Din emnevisning

Du kan enkelt navigere, gi innhold, redigere elementer og endre alternativer som påvirker hvordan brukere samhandler med grensesnittet.

 1. Emnemenyen: Brukernes tilgangspunkt for alt emneinnhold. Du kontrollerer hvilke lenker som vises i emnemenyen.
 2. Kontrollpanelet: Området etter emnemenyen er tilgangspunktet for administrasjonsfunksjoner – for eksempel emnestil, emneverktøy og brukere. Studenter ser ikke kontrollpanelet.
 3. Eksempelvisning for studenter: Du kan gjennomgå emneinnhold og validere emneatferd fra studentenes perspektiv. Du logges på med en studentkonto – brukerkontoen for eksempelvisning – og tilknyttes det gjeldende emnet.

  Mer om forhåndsvisning av studenter

 4. Redigeringsmodus: Når Redigeringsmodus er , vises alle lærerfunksjonene – for eksempel Bygg innhold i visningen av menyer. Når Redigeringsmodus er AV, er alle underviserfunksjoner skjult. Redigeringsmodus-funksjonen vises for brukere med rolle som underviser, undervisningsassistent, emnebygger eller administrator.
 5. Funksjoner: I én eller flere rader over innholdet kan du åpne funksjoner på sidenivå – for eksempel Bygg innhold, Søk, Slett og Last opp. Funksjonene endres basert på hvor du er i emnet.
 6. Menyer: Et ikon for alternativer vises for komponenter med menyer, for eksempel emneinnhold, emnemenylenker eller vurderingssenterkolonner. Alternativene i menyen varierer avhengig av komponenten.

Hvis du ser et målerikon ved siden av filene dine, bruker institusjonen din Blackboard Ally til å måle hvor tilgjengelig emneinnholdet ditt er. Du finner mer informasjon under Ally-hjelp for undervisere.


Emnemenyen

Emnemenyen vises til venstre i emnevinduet og er bærebjelken for organisasjonen og navigasjon i emnet ditt. Du oppretter lenker på emnemenyen for å presentere verktøy og materialer til brukerne. Du kan tilpasse utseendet og rekkefølgen til lenkene.

Emnemenyen vises i en listevisning – som bare viser det høyeste nivået med emnemateriell. Du kan velge knapper eller tekst for lenkene dine.

Velg Vis emnemenyen i et nytt vindu-ikonet for å se emnemateriellet som et katalogtre i et nytt vindu. Brukere kan utvide visningen for å vise hierarkiet for emnenavigasjon.

Institusjonen din kan begrense alternativer for å opprettholde en konsistent stil for alle emnene.

Opprett en lenke i emnemenyen.

Opprett en ryddig emnemeny for å opprettholde effektiv navigering for brukerne dine, og prøv å begrense antall lenker som inkluderes i emnemenyen. Bruk innholdsområder til å bevare relaterte elementer og gi emnet ditt organisering og struktur.

 1. Velg Legg til menyelement-ikonet over emnemenyen for å åpne menyen.
 2. Velg innholdstypen du vil opprette og skriv inn et navn. Fullfør eventuelle andre nødvendige tekstbokser, for eksempel nettadresse for weblenke.
 3. Merk av for Tilgjengelig for brukere hvis du er klar for å vise modulsiden til studentene. Du kan opprette innhold på forhånd, skjule lenken og deretter vise lenken på et passende tidspunkt.
 4. Velg Send. En lenke til det nye innholdet vises på emnemenyen.

Hvis du oppretter lenker til innhold som er skjult for studentene, skjules også de aktuelle lenkene i emnemenyen. For å gjøre emnemenykoblingen synlig, må du først gjøre innholdet tilgjengelig.

Komponenter i emnemenyen

I denne tabellen ser du hva slags innhold og verktøy du kan legge til i emnemenyen. Du kan også inkludere underoverskrifter og skillelinjer for å organisere lenkene visuelt for studentene.

