Ally, Öğrenim Yönetim Sistemi'nizdeki (LMS) yapılandırılmış kurumsal hiyerarşiye dayanarak departmanlara göre erişilebilirlik raporları sağlar. Kurumunuzun farklı bölümlerinin erişilebilirlik açısından performansını öğrenmek, çabalarınızı hangi noktalara yönlendireceğini belirlemek ve bilgi edinmek için departman düzeyindeki raporları kullanın.

Global yöneticiler veya merkezî yöneticiler, departman düzeyindeki raporlara erişmek için kurumsal rapordaki Dizin sekmesini seçebilirler.

Departmanları ve ilişkili kursları, bu departmanları yönetebilecek yöneticilere göstermek için LMS'nizdeki departman raporlarını yapılandırın.

Departman raporlarının nasıl yapılandırılacağına ilişkin daha fazla bilgi

 

Dizin

Dizin, kurumunuzdaki departmanları veya düğümleri listeler. Her departman için; yeni ve güncelleştirilmiş kursların toplam sayısını, yeni ve güncelleştirilmiş içerik ögelerinin toplam sayısını ve her departmanın erişilebilirlik puanını görürsünüz.

Toplam sayılar ve puanlar, Genel Bakış sekmesinde seçilen zaman aralığına göredir.

Departmanın birden fazla düzeyi varsa Alt düzeyler düğmesi departmanın belirli bir düzeyini görüntülemenizi sağlar.

Raporu görüntüleme

Dizindeki her departman için bir erişilebilirlik raporu mevcuttur. Departmanın performansını görmek için Raporu Görüntüle'yi seçin.

Departman raporu, genel kurumsal rapora benzer ancak yalnızca departman verilerini gösterir. Rapor şu sekmelere ayrılmıştır:

  • Genel Bakış: Departmandaki dijital kurs içeriğinin aylara, dönemlere veya eğitim öğretim yıllarına göre nasıl bir performans sergilediğini gösterir. Bu görünüm, genel erişilebilirlik puanının oluşturulan toplam kurs ve içerik sayısının yanı sıra tespit edilen erişilebilirlik sorunlarını gösterir.
  • Kurslar: Departmandaki dijital kurs içeriğinin kurslara ve dönemlere göre nasıl bir performans sergilediğini gösterir. Tablo, departmandaki erişilebilirlik sorunu olan tüm kursları gösterir.
  • Kullanım: Öğrencilerin departmandaki alternatif bir biçimi indirme ve eğitmenlerin departmandaki erişilebilirlik sorunlarını çözme sıklığını gösterir.
  • Dizin: Yalnızca departmanda alt düzeyler mevcutsa görünür.

LMS kurumsal hiyerarşinizi ayarlama

Ally'ın departman raporu, Öğrenim Yönetim Sistemi'nizdeki (LMS) yapılandırılmış kurumsal hiyerarşiye dayanır. Yöneticilerin departman raporlarını görüntüleme ayarlarının tamamlanması için, LMS'nizdeki hiyerarşi ayarlanmalıdır.

  • Blackboard Learn: Yapılandırılmış kurumsal hiyerarşi
  • Instructure Canvas: Yapılandırılmış alt hesap yapısı
  • Moodle: Yapılandırılmış kategoriler
  • D2L Brightspace: Yapılandırılmış "Departman" organizasyon birimleri
  • Schoology: Otomatik olarak "Okullar" yapılandırmasını kullanır.

LMS'de kurumsal hiyerarşi yapılandırılmamışsa "Dizin" sekmesi görünmez.

Departman raporu, departmanları ve ilişkili kursları bu departmanları yönetebilecek yöneticilere göstermek için, LMS kurumsal hiyerarşisinden alınan bilgiyi kullanır. Global yöneticiler her şeyi görür. Departman veya düğüm yöneticileri, yalnızca atandıkları departmanın raporunu görür.