This information applies only to the Ultra Course View.

Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Assignments are always available to instructors in the Ultra Course View.

Ödev oluşturma

Ödevler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Diğer içeriklerle birlikte ödevler oluşturabilirsiniz. Öğrenciler çalışmalarına, ihtiyaç duydukları içeriğin yanından ve ihtiyaç duydukları anda erişebilir. Ayrıca, bir grup ödevi oluşturabilir ve bunu kursunuz içinde bir veya daha fazla gruba yayınlayabilirsiniz.

Öğrenci grupları için ödev oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz ödevleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Kurs İçeriği sayfasında, ödev eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u, ardından da Ödev'i seçin. Yeni Ödev sayfası açılır.

Ödevleri, yeni bir klasör oluşturarak veya mevcut bir klasörü genişleterek de ekleyebilirsiniz.

Ödev oluşturduğunuzda bir not defteri ögesi de otomatik olarak oluşturulur.

Öğrenciler, siz ödev notlarını gönderdikten sonra notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki ödev bağlantısını kullanarak bir ödeve, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere, dereceli puanlama anahtarlarına ve notlarına erişebilirler.

Bu sayfadaki diğer konular şunları içerir:


Ödev oluşturma ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Ödev oluşturma, ödevin basitleştirilmiş iş akışlarıyla nasıl oluşturulacağını gösterir.


"Yeni Ödev" sayfası ayarları

Ultra'da Ödevleri ve Testleri Ayırt Etme

Ödevler ve Testler (Kurs İçeriği Ögeleri panelindeki Değerlendirmeler başlığı altında gruplandırılır), aynı kullanıcı arayüzünü ve seçenekleri paylaşır. Ayarlardaki birçok seçenek, değerlendirmeye en az bir soru eklenip eklenmediğine bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Uygulamada, eğitmenler, bu değerlendirmeleri farklı şekillerde kullanır. Örneğin, not verilebilmesi için öğrencilerin bir dosya göndermelerini gerektiren ve buna ilişkin yönergeleri içeren bir ödev oluşturabilirsiniz. Bir testte, öğrenciler, değerlendirmeye eklediğiniz bir dizi soruya yanıt verebilir.

Ödevler ve testler arasında ayrım yapmak ve soru içeren/içermeyen iş akışlarını vurgulamak amacıyla ödevler bahsinde ek soru içermeyen bir iş akışı üzerinde durulacaktır. İsterseniz ödevinize kolayca soru ekleyebilirsiniz.

Sorular içeren bir iş akışına ait açıklamalar için Test Oluşturma sayfasına gidin.

Yeni Ödev sayfası

Yeni ödev sayfasında üç adet özelleştirilebilir bileşen mevcuttur:

 • ödev içeriği ekleme
 • ödevin öğrencilere görünürlüğünü kontrol etme
 • ödev ayarlarını uygulama
Image of new assignment page with boxes drawn around three areas to customize assignment: 1. Create content, 2. Student visibility, and 3. Assignments settings

Öğrencilerin kurs içeriklerinizin arasından kolayca bulabilmesi için ödeve açıklayıcı bir başlık verin. Kurs İçeriği sayfasında başlık, öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Ödev" ve tarih görünür. İçerik eklemezseniz ödev, Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Ödev İçeriği Ekleme

Metin, dosya veya soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçerek menüyü açın.

Image of component to create assignment content with box drawn around plus sign button

Ödeve dosya ve metin (yönergeler gibi) ekleyebilirsiniz. Ayrıca OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da dosya ekleyebilirsiniz. Bu seçenekler, ödev içeriği ekleme menüsünün alt kısmında bulunur.

Image of menu to add assignment content with box around non-question options

Soru ekleme hakkında daha fazla bilgi için Test Oluşturma sayfasına gidin.

Ödevleri otomatik oluşturma

Yapay zeka intihali, eğitimde giderek artan bir endişe kaynağıdır. Araştırmalar, yapay zekadan yararlanmaya dayanan çeşitli sorunlara işaret etmektedir. Algılama modelleri, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelere ayak uyduramaz. Learn, özgün değerlendirmenin etkili uygulamasından yararlanmanıza olanak tanır. Kurumunuz AI Design Assistant özelliğini etkinleştirdiyse öğrencileri aşağıdakileri yapmaya teşvik eden ödev sorularını otomatik olarak oluşturabilirsiniz:

 • Karmaşık düşünmeye yönelme
 • Dersinizde edindikleri bilgileri uygulamaya koyma
 • Özgün ve kanıtlanmış gönderimler oluşturma
 • Gerçek dünyadaki senaryoları taklit etme

Ödev istemleri, kurs bağlamına göre oluşturulur. Ödev oluşturma sayfasında, Otomatik ödev oluştur ögesini seçin.

