This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Assignments are always available to instructors in the Ultra Course View.

Skapa en uppgift

Uppgifterna är alltid tillgängliga för lärare i Ultra-kursvyn.

Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial. Deltagare kan komma åt sitt arbete bredvid det innehåll de behöver, precis när de behöver det. Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

Mer information om att skapa uppgifter för deltagargrupper

Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du har gjort uppgifterna synliga.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Välj plustecknet där du vill lägga till en uppgift på kursinnehållssidan. I menyn ska du välja Skapa för att öppna panelen Skapa objekt och välja Uppgift . Sidan Ny uppgift öppnas.

Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till en uppgift.

När du skapar en uppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

Efter hand som du lägger upp uppgiftsresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en uppgift, sina inlämningar, din återkoppling, kriterierna och sina resultat via uppgiftslänken på sidan Kursinnehåll.

 

Sidan Ny uppgift

Ange en beskrivande titel så att deltagarna enkelt kan hitta uppgiften bland kursinnehållet. På sidan Kursinnehåll visas titeln som en länk deltagarna kan klicka på för att visa materialet. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny uppgift och datumet i innehållslistan. Om du inte lägger till något innehåll visas inte uppgiften på sidan Kursinnehåll.

Missing media item.

Lägg till text, filer och frågor. Välj plustecknet för att öppna menyn och välja ett alternativ. Du kan välja en frågetyp, lägga till en frågepool eller återanvända frågor och innehåll från befintliga utvärderingar. Du kan lägga till filer och text, så som instruktioner till uppgiften. Du kan också lägga till filer från molnlagring, till exempel OneDrive® och Google Drive™.

Mer information om att lägga till frågor i avsnittet om tester

Mer om att lägga till frågepooler

Mer information om att återanvända frågor

Visa eller dölj uppgiften. Deltagare kan inte se en uppgift förrän du väljer att visa den. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via Kursadministration och resultat. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att uppgiften ska visas.

Använd inställningar för uppgiften. Välj ikonen Inställningar för att öppna panelen där du kan tillhandahålla detaljer och information om uppgiften.

Ange ett inlämningsdatum. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

Visa anpassningar. Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel inlämningsdatum och tidsgränser för uppgifter. Ställ in anpassningar genom att gå till Deltagarförteckningen och öppna en deltagares meny. Antalet anpassningar som du har gjort visas på uppgiftens sida i avsnittet Uppgiftsinställningar.

Mer om anpassningar

Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om en uppgift? Du kan tillåta samtal inom en uppgift och vem som helst kan bidra. Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift.

Mer information om konversationer

Samla in inlämningar offline. Du kanske vill bedöma deltagararbeten som inte kräver att de laddar upp en inlämning. Du kan till exempel lägga till resultat i Kursadministration och resultat för muntliga presentationer, projekt, framträdanden och konstverk som lämnats in personligen.

Mer om samla in externa inlämningar

Slumpvisa frågor och svar. Du kan visa frågor och svar slumpmässigt för att underlätta övningsaktiviteter och hjälpa deltagare att undvika fusk. Du kan använde en eller båda inställningarna så att uppgifter visas olika för varje deltagare.

Frågor visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i uppgiften eftersom detta kan förvirra deltagare.

Du kan endast ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill ha slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt. Du kan i nuläget inte använda slumpvisa frågor i en uppgift som har textblock eller bilagor.

Mer om att ordna frågor och svar slumpmässigt

Ändra resultatkategori. Du kan ändra uppgiftens resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Det kan vara praktiskt med anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

Ange antal försök. Du kan låta deltagarna skicka in mer än ett försök till en uppgift. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas.

Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Aktivera anonym bedömning. När du skapar en uppgift utan frågor kan du aktivera anonym bedömning så att deltagarnas namn döljs medan du bedömer uppgiften. Du kan enbart lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter.

Mer information om anonym bedömning

Visa utvärderingsresultat. Välj kryssrytan Visa rätta svar för att låta deltagare se rätt svar på frågor som poängsätts automatiskt efter att de lämnat in. Om du inte lägger till frågor i din uppgift markerar du kryssrutan Visa rätta svar vid skapandet.

