Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Een opdracht maken

Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-weergave van een cursus.

Je kunt opdrachten maken naast andere inhoud. Studenten kunnen hun werk dan maken naast de inhoud die ze nodig hebben, zodat ze die altijd bij de hand hebben. Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus.

Meer informatie over het maken van opdrachten voor groepen studenten

Durf te experimenteren! Studenten zien pas wat je hebt toegevoegd wanneer je de opdrachten zichtbaar maakt.

The Course Content page is open with the plus sign selected, the "Create" button clicked and the "Assignment" button highlighted.

Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken op de plek waar je een opdracht wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Opdracht. De pagina Nieuwe opdracht wordt geopend.

Je kunt ook een map uitvouwen of maken en dan een opdracht uploaden.

Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt.

Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook de opdrachtkoppeling op de pagina Cursusinhoud volgen om een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback, rubrieken en hun cijfers te bekijken.

 

Instellingen voor de pagina Nieuwe opdracht

Verschillende opdrachten en toetsen in Ultra

Opdrachten entoetsen (gegroepeerd onder Beoordelingen in het deelvenster Cursusinhouditems) delen dezelfde gebruikersinterface en opties. Veel opties in de instellingen zijn ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het al dan niet selecteren van ten minste één vraag in de beoordeling.

In de praktijk gebruiken cursusleiders deze beoordelingen anders. Je kunt bijvoorbeeld een opdracht maken met instructies voor studenten om een bestand voor een cijfer te verzenden. In een toets kunnen studenten een reeks vragen beantwoorden die je aan de beoordeling hebt toegevoegd.

Om onderscheid te maken tussen opdrachten en toetsen en om werkstromen met en zonder vragen te markeren, wordt een werkstroom zonder toegevoegde vragen benadrukt. Je kunt eenvoudig vragen toevoegen aan je opdracht als je daarvoor kiest.

Ga naar Toetsen maken voor een beschrijving van een werkstroom die vragen bevat.

De pagina Nieuwe opdracht

De pagina Nieuwe opdracht bevat drie aanpasbare onderdelen:

 • opdrachtinhoud toevoegen
 • zichtbaarheid van opdrachten voor studenten bepalen
 • opdrachtinstellingen toepassen
Image of new assignment page with boxes drawn around three areas to customize assignment: 1. Create content, 2. Student visibility, and 3. Assignments settings

Geef een beschrijvende titel zodat studenten de opdracht gemakkelijk kunnen vinden in de cursusinhoud. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel toevoegt, wordt het item aangegeven als Nieuwe opdracht in de lijst met inhoud, samen met de datum. Als je geen inhoud toevoegt, wordt de opdracht niet weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Opdrachtinhoud toevoegen

Selecteer het plusteken om het menu te openen om vragen, tekst of een bestand toe te voegen.

Image of component to create assignment content with box drawn around plus sign button

Je kunt bestanden en tekst toevoegen aan de opdracht, zoals instructies. Je kunt ook bestanden toevoegen vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™. Deze opties staan onderaan het menu Opdrachtinhoud toevoegen.

Image of menu to add assignment content with box around non-question options

Als je meer wilt weten over het toevoegen van vragen, ga je naar Toetsen maken.

Zichtbaarheid van opdracht

Image of assignment visibility component displaying option menu

Studenten kunnen een opdracht pas zien als jij aangeeft dat de opdracht moet worden weergegeven. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer de opdracht beschikbaar komt.

Opdrachtinstellingen

In de rechterzijde van de pagina staan opdrachtinstellingen.Als je instellingen wilt kiezen en toepassen, selecteer je het pictogram Instellingen om een nieuw venster te openen.

Kijk of er speciale maatregelen zijn. Als er studenten in je cursus speciale maatregelen hebben, worden deze weergegeven in de sectie Opdrachtinstellingen. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten van een cursus, zoals einddatums en tijdslimieten voor opdrachten. Als je speciale maatregelen wilt selecteren, ga je naar de naamlijst en open je het menu voor een student. Je kunt het ook openen via de pagina Inzending of de Cijferlijst.

Meer informatie over speciale maatregelen

Image of Assignment Settings menu with box drawn around Accommodations display and Settings icon

Als je de instellingen selecteert, selecteer je de knop Opslaan onderaan het deelvenster als je klaar bent.

