Alternatif Biçimler

Alternatif biçimlerden herkes yararlanabilir

Günümüzde ister fiziksel ister dijital olsun bir çok sınıf çok farklı ihtiyaçları olan öğrencilerle entegre hale gelmiştir. Alternatif biçimler, herkesin bilgiye, kendi ihtiyaç duyduğu ya da istediği biçimde erişebilmesi konusunda daha büyük bir olanak sunar.

Alternatif biçimler sayesinde öğrenciler, her öğrencinin ihtiyacına göre oluşturulmuş kaynakları kullanarak, aynı öğrenim amaçlarına ulaşabilir. Örneğin, Blackboard Ally görme engeli olan öğrenciler için sesli ve elektronik braille gibi alternatifler oluşturur.

Alternatif biçimler sadece belirli grup öğrenci için değildir. Alternatif biçimlerden herkes yararlanabilir. Örneğin, öğrencilerinizde göz yorgunluğu olabilir ya da sadece işitsel öğrenmeyi kullanıyor olabilirler. Yüklediğiniz dosyayı okumak yerine sesli biçimini kullanarak dinleyebilirler. Dilerse mobil bir cihazda daha kolay şekilde okumak için HTML veya ePub biçimlerini kullanabilir.

Farklı alternatif biçimler ve bunların yararları hakkında daha fazla bilgi

Eğitmenlerin bir şey yapmasına gerek yoktur. Ally sizin için alternatif biçimler oluşturur.

Orijinal kurs görünümü içeren Blackboard Learn kursundaki eğitmenler, öğrencilerin Blackboard uygulamasından Alternatif biçim seçeneklerine erişebilmesi için İçerik ve Dosya Oluştur'u seçmelidir. İçerik ve Dosya Oluştur ile oluşturulan içerikler için alternatif biçimler, bu uygulamada desteklenmemektedir. Alternatif biçimlerin erişiminin Blackboard uygulamasının diğer alanlarına genişletilmesi için ileride bir güncelleştirme planlanmaktadır.


LMS'nizde Ally'ın Alternatif Biçimlerini Bulma

Kullanabileceğiniz alternatif biçimleri bulma

Bir kursa dosya eklendikten sonra, Ally dosyanın orijinalinden yola çıkarak alternatif biçimler oluşturur. Örneğin; orijinal dosya bir PDF dosyasıysa Ally, aynı içerik için ses dosyası, elektronik braille ve ePub biçimlerini oluşturur. Bu biçimler, her şeyin kolayca ulaşılabilecek tek bir ortamda toplanması için dosyanın orijinaliyle birlikte sunulur.

Oluşturulan alternatif biçimler, orijinal dosya türüne göre belirlenir. Alternatif biçimleri indirmek için bir bağlantı göremiyorsanız Ally bu kurs için etkinleştirilmemiştir veya dosya desteklenen bir içerik türüne sahip değildir.

Kursunuzda bir dosya bulun ve yanındaki Alternatif Biçimler indirme simgesini seçin. İhtiyaçlarınıza en uygun olan sürümü bulun

Bir dosyanın kursta bulunduğu her yerde alternatif biçimleri görebilirsiniz.


Ally, hangi alternatif biçimleri oluşturur?

Ally, hangi alternatif biçimleri oluşturur?

Ally şu dosya biçimleri için alternatif biçimler oluşturur:

 • PDF dosyaları
 • Microsoft® Word dosyaları
 • Microsoft® Powerpoint® dosyaları
 • OpenOffice/LibreOffice dosyaları
 • Karşıya yüklenen HTML dosyaları

Aşağıdaki alternatif biçimler oluşturulabilir:

 • Taranmış belgeler için OCR sürümü
 • Word, Powerpoint ve OpenOffice/LibreOffice dosyaları için etiketlenmiş PDF sürümü.
 • Mobil cihaz dostu HTML
 • Ses
 • ePub
 • Elektronik Braille
 • BeeLine Reader
 • Çevrilmiş Sürüm
  • Çevrilmiş Sürüm, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Yöneticiler bunu etkinleştirmek için bir destek vakası gönderebilirler.

Alternatif biçimlerle ilgili daha fazla bilgi


Alternatif biçimleri devre dışı bırakma

İsterseniz tek tek içerik öğeleri için alternatif biçimleri kapatabilirsiniz. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz bu biçimleri yine etkinleştirebilirsiniz.

Bu işlev sadece seçilen dosyaya yönelik alternatif biçimleri devre dışı bırakır. Devre dışı bırakmak istediğiniz her dosya için bu adımları izlemeniz gerekir. Alternatif biçimleri tüm kursunuzda devre dışı bırakmak istiyorsanız okulunuzun yöneticisi Ally'ı tüm kursunuz için kapatabilir.

 1. Kursunuza eklenen bir dosyayı bulun.
 2. Önce dosyanın yanındaki menüyü ve sonra Alternatif biçimler’i seçin.
 3. Alternatif biçimleri indir başlığının yanındaki menüyü seçin.
 4. Bu dosya için alternatif biçimleri devre dışı bırak'ı seçin.
 5. Kapat'ı seçin.

Öğrenciler devre dışı bırakılmış alternatif biçimleri indirmeye çalıştığında o içerik öğesi için alternatif biçimlerin kullanılamadığını belirten bir ileti görürler.


Devre dışı bırakılmış alternatif biçimleri etkinleştirme

Devre dışı bırakılmış alternatif biçimleri tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Bu sadece seçilen dosyanın alternatif biçimlerini etkinleştirir. Etkinleştirmek istediğiniz her dosya için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

 1. Kursunuza eklenen bir dosyayı bulun.
 2. Önce dosyanın yanındaki menüyü ve sonra Alternatif biçimler’i seçin.
 3. Bu dosya için etkinleştir'i seçin.
 4. Kapat'ı seçin.

SSS

Alternatif Biçim Hakkında Eğitmenlere Yönelik SSS

Bir içerik öğesi için alternatif biçimleri oluşturmak isteyen bir eğitmenin ne yapması gerekir?

Hiçbir şey. Ally, mevcut ve yeni malzemeleri otomatik olarak toplayıp erişilebilirlik kontrol listesiyle karşılaştırır ve hem eğitmen hem de öğrenciler için alternatif biçimleri kullanıma sunar.

Dosya boyutunda bir sınır var mı?

Hayır. Dosya boyutunda sınır yoktur. Belirli büyük boyutlu dosyaların alternatif biçimlerini oluştururken algoritmanın başarısız olduğu durumlar olabilir ancak Ally maksimum bir dosya boyutu belirtmez.

Ally, parola korumalı içerikleri nasıl ele alır?

Ally şifre korumalı içerikleri algıladığında onlara erişilebilirlik puanı olarak %0 atar ve eğitmen geri bildirimi yoluyla şifrenin kaldırılmasına yardımcı olmak üzere kılavuzluk sağlar. Ally gerçek içeriğe erişemediği için şifre korumalı içeriklere yönelik alternatif biçimler oluşturmaz.

Alternatif biçimleri devre dışı bırakabilir miyim?

Evet. İsterseniz tek tek içerik öğeleri için alternatif biçimleri kapatabilirsiniz. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz bu biçimleri yine etkinleştirebilirsiniz.

Video: Instructure Canvas'ta Alternatif Biçimler