Mer om att visa rätta svar

Aktivera automatiserad återkoppling. Ge återkoppling till deltagare som publiceras automatiskt utifrån dina inställningar.

Mer information om automatiserad återkoppling

Lägg till en åtkomstkod. Du kan tillhandahålla en åtkomstkod för att styra när deltagare ska lämna in en uppgift. För närvarande genereras åtkomstkoder slumpvis av systemet. Du kan inte anpassa åtkomstkoderna. Du kan även lägga till en åtkomstkod till en gruppuppgift.

Mer information om åtkomstkoder

Aktivera parallell bedömning. Du kan aktivera parallell bedömning och tilldela bedömare när du skapar en uppgift. Du kan också aktivera parallell bedömning efter det att deltagare skickat in inlämningar. Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för uppgiften. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem. Lärare eller de som förenar resultat bestämmer det slutgiltiga resultatet för deltagare.

Mer om parallell bedömning

Lägg till en tidsgräns. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på uppgiften eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Uppgiftsförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut. Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Du kan inte lägga till en tidsgräns för gruppuppgifter just nu.

Lägg till ett bedömningskriterium. Kriterier kan hjälpa dig att utvärdera deltagarinlämningar utifrån viktiga kriterier som du definierar. Du kan skapa nya kriterier eller koppla befintliga kriterier. Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete. För närvarande kan du bara lägga till kriterier i uppgifter utan frågor.

Lägga till mål och standarder. Du kan justera en uppgift till ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. Du kan även koppla enskilda frågor till mål.

Gör en gruppuppgift. Du kan skapa en uppgift för en eller flera grupper av deltagare. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

Aktivera SafeAssign. Du kan använda SafeAssign för att söka efter möjlig plagiering i deltagarnas inlämningar. Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad.

Lägg till en valfri beskrivning. Beskrivningen visas med uppgiftsrubriken på sidan Kursinnehåll.


Lägg till filer och textblock till uppgifter

Klicka på plustecknet för att öppna menyn där du vill lägga till frågor, text eller en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av uppgiften eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument.

Du kan också använda redigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer till din text.

Om du skapar en uppgift som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra den högsta poängen i uppgiftsinställningarna.

Lägg till filer. Välj Lägg till lokal fil för att bläddra efter en fil på datorn. Ditt lärosäte anger vilken maxstorlek som gäller för uppladdade filer. Du kan inte lägga till en mapp med filer.

Lägga till en fil från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra dina filer, som till exempel OneDrive. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

Mer om molnlagring

Visningsalternativ för mediefiler

Visningsalternativ för mediefiler

Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i utvärderingar som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från molnlagring beter sig på samma sätt.

Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

Öppna menyn för mediefilen och välj Redigera.

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att markera filen i redigeringsverktyget och sedan klicka på ikonen Redigera bifogad fil.

I fönstret Redigera filattribut kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i utvärderingen: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

Visa mediefiler som bilagor

För mediefiler som visas som bilagor kan deltagare klicka på menyn och välja Förhandsgranska fil eller Ladda ner originalfil. Lärare har tillgång till ytterligare alternativ för att flytta, redigera och ta bort.

Mer om att redigera filer inom frågor


Lägg till ett tidur

Du kan lägga till en tidsgräns för en uppgift i Ultra-kursvyn. En tidsgräns kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på uppgiften eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in. Uppgiftsförsöken sparas och skickas automatiskt in när tiden har gått ut.

Du kan även låta deltagare arbeta efter tiden har gått ut. Extra tid gör det möjligt för deltagare att återansluta om de förlorar anslutningen under försöken. Du kan tillåta extra tid för att se om den ursprungliga tiden är tillräcklig för deltagarna att slutföra uppgiften. När du bedömer uppgifter kan du se hur mycket extra tid varje deltagare har använt för att slutföra uppgiften. Om du har inkluderat frågor kan du även se vilka frågor som besvarades efter att den ursprungliga tiden har gått ut. Deltagare också se samma information när de öppnar sina bedömda uppgifter.

