Bestanden en multimedia

Je kunt bestanden, afbeeldingen, audio en video toevoegen wanneer je inhoud maakt voor een cursus. Als je een discussie maakt, kun je bijvoorbeeld bladeren naar een videoclip op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Meer informatie over Cursusbestanden

Meer informatie over Content Collection

Afhankelijk van het type inhoud, kun je de functies in de editor gebruiken om inhoud in te sluiten in je tekst. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.

In sommige gevallen kun je via een speciale sectie voor bijlagen bladeren naar bestanden. Je kunt misschien ook bestanden slepen van je computer naar het gebied Bijlagen. Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden een voor een geüpload. Als je in de browser niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

De ondersteunde indelingen voor het insluiten van afbeeldingen zijn PNG, GIF, JPG, SVG, BMP en ICO. Voor audio zijn ze MP3 en WAV, en voor video zijn ze MP4 en MOV.

Je kunt ook social media van andere websites toevoegen aan je inhoud. We noemen deze elementen van social media die in een cursus worden opgenomen ‘mashups’. In een mashup worden elementen uit twee of meer bronnen gecombineerd. Als je bijvoorbeeld een video op YouTube™ bekijkt in een cursus, maak je gebruik van een mashup.

Meer informatie over mashups

Gebruik het menu Inhoud bouwen om multimedia als afzonderlijke items in te sluiten in de inhoudslijst.

Bestanden toevoegen aan inhoud

Overal waar je bestanden kunt bijvoegen in een cursus, kun je bladeren naar bestanden op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection.

Wanneer je de functie Inhoud toevoegen van de editor gebruikt, kun je exact aangeven waar de koppeling naar het bestand moet worden weergegeven in de inhoud. Als je de sectie Bijlagen gebruikt, wordt het geüploade bestand direct onder de titel van het inhoudsitem weergegeven.

Meer informatie over methoden voor het bijvoegen van bestanden

De vensters Bladeren in cursus en Bladeren in Inhoudsverzameling bevatten tabbladen en functies waarmee je eenvoudig kunt bladeren en zoeken naar bestanden.

A. De tabbladen Bladeren, Uploaden en Geavanceerd zoeken:

  • Blader naar mappen waartoe je toegang hebt. Als je toegang hebt tot Cursusbestanden, heb je alleen toegang tot de bestanden voor de cursus waarin je je bevindt. Met Inhoudsverzameling heb je mogelijk wel toegang tot bestanden voor andere cursussen en bestanden die binnen de hele instelling worden gedeeld.
  • Je kunt een bepaald bestand uploaden, meerdere bestanden of een gecomprimeerd pakket.
  • Voer een geavanceerde zoekopdracht uit. Je kunt zoeken naar bestands- en mapnamen, metagegevens, bestandsinhoud, aanmaakdatum en meer.

B. Lijstweergave en Miniatuurweergave: U kunt bestanden en mappen in Cursusbestanden weergeven als een lijst met bestandsnamen of als miniaturen (kleine afbeeldingen).

C. Broodkruimels: Gebruik de breadcrumbs (broodkruimels) om te navigeren naar andere mappen. Gebruik het pictogram Selecteren om de huidige maplocatie te gebruiken (het vinkje) om de map te koppelen die als laatste wordt weergegeven in de breadcrumbs van de cursus. De map wordt weergegeven in het gebied Items selecteren.

D. Zoeken naar inhoud: Voer een eenvoudige zoekopdracht uit naar bestands- en mapnamen.

E. Gebruik de selectievakjes om de bestanden en mappen te selecteren die je in het inhoudsitem wilt opnemen. Je kunt het selectievakje in de koptekst selecteren om alle zichtbare items te selecteren. Ga voorzichtig te werk als je een map koppelt. Studenten krijgen namelijk standaard de machtiging Lezen voor de volledige inhoud van de map. Dit betekent dat studenten toegang hebben tot alle bestanden en submappen in de geselecteerde map.

F. Geselecteerde items.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

Inhoud uploaden uit Dropbox

Als je instelling de integratie met Dropbox Education heeft ingeschakeld, kunnen jij en je studenten direct een koppeling maken met je Dropbox-inhoud in de meeste gebieden met behulp van de functie Inhoud toevoegen van de inhoudseditor. Studenten kunnen bestanden ook direct vanuit hun Dropbox uploaden wanneer ze opdrachten inleveren.

