuvudet.

Gränssnittet har eventuellt andra färger, logotyper, flikar, verktyg och namn som är specifika för din institution. Din institution kan till exempel ändra namn på fliken Min institution för att matcha institutionens namn, eller så kan de välja att helt ta bort en flik eller ett verktyg.

Du har Ultra-gränssnittet om ditt namn visas i den vänstra panelen i fönstret efter inloggningen. Du kan navigera till viktiga funktioner utanför kurserna från listan. Öppna aktivitetsflödet som återspeglar alla åtgärder i dina kurser samt resultatsidan som visar alla dina bedömningsuppgifter organiserat efter kurs.

Till skillnad från Original-gränssnittet ser Ultra-gränssnittet likadant ut på alla institutioner. Du kan se en del av ditt lärosätes profil, såsom färger och logotyper.

Kursvy: Beskriver hur din kurs ser ut och vilka funktioner, verktyg och navigeringsalternativ som finns tillgängliga. Dina kurser kan visas i den ursprungliga kursvyn, Ultra-kursvyn eller i en blandning av båda.

Om din institution använder det ursprungliga gränssnittet visas dina kurser endast i den ursprungliga kursvyn.

Om din institution använder Ultra-gränssnittet kan du använda en blandning av båda kursvyerna. Men din institution kan begränsa din kursvy till enbart en. Om du får lov att ha två kursvyer ska du välja den kursvy som fungerar bäst för varje kurs. Båda kursvyerna visas sömlöst i din kurslista.

Ursprungliga kursvyn

I den ursprungliga kursvyn ingår alla traditionella arbetsflöden och många funktioner som Blackboard Learn är känt för.

Kursmenyn visas till vänster i fönstret och utgör grunden för kursens organisation och navigering. Du skapar länkar på kursmenyn för att göra verktyg och material tillgängliga för deltagare.

Området efter kursmenyn är kontrollpanelen. Du kan komma åt kursadministration och resultat samt din fillagringsplats, och välja vilka kursverktyg som ska vara tillgängliga för deltagarna. Deltagare kan inte se kontrollpanelen.

Ditt innehåll visas i huvudfönstret till höger om kursmenyn. Använd funktionerna ovanför huvudfönstret för att lägga till innehåll, till exempel Konstruera innehåll och Granskningar. De flesta objekt och verktyg i kursen har menyer.

Mer information om den ursprungliga kursvyn

Ultrakursvyn

I Ultra-kursvyn har du förenklade arbetsflöden, ett modernt utseende och ett smidigt gränssnitt på alla enheter.

Välj plustecknet där du vill skapa innehåll på kursinnehållssidan. I en ny tom kurs kan du använda funktionerna för att lägga till innehåll, till exempel Skapa eller Ladda upp. Välj ikonerna på navigeringsfältet för att öppna verktyg som du ofta använder, till exempel diskussioner.

Allt ditt kursinnehåll visas på huvuddelen av sidan. Du kan alltid se det vänstra navigeringsområdet som ligger bakom lagren.

De flesta innehållsobjekt, till exempel mappar och uppgifter, har en meny med alternativ. Kursinnehåll som öppnas glider ut i ett lager överst på kursinnehållssidan. Stäng ett lager för att gå tillbaka till den föregående delen av kursen.

Mer information om Ultra-kursvyn

Mer information om grundläggande delar av Blackboard-kurser


Grundläggande steg

När du har gått igenom de första fyra grundläggande stegen har du en kurs som är redo för deltagarna! Utvärdering är ett steg som bör ske kontinuerligt.

 1. Gör en planering
 2. Skapa innehåll
 3. Förhandsgranskning och återkoppling
 4. Gör innehåll tillgängligt för deltagare
 5. Utvärdera din kurs

1. Gör en planering

Planering är en av de viktigaste aspekterna när du skapar din kurs. Ta tid på dig att ta fram en disposition eller ett utkast av de objekt och aktiviteter du vill ha med i din kurs. Gör en lista över det material som direkt kan användas online eller som du lätt kan ändra. Det är sannolikt att du måste skapa en del nytt material att använda i din onlinekurs.

Ibland kan du inte ha allt innehåll klart innan första lektionsdagen. Du kan förbereda innehåll för kursens första veckor och göra enbart det innehållet tillgängligt för deltagarna. Dölj allt innehåll som du vill arbeta mer med. Du kan ta fram innehållet för kursens nästa del under tiden som deltagarna arbetar med det material du redan har gjort tillgängligt.


2. Skapa innehåll

Vi har sammanställt en lista över nödvändigt material som du kanske vill lägga till i din första kurs. Använd länkarna till andra ämnen för att utforska olika typer av innehåll och läs de stegvisa anvisningarna.