Du kan inte lägga till en tidsgräns för gruppuppgifter just nu.


Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

Du kan göra ändringar i befintliga uppgifter och ändra var de visas på sidan Kursinnehåll. Observera att om du ändrar en befintlig uppgift som deltagarna kan komma åt kan en del deltagare ha påbörjat sina sändningar. Du kan inte ändra bedömningsschemat om du redan har startat bedömningen.

Tryck på ikonen Flytta i raden för en uppgift och flytta den till en ny plats. Du kan även flytta en uppgift till en mapp.

Öppna menyn i en uppgiftsrad för att välja funktionerna Redigera och Ta bort.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Du kan använda tangentbordet för att flytta en uppgift.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Välj en plats med piltangenterna.
  4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Ta bort uppgifter

Du kan ta bort en uppgift från din kurs och om det inte finns några deltagarsändningar tas även objektet för kursadministration och resultat också bort. När det gäller uppgifter med inlämningar måste du bekräfta att du vill ta bort uppgiften, alla inlämningar och resultaten permanent från din kurs.

Alternativt kan du dölja uppgiften från deltagare för att bevara inlämningar och poängen i kursadministration och resultat. Deltagare kan inte komma åt dolda uppgifter på sidan Kursinnehåll eller på sina resultatsidor även om du har bedömt inlämningarna.


Uppgifter och aktivitetsflödet

När du skapar en uppgift och gör den synlig för deltagare visas ett meddelande i deras aktivitetsflöden.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

När du publicerar resultat för uppgifter kan deltagarna välja Visa dina resultat för att se sina resultat. Eventuell feedback du ger visas efter uppgiftens rubrik.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

När du har inlämningar att bedöma ser du en avisering i flödet. Välj uppgiftens rubrik för att starta bedömningen på sidan för den inskickade uppgiften.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Mer om aktivitetsflödet


Samla in inlämningar offline

Du kan skapa utvärderingar som visas på sidan Kursinnehåll och som inte kräver att deltagarna laddar upp några inlämningar. Du kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål så att deltagare kan förbereda sig för arbete offline. Du kan också aktivera konversationer, men du kan inte lägga till frågor eller bedöma anonymt.

Exempel på arbete offline:

  • Muntliga presentationer
  • Vetenskapsprojekt
  • Framträdanden
  • Konstverk som lämnas in personligen
  • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Det här kan vara extra användbart för lärare som undervisar i hybridkurser. Du kan till exempel använda ett kriterium för att bedöma en klassredovisning under tiden som den görs. Du behöver inte göra anteckningar eller lägga till poäng senare.

När du skapar en utvärdering kan du välja att samla in offlineinlämningar i inställningspanelen. När deltagare öppnar den här typen av utvärderingar får de reda på att de inte kan göra en inlämning online. Om du skapar grupper för att samla in offlineinlämningar kan deltagare se de egna gruppmedlemmarna.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

För inlämningar som samlas in offline kan du inte tillåta flera försök, tillåta en tidsgräns eller använda SafeAssign.

För resultat som kräver att deltagare är närvarande utanför klassträffar, till exempel för en gästtalare eller en utflykt, kan du lägga till möten i närvarofunktionen.

Mer om att lägga till ett möte

Bedöma offlineinlämningar

När du är redo att bedöma offlineinlämningar öppnar du inlämningslistan på bedömningssidan eller i Kursadministration och resultat. Välj ett deltagarnamn för att öppna panelen Skapa försök, ange datum och tid för inlämningen och spara.

The Submission list page is open with 1) a student name selected and 2) the Create Attempt panel opened with the submission date and time option on screen.

På deltagarens inlämningssida kan du tilldela ett resultat och använda ett kriterium om du har kopplat ett sådant.

Student's submission page is open and the view for assigning grades is displayed.

Vad ser deltagarna?

Deltagare kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på sina sidor för globala resultat och kursresultat. Deltagare informeras om att de inte kan skicka in arbete online. De kan komma åt annan information, som till exempel instruktioner och ett kriterium om du har lagt till det. Deltagare kan delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Mer om arbetsflöde för deltagare