For å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen for Learn har vi besluttet å dele Learn-hjelpedokumentasjonen vår inn i de to opplevelsene, Learn Original-opplevelsen og Learn Ultra-opplevelsen. For øyeblikket vises vår student- og instruktørdokumentasjon for begge visningene på samme side. Når den nye designen er ferdig, blir denne dokumentasjonen delt inn i to forskjellige sider – avhengig av opplevelsen. Vi forventer at denne oppdateringen fullføres innen 2. april 2021.

Hva innebærer dette for meg?

Du vil fortsatt få tilgang til alt innholdet som er på hjelpesiden vår. Tilgang til hjelpesiden i produktet forblir den samme. Oppsettet på sidene oppdateres litt for å vise én opplevelse på én side i stedet for å kombinere begge deler. Selv om vi ikke regner med at du mister tilgang til sider, kan vi oppleve en viss forsinkelse for å sikre at alle lenker fungerer som forventet. Disse problemene adresseres og prioriteres for å kunne bli løst så raskt som mulig.

Hvordan vil den nye designen se ut?

Du er kanskje kjent med hjelpeinnholdet vårt, som for øyeblikket ser slik ut:

med lenker for å se den sekundære opplevelsen slik at den passer med din visning:

I den nye designen vises Original- og Ultra-opplevelsene på egne sider, med den nåværende opplevelsen og en lenke til den sekundære opplevelsen plassert øverst på siden:

Vil nettadressene endres?

Nettadressene til hjelpen gjenspeiler opplevelsen i nettadressen når den nye designen tas i bruk. For eksempel gjeldende student-URL for prøver og spørreundersøkelser: 

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Tests_and_Surveys

vil bli oppdatert for å inkludere opplevelsen i den nye designen:

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Ultra/Tests_and_Surveys

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Original/Tests_and_Surveys

Opplevelsen blir oppført etter rollen i nettadressen. Dette gir deg en sekundær måte å fastslå hvilken opplevelse innholdet du viser er. 

Må jeg oppdatere bokmerkede sider?

Vår hjelpesideplattform omdirigerer automatisk de eksisterende nettadressene med bokmerke til vår Ultra Experience-innholdsside. Vi anbefaler at du oppdaterer bokmerkene dine hvis du bruker Learn Original-opplevelsen. Du trenger ikke å oppdatere bokmerkene hvis du bruker Learn Ultra-opplevelsen. Du kan fortsatt få tilgang til den andre opplevelsen fra hver side i hjelpen.

Hvordan vet jeg hvilken opplevelse institusjonen min bruker?

Informasjonen og skjermbildene endres ikke som en del av den nye designen. Du kan fortsatt bruke de tilhørende bildene for å fastslå opplevelses- og emnevisningen.