Systeemrollen bepalen welke gedeelten van het configuratiescherm voor systeembeheer beschikbaar zijn voor verschillende soorten gebruikers. De meeste gebruikers hebben de systeemrol Geen, wat betekent dat ze geen toegang hebben tot het configuratiescherm voor systeembeheer.

Je kunt systeemrollen gebruiken om subsets met beheerdersbevoegdheden toe te wijzen aan andere gebruikers en om routinematige beheertaken aan deze gebruikers te delegeren. Zo kan je een cursusleider toegang geven tot de pagina's voor het beheren van gebruikers, zodat de cursusleider zelf gebruikers kan aanmaken, gebruikersprofielen kan bewerken of de inschrijving van een gebruiker voor cursussen kan wijzigen.

Alleen gebruikers met volledige systeembeheerdersbevoegdheden kunnen bevoegdheden toewijzen aan een systeemrol.

Je kunt verschillende secundaire systeemrollen toewijzen aan een gebruikersaccount. De gebruiker beschikt in dat geval over het totaal van de bevoegdheden van alle rollen. Hierdoor is het mogelijk systeemrollen te maken op basis van taken, in plaats van voor elke mogelijke set bevoegdheden een aparte systeemrol te maken.

Ga voorzichtig te werk wanneer u systeemrollen met administratieve bevoegdheden rechtstreeks aan een gebruikersaccount toewijst. Bevoegdheden die op deze wijze aan een gebruiker zijn toegewezen gelden voor het hele Blackboard Learn-systeem. Wanneer je een systeemrol toewijst aan een gebruiker binnen een domein, gelden de bevoegdheden van de gebruiker uitsluitend binnen dat domein.

Meer informatie over het toepassen van systeemrollen binnen een domein


Standaardsysteemrollen

Blackboard Learn wordt geleverd met een aantal standaardsysteemrollen. Elke systeemrol is gekoppeld aan een vooraf gedefinieerde set bevoegdheden. Je kunt bevoegdheden toevoegen of verwijderen voor systeemrollen, behalve voor Systeembeheerder en Gast.

Zie de spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden om de behoeften van je instelling beter te kunnen plannen en rollen te maken.

Sommige systeemrollen zijn alleen beschikbaar bij bepaalde licenties voor Blackboard Learn.

U kunt een standaardsysteemrol kopiëren en gebruiken als basis voor het maken van aangepaste rollen.

De onderstaande lijst bevat de basisbevoegdheden voor de verschillende standaardsysteemrollen:

 • Kaartkantoorbeheerder: beheren van enkele eCommerce-functies. Maakt tabbladen, modules en tabbladgroepen.
 • Cursusbeheerder: beheren van cursussen en inschrijvingen.
 • Communitybeheerder: beheren van organisaties, discussieruimten, en bepaalde opmaken en thema's.
 • Beheerder eCommerce: beheren van alle eCommerce- en eMarketplace-functies. Maakt tabbladen, modules en tabbladgroepen.
 • Beheerder eMarketplace: beheren van eMarketplace-functies.
 • Gast: de standaardrol voor niet-geverifieerde gebruikers. De bevoegdheden voor deze rol kunnen kunt geen worden hernoemd of gewijzigd.
 • Learning Environment-beheerder: Maakt tabbladen, tabbladgroepen en modules. Cursussen en inschrijvingen maken, importeren, exporteren en bewerken.
 • Geen: persoonlijke gegevens wijzigen, zoals privacyopties en het wachtwoord, voor de eigen account van een gebruiker.
 • Waarnemer: materialen en interacties bekijken voor de gekoppelde studenten. Geen schrijfbevoegdheden. Je kunt de naam van deze rol niet wijzigen.
 • Ondersteuning: basisfuncties van cursussen, organisaties en gebruikers beheren. Bedoeld voor eerstelijnsmedewerkers van de helpdesk.
 • Systeembeheerder: de standaardbeheerder van Blackboard. Alle bevoegdheden. Je kunt de bevoegdheden voor deze rol kunt niet bewerken.
 • Systeemondersteuning: beheren van vrijwel alle beheerfuncties. Beschikt vanaf Blackboard Learn Service Pack 8 niet meer standaard over de bevoegdheid Snelinschrijving. Bedoeld voor systeembeheerders in opleiding of met weinig ervaring.
 • Gebruikersbeheerder: beheren van de meeste functies voor gebruikers, zoals het aanmaken, bewerken, inschrijven en verwijderen van gebruikers.