Komponenter i emnemenyen
Alternativ Beskrivelse
Innholdsområdet Innholdsområder er emneområder på øverste nivå og inneholder alt emnemateriellet ditt. Du oppretter, kobler sammen og behandler dem i emnemenyen. Når du har opprettet et innholdsområde, kan du legge til innhold i det – for eksempel forelesninger på nett, multimedier, prøver og kommunikasjonsverktøy.
Tom side Du kan samle filer, bilder og tekst på én side. Med redigeringsprogrammet bestemmer du hvordan innholdet vises, og du har muligheten til å endre rekkefølgen og utseendet når du vil.

Studentene velger tittelen i innholdslisten for å se innholdet. Ingen beskrivelser vises med tittel, så du bør forsikre deg om at du bruker en meningsfull tittel. Denne innholdstypen tar lite plass i skjermområdet og reduserer behovet for rulling.
Verktøyslenke Opprett en lenke til et tilgjengelig verktøy i emnet ditt – for eksempel kalenderen eller dagbøkene. Du kan også opprette en lenke til Verktøy-side.
Emnelenke Du kan opprette en snarvei til et element, verktøy eller emneområde som gir rask tilgang til relevant materiell.
Nettlenke Du kan koble til eksterne nettsteder eller ressurser.
Modulside En modulside er en spesialisert innholdsside hvor innhold vises i bokser – for eksempel på emnets startside. Studentene kan holde oversikt over prøver, oppgaver og nytt innhold som opprettes i emnet. Du kan ikke legge til ditt eget innhold på modulsider. Systemet genererer informasjonen i hver modul.
Underoverskrift En underoverskrift er frakoblet tekst. Du kan gruppere relaterte lenker under en underoverskrift for å hjelpe studentene til å finne informasjon.
Deler En skillelinje er en linje som deler opp emnemenyen i deler. Når du har opprettet en skillelinje, kan du flytte den til en annen posisjon.

Endre rekkefølgen på og administrer lenker i emnemenyen

Du kan organisere og endre navn på emnemenylenker.

 1. Bruk dra-og-slipp-funksjonen for å endre rekkefølgen på emnemenylenker.
 2. Du kan også bruke verktøyet for omorganisering via tastaturet for å endre rekkefølgen på lenkene.
 3. Åpne menyen for en lenke og velg Gi nytt navn for å endre tittelen. Velg Skjul lenke for å gjøre den utilgjengelig for studentene. Velg Vis lenke for å gjøre den tilgjengelig for studenter. Hvis du sletter et innholdsområde, blir også alle innholdselementene slettet permanent. Denne handlingen er endelig.
 4. Når Redigeringsmodus er , vises en utilgjengelig lenketittel med denne lenken skjult fra studenter-ikonet. Studenter ser ikke lenken på emnemenyen.

For elementer i emnemenyen som gir gjeste- eller observatørtilgang, må du åpne menyen for de aktuelle elementene og gi tilgang til dem.


Menyer

Elementer overalt i Blackboard Learn har en tilknyttet meny du kan bruke for å utføre handlinger for dem.

Eksempler på elementer med menyer omfatter innholdselementer, emnemenylenker og vurderingssenterkolonner. Alternativene i menyen varierer avhengig av komponenten.

Velg pilen ved siden av tittelen på et element for å åpne menyen. Eksempler på alternativer inkluderer Rediger, Slett, Kopier og Flytt.


Kontrollpanel

Kontrollpanelet vises under emnemenyen og gir tilgang til all emneadministrering. Tabellen beskriver hver del.

Bruk pilene ved siden av koblingene for å utvide eller skjule området.

Kontrollpanelet er bare tilgjengelig hvis du har én av disse emnerollene:

 • Underviser
 • Undervisningsassistent
 • Vurderer
 • Emnebygger
 • Administrator
Kontrollpanelområder
Alternativ Beskrivelse
Filer eller Mitt innhold Emnefiler er filrepositoriet som er tilgjengelig for alle Blackboard Learn-emner. Men hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, brukes Mitt innhold som filrepositorium. Med emnefiler får du fillagring på Blackboard-tjeneren for ett enkelt emne. Innholdet som ligger i repositoriet, er innhold du kan bruke. Du kan ikke dele innhold mellom emnene du underviser i. Inndelingsoverskriften Filer vises i kontrollpanelet.