The assignment creation page, with the Auto-generate Assignment button highlighted near the top

Otomatik Ödev Oluştur sayfasına yönlendirilirsiniz.

Auto-Generate Assignment page, showing two autogenerated assignments beside the customization options

AI Design Assistant, üç adet ödev istemi oluşturur. AI Design Assistant'ın oluşturduğu istemleri tanımlamanın çeşitli yolları vardır.

 • Soruların odağını daraltmak için bir açıklama (2.000 karakterle sınırlıdır) girme
 • İstediğiniz anlama seviyesini seçme
  • Uygulama
  • Analiz Etme
  • Değerlendirme
  • Oluşturma
  • "İpucu ver!" özelliği, size seviyelerin bir karışımını sağlar
 • Kaydırıcıyı hareket ettirerek soru kapsamının karmaşıklık seviyesini ayarlayın
 • Sorular için bir başlık oluşturmak isteyip istemediğinizi seçin

Anlama seviyeleri, Bloom Taksonomisi'ne dayalıdır.

İsteğe bağlı olarak, ödev soruları için AI Design Assistant'ın bağlam sağlamasını istediğiniz kurs ögelerini seçebilirsiniz. Başlamak için Kurs Ögelerini Seçin'i tıklatın.

Testinizin bağlamına dâhil etmek için herhangi bir kurs içeriği ögesinin yanındaki kutuyu seçin.

Context picker

Bir klasörün veya öğrenim modülünün yanındaki oku seçerek onlardan ögeler ekleyebilirsiniz. Bağlam için öge seçmeyi bitirdiğinizde soru oluşturmaya geri dönmek için Öge Seç'i seçin.

Bağlam seçici tarafından desteklenen dosya türleri PDF, Word, PowerPoint, metin, RTF ve HTML'dir.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra Oluştur'u seçin. Her istemi doğruluk ve ön yargı açısından gözden geçirin. Ödevinize eklemek istediğiniz istemi ve ardından Ekle'yi seçin.

AI Design Assistant hakkında daha fazla bilgi edinmek için "AI Design Assistant" konusunu okuyun.

Ödev Görünürlüğü

Image of assignment visibility component displaying option menu

Siz göstermeyi seçene kadar ödev, öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler, ödevi ne zaman görünecek şekilde ayarladığınızı görebilir.

Ödev Ayarları

Sayfanın sağ tarafında, Ödev Ayarları ana hatlarıyla belirtilir. Ayarları seçmek ve uygulamak için Ayarlar düğmesine basarak yeni bir panel açın.

İstisnaları görüntüleyin: Kursunuzdaki herhangi bir öğrencinin özel durumu varsa bu durum, Ödev Ayarları bölümünde görünür. Öğrenciler için özel durumlar belirleyebilir ve onları ödev son tarihleri ve süre sınırları gibi belirli kurs gereksinimlerinden muaf tutabilirsiniz. Özel durumları değiştirmek için Katılımcı Listesi'ne gidin ve öğrencinin menüsünü açın. Bu menüye Gönderim sayfasından veya Not Defteri'nden de erişebilirsiniz.

Özel durumlar hakkında daha fazla bilgi

Image of Assignment Settings menu with box drawn around Accommodations display and Settings icon

Ayarlarınızı seçtikten sonra, panelin altındaki Kaydet'i seçin.

Ayrıntılar ve Bilgiler

Ayrıntılar ve Bilgiler bölümü, ödev gönderimine ilişkin seçenekler sunar.

Image of Details & Information section of Assignment Settings panel

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencilerin çalışmalarını son tarih geçtikten sonra göndermesini engelleyebilirsiniz. Sorularını mümkün olduğunca erken sorabilmeleri için öğrencilerinizi son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan ögeleri kontrol etmeye teşvik edin.

Geç gönderimleri engelleme. Kesin bir teslim tarihini zorunlu tutun ve geç gönderimleri engelleyin. Devam eden ve kaydedilen denemeler, son tarih geldiğinde otomatik olarak gönderilir. Öğrenciler, bir gönderim teslim alındı e-postası alır. Belirlenmiş özel durumlara yönelik istisnalar uygulanmaya devam eder.