Systeemmachtigingen voor opmaken

Sommige instellingen willen de mogelijkheid om bepaalde gebruikers beperkte toegang te verlenen tot het Configuratiescherm zodat ze de configuratie van opmaken en thema’s van Ultra kunnen bekijken. Er zijn twee systeemmachtigingen die gedetailleerdere toegang bieden tot bepaalde gebieden van het Configuratiescherm. Deze machtigingen worden automatisch toegekend aan alle rollen met de machtiging Configuratiescherm voor systeembeheer (integraties) > Building Blocks > Geïnstalleerde tools.

 • Met Ultra-instellingen weergeven wordt de module Ultra-beheerder weergegeven op het Configuratiescherm, maar geen andere machtigingen. Er zijn aanvullende machtigingen nodig om toegang te krijgen tot specifieke configuratiepagina's. De configuratiepagina van de opmaak vereist bijvoorbeeld Configuratiescherm voor systeembeheer > Opmaken > Opmaken en thema's weergeven.
 • Ultra-instellingen wijzigen bepaalt de toegang tot de bestaande pagina met Ultra-instellingen, waar je de Standaardopeningspagina kunt configureren en koppelen aan de instellingen voor de Cursus- en organisatiecatalogus. Elke rol met deze machtiging heeft automatisch de machtiging Ultra-instellingen weergeven.

Systeemrollen plannen

Verwante bevoegdheden groeperen in rollen

Blackboard Learn bevat meer dan 1.100 afzonderlijke bevoegdheden. Een manier om het beheren van bevoegdheden te vereenvoudigen, is door meerdere systeemrollen te definiëren, elk met een eigen set verwante bevoegdheden. Definieer bijvoorbeeld een systeemrol met alle bevoegdheden voor Building Blocks, een andere met alle bevoegdheden voor communities, weer een andere met alle bevoegdheden voor cursussen, enzovoort. Vervolgens wijst u meerdere systeemrollen toe aan gebruikers die meer dan één set bevoegdheden nodig hebben.

Je kunt standaardrollen gebruiken als de basis voor nieuwe rollen. Meer informatie over het kopiëren van een systeemrol.

Systeemrollen per domein toewijzen

Domeinen verzamelen cursussen, organisaties, gebruikers, tabbladen en modules in gedefinieerde sets, die verzamelingen worden genoemd. Elk domein kan één of meer verzamelingen bevatten.

U kunt een domein maken met alleen de gebruikers, cursussen, organisaties, tabbladen en modules waarvoor u beheertaken wilt delegeren aan een andere gebruiker. Vervolgens wijst u die gebruiker aan als een beheerder voor dat domein.

Meer informatie over het maken van domeinen en het aanwijzen van beheerders voor een domein

Naamgevingsconventie

Systeemrollen kunnen elke combinatie bevatten van de meer dan 1.100 bevoegdheden. Een beschrijvende en logische waarde voor Rolnaam maakt het eenvoudiger om de juiste rollen toe te wijzen aan een gebruiker. Je kunt extra gegevens invoeren in het veld Beschrijving, maar alleen de Rolnaam wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer.


Bevoegdheden beheren

Als je bevoegdheden wilt beheren, ga je naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > de sectie Gebruikers > Systeemrollen > open het menu van een rol en selecteer Bevoegdheden.

