Soorten containers

Je kunt vier soorten containers maken om inhoud op een gestructureerde en interessante manier aan te bieden.

  1. Inhoudsgebieden zijn de containers op het hoogste niveau die de structuur van de cursus bepalen. Een cursus bestaat meestal uit verschillende inhoudsgebieden.
  2. Mappen kunnen inhoudsitems en andere containers bevatten, zoals een lesoverzicht of andere mappen.
  3. Leermodules kunnen inhoudsitems en andere containers bevatten. Je kunt een inhoudsopgave toevoegen en opeenvolgende weergave afdwingen.
  4. Lesoverzichten kunnen lesprofielen, doelstellingen en de inhoudsitems bevatten die studenten nodig hebben voor een les.

Je maakt mappen, leermodules en lesoverzichten binnen een bestaand inhoudsgebied of een andere container.

Binnen de containers kun je materiaal en koppelingen naar tools toevoegen met behulp van de menu's Inhoud bouwen, Beoordelingen en Tools.


Inhoudsgebieden plannen

De inhoudsgebieden die je maakt, worden opgenomen in het cursusmenu en vormen de algehele structuur van de cursus.

Meer informatie over het cursusmenu

Plan daarom vooraf hoe je de cursus wilt opbouwen en bepaal ook hoe het cursusmenu eruit moet zien en moet werken. Drie veelgebruikte methoden zijn chronologisch, op type inhoud en op studiegebied.

Chronologisch: elk inhoudsgebied bevat lesstof, opdrachten, aantekeningen en discussies voor een bepaalde week.

Op type inhoud: elk inhoudsgebied bevat vergelijkbare typen inhoud, zoals alle lezingen voor de volledige cursus.

Op studiegebied: elk inhoudsgebied bevat lesmateriaal en lesstof voor een bepaald onderwerp, inclusief opdrachten, discussies en toetsen.


Een inhoudsgebied maken

Inhoudsgebieden worden alleen weergegeven in het cursusmenu op plaatsen waar je de gebieden maakt, koppelt en beheert. Je kunt allerlei soorten inhoud toevoegen aan een inhoudsgebied, zoals inhoudsitems, bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, opdrachten en multimedia. Je kunt ook andere containers toevoegen om de inhoud verder te ordenen.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Selecteer het pictogram Menu-item toevoegen boven het cursusmenu om het menu te openen. Selecteer Inhoudsgebied en typ een naam.

Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in als studenten het gebied mogen zien. Je kunt al eerder inhoudsgebieden maken en deze nog niet beschikbaar stellen aan studenten. Op het moment dat studenten het inhoudsgebied nodig hebben, kun je het beschikbaar maken.

Er wordt dan een koppeling naar het nieuwe inhoudsgebied toegevoegd aan het cursusmenu. Een nieuw inhoudsgebied is niets meer dan een lege container. Selecteer de koppeling naar het inhoudsgebied om inhoud toe te voegen.

Nieuwe cursussen bevatten altijd bepaalde inhoudsgebieden, zoals Informatie en Inhoud. Deze standaardgebieden zijn leeg, maar je kunt er inhoud aan toevoegen, hun naam wijzigen of ze zelfs verwijderen. Verwijder koppelingen die je niet gebruikt, zodat studenten een overzichtelijk cursusmenu zien.

Meer informatie over het toevoegen van inhoud

Meer informatie over de typen inhoud die je kunt toevoegen

Voor items in het cursusmenu die toegang van gasten of waarnemers toestaan, moet je het menu van het item openen en hun toegang toestaan.

Video: Add a Content Area


Watch a video about adding a content area

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add a content area explains how to add a content area to the menu.


Een inhoudsmap maken

Mappen zijn een type container dat je kunt gebruiken om inhoud te ordenen. Je maakt mappen in bestaande inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten of in andere mappen. Nadat u een map hebt gemaakt, kunt u er inhoud en extra mappen aan toevoegen. In een inhoudsgebied kunt u bijvoorbeeld mappen maken voor elke week van de cursus. Vervolgens kun je inhoudsitems toevoegen, maar ook opdrachten, bestandsbijlagen, koppelingen naar websites, toetsen, multimedia en extra mappen. Studenten kunnen alle items selecteren en hoeven dit niet in een bepaalde volgorde te doen.

Het voordeel van mappen is dat studenten minder hoeven te scrollen en materiaal eenvoudiger kunnen vinden. Deel inhoud zo in dat studenten met zo min mogelijk stappen toegang tot het materiaal hebben. Beperk daarom het gebruik van geneste mappen.

Je kunt een beschrijving toevoegen van de inhoud van de map. Gebruik in de beschrijving afbeeldingen en opsommingstekens om de aandacht van de lezer te trekken en om visuele aanwijzingen te geven.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Selecteer Inhoud bouwen in de cursus om het menu te openen en selecteer vervolgens Inhoudsmap. Typ een naam, eventueel een beschrijving en selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een map, alleen wanneer deze wordt weergegeven.

Als je de map hebt verzonden, wordt er een koppeling naar de nieuwe map weergegeven. Een nieuwe map is niets meer dan een lege container. Selecteer de map om inhoud toe te voegen.


Een koppelingen naar een container toevoegen aan het cursusmenu

Het is niet mogelijk om rechtstreeks in het cursusmenu een map, lesoverzicht of leermodule te maken. Je kunt echter wel een cursuskoppeling naar een container maken in het cursusmenu.

Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle functies voor cursusleiders.

Selecteer het pictogram Menu-item toevoegen boven het cursusmenu om het menu te openen. Selecteer Cursuskoppeling en blader naar de container die je wilt toevoegen aan het cursusmenu.

Typ een titel en schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in als studenten de container al mogen zien.

Als je de container hebt verzonden, wordt er een koppeling naar de container weergegeven in het cursusmenu. Je kunt de volgorde van de koppelingen aanpassen, en subkoppen en scheidingslijnen toevoegen. Je kunt koppelingen ook weergeven en verbergen voor studenten.

Meer informatie over het aanpassen van de volgorde van koppelingen in het cursusmenu