Gebruik rollen en bevoegdheden om in te stellen wat je gebruikers wel en niet kunnen doen.

Gebruik rollen om bevoegdheden onder te verdelen in sets die kunnen worden toegewezen aan gebruikersaccounts. Elke gebruiker met een bepaalde rol beschikt over de bevoegdheden die aan de rol zijn toegewezen. Als een gebruikersaccount meerdere rollen heeft, beschikt de gebruiker over alle bevoegdheden van alle rollen.

Voorbeeld: Jonathon is een student in Cursus A. Hij is ook een onderwijsassistent in Cursus B. Ondanks dat hij als student geen toegang hoeft te hebben tot het configuratiescherm in de originele cursusweergave, heeft hij die toegang wel nodig in Cursus B. Hij heeft alleen in Cursus B toegang tot het configuratiescherm.

Standaardrollen

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er verschillende standaardrollen gemaakt. Beheerders kunnen deze standaardrollen bewerken.

 • Systeemrollen: Met behulp van systeemrollen kun je administratieve bevoegdheden toewijzen aan een gebruiker. Systeemrollen geven beheerders de mogelijkheid om administratieve bevoegdheden en functies te delen met andere gebruikers in Blackboard Learn.
 • Cursus- en organisatierollen: Hiermee wordt de toegang geregeld tot de inhoud en tools binnen een cursus of organisatie. Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus of organisatie waaraan ze deelnemen. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben. Cursusleiders kunnen deze rollen gebruiken om een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cursus door te schuiven naar iemand anders.
 • Instellingsrollen: Hiermee kun je bepalen wat gebruikers zien wanneer ze zich aanmelden. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection.

Er zijn enkele standaard cursus- en instellingsrollen met dezelfde naam, zoals student en gast. De rol van studentinstelling is niet dezelfde als een studentcursusrol.

Video: Roles Overview in Blackboard Learn


Watch an overview video about roles

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Roles overview provides a brief overview of the role types available in Blackboard Learn.


Bevoegdheden

Blackboard Learn bevat diverse bevoegdheden die kunnen worden toegewezen aan verschillende rollen, afhankelijk van de behoeften van de instelling. Voor uw gemak heeft Blackboard een uitgebreid spreadsheet met beschrijvingen van beheerdersbevoegdheden samengesteld, met daarin een overzicht van deze bevoegdheden en hun beschrijvingen.

De spreadsheet is actueel vanaf Blackboard Learn SaaS release 3700.0.0 (continue levering). Deze privileges zijn ook van toepassing op Ultra als de functie bestaat voor de Ultra-ervaring of de cursusweergave.

In de spreadsheet kun je ook zien welke instellingen standaard zijn in- of uitgeschakeld voor elke bevoegdheid. Sommige bevoegdheden zijn gegroepeerd en moeten als één eenheid toegewezen worden aan een rol.

Deze spreadsheet kan een handige referentie zijn bij het indelen van uw rollen. Wanneer je bijvoorbeeld een standaardsysteem-/cursusrol kopieert als basis voor het maken van een aangepaste rol, kan deze spreadsheet je inzicht geven in welke instellingen in- en uitgeschakeld zijn en begrijp je waartoe elke bevoegdheid dient. Raadpleeg deze spreadsheet als je systeemrollen gaat maken of kopiëren en wanneer je bevoegdheden voor cursusrollen wilt beheren.

Bevoegdheden van Outcomes-toetsing zijn niet vermeld.

De spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor deze systeemrollen op:

 • Communitybeheerder
 • Cursusbeheerder
 • Begeleider
 • Kijker doelprestaties
 • Doelen beheren
 • Gast (alleen originele ervaring)
 • Learning Environment-beheerder
 • Geen
 • Waarnemer (alleen originele ervaring)
 • Beoordelingsbeheerder
 • Beoordelingsmanager
 • Rubriekmanager
 • Ondersteuning
 • Auteur van enquête
 • Systeembeheerder
 • Systeemondersteuning
 • Gebruikersbeheerder

De spreadsheet geeft de standaardinstellingen voor de volgende cursusrollen op:

 • Cursusbouwer
 • Begeleider
 • Beoordelaar
 • Gast (alleen originele cursusweergave)
 • Cursusleider
 • Student
 • Onderwijsassistent

 

Hieronder zie je hoe je een bevoegdheid kunt wijzigen voor een bepaalde rol van cursusleider met de naam Ondersteuning. De ondersteuningscursusleider is aangemeld en kan de inhoud van de kolom Gebruikersnaam in de cijferlijst niet zien:

 • Selecteer in het menu aan de linkerkant het pictogram Beheerder
 • Selecteer Systeemrollen op de pagina Beheerderstools
 • Klik met de rechtermuisknop op de cursusleiderrol Ondersteuning om de pagina Bevoegdheden te openen
 • Zoek naar de bevoegdheid voor Gebruikersnaam weergeven
 • Schakel het selectievakje voor de map in en sta bevoegdheden toe
 • Dit ziet er zo uit:
 • En wanneer de gebruiker Ondersteuningscursusleider de cijferlijst opnieuw opent, wordt de informatie over de Gebruikersnaam weergegeven:

 

Meer informatie over de kolom Gebruikersnaam in de cijferlijst vanuit het perspectief van de cursusleider


Aan de slag met aangepaste rollen

Blackboard Learn bevat een aantal standaardrollen op het niveau van het systeem, de instelling of een cursus. Het is mogelijk dat de behoeften van de instelling vereisen dat deze rollen of de bijbehorende bevoegdheden worden aangepast. Gebruik de volgende beknopte handleiding bij het definiëren van vereisten, het ontwikkelen van de rol en het implementeren van de rol op de instelling.