Op de pagina Bevoegdheden beheren geven groene vinkjes aan welke bevoegdheden zijn opgenomen in de rol.

 1. Als je bevoegdheden wilt toestaan of beperken, schakel je het selectievakje in en kies je Bevoegdheden toestaan of Bevoegdheden beperken in het menu.
 2. Selecteer de kolomkop Toegestaan om de bevoegdheden te sorteren op toegestaan (groen vinkje) of beperkt (geen vinkje) voor deze rol. Selecteer de kolomkop Bevoegdheden om de bevoegdheden alfabetisch te sorteren. Selecteer de kolomkop opnieuw om de sorteervolgorde om te draaien. Gebruik het vak Zoeken om naar een specifieke bevoegdheid te zoeken.
 3. Selecteer de pijl-rechts of de pijl-links om de volgende of vorige pagina met bevoegdheden weer te geven. Selecteer de dubbele pijl-rechts of pijl-links om naar de laatste of eerste pagina met bevoegdheden te springen.
 4. Stel in hoeveel bevoegdheden op één pagina worden weergegeven. Selecteer Paginering bewerken om het aantal bevoegdheden op te geven dat per pagina moet worden weergegeven. Selecteer Alles weergeven om alle bevoegdheden op één pagina weer te geven.

Een systeemrol maken

Als je een systeemrol maakt met relatief weinig bevoegdheden, gebruik je de stappen in dit onderwerp.

Als de nieuwe systeemrol echter tientallen of zelfs honderden bevoegdheden moet bevatten, is het vaak handiger om een bestaande systeemrol te kopiëren en deze vervolgens aan te passen. Meer informatie over het kopiëren van een systeemrol.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Systeemrollen.
 2. Selecteer Rol maken.
 3. Geef een waarde op voor Rolnaam. De rolnaam wordt weergegeven in de gebruikersinterface wanneer u systeemrollen gaat toewijzen aan gebruikers.
 4. Geef een waarde op voor Rol-ID. De rol-ID is een unieke waarde waarmee de rol in het systeem wordt geïdentificeerd. Je kunt de rol-ID niet meer wijzigen nadat je Verzenden hebt geselecteerd om de rol op te slaan in de database.
 5. Geef een beschrijving op. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Systeemrollen en geeft meer details over de rol voor andere beheerders. Aangezien de beschrijving niet wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer, is het belangrijk dat je een zo duidelijk mogelijke rolnaam kiest.
 6. Selecteer Verzenden.
 7. Schakel op de pagina Bevoegdheden beheren het selectievakje in van de bevoegdheden die je wilt toewijzen aan deze systeemrol.

  Meer informatie over bevoegdheden van systeemrollen

 8. Selecteer Bevoegdheden toestaan.
 9. Selecteer OK.

Een systeemrol kopiëren

U kunt een nieuwe systeemrol maken door een bestaande systeemrol te kopiëren. Er wordt dan een exacte kopie gemaakt van de bestaande rol, inclusief alle bevoegdheden. Deze kopie kun je vervolgens aanpassen om de bevoegdheden te wijzigen. Meer informatie over het wijzigen van bevoegdheden voor systeemrollen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Systeemrollen.
 2. Open het menu van de rol.
 3. Selecteer Kopiëren.
 4. Geef een waarde op voor Rolnaam. De rolnaam wordt weergegeven in de gebruikersinterface wanneer u systeemrollen gaat toewijzen aan gebruikers.
 5. Geef een waarde op voor Rol-ID. De rol-ID is een unieke waarde waarmee de rol in het systeem wordt geïdentificeerd. Je kunt de rol-ID niet meer wijzigen nadat je Verzenden hebt geselecteerd om de rol op te slaan in de database.
 6. Geef een beschrijving op. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Systeemrollen en geeft meer details over de rol voor andere beheerders. Aangezien de beschrijving niet wordt weergegeven in de schermen voor gebruikersbeheer, is het belangrijk dat je een zo duidelijk mogelijke rolnaam kiest.
 7. Selecteer Verzenden. Er wordt een nieuwe systeemrol weergegeven met dezelfde bevoegdheden als de oude systeemrol.

De naam van een systeemrol wijzigen

Je kunt de naam van een systeemrol wijzigen, behalve van de rollen Systeembeheerder, Waarnemer, Gast en Geen. Als een rol is opgeslagen in de database, kunt je de ID van de rol niet meer wijzigen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Systeemrollen.
 2. Open het menu van de rol.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Typ de nieuwe naam voor de rol.
 5. Wijzig desgewenst de beschrijving.
 6. Selecteer Verzenden.

Bevoegdheden voor een systeemrol wijzigen

Alleen gebruikers met volledige systeembeheerdersbevoegdheden kunnen bevoegdheden voor een systeemrol wijzigen.

Op de pagina Bevoegdheden beheren worden bevoegdheden geïdentificeerd volgens de gedeelten van de gebruikersinterface waartoe ze toegang bieden. Je maakt bijvoorbeeld gebruikers aan op het Configuratiescherm voor systeembeheer, zodat de bevoegdheid om gebruikersaccounts aan te maken verschijnt als Configuratiescherm voor systeembeheer (gebruikers) > Gebruikers maken. De bevoegdheid om cursusmateriaal te verwijderen verschijnt als Cursus/Organisatie (Inhoudsgebieden) > Materialen verwijderen.

Bepaalde bevoegdheden worden door Blackboard Learn gegroepeerd in subsets. In dat geval is er één selectievakje voor alle bevoegdheden in de subset.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Systeemrollen.
 2. Open het menu van de rol.
 3. Selecteer Bevoegdheden. Op de pagina Bevoegdheden beheren ziet u de bevoegdheden die u kunt toewijzen. Een groen vinkje geeft aan dat de bevoegdheid is toegewezen aan deze rol. Zie de Spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden voor meer informatie over bevoegdheden van cursusrollen.
 4. Schakel op de pagina Bevoegdheden beheren het selectievakje in van de bevoegdheden die je wilt toewijzen aan deze systeemrol. Als u alle bevoegdheden op de pagina wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in de kolomkop in.
 5. Selecteer Bevoegdheden toestaan.
 6. Schakel het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt uitsluiten voor deze systeemrol.
 7. Selecteer Bevoegdheden beperken.
 8. Selecteer OK.

Systeemrollen toewijzen aan gebruikersaccounts

U wijst systeemrollen toe aan gebruikers wanneer u gebruikersaccounts gaat maken. Alle gebruikersaccounts moeten een primaire systeemrol hebben. De standaardwaarde is Geen, wat betekent dat de gebruiker geen toegang heeft tot het configuratiescherm voor systeembeheer.

Je kunt ook systeemrollen toepassen binnen een domein. Door systeemrollen toe te passen in een domein kan de gebruiker de aan de systeemrol toegewezen bevoegdheden alleen gebruiken voor de gegevens in het domein.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Gebruikers de optie Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker.
 3. Open het menu van de gebruiker en selecteer Bewerken.
 4. Schuif omlaag naar de kop Systeemrollen.
 5. Selecteer een systeemrol.
 6. Selecteer de pijlen om de rol te verplaatsen.
  • De primaire systeemrol toevoegen of wijzigen: Selecteer een systeemrol onder Beschikbare rollen en selecteer de pijl-rechts naast het vak Primaire systeemrol.
  • Secundaire systeemrollen toevoegen of wijzigen: Selecteer een of meer rollen in de lijst Beschikbare rollen. Selecteer de pijl-rechts naast het vak Secundaire systeemrollen.

   Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruik je de toets Command in plaats van Ctrl.

  • Secundaire systeemrollen verwijderen: Selecteer een of meer rollen in de lijst Secundaire systeemrollen. Selecteer de pijl-links om de rol of rollen te verwijderen.
 7. Selecteer Verzenden.