Wanneer je Dropbox Education de eerste keer opent vanuit Blackboard Learn, wordt je gevraagd een account te maken of om je direct bij je huidige account te verifiëren. Wanneer je je hebt aangemeld, blader je door Dropbox en selecteer je de inhoud.


Afbeeldingen toevoegen in de editor

Je kunt bepalen waar afbeeldingen worden weergegeven ten opzichte van je tekst. Je kunt de cursor plaatsen op de locatie waar je de afbeelding wilt plaatsen en selecteer het pictogram Inhoud toevoegen. Kies in het nieuwe venster een van de Algemene tools of Extra tools die beschikbaar zijn op basis van het inhoudstype dat je maakt. Blader daarna naar het afbeeldingsbestand.

Je kunt het formaat van een afbeelding wijzigen. Zodra de afbeelding is gemaakt, kun je hiervoor de hoeken of zijkanten van een afbeelding slepen. Je kunt een afbeelding ook bewerken met de rechtermuisknop-menu, het formaat handmatig wijzigen in pixels en een titel toevoegen die wordt weergegeven wanneer een gebruiker deze selecteert.

Het kopiëren en plakken van koppelingen van de URL-balk naar Afbeeldingen, PDF's of andere bestanden in de Content Collection werkt niet naar behoren. Deze URL's zijn tijdelijk en werken later niet meer.

Je kunt veelgebruikte afbeeldingstypen gebruiken zoals GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG en TIF.


Afbeeldingen toevoegen via het menu Inhoud bouwen

Je kunt een afbeelding insluiten, zodat deze als afzonderlijke inhoud wordt opgenomen in de inhoudslijst.

Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Afbeelding. Typ een naam, en eventueel een beschrijving en alternatieve tekst. Selecteer de gewenste opties voor afmetingen, beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een afbeelding, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Elk ingevoegd bestand, koppelingsafbeelding of andere media wordt ingevoegd in een 'nieuwe regel' om te voorkomen dat opeenvolgende ingevoegde items met elkaar botsen. Regeleindes worden gemaakt wanneer een afbeelding wordt ingevoegd in een bestaande tekstregel. Verwijder de regeleindes om deze tekst om de afbeelding heen te laten stromen.

Blader naar een afbeeldingsbestand op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Als de functie Inhoud toevoegen beschikbaar is, kun je ook bladeren naar een foto op Flickr. Je kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken voordat je deze verzendt.

Nadat de afbeelding is verzonden, worden de titel en afbeelding vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud op ieder moment wijzigen. Open het menu van de afbeelding en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van items in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.


Audio- en mediabestanden toevoegen in de editor

Wanneer je inhoud maakt, kun je bepalen waar mediaclips ten opzichte van de tekst worden weergegeven. Selecteer het pictogram Inhoud toevoegen om een mediaclip toe te voegen aan het tekstgebied of om een bestaand, geselecteerd media-item te bewerken. Je kunt ook de rechtermuisknop gebruiken om de eigenschappen van een bestaande, geselecteerde mediaclip te bewerken.

Blackboard Learn ondersteunt de volgende bestandstypen voor media:

  • Audio-bestand: AIFF, MP3, MIDI, MP, WAV en WMA
  • Video: ASF, AVI, MOV, MOOV, MPG, MPEG, QT, SWA, SWF en WMV

 

Media-instellingen

Je kunt de rechtermuisknop gebruiken om de eigenschappen van een bestaande, geselecteerde mediaclip te bewerken.

In het menu kun je de Algemene, Ingesloten of Geavanceerde eigenschappen selecteren. De Algemene eigenschappen die je kunt wijzigen, zijn de bron en de afmetingen van de video (breedte en hoogte) die worden gemeten in pixels. Als er geen waarde is ingesteld, wordt de werkelijke grootte gebruikt.Als je het slotpictogram voor Proporties behouden inschakelt en de afmetingen toevoegt, worden de afmetingen van het bestand verkleind zonder horizontale of verticale vervorming.

Met de optie Ingesloten eigenschappen krijg je een tekstgebied te zien waarin je de HTML-code van de video kunt typen of bewerken zodat de video wordt weergegeven. Deze functie is bedoeld voor gevorderde webontwikkelaars.

De Geavanceerde eigenschappen bevatten alternatieve bron- of afbeeldings-URL's.


Afbeeldingsinstellingen

De volgende afbeeldingsinstellingen zijn niet meer beschikbaar in de Inhoudseditor. Je kunt deze instellingen weergeven door het afbeeldingsbestand van je computer toe te voegen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de sectie Bijlagen. Wanneer het geselecteerde bestand geüpload en zichtbaar is, selecteer je de optie Mediabestand weergeven op de pagina in het menu Bestandsactie.

Je kunt alternatieve tekst toevoegen om de afbeelding te beschrijven voor mensen die een schermlezer gebruiken of die webpagina's bezoeken met afbeeldingen uitgeschakeld. Je kunt ook een titel toevoegen die wordt weergegeven als een gebruiker met de muisaanwijzer over een afbeelding gaat.

Je kunt de positie en weergave van de afbeelding te bepalen. Er worden pixels gebruikt voor de afmetingen, witruimte en de breedte van de rand. Je kunt ook een doel-URL toevoegen om de afbeelding als een koppeling te laten werken en om te bepalen of de doelpagina in een nieuw venster wordt geopend.


Opname met feedback toevoegen

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Audio en video toevoegen via het menu Inhoud bouwen

Je kunt audio en video insluiten, zodat de media als afzonderlijke inhoud wordt opgenomen in de inhoudslijst.

Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Audio of Video. Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de gewenste opties voor afmetingen, beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van media, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Blader naar een audio- of videobestand op je computer of in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Als de functie Inhoud toevoegen beschikbaar is, kun je ook bladeren naar een YouTube-video. Je kunt een voorbeeld van de mediaclip bekijken voordat je deze verzendt.

Het is raadzaam om een transcript toe te voegen, zodat dove of slechthorende studenten ook over deze informatie beschikken. Kies Bladeren om op je computer het bestand met de tekst te selecteren en toe te voegen. Als het videobestand een MPEG-bestand is, kun je het veld Transcript bijvoegen gebruiken om een SAMI-transcriptbestand toe te voegen.

Nadat de afbeelding is verzonden, worden de titel, het transscript en de mediaclip vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud op ieder moment wijzigen. Open het menu van het item en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van de mediaclip in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing, toegankelijk via toetsenbord.

Als een type videobestand niet wordt ondersteund en niet ingesloten wordt weergegeven, kunnen studenten het bestand downloaden om het te bekijken.


Ally in Learn - Cursusleider

Toegankelijkheid van bestanden bekijken en verbeteren

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

De studenten die je lesgeeft, hebben allemaal unieke leervaardigheden. Als je ervoor kiest om studenten beter toegankelijke inhoud te bieden, kan ieder van hen het formaat kiezen dat het meest geschikt is. Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kun je de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Ally scant de cursusinhoud automatisch en voert stappen uit om bestanden beter toegankelijk te maken.

Aan de slag met Ally

  1. Zoek in de cursus het bestand dat je wilt verbeteren.
  2. Naast de bestandsnaam staat een pictogram waaraan je snel kunt zien wat de toegankelijkheidsscore van het bestand is. Beweeg met de muis over het pictogram om de score te bekijken. Toegankelijkheidspictogrammen bevinden zich altijd naast je bestand, maar de specifieke locatie varieert afhankelijk van het gedeelte in je cursus. Overal in Blackboard Learn staan de meeste toegankelijkheidspictogrammen links van het bestand.
  3. Selecteer het pictogram met de score om te lezen hoe je de toegankelijkheid van het bestand kunt verbeteren.
  4. Ally wordt geopend en je ziet stappen om het bestand te bewerken voor een betere toegankelijkheid en om het te optimaliseren voor alternatieve formaten.

Toegankelijkheid van cursusinhoud verbeteren

Studenten zien de toegankelijkheidsscore van een bestand niet. In plaats daarvan kunnen studenten kiezen uit de alternatieve indelingen die Ally voor het bestand genereert. Je kunt Ally helpen om betere alternatieve indelingen te maken door de aanbevolen procedures voor het maken van toegankelijke bestanden te volgen.

Alternatieve formaten bekijken

Nadat je bestanden hebt toegevoegd aan een cursus, worden er door Ally alternatieve indelingen van het bestand gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

De alternatieve formaten die worden gemaakt, variëren afhankelijk van het bestandstype van het origineel. Als je geen optie ziet voor het downloaden van alternatieve indelingen, is Ally niet ingeschakeld voor de cursus of is het bestand geen ondersteund inhoudstype.

Zoek een bestand in de cursus. Selecteer het menu naast het bestand en selecteer Alternatieve indelingen. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.

student view of Download alternative formats modal

Meer informatie over alternatieve indelingen voor cursusinhoud