In een Blackboard-cursus kun je allerlei inhoud toevoegen, zoals online lezingen, multimedia, toetsen, opdrachten en koppelingen naar websites en social media.

Menu's om inhoud toe te voegen

De instelling bepaalt welke functies en tools beschikbaar zijn in alle cursussen. Je kunt de beschikbaarheid van tools in de cursus instellen via Configuratiescherm > Aanpassen > Beschikbaarheid van tools.

Selecteer in een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map een van de menu's om de inhoudstypen weer te geven.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

In deze tabel worden de materialen beschreven die je via de verschillende menu's kan toevoegen. Bepaal aan de hand van deze informatie welk type inhoud juist is voor specifieke inhoud.

Beschrijving van inhoudstypen in de menu's
Inhoudstype Beschrijving
Het menu Inhoud bouwen
Item Je kunt een item maken om een combinatie van inhoud te presenteren. Je kunt de functies in de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden toe te voegen, multimedia in te sluiten, en vergelijkingen, koppelingen en tabellen in te voegen. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.

Het materiaal dat je toevoegt aan een cursus wordt bij elkaar weergegeven in de inhoudslijst. Het is mogelijk dat studenten omhoog en omlaag moeten scrollen om de inhoud en de inhoudslijst te zien.
Bestand Je kunt een koppeling maken naar een bestand in de inhoudslijst. Het is niet mogelijk om een beschrijving toe te voegen voor de koppeling. Het is dus belangrijk dat je een duidelijke titel kiest. Gebruik bijvoorbeeld 'Syllabus' in de titel. Je kunt aangeven of studenten het bestand zien als een pagina binnen de cursus of in een afzonderlijk venster of tabblad. Studenten moeten sommige bestandstypen, zoals Word-documenten, downloaden om de inhoud te kunnen zien. Dit inhoudstype bespaart schermruimte en zorgt ervoor dat gebruikers minder hoeven te scrollen.

Je kunt ook een HTML-bestand maken in de cursus dat studenten kunnen openen in een nieuw venster of tabblad van de browser. Een andere mogelijkheid is om een verzameling bestanden te uploaden, waaronder cascading style sheets (CSS), zodat studenten deze in de aanbevolen volgorde en met uw ontwerp kunnen bekijken.
Audio

Afbeelding

Video
Je kunt multimediabestanden uploaden vanaf je computer of bladeren in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Meer informatie over het toevoegen van afbeeldingen, video en audio

Webkoppeling Je kunt een koppeling maken naar een externe website of bron.
Leermodule Een leermodule is een inhoudscontainer die studenten de mogelijkheid biedt om via een inhoudsopgave te navigeren door de inhoud. Je kunt allerlei soorten inhoud toevoegen, zoals inhoudsitems, bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, opdrachten en multimedia.
Lesoverzicht Een lesoverzicht is een inhoudscontainer met de inhoudsitems die studenten nodig hebben om een les af te ronden. Je kunt ook lesprofielen, doelstellingen, benodigde materialen en andere items toevoegen.
Syllabus Je kunt een bestaand syllabusbestand toevoegen of een syllabus voor een cursus samenstellen door een stapsgewijze procedure te doorlopen.
Cursuskoppeling Je kunt een snelkoppeling maken naar een item, tool of gebied in een cursus voor snelle toegang tot relevant materiaal.
Inhoudspakket (SCORM) Je kunt studiemateriaal toevoegen dat via internet wordt aangeboden en dat een SCO of voluit Shareable Content Object wordt genoemd. Deze SCO's worden verzameld in een gecomprimeerd ZIP-bestand dat een inhoudspakket wordt genoemd. Het ZIP-bestand kan worden uitgepakt en afgespeeld via een inhoudsspeler. Meestal worden individuele onderdelen of complete pakketten aangeboden door scholen, bedrijven of andere bronnen.

Meer informatie over inhoudspakketten

Inhoudsmap Je kunt inhoud ordenen in mappen en submappen. Het voordeel van mappen is dat studenten minder hoeven te scrollen en materiaal eenvoudiger kunnen vinden.
Modulepagina Een modulepagina is een gespecialiseerde inhoudspagina waarop inhoud wordt gepresenteerd in kaders, zoals op de startpagina van een cursus. Studenten kunnen hier gegevens bijhouden van taken, toetsen, opdrachten en nieuwe inhoud die aan de cursus is toegevoegd. Het is niet mogelijk om zelf inhoud toe te voegen aan een modulepagina. Het systeem genereert automatisch de informatie voor elke module.
Lege pagina Je kunt bestanden, afbeeldingen en tekst combineren op één pagina. Met behulp van de editor bepaal je zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.

Studenten selecteren de titel in de inhoudslijst om bepaalde inhoud te bekijken. Er wordt geen beschrijving weergegeven voor de titel. Het is dus belangrijk dat je een duidelijke titel kiest. Dit inhoudstype bespaart schermruimte en zorgt ervoor dat gebruikers minder hoeven te scrollen.
Mashups Gebruik mashups om elementen van social media van andere websites te zoeken en toe te voegen.
  • Flickr®: voor het delen van foto's.
  • SlideShare: voor het delen van diapresentaties, documenten of portfolio's in Adobe PDF-formaat.
  • YouTube™: voor het delen van online video's.

Meer informatie over mashups

Het menu Beoordelingen
Toets Je kunt toetsen maken om de kennis van studenten te meten. Je kunt verschillende soorten vragen toevoegen, zoals meerkeuzevragen, waar/onwaar-vragen, combinatievragen, formulevragen en open vragen.
Enquête Enquêtes zijn toetsen waaraan geen cijfer wordt toegekend. Gebruik enquêtes om de mening van studenten te peilen en om evaluaties uit te voeren. De resultaten van enquêtes zijn anoniem.
Opdracht Je kunt cursusmateriaal maken waarvoor beoordelingen verplicht zijn en de cijfers en feedback voor afzonderlijke studenten of voor groepen studenten beheren.
Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling Je kunt studenten toestemming geven om het werk van medestudenten te beoordelen via een op criteria gebaseerde evaluatie en opbouwende feedback.
McGraw-Hill - opdracht Je kunt aangepaste opdrachten samenstellen op basis van tekstboeken en andere informatiebronnen van McGraw-Hill.
Het menu Extra
Koppelingen naar een individuele tool Je kunt op bepaalde plaatsen koppelingen toevoegen naar gerelateerde tools. Zo kun je in een inhoudsgebied een bestand toevoegen dat studenten moeten lezen. Als je wilt dat studenten reageren in een discussie, voeg je een toolkoppeling toe in het inhoudsgebied zodat ze eenvoudig kunnen deelnemen aan de discussie.
Koppeling naar toolgebied Je kunt een lijst toevoegen met alle beschikbare tools.
Het menu Inhoud van partner
Zoeken naar tekstboek Je kunt informatie opnemen over de tekstboeken die worden gebruikt in een cursus. Deze informatie wordt ook opgenomen in de cursuscatalogus. Toekomstige studenten kunnen deze gegevens dan vóór inschrijving al bekijken.
Tekstboek handmatig invoeren Als een zoekopdracht niet het gewenste resultaat oplevert, kun je zelf de benodigde informatie geven.
Inhoudsmarkt Ontdek inhoud van andere providers en uitgevers om je cursussen te verbeteren zonder dat je zelf content hoeft samen te stellen.

Meer informatie over de inhoudsmarkt