Öğrenciler denemelerini gönderdiyse son tarihi geçmişteki bir tarihe değiştiremezsiniz. Son tarih geçtiyse Geç gönderimleri engelle ayarını seçemezsiniz.

Son tarih geçtikten sonra yeni denemeleri engelleyin. Son tarih geçtikten sonra öğrencilerin yeni bir deneme başlatmasını engelleyin. Belirlenen özel durumlara uyulmaya devam edilir.

Sınıf sohbetlerine izin verme. Ya öğrencilerinizin bir ödevle ilgili soruları varsa? Bir ödev içinden görüşmelere izin verebilirsiniz ve bu şekilde herkes katkıda bulunabilir. Sohbet başladığında, sadece ilgili ödevle görünür.

Konuşmalar hakkında daha fazla bilgi

Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın. Öğrencilerin, gönderim yüklemelerini gerektirmeyen çalışmalarına not vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, sözlü sunumlar, bilim fuarı projeleri, aktörlük performansları ve bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları için not defterinize not ekleyebilirsiniz.

Gönderimleri çevrim dışı toplama hakkında daha fazla bilgi

Biçimlendirici değerlendirmeler. Bunların temel amacı, öğrenci öğrenimini izlemek; öğretimi iyileştirmek ve öğrenci performansını artırmak için kullanılabilecek anlık geri bildirimler sağlamaktır. Biçimlendirici değerlendirmeler, hem sizin hem de öğrencilerinizin güçlü olduğunuz alanları ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlemenize yardımcı olur.

Biçimlendirici değerlendirmeler hakkında daha fazla bilgi

Sunum Seçenekleri

Ödeviniz soru içeriyorsa ödev içeriğinin öğrencilere nasıl sunulacağını Sunum Seçenekleri bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Sunum Seçenekleri'ndeki seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Test Oluşturma sayfasına gidin.

Not Verme ve Gönderimler

Not Verme ve Gönderimler menüsü, ödev türü ve not verme ölçütlerine ilişkin seçenekler sunar.

Image of top half of Grading & Submissions section of Assignment Settings panel

Not kategorisini değiştirin. Ödevin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Özel kategoriler, genel notu belirlerken size fayda sağlayabilir.

Deneme sayısını seçme. Öğrencilerinizin bir ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Not verme şemasını, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Söz konusu değişiklik hem öğrencilere gösterilir hem de not defterinizde görünür.

Maksimum puanları belirleyin. Ödeviniz için 0 ile 99,999 arasında bir sayı değeri ekleyin. Bu alanı boş bırakırsanız sayıya varsayılan değer olan 100 atanır.

Anonim not vermeyi etkinleştirin. Soru içermeyen bir ödev oluşturduğunuzda anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Siz not verirken öğrencilerin adları gizlenir. Anonim olarak not verilen ödevlere yalnızca metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi

Image of bottom half of Grading & Submissions section of Assignment Settings panel

Paralel not vermeyi etkinleştirin. Paralel not verme, öğrenci başına iki not veren atar. Ödevi oluştururken paralel not vermeyi etkinleştirebilir ve not verenleri atayabilirsiniz. Paralel not vermeyi öğrenciler gönderim yaptıktan sonra da etkinleştirebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz not verenleri her öğrencinin ödevi için iki not veren olacak şekilde rastgele atar. Not verme iş yükü, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, yalnızca kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir. Öğrencilerin son notlarını eğitmenler veya uzlaştırıcılar belirler.

Paralel not verme hakkında daha fazla bilgi

Ekip arkadaşı incelemesini etkinleştirin. Ekip arkadaşı incelemesi, öğrencilerin, ekip arkadaşlarının çalışmalarını ölçüt temelli değerlendirme yoluyla gözden geçirmelerine olanak tanır. Öğrenci başına düşen inceleme sayısını, değerlendirme son tarihini ve ekip arkadaşı incelemesi son tarihini atamak için Ekip arkadaşı ayarlarını seç ögesini seçin.

Ekip arkadaşı incelemesi hakkında daha fazla bilgi

Soru içeren bir değerlendirme için paralel not verme ve ekip arkadaşı incelemesi seçenekleri devre dışı bırakılır. Paralel not verme ve ekip arkadaşı incelemesi aynı anda etkinleştirilemez.

Değerlendirme notunu etkinleştirin. Not verme işlemi tamamlandığında öğrencinin notunu otomatik olarak gönderin. Notların yayımlanmasını kendiniz (manuel olarak) kontrol etmek istiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakın.