Details en informatie

In de sectie Details en informatie staan opties voor het inzenden van opdrachten.

Image of Details & Information section of Assignment Settings panel

Geef een einddatum op. Einddatums worden weergegeven in de agenda en in de activiteitenstream. Te laat ingeleverde opdrachten worden weergegeven met het label Te laat in de cijferlijst van de cursus. Je kunt instellen dat studenten werk niet kunnen inleveren na de einddatum. Adviseer studenten om regelmatig te controleren wat ze nu moeten inleveren en in de nabije toekomst, zodat ze op tijd vragen kunnen stellen.

Te late inzendingen niet toestaan. Afdwingen van een harde deadline en voorkomen dat een inzending te laat is. Pogingen die worden uitgevoerd en opgeslagen, worden automatisch verzonden op de einddatum. Studenten ontvangen per e-mail een ontvangstbevestiging. De opgegeven aanpassingen worden nog steeds overschreven.

Als studenten pogingen hebben ingediend, kun je de einddatum niet wijzigen op een datum in het verleden. Als de einddatum is verstreken, kun je de instelling Te late inzendingen niet toestaan niet selecteren.

Nieuwe pogingen na einddatum niet toestaan. Voorkomen dat studenten een nieuwe poging beginnen na de einddatum. De opgegeven aanpassingen worden nog steeds overschreven. 

Klassikale gesprekken toestaan. Wat als je studenten vragen hebben over een opdracht? Je kunt gesprekken toestaan voor een opdracht, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende opdracht.

Meer informatie over gesprekken

Inzendingen offline verzamelen. Het kan voorkomen dat je werk van studenten wilt beoordelen waarvoor studenten geen inzending hoeven te uploaden. Je kunt bijvoorbeeld cijfers toevoegen aan de cijferlijst voor mondelinge presentaties, wetenschappelijke experimenten, optredens en kunstwerken.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

Formatieve beoordelingen. Het is de belangrijkste functie om het leren van studenten te volgen en onmiddellijk feedback te geven, die kan worden gebruikt om de instructie en de prestaties van studenten te verbeteren. Met behulp van formatieve beoordelingen kunnen zowel jij als je studenten sterke punten en zwakke punten vaststellen die nog verder moeten worden ontwikkeld. 

Meer informatie over formatieve beoordelingen

Presentatieopties

Als je opdracht vragen bevat, kun je bij Presentatieopties bepalen hoe de inhoud van de opdracht wordt aangeboden aan studenten.

Ga naar Toetsen maken voor meer informatie over opties in Presentatieopties.

Beoordeling en inzendingen

Beoordeling en inzendingen biedt opties voor het type opdracht en de criteria voor cijfertoekenning.

Image of top half of Grading & Submissions section of Assignment Settings panel

Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de opdracht wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Aangepaste categorieën kunnen handig zijn bij het instellen van het totaalcijfer.

Het aantal pogingen bepalen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een opdracht. Wanneer je meerdere pogingen toestaat, kun je ook aangeven hoe het definitieve cijfer moet worden berekend.

Selecteer het cijfertoekenningsschema. Selecteer in het menu Beoordelen met een bestaand cijfertoekenningsschema zoals Punten. Je kunt het cijfertoekenningsschema op ieder moment wijzigen en de wijziging wordt dan weergegeven voor studenten en in de cijferlijst.

Stel het maximum aantal punten in. Voeg een getalwaarde toe tussen 0 en 99.999 voor je opdracht. Als je dit veld leeg laat, wordt er standaard 100 gebruikt.

Anonieme beoordeling inschakelen. Wanneer je een opdracht zonder vragen maakt, kun je anonieme beoordeling inschakelen. Studentennamen worden verborgen terwijl je beoordeelt. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Image of bottom half of Grading & Submissions section of Assignment Settings panel

Parallelle beoordeling inschakelen. Bij parallelle beoordeling worden er twee beoordelaars per student toegewezen. Je kunt parallelle beoordeling inschakelen en beoordelaars toewijzen op het moment dat je een opdracht maakt. Je kunt parallelle beoordeling ook nog inschakelen nadat studenten al inzendingen hebben verstuurd. Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen. Cursusleiders of afstemmers bepalen de eindcijfers van studenten.