Mer om Emnefiler

Hvis institusjonen din har tilgang til innholdsadministreringsfunksjonene, blir Mitt innhold tilgjengelig via dette området. Med Mitt innhold har institusjoner et felles innholdsrepositorium der brukerne kan dele innhold. Du kan legge til innhold i emnet ditt fra andre emner og fra datamaskinen din, og du kan administrere det via Mitt innhold. Inndelingsoverskriften Mitt innhold vises i stedet for Filer i kontrollpanelet.

Mer om Mitt innhold

Emneverktøy Inneholder alle de tilgjengelige verktøyene som er lagt til i emnet ditt.

Mer om addministrering av emneverktøytilgjengelighet

Vurdering Gir lenker til emnerapporter, oppfølgingssenteret og prestasjonsoversikten. Bruk disse verktøyene for å se informasjon om studentaktivitet og innholdsbruk. Du kan også varsles om prestasjoner basert på kriterier du oppretter.

Mer om sporing av studentprestasjoner

Vurderingssenter Inneholder lenker til Ikke vurdert-siden, Hele vurderingssenteret, standard smartvisninger for vurderingssenteret og eventuelle smartvisninger du oppretter. Smartvisninger vises i en innrykket liste i Hele vurderingssenteret-delen.

Mer om tilpassing av vurderingssenteret

Brukere og grupper List opp, meld på, rediger og fjern brukere fra emnet ditt. Opprett formelle studentgrupper for samarbeid om arbeid.

Mer om emnegrupper

Tilpasning Styr tilknytningsalternativer og tilgang for gjester og observatører. Du kan endre egenskapene til emnet ditt – for eksempel navn, tilgjengelighet og språkpakke. Du kan bruke Hurtigoppsett og Utseende-siden til å modifisere hvordan emnet ditt vises. Endre verktøytilgjengeligheten for å kontrollere hvilke verktøy som er tilgjengelige i emnet ditt og hvilke brukere som har tilgang til dem.

Mer om tilpasning av emnene dine

Pakker og hjelpeprogrammer Import, eksport, og arkivering av emner, kontroll av emnelenker, kopiering av hele eller deler av emnet og flytting av valgte filer til emnefiler eller Mitt innhold.
Hjelp Tilbyr nettbasert dokumentasjon.

Alternativer for sideinndeling

Du kan redigere alternativer for sideinndeling for å angi hvor mange elementer som vises på en side. Du kan for eksempel avgjøre hvor mange forum som skal vises på siden for hoveddiskusjonstavlen, eller hvor mange elementer som vises på Ikke vurdert-siden.

Standard er 25 elementer per side og maksimalt antall elementer er 1000 per side. Vis alle viser alle elementene og fører til at andre kontroller forsvinner. For å se prestasjoner må elementer per side utvides.

Bruk disse trinnene for å redigere alternativer for sideinndeling.

 1. Velg Rediger sideinndeling.
 2. Skriv inn et nummer i Elementer per side-boksen. Hvis tallet er større enn det totale antallet elementer, vises alle elementene.
 3. Velg OK.

Emnets startside

Som standard har Original-emnet ditt Emnets startside i emnemenyen. Emnets startside er en emnemodulside. Du kan endre navn på eller slette denne siden og opprette andre emnemodulsider.

Emnemodulsider inneholder informasjon om nytt innhold og leveringsfrister for emnet ditt. Informasjonen vises i bokser som kalles moduler, for eksempel Oppslag, Min huskeliste og Siste endringer. Systemet genererer informasjonen i hver modul. Du kan ikke legge til ditt eget innhold på modulsider.

Emnets startside er ofte standard startside for emnet – den første siden studentene ser når de åpner emnet ditt.