Değerlendirme sonuçları

Ödevinizde sorular olması durumunda, Değerlendirme sonuçları bölümünde, çalışmalarını teslim eden öğrencilerin geri bildirimleri, puanları ve yanıtları nasıl göreceğini kontrol edebilirsiniz.

Değerlendirme sonuçları içindeki seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Test Oluşturma sayfasındaki ilgili bölüme gidin.

Değerlendirme güvenliği

Değerlendirme güvenliği, oluşturduğunuz ödevleri güvenceye almanızı sağlayacak araçlar sunar.

Image of Assessment security section of Assignment Settings panel

Erişim kodu ekleme. Öğrencilerin ödev gönderim zamanını kontrol edebilmek için erişim kodu verebilirsiniz. Erişim kodları, sistem tarafından rastgele üretilmektedir. Grup ödevlerine de erişim kodu ekleyebilirsiniz.

Erişim kodları hakkında daha fazla bilgi

Respondus'a erişin. Respondus®, Blackboard'da testleri oluşturmak, yönetmek ve yazdırmak için kullanabileceğiniz üçüncü taraf bir araçtır. Aracı başlatmak için bağlantıyı seçin.

Respondus hakkında daha fazla bilgi

Gözetmenli Değerlendirme hakkında daha fazla bilgi

Ek Araçlar

Ek Araçlar, ödevinizi özelleştirmenizi sağlayacak çeşitli seçenekler sunar.

image of Additional tools section of Assignment Settings panel

Süre sınırı ekleme. Süre sınırı, öğrencilerin yolundan sapmamasını ve ödeve odaklanmasını sağlayabilir. Her öğrencinin, ödevini teslim etmek için sınırlı süresi vardır. Süre dolduğunda ödev denemeleri, otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra da çalışmasına izin verebilirsiniz. Süre sınırları, grup ödevlerine değil yalnızca bireysel ödevlere eklenebilir.

Not verme dereceli puanlama anahtarı ekleme. Dereceli puanlama anahtarı, not verilen çalışmayı değerlendirmeyi sağlayan bir puanlama aracıdır. Dereceli puanlama anahtarları, öğrenci gönderimlerini, tanımladığınız temel ölçütlere göre değerlendirmenize yardımcı olabilir. Yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya mevcut bir dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirebilirsiniz. Şu anda yalnızca soru içermeyen ödevlere dereceli puanlama anahtarı ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleme. Bir hedefi bir veya daha fazla grupla hizalayabilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlardaki ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için hedefleri kullanabilirsiniz. Ayrıca soruları da tek tek hedeflerle eşleştirebilirsiniz.

Grup ödevi oluşturma. Bir veya daha fazla öğrenci grubu için bir grup ödevi oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin, gönderimlerinde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Orijinallik Raporu'nu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz. Ancak gönderimler, yalnızca SafeAssign etkinleştirildiğinde kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında ödev başlığıyla birlikte görünür. Burada öğrencilere ödev hakkında daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz. Açıklama en fazla 750 karakter uzunlukta olabilir. 75 veya daha az karakter kaldığında açıklama alanının altında bir uyarı görüntülenir.

Image of Description field of Assignment Settings panel with example descriptive text

Maksimum uzunluğu aşarsanız sınırın kaç karakter üzerinde olduğunuzu gösteren bir uyarı görünür. Metniniz maksimum uzunluğun altına düşene kadar açıklamayı kaydedemezsiniz.

Image of Description field of Assignment Settings panel with example descriptive text that exceeds maximum character length

Ödevlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloku ve dosya ekleyebilirsiniz.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Ödevin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize görüntü ve dosya eklemek için de metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

Yalnızca metin blokları içeren bir ödev oluşturuyorsanız Ödev Ayarları'ndan Maksimum puan'ı elle değiştirebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki bir dosyaya gözatmak için Yerel dosya ekle'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutunu, kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Bulut Depolama Alanından dosya ekleme: Dosya depoladığınız OneDrive gibi birden fazla web uygulamasına anında bağlanabilirsiniz. Eklediğiniz dosyalar, orijinal dosyaların kopyalarıdır. Bulut depolama alanındaki bir dosyada değişiklik yaparsanız kursunuza yeni bir kopya yüklemeniz gerekir. Tarayıcınız izin veriyorsa bulut depolama alanından eklediğiniz medya dosyaları satır içi olarak görünür.

Bulut depolama alanı hakkında daha fazla bilgi

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa değerlendirmelere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şeklinde görüntülenir. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa bu dosya bir ek olarak görünür. Bulut depolama alanından eklediğiniz dosyalar da aynı davranışı gösterir.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.