Meer informatie over parallelle beoordeling

Schakel collegiale beoordelingen in. Studenten kunnen met collegiale beoordelingen het werk van hun medestudenten beoordelen door middel van op criteria gebaseerde evaluatie. Selecteer Instellingen voor collegiale beoordelingen om het aantal beoordelingen per student, de einddatum van de beoordeling en de einddatum van een collegiale beoordeling toe te wijzen.

Meer informatie over collegiale beoordelingen

Parallelle beoordeling en collegiale beoordeling zijn uitgeschakeld voor een beoordeling met vragen. Parallelle beoordeling en collegiale beoordeling kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. 

Beoordelingscijfer inschakelen. Het cijfer van een student wordt automatisch gepost wanneer de beoordeling is voltooid. Schakel de instelling uit als je cijfers publiceren handmatig wilt instellen.

Beoordelingsresultaten

Als je opdracht vragen bevat, kun je met beoordelingsresultaten bepalen hoe studenten feedback, scores en antwoorden zien wanneer ze hun werk hebben ingeleverd.

Ga voor meer informatie over opties in Beoordelingsresultaten naar deze sectie in Toetsen maken.

Beoordelingsbeveiliging

Beoordelingsbeveiliging biedt tools voor het beveiligen van opdrachten die je maakt.

Image of Assessment security section of Assignment Settings panel

Een toegangscode toevoegen. Je kunt een toegangscode versturen om te bepalen wanneer studenten een opdracht inleveren. Er worden willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. Je kunt ook een toegangscode toevoegen aan een groepsopdracht.

Meer informatie over toegangscodes

Toegang tot Respondus. Respondus® is een externe tool waarmee je toetsen kunt maken, beheren en afdrukken in Blackboard. Selecteer de koppeling om de tool te starten.

Meer informatie over Respondus

Meer informatie over gesurveilleerde beoordelingen

Extra tools

Extra tools biedt nog meer verschillende opties om je opdracht aan te passen. 

image of Additional tools section of Assignment Settings panel

Voeg een tijdslimiet toe. Een tijdslimiet kan ervoor zorgen dat studenten de focus houden op de opdracht. Elke student heeft een beperkte hoeveelheid tijd om de inzending te verzenden. De pogingen voor de opdracht worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken. Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Tijdslimieten kunnen alleen worden toegevoegd aan individuele (geen groeps-) opdrachten.

Voeg een beoordelingsrubriek toe. Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning om beoordeeld werk te evalueren. Rubrieken kunnen helpen om inzendingen van studenten te evalueren op basis van belangrijke criteria die je definieert. Je kunt een nieuwe rubriek maken of een bestaande rubriek koppelen.Je kunt alleen een rubriek toevoegen aan een opdracht zonder vragen.

Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een opdracht afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Je kunt ook individuele vragen afstemmen op doelen.

Maak een groepsopdracht. Je kunt een opdracht maakt voor een of meer groepen studenten. De standaardinstelling is dat de groep als geheel een cijfer krijgt, maar je kunt het individuele cijfer van een groepslid wijzigen.

Schakel SafeAssign in. Je kunt SafeAssign gebruiken om inzendingen van studenten te controleren op mogelijk plagiaat. Je kunt het originaliteitsrapport van SafeAssign op ieder moment inschakelen, zelfs als studenten al begonnen zijn aan hun inzendingen. Inzendingen worden echter alleen gecontroleerd wanneer SafeAssign is ingeschakeld.

Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van de opdracht weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Hier kun je studenten meer informatie over de opdracht geven. De maximale lengte van een beschrijving is 750 tekens. Een waarschuwing wordt weergegeven onder het beschrijvingsveld wanneer er nog 75 tekens over zijn.

Image of Description field of Assignment Settings panel with example descriptive text

Als je over de maximale lengte gaat, wordt er een waarschuwing gegeven over het aantal tekens dat de limiet overschrijdt. Je kunt de beschrijving pas opslaan als de tekst korter is dan de maximale lengte.

Image of Description field of Assignment Settings panel with example descriptive text that exceeds maximum character length

Bestanden en tekstblokken toevoegen aan opdrachten

Selecteer het plusteken om het menu te openen waar je vragen, tekst of een bestand wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

The assignment space is open with 1) a True/False question created, 2) an Essay question created, and 3) the plus sign clicked and the "Add text" option selected.

