Kurumunuzdaki dijital kurs içeriğinin kurslara ve dönemlere göre nasıl bir performans sergilediğini görün. Bu tablo, kurumunuzdaki erişilebilirlik sorunu olan tüm kursları görmenizi sağlar.

Silinen kurslar dâhil değildir.

Her kurs için; kursun kimliğini ve adını, kayıtlı olan ve kurstaki sorunlardan etkilenen öğrenci sayısını, kurstaki sorunlu ögelerin sayısını ve kursun erişilebilirlik puanını görebilirsiniz.

Belirli bir kursu arayabilir veya dönem menüsünü seçerek farklı bir dönemdeki kurs performansını görebilirsiniz.

Kurslar raporunu dışa verin veya daha fazla bilgi edinmek için bir kurs seçin.

D2L Brightspace'teki kurs şablonlarında kurs raporu vardır. Kurs şablonları, belirli bir dönemle ilişkili değildir. Aramanızı filtrelemek için Diğer kurslar seçeneğini kullanın.


Tek kurs raporu

Belirli kurs raporunuzda, kursa kayıtlı olan öğrencilerin sayısını, oluşturulan toplam içeriği, genel erişilebilirlik puanını ve kurstaki erişilebilirlik sorunlarını görebilirsiniz.

Belirli kurs raporunu indirmek için Kursu dışa ver'i seçin. Söz konusu ögeyi görmek için bir öge seçin. Kursun ana sayfasını ziyaret etmek için Kursa git'i seçin ve ögenin erişilebilirliğini iyileştirmek için Ally eğitmen geri bildiriminden yararlanın.

Eğitmenlerin dosya erişilebilirliğini nasıl geliştirebileceğine ilişkin daha fazla bilgi


Oluşturulan toplam içerik

Oluşturulan toplam içerik raporunda, farklı içerik türleri renklerle belirtilir. Bir içerik türü için oluşturulan toplam içerik sayısını ve bu türe ait erişilebilirlik puanını görmek için ilgili içerik türünün üzerine gelin.

Ekran okuyucu kullananlar, gizli Oluşturulan toplam içerik tablosunda gezinmek için Sekme tuşuna basabilir.


Genel erişilebilirlik puanı

Kurstaki ögeler iyileştirilmeden önceki ve sonraki genel erişilebilirlik puanları arasındaki karşılaştırmaya bakın. 

Puan ne kadar yüksekse içeriğiniz o kadar iyi performans sergiliyor demektir. WYISYG içeriğinin ve dosyaların ortalama puanları ile her ikisinin birleşik genel puanını görmek için raporun içeriğinde gezinin.


Erişilebilirlik sorunları

Kursta bulunan erişilebilirlik sorunlarının bir listesine gözatın. Sorunlar, önem sırasına göre küçük ve ciddi dereceleri arasında sıralanmıştır. İlk olarak listenin üst kısmındakilerle ilgilenilmelidir. Ally, önem derecesini belirlemek için sorundan etkilenen öğrencilerin sayısına, sorunun ne sıklıkla meydana geldiğine ve erişilebilirlik puanına bakar. Sorunları önem sırasına göre sıralamak için Ciddi, Büyük veya Küçük derecelerinden birini seçin.

  • Ciddi. Bu sorunlar, erişilebilirlik açısından en yüksek riske sahip olan ve en fazla dikkat edilmesi gerekenlerdir.
  • Büyük. Bu sorunlar, erişilebilirliği olumsuz etkiler; ciddi olmasalar bile dikkat edilmesi gereklidir.
  • Küçük. Bu sorunlar, daha iyi bir erişilebilirlik puanı almak için değerlendirilmelidir.

Bir bakışta her sorunla ilgili temel bilgileri görebilirsiniz.

  • İçerik türü
  • Erişilebilirlik sorunu
  • Önem seviyesi
  • Sorunun bulunduğu toplam içerik sayısı

Bir sorunu seçerek bu sorunun tam açıklamasını ve etkilediği ögeleri görebilirsiniz. Kursa kayıtlı olan öğrencilerin sayısına ve erişilebilirlik sorunu içeren ögelerin bir listesine gözatın.

Kurs raporuna geri dönmek için Kursa dön'ü seçin. Söz konusu ögeyi görmek için bir öge seçin. Kursun ana sayfasını ziyaret etmek için Kursa git'i seçin ve ögenin erişilebilirliğini iyileştirmek için Ally eğitmen geri bildiriminden yararlanın.

Eğitmenlerin dosya erişilebilirliğini nasıl geliştirebileceğine ilişkin daha fazla bilgi


Bir ögenin erişilebilirliğini geliştirme

LMS'nizde kurum raporuna gidin. Erişilebilirlik sorunları tablosundan, bir kursta erişilebilirlik sorunu bulunan belirli içerik ögesini bulun. Geri bildirim panelini açmak için içerik ögesinin erişilebilirlik puanı göstergesini seçin.

Bu özellik, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır.Açtırmak için, Behind The Blackboard'dan bir talep gönderin. Bu özellik, yalnızca LMS'den kurum raporuna erişirken kullanılabilir ve doğrudan erişim URL'sini kullanırken mevcut değildir.

Puanlar ve öge erişilebilirliğini geliştirme ile ilgili daha fazla bilgi