Dosyanın alternatif metnini veya ekranda görüntülenme şeklini düzenlemek için düzenleyicide dosyayı seçin, ardından Eki Düzenle simgesini seçin.

Dosya Özelliklerini Düzenle penceresinde; video, ses veya görüntü dosyanızın değerlendirmede nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüye erişerek Dosyayı Ön İzle veya Orijinal Dosyayı İndir ögelerini seçer. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek seçeneklere de sahip olur.

Sorularda dosyaları düzenleme hakkında daha fazla bilgi


Süreölçer ekleme

Ultra Kurs Görünümü'nde bir ödeve süre sınırı ekleyebilirsiniz. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan ödevlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda ödev denemeleri, otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra da çalışmasına izin verebilirsiniz. Ek süre öğrencilerin denemeleri sırasında bağlantıları kesilmişse tekrar bağlanmalarına imkan verir. Ayarladığınız esas sürenin öğrencilerin ödevi tamamlamasına yetip yetmediğini görmek için ek süre tanıyabilirsiniz. Ödevlere not verirken her öğrencinin ödevi bitirmek için ne kadar ek süre kullandığını görebilirsiniz. Sorular eklediyseniz hangi soruların süre sınırı dolduktan sonra yanıtlandığını da görüntüleyebilirsiniz. Öğrenciler bu bilgilerin aynısını not verilen ödevlerine eriştiklerinde de görürler.

Şu anda grup ödevleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.


Ödevleri düzenleme, sıralarını değiştirme ve ödevleri silme

Mevcut ödevlerde değişiklik yapabilir ve Kurs İçeriği sayfanızda göründüğü yeri değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin erişebildiği mevcut bir ödevde değişiklik yaparken dikkat edin; bazı öğrenciler gönderim yapmaya başlamış olabilirler. Not vermeye başladıysanız not verme şemasını değiştiremezsiniz.

Bir ödevin satırında Taşı düğmesini seçin ve ödevi yeni bir konuma taşıyın. Bir ödevi bir klasöre de taşıyabilirsiniz.

Bir ödevin satırından menüyü açıp Düzenle veya Sil'i seçin.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Bir ödevi taşımak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir ögenin Taşı düğmesine gelin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
 4. Ögeyi yeni konuma bırakmak için Enter tuşuna basın.

Ödevleri silme

Bir ödevi kursunuzdan silebilirsiniz. Hiçbir öğrenci gönderimi yoksa not defteri ögesi de silinir. Gönderimi olan ödevler söz konusu olduğunda; ödevi, tüm gönderimleri ve notları kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak istediğinizi onaylamanız gerekir.

İsterseniz gönderimleri ve Not Defteri'ndeki puanları korumak için ödevi öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Gönderimlere not vermiş olsanız bile, öğrenciler Kurs İçeriği sayfasındaki veya kendi not sayfalarındaki gizli ödevlere erişemezler.


Ödevler ve etkinlik akışı

Bir ödev oluşturup öğrencilere açtığınızda, bu durum öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Ödev notlarını gönderdiğinizde öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız bir geri bildirim ödev başlığının ardından görünür.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Ödev gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için ödev başlığını seçin.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi


Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Kurs İçeriği sayfasında görünen ve öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemez veya anonim olarak not veremezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken ayarlar panelinden gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrenciler bu tür değerlendirmeleri açtıklarında, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Gönderimleri çevrim dışı olarak toplamak için gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Öğrencilerin sınıfın dışında olmasını gerektiren notlar için (misafir konuşmacı veya saha gezintisi gibi), yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Çevrim dışı gönderimlere not verme

Çevrim dışı gönderimlere not vermeye hazır olduğunuzda, değerlendirme sayfasından veya not defterinden gönderim listesini içeren sayfayı açın. Deneme Oluştur panelini açmak için bir öğrencinin adını seçin, gönderim tarihini/saatini belirtin ve kaydedin.

The Submission list page is open with 1) a student name selected and 2) the Create Attempt panel opened with the submission date and time option on screen.

Öğrencinin gönderim sayfasında, bir not verebilir ve dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Student's submission page is open and the view for assigning grades is displayed.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilir. Öğrencilere, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri bildirilir. Eğitmenler, talimatlar ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler. Sohbetler etkinleştirilmişse öğrenciler değerlendirmeyle ilgili sohbetlere katılabilir.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Öğrenci iş akışı hakkında daha fazla bilgi