Voeg tekstblokken toe. Selecteer Tekst toevoegen om de editor te openen. Je kunt instructies toevoegen voor een gedeelte van de opdracht of inleidende tekst voor een audiobestand of een afbeelding. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.

Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst.

Als je een opdracht maakt die alleen tekstblokken bevat, kun je de waarde voor Maximumscore handmatig wijzigen op de pagina Opdrachtinstellingen.

Voeg bestanden toe. Selecteer Lokaal bestand toevoegen om te zoeken naar een bestand op je computer. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden. Je kunt geen map met bestanden toevoegen.

Bestand toevoegen vanuit cloudopslag: Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive. De bestanden die je toevoegt, zijn kopieën. Als je een bestand wijzigt in cloudopslag, moet je een nieuwe kopie uploaden naar de cursus. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven.

Meer informatie over cloudopslag

Weergaveopties voor mediabestanden

Weergaveopties voor mediabestanden

Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je toevoegt aan opdrachten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven. Bestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt, werken op dezelfde manier.

Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

Open het menu van een mediabestand en selecteer Bewerken.

Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

In het venster Bestandskenmerken bewerken kun je kiezen hoe video-, audio- of afbeeldingsbestanden worden weergegeven in de beoordeling: inline of als een bijlage. Je kunt extreem grote bestanden bijvoorbeeld weergeven als bijlagen die studenten kunnen downloaden. Je kunt de bestandsnamen wijzigen van bestanden die als bijlagen worden weergegeven.

Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Met alternatieve tekst beschrijf je de afbeelding voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld.

Voor video- en audiobestanden die inline worden weergegeven, zijn er besturingselementen voor afspelen en onderbreken en een volumeknop. Voor videobestanden hebben studenten de mogelijkheid om de video op het volledige scherm te bekijken.

Mediabestanden als bijlagen weergeven

Voor mediabestanden die als bijlagen worden weergegeven, openen studenten het menu en selecteren ze vervolgens Voorbeeld van het bestand bekijken of Bestand downloaden. Cursusleiders beschikken daarnaast over extra opties om bestanden te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen.

Meer informatie over het bewerken binnen vragen


Een tijdslimiet toevoegen

Je kunt een tijdslimiet toevoegen aan een opdracht in de Ultra-cursusweergave. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de opdracht omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de opdracht in te leveren. De pogingen voor de opdracht worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Extra tijd betekent dat studenten opnieuw verbinding kunnen maken als de verbinding is verbroken tijdens hun pogingen. Je kunt extra tijd toestaan om te kijken of de oorspronkelijke tijd die je hebt ingesteld, voldoende is om de opdracht te voltooien. Wanneer je opdrachten gaat beoordelen, kun je zien hoeveel extra tijd elke student heeft gebruikt om de opdracht te voltooien. Als je vragen hebt opgenomen, kun je ook zien welke vragen er na de oorspronkelijke tijdslimiet zijn beantwoord. Studenten zien deze informatie ook wanneer ze hun beoordeelde opdrachten bekijken.

Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepsopdrachten.


Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

Je kunt wijzigingen aanbrengen in bestaande opdrachten en hun positie op de pagina Cursusinhoud aanpassen. Als je een bestaande opdracht wijzigt die toegankelijk is voor studenten, moet je er rekening mee houden dat sommige studenten hun opdracht al hebben ingeleverd. Het is niet mogelijk om het cijfertoekenningsschema te wijzigen als je al bent begonnen met beoordelen.

Selecteer het pictogram Verplaatsen in de rij van een opdracht en verplaats de opdracht naar een andere locatie. Je kunt een opdracht ook verplaatsen naar een map.

Open in de rij van een opdracht het menu om de functies Bewerken en Verwijderen te selecteren.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Je kunt het toetsenbord gebruiken om een opdracht te verplaatsen.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

Opdrachten verwijderen

Je kunt een opdracht verwijderen uit een cursus. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt het bijbehorende item in de cijferlijst ook verwijderd. Voor opdrachten met inzendingen moet je bevestigen dat je de opdracht inclusief alle inzendingen en cijfers permanent uit de cursus wilt verwijderen.

Je kunt de opdracht ook verbergen voor studenten, zodat de inzendingen en de scores in de cijferlijst behouden blijven. Studenten hebben geen toegang tot verborgen opdrachten vanaf de pagina Cursusinhoud en ook niet via de pagina met cijfers als je al inzendingen hebt beoordeeld.

 

Navigeren in de interface van een opdracht 

Je kunt door de tabbladen navigeren bovenaan een beoordeling die je hebt gemaakt, om eenvoudig toegang te krijgen tot informatie zoals: 
 

 • Inhoud en instellingen 
 • Inzendingen
 • Studentenactiviteit
Tab navigation in Assessments

Opdrachten en de activiteitenstream

Wanneer je een opdracht maakt en deze zichtbaar stelt aan studenten, krijgen ze hiervan een melding in hun activiteitenstream.

New assignment notification displayed in the activity stream of the Student's view.

Nadat je cijfers voor een opdracht hebt gepubliceerd, kunnen studenten Je cijfer bekijken selecteren om hun cijfers te bekijken. Eventuele feedback van jou wordt na de titel van de opdracht weergegeven.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Je ziet een melding in de stream wanneer er inzendingen zijn om te beoordelen. Selecteer de titel van de opdracht om deze te gaan beoordelen op de pagina met inzendingen.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Meer informatie over de activiteitenstream


Inzendingen offline verzamelen

Je kunt beoordelingen maken die worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud waarvoor studenten geen inzendingen hoeven te uploaden. Je kunt instructies, bestanden, een rubriek en doelen toevoegen zodat studenten zich kunnen voorbereiden op het offline werk. Je kunt ook gesprekken inschakelen, maar je kunt geen vragen toevoegen of anoniem beoordelen.

Voorbeelden van offline werk:

 • Mondelinge presentaties
 • Wetenschappelijke experimenten
 • Optredens
 • Kunstwerken
 • Face-to-face teambuildingoefeningen, paneldiscussies en debatten

Dit type beoordeling is met name geschikt voor cursusleiders die hybride cursussen geven. Je kunt dan bijvoorbeeld een rubriek gebruiken om een presentatie te beoordelen die door een student aan de groep wordt gegeven. Je hoeft dan geen notities te maken of later een score toe te voegen.

Wanneer je een beoordeling maakt, kun je ervoor kiezen om inzendingen offline te verzamelen in het instellingenvenster. Als studenten de beoordeling vervolgens openen, zien ze een mededeling dat ze het bijbehorende werk niet online kunnen inleveren. Als je groepen maakt om inzendingen offline te verzamelen, kunnen studenten de leden van de groep zien.

The Assignment page is open with 1) the Assignment settings panel on screen and 2) the "Collect submissions offline" option clicked and highlighted.

Voor offline verzamelde inzendingen is het niet mogelijk om meerdere pogingen toe te staan, een tijdslimiet in te stellen of SafeAssign te gebruiken.

Voor cijfers waarvoor studenten ergens anders aanwezig moeten zijn, zoals bij een gastcollege of een studiereis, kun je bijeenkomsten toevoegen aan de aanwezigheidsfunctie.

Meer informatie over het toevoegen van een bijeenkomst

Offline inzendingen beoordelen

Wanneer je offline inzendingen wilt gaan beoordelen, open je de pagina met het overzicht van inzendingen vanaf de pagina van de beoordeling of vanuit de cijferlijst. Selecteer de naam van een student om het venster Poging maken te open, voer de datum en tijd van de inzending in en bewaar de informatie.

The Submission list page is open with 1) a student name selected and 2) the Create Attempt panel opened with the submission date and time option on screen.

Op de pagina met de inzending van de student kun je een cijfer geven en een rubriek gebruiken, als je die ten minste hebt ingesteld.

Student's submission page is open and the view for assigning grades is displayed.

Wat zien studenten?

Studenten kunnen de beoordeling samen met andere content bekijken op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Studenten worden geïnformeerd dat ze geen werk online kunnen inzenden. Ze kunnen ook andere gegevens raadplegen, zoals de instructies en een rubriek als je die hebt toegevoegd. Studenten kunnen deelnemen aan de gesprekken van de opdracht, indien dit is ingeschakeld.

The Course content panel from the Student's view is open with 1) an example assignment selected and 2) the "Grading rubric" and "Goals standards" options highlighted.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten