Genel bakış; kurumunuzdaki dijital kurs içeriğinin aylara, dönemlere veya eğitim öğretim yıllarına göre nasıl bir performans sergilediğini görmenizi sağlar. Bu görünüm, genel erişilebilirlik puanının oluşturulan toplam kurs ve içerik sayısının yanı sıra tespit edilen erişilebilirlik sorunlarını gösterir.

Raporu aylara, dönemlere veya eğitim öğretim yılına göre görüntülemek için dönem türü menüsünü kullanın. Daha fazla bilgi için raporu dışa verin.

Silinen kurslar yalnızca aylık ve akademik raporlarda görünür ve silinmiş olarak işaretlenir. Silinen kurslar dönem raporunda görünmez.

CSV'nin dışa verilmesiyle ilgili daha fazla bilgi


Erişilebilirlik puanı

Bu çizgi grafik, seçili bir zaman aralığındaki tüm LMS kurs içeriği için erişilebilirlik puanını gösterir. Çok sayıda ayı karşılaştırmak için Aya Göre'yi, dönemleri karşılaştırmak için Döneme Göre'yi veya Eğitim Öğretim Yılına Göre'yi seçin.

 • Aylık erişilebilirlik puanı: Söz konusu ayda eklenen tüm içerik ögelerine ait erişilebilirlik puanlarının ortalaması.
 • Dönem erişilebilirlik puanı: Söz konusu dönemle ilişkili kurslarda yer alan tüm içerik ögelerine ait erişilebilirlik puanlarının ortalaması.
 • Raporda yalnızca ilgili kurslar ve içerikler bulunan dönemler görünür. Kurs veya içerik bulunmayan dönemler raporda görüntülenmez. Bu, silinen kursları içerir. Silinen kurslar dönem raporunda bulunmaz veya dönemin erişilebilirlik puanını etkilemez.

 • Eğitim öğretim yılı erişilebilirlik puanı: Söz konusu eğitim öğretim yılında eklenen tüm içerik ögelerine ait erişilebilirlik puanlarının ortalaması.

Puan ne kadar yüksekse içeriğiniz o kadar iyi performans sergiliyor demektir. Yüzde cinsinden puanları görmek için çizgi grafikteki bir dönemin üzerine gelin. Ayrıca; belirli bir dönemdeki belirli verileri karşılaştırmak için WYSIWYG, Dosyalar veya Genel kutularını da işaretleyebilir ya da mevcut işaretleri kaldırabilirsiniz.

 • WYSIWYG: Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) içerik düzenleyicisi yoluyla oluşturulan içerik (HTML) için ortalama puan.
 • Dosyalar: Yüklenen dosya içeriğinin ortalama puanı. Örneğin; PDF'ler, Word belgeleri, PowerPoint sunumları, görüntüler vb.
 • Genel: Hem dosyalar hem de WYSIWYG içeriği için ortalama birleşik erişilebilirlik puanı.

Grafikteki dönemler arasında gezinmek için klavyenizdeki Sekme tuşunu kullanın. Seçmek için Ara Çubuğuna basın.

 


Oluşturulan toplam kurs ve içerik

Oluşturulan toplam içerik raporunda yeni veya güncelleştirilmiş içerik ögelerinin toplam sayısını görebilirsiniz. Yeni ve güncelleştirilmiş içerik ögeleri barındıran kursların sayısını Toplam kurs sayısı raporunda görebilirsiniz. Her rapor, şu anki dönemi bir önceki dönemle karşılaştırır.

Oluşturulan toplam içerik raporunda, farklı içerik türleri renklerle belirtilir. Bir içerik türü için oluşturulan toplam içerik sayısını ve bu türe ait erişilebilirlik puanını görmek için ilgili içerik türünün üzerine gelin.

Ekran okuyucu kullananlar, gizli Oluşturulan toplam içerik tablosunda gezinmek için Sekme tuşuna basabilir.

