Hier vind je de belangrijkste onderwerpen en vragen over de integratie van Microsoft Teams-lessen met Blackboard.

Wat heeft de integratie te bieden?

Cursusleiders kunnen de lidmaatschapsgegevens van de cursus van Learn synchroniseren in Microsoft Active Directory en automatisch een Teams-les maken. Studenten uit de Ultra-cursus worden automatisch ingeschreven voor de Teams-les. De cursusleider kan het Team activeren om studenten toegang tot de cursus te geven, zodat studenten de Teams-les kunnen starten binnen hun Ultra-cursus, via het menu Details en acties.


Wie kan deze integratie gebruiken en welke rollen?

Alle Blackboard-klanten met Blackboard Learn SaaS v3900.19.0 of hoger met de Ultra-ervaring ingeschakeld, kunnen deze integratie gebruiken. Deze integratie is uitsluitend ontwikkeld voor Ultra-cursussen en vereist dat een instelling een Microsoft Education-licentie heeft met Microsoft Teams for Education ingeschakeld. Blackboard heeft een nieuwe bevoegdheid toegevoegd ter ondersteuning van de configuratie van de Teams-lessen. Deze krijgen standaard de rol Cursusleider als basis. Dit is de bevoegdheid:

Cursus-/organisatieoverzicht > Microsoft Teams > configureren

Hoewel dit recht kan worden gegeven aan elke aangepaste rol om een Team te kunnen maken, moeten alle cursussen een volledige cursusleiderrol hebben om het Microsoft Team in je tenant te maken.


Wat zijn de minimale vereisten voor deze integratie?

  • Blackboard Learn SaaS-omgeving met v3900.19.0 of hoger.
  • Blackboard Learn Ultra-ervaring ingeschakeld.
  • Ultra cursusweergave van Blackboard Learn.
  • Microsoft Education-licentie met Teams for Education ingeschakeld.
  • Microsoft Test en Production tenant-ID's (Test tenant-ID wordt aanbevolen voor klanten die Test willen gebruiken in hun Learn Test- of Staging-instantie).
  • Instellingen voor het e-mailadres van de instelling.

Heeft deze integratie invloed op bestaande Microsoft Teams-integraties?

Deze integratie is onafhankelijk van bestaande Microsoft Teams-integraties die instellingen hebben ingesteld. Als een klant de bestaande LTI-planner van Microsoft Teams heeft geïntegreerd in de Blackboard Learn-instantie, heeft dit geen invloed op hoe de nieuwe integratie van Teams-lessen is gebouwd. Als een klant een complexere configuratie heeft met Microsoft Teams binnen hun Microsoft Azure Active Directory*, wordt het aanbevolen om contact op te nemen met het Microsoft-accountteam voor verdere instructies of het bijbehorende aanmeldingsformulier in te vullen.

*Als er bijvoorbeeld al een M365-groep wordt gemaakt binnen Microsoft School Data Sync of via de Graph API's.


Waarom heb je de Microsoft Tenant-ID nodig?

De Microsoft Tenant-ID is de unieke ID die wordt gebruikt tussen Blackboard Learn en Microsoft Azure Active Directory. De gegevens in Learn worden specifiek gesynchroniseerd met je tenant, zodat de gebruikers, cursussen en lidmaatschapsgegevens goed kunnen worden afgestemd. Om de integratie in je Blackboard Learn Test- of Staging-instantie te testen, raden we aan om een Microsoft Test tenant-ID te gebruiken voor dit proces in plaats van je Microsoft Production tenant-ID. Gebruik de tenant-ID voor de productie nooit voor testen. Als je geen test-tenant hebt voor Microsoft, neem dan contact op met het accountteam van Microsoft om dit aan te vragen bij de licentieovereenkomst van de instelling.


Waar worden de gegevens opgeslagen voor deze integratie?

Alle gegevens worden beschermd en gebruikt in overeenstemming met de bestaande overeenkomsten van Blackboard- en Microsoft met je instelling en alle toepasselijke privacywetten. Meer informatie over onze privacyprocedures vind je in onze Privacy Center. Alle gegevens van Learn en de bijbehorende integratiegegevens worden nog steeds gehost in je AWS-regio en afhankelijk van de bestaande privacy- en beveiligingsbeschermingen die zijn toegepast door Blackboard en Amazon voor je Learn-gegevens. Alle Teams-specifieke integratiegegevens worden beheerd en onderhouden door Microsoft als deel van je tenant, en onderhouden in de specifieke regio waarin deze is gekoppeld.


Werkt deze integratie in AWS GovCloud?

Deze integratie is niet beschikbaar voor Blackboard-klanten die momenteel worden gehost uit AWS GovCloud vanwege gegevensbeperkingen. Aangezien we de belangrijkste onderdelen van deze integratie de komende maanden verder kunnen verbeteren en bijwerken, zullen we ons in 2022 richten op het ondersteunen van AWS GovCloud.


Wat zijn de machtigingsvereisten voor deze integratie?

De integratie is ontworpen om de Microsoft Graph API's te benutten om de Teams-les te maken, maar ook om de gekoppelde lidmaatschappen van de groepen te vermelden, toe te voegen en bij te werken voor de teams die zijn gemaakt. Als onderdeel van de ontwikkelingsbenadering heeft Blackboard nauw samengewerkt met het technische team van Microsoft Graph om inzicht te krijgen in wat de belangrijkste aanbevelingen zijn voor het bouwen en gebruiken van de Graph API’s, de vereiste machtigingen en wat Blackboard moet volgen om de Blackboard Learn-lidmaatschap en -cursusgegevens te synchroniseren.

Dit zijn enkele openbare voorbeelden van de gebruikte API's:

Elke Graph API heeft aanbevolen machtigingen en machtigingstypen die ook overeenstemmen met dit vereiste referentiedocument voor richtlijnen en toestemming dat beschikbaar is gesteld door Microsoft. De Microsoft-documentatie richt zich ook op de machtigingen 'Toepassing' waarvoor een speciale oplossing moet worden gebouwd voor interactie met de Graph API’s. De bovenstaande lijst is niet de volledige lijst met API’s die de Blackboard-integratie vereist. Wel biedt de lijst belangrijk inzicht in hoe en waarom Blackboard de 'Teams-toepassing' heeft gebouwd met de machtigingsniveaus die nodig zijn zodat onze micro-service de API’s kan gebruiken, het Team te maken en de gegevens van onze architectuur met meerdere tenants te synchroniseren met AAD.


Is er een manier om specifieke mogelijkheden uit te schakelen in Microsoft Teams-lessen?

Ja, Microsoft Teams-beheerders kunnen specifieke Teams-apps op algemeen niveau uit- en inschakelen. Om bepaalde voorzieningen zoals Opdrachten, Cijfers en Inzichten uit te schakelen, kun je deze beheren binnen het Microsoft Teams Admin Center en wijzigen van ‘Toegestaan’ naar ‘Geblokkeerd’.

Meer informatie over het inschakelen van de Microsoft Teams-functie voor Office 365


Hoe kunnen we de procedures voor het verlengen en archiveren van cursus per jaar beheren? Wat is de invloed van Microsoft Teams-lessen?

Als onderdeel van de evolutie van deze integratie zal Blackboard extra functionaliteit ontwikkelen om werkstromen te ondersteunen voor het verwerken van uitschakelen, verwijderen en archiveren van Ultra-cursussen en hoe deze zich verhouden tot Microsoft Teams. De volgende praktijkvoorbeelden staan momenteel gepland voor ontwikkeling:

Extra functionaliteit gepland voor de Microsoft Teams-integratie
Ultra-cursusweergave