 1. Välkomna deltagarna: Se till att deltagarna känner sig välkomna. En inbjudande ton (något informell, men fortfarande professionell) motsvarar ett leende och en hälsning när en deltagare kommer in i ett vanligt klassrum. Ange specifika instruktioner så att deltagarna kan komma igång med kursen. Om de till exempel behöver gå igenom kursbeskrivningen först, så meddelar du dem hur de hittar den. Du kan skapa en grundläggande innehållsdel eller skicka ett meddelande med anvisningar.
 2. Kursinformation: Tillhandahåll material i ett område eller i en mapp som deltagarna kan komma åt under terminen.
  • Kursbeskrivning, inklusive mål, målsättningar, information om läroböcker och din kontaktinformation
  • Bedömningsriktlinjer, policyer för sena inlämningar samt var deltagarna hittar resultaten i din kurs
  • Schema med ämnen eller lektioner och en påminnelse att förfallodatum anges i kurskalendern
  • Teknisk support och institutionspolicyer
 3. Föreläsningar, läsmaterial, filer och multimedia: Ta upp allt material som deltagarna behöver för att få grundläggande kunskaper om ämnet eller lektionen. Ge deltagarna en lättnavigerad och bekant miljö genom att skapa en konsekvent struktur för varje ämne eller lektion. Det kan vara praktiskt att skapa en mapp för varje segment. Du kan ta med närliggande innehåll, till exempel målsättningar, läsmaterial, anvisningar, webbresurser, multimedia och dina föreläsningar. Det är bäst att skapa hanterbara innehållsdelar och lägga till bild- och ljudinslag.
 4. Uppgifter och prov: Börja med enkla ”uppvärmningsuppgifter” som ökar självförtroendet och förbereder deltagarna för mer krävande arbete under veckorna som följer. Du kan även ge deltagarna ett snabbprov (quiz) som inte bedöms så att de får möjlighet att vänja sig vid gränssnittet. Du kan skapa dina uppgifter och prov utöver det material som deltagarna behöver förbereda eller organisera dem i mappar.
 5. Deltagande och samverkan: För att kunna bygga en framgångsrik onlinegemenskap måste deltagarna ha verktyg för att kunna samverka och ha konversationer, till exempel i diskussioner och bloggar. Med hjälp av konversationer lär vi oss om varandra, oss själva, ämnet, hur man kommer överens och fattar gruppbeslut.

3. Förhandsgranskning och återkoppling

Du vill kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som avsett – innan deltagarna ser kursen. I den ursprungliga kursvyn kan du använda deltagarförhandsgranskning för att granska kursinnehållet och testa funktionerna.

Mer information om att förhandsgranska din kurs som en deltagare

Försök att öppna din kurs på olika datorer med olika webbläsare och operativsystem. Kontrollera även att multimedieinnehåll visas du som har tänkt. Du kanske även vill kontrollera kursen på mindre enheter så att den visas som du har förväntat dig.

Du kan bjuda in en deltagare eller medarbetare att förhandsgranska din kurs. Om du upptäcker eventuella problem i ett tidigt skede får du färre meddelanden från deltagare som inte kan hitta material.

 • Är det enkelt att navigera i kursen? Är innehållet organiserat och uppdelat på ett logiskt sätt?
 • Kan användarna hitta uppgifter och prov?
 • Vet de hur de ska kommunicera med dig och sina kurskamrater?
 • Kunde de ladda ner dokument, öppna media, hitta kursbeskrivningen och var resultat kommer visas?

4. Göra innehåll tillgängligt

När du skapar innehåll vill du förmodligen redigera, ta bort och flytta runt material. Experimentera! Prova på olika sätt att visa upp innehåll. Du kan dölja objekt om du inte vill att deltagarna ska se dem. Du kan även flytta innehåll till en mapp och dölja mappen från deltagarna.

När du är klar kan du välja att endast visa deltagarna det innehåll som du vill att de ska se just nu.

En annan bra arbetsmetod är att flytta det nyaste innehållet högst upp i innehållslistan. Då behöver inte deltagarna leta efter innehållet de behöver eller missa det senaste innehållet du har lagt till.

Mer information om att göra innehåll tillgängligt


5. Utvärdera din kurs

När du bygger din kurs kommer du förmodligen att hoppa fram och tillbaka mellan utveckling och utvärdering. Utvärderingen är en viktig del under hela processen och inte bara ett sista steg i utvecklingen av din kurs. Att gå tillbaka för att granska innehåll igen är inte bara godtagbart utan är att föredra.

Det finns flera sätt att utvärdera innehåll.

 • Fortsätt att fila på och lägga till i din kurs efter hand som du undervisar och ta reda på vad som fungerar bra och vad som inte gör det.
 • Be deltagarna att skicka in utvärderingar av din kurs i slutet av terminen.
 • Fråga andra onlinelärare vad som fungerar bra för dem.
 • Utforska andra onlinekurser. Var alltid redo att ”stjäla från de bästa”!
 • Besök Blackboards program för exempelkurser där du kan se kurser som är pedagogiskt välgrundade och som har många tekniska funktioner.