Vereisten verzamelen

De manier die je gebruikt om een nieuwe rol te maken, wordt beïnvloed door de behoeften. Als je bijvoorbeeld een nieuwe rol moet maken die erg veel lijkt op de bestaande rol Beoordelaar, kun je die rol kopiëren en dan de gewenste wijzigingen doorvoeren. Als je gebruikers echter toegang wilt geven tot bepaalde onderdelen van Blackboard Learn, is het wellicht handiger om alle bevoegdheden te verwijderen en een rol samen te stellen door de benodigde bevoegdheden één voor één toe te voegen.

Meer informatie over de kolom gebruikersnaam in de cijferlijst vanuit het perspectief van een cursusleider.

Het kan handig zijn om jezelf deze vragen te stellen als je een nieuwe gebruikersrol wilt gaan maken:

 1. Wat is het doel van deze nieuwe rol?
 2. Is er een bestaande rol die misschien geschikt is?
 3. Welke rol sluit het meeste aan bij de nieuwe rol die ik wil maken?
 4. Welke onderdelen van de toepassing moeten kunnen worden weergegeven door deze rol?
 5. Welke onderdelen van de toepassing moeten kunnen worden gewijzigd door deze rol?
 6. Heeft deze rol toegang op systeemniveau nodig (denk aan het configuratiescherm voor systeembeheer) of alleen tot cursussen?
 7. Heeft deze rol toegang nodig tot gegevens van studenten? Moeten deze gebruikers gegevens kunnen zien en bewerken zoals cijfers, contactgegevens of inschrijvingen?

Als u Instellingshiërarchie gebruikt in Blackboard Learn, kan het handig zijn om een aangepaste systeemrol te maken voor gebruikers om alleen toegang tot dat gebied van het configuratiescherm voor systeembeheer te krijgen.

De rol configureren

Klaar om aan de slag te gaan? Als je beschikt over alle benodigde informatie, bepaal je hoe je verder wilt gaan.

Kopieer de rol die het beste aansluit bij wat je met de nieuwe rol wilt bereiken.

Meer informatie over het kopiëren van een cursusrol

Meer informatie over het kopiëren van een systeemrol

Je kunt ook een gloednieuwe instellings- of systeemrol maken zonder bevoegdheden.

Meer informatie over het maken van een instellingsrol

Meer informatie over het maken van een systeemrol

De rol testen

Maak gebruikersaccounts die je kunt gebruiken om nieuwe rollen te testen. Maak bijvoorbeeld een testaccount voor elke instellings-, systeem- of cursusrol en log in als de testgebruiker om te kijken wat gebruikers met die rol zien wanneer ze Blackboard Learn openen.

Blackboard adviseert een testgebruiker te maken met de instellingsrol Gast om te controleren wat niet-geverifieerde gebruikers kunnen zien in het systeem. Wijzigingen van de instellingsrol Gast kunnen ernstige gevolgen hebben, aangezien deze rol bepaalt wat gebruikers kunnen zien in Blackboard Learn zonder dat ze zich aanmelden.

Gast-account van Learn kan niet worden ingeschreven voor cursussen


Gast-account kan niet worden ingeschreven voor cursussen

Eerder, wanneer een niet-geverifieerde gebruiker toegang heeft tot Blackboard Learn en de eigenschap “Gast inschakelen” was ingeschakeld, waren ze gekoppeld aan het "Gast"-account. Cursusleiders kunnen dit “Gast”-account inschrijven voor cursussen en organisaties, waardoor de verwerking van rechten wordt omzeild.

Dit account is een uniek Blackboard System Level-account dat nooit bedoeld was om te worden ingeschreven. Als je wilt dat dit account wordt ingeschreven voor niet-geverifieerde gebruikers, is het mogelijk om meerdere niet-geverifieerde gebruikers te koppelen aan het account.

Daarom hebben we de mogelijkheid voor het "Gast"-account verwijderd om in cursussen te worden ingeschreven, zodat mogelijke zorgen over de blootstelling van gegevens tussen niet-geverifieerde gebruikers worden weggenomen. Bestaande inschrijvingen met een “Gast”-account blijven beschikbaar en zijn zichtbaar voor cursusleiders en beheerders, zodat ze deze bestaande inschrijvingen kunnen opschonen via de gebruikersinterface.