Farklı bir dönemi görmek için Erişilebilirlik puanı çizgi grafiğinden veya şu anki dönem menüsünden yeni bir dönem seçin.


Genel erişilebilirlik puanı

Seçilen dönemin erişilebilirlik puanını görüntüleyin. İçeriğinizin performansını ve genel puanınızın bir önceki dönem göre artış veya azalış gösterip göstermediğini görün.

Farklı bir dönemi görmek için Erişilebilirlik puanı çizgi grafiğinden veya şu anki dönem menüsünden yeni bir dönem seçin.


Erişilebilirlik sorunları

Seçili dönemde bulunan erişilebilirlik sorunlarının bir listesine gözatın. Farklı bir dönemi görmek için Erişilebilirlik puanı çizgi grafiğinden veya şu anki dönem menüsünden yeni bir dönem seçin.

Sorunlar, önem sırasına göre küçük ve ciddi dereceleri arasında sıralanmıştır. İlk olarak listenin üst kısmındakilerle ilgilenilmelidir. Ally, önem derecesini belirlemek için sorundan etkilenen öğrencilerin sayısına, sorunun ne sıklıkla meydana geldiğine ve erişilebilirlik puanına bakar. Sorunları önem sırasına göre sıralamak için Ciddi, Büyük veya Küçük derecelerinden birini seçin.

 • Ciddi. Bu sorunlar, erişilebilirlik açısından en yüksek riske sahip olan ve en fazla dikkat edilmesi gerekenlerdir.
 • Büyük. Bu sorunlar, erişilebilirliği olumsuz etkiler; ciddi olmasalar bile dikkat edilmesi gereklidir.
 • Küçük. Bu sorunlar, daha iyi bir erişilebilirlik puanı almak için değerlendirilmelidir.

Bir bakışta her sorunla ilgili temel bilgileri görebilirsiniz.

 • İçerik türü ve erişilebilirlik sorunu
 • Önem seviyesi
 • Sorunun bulunduğu toplam içerik sayısı

Bir sorunu seçerek bu sorunun tam açıklamasını ve etkilediği kursları görebilirsiniz.

Bu erişilebilirlik sorunu bulunan kurslar tablosundan kursun numarasını ve adını, kayıtlı olan ve kurstaki sorunlardan etkilenen öğrenci sayısını ve kurstaki sorunlu ögelerin sayısı ile kurs için verilen erişilebilirlik puanını görebilirsiniz.

Ally kurum raporuna genel bakış sayfasına geri dönmek için Genel bakışa dön'ü seçin. Bu sorunu içeren kursları farklı bir dönemle karşılaştırmak için rapor dönemi menüsünü seçin.

Bu sorunu içeren kurs ögelerini görmek için bir kurs seçin.

Kursa kayıtlı olan öğrencilerin sayısına ve erişilebilirlik sorunu içeren ögelerin bir listesine gözatın.

Bu erişilebilirlik sorunu bulunan kurslar listesine geri dönmek için Soruna dön'ü seçin. Belirli kurs raporunu indirmek için Kursu dışa ver'i seçin. Söz konusu ögeyi görmek için bir öge seçin. Kursun ana sayfasını ziyaret etmek için Kursa git'i seçin ve ögenin erişilebilirliğini geliştirmek için Ally eğitmen geri bildiriminden yararlanın.


Bir ögenin erişilebilirliğini geliştirme

LMS'nizde kurum raporuna gidin. Erişilebilirlik sorunları tablosunda, erişilebilirlik sorunu olan bir kurstaki belirli bir içerik ögesini bulun. Geri bildirim panelini açmak için içerik ögesinin erişilebilirlik puanı göstergesini seçin.

Bu özellik, varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Açtırmak için, Behind The Blackboard'dan bir talep gönderin. Bu özellik, yalnızca LMS'den kurum raporuna erişirken kullanılabilir ve doğrudan erişim URL'sini kullanırken mevcut değildir.

Puanlar ve öge erişilebilirliğini geliştirme ile ilgili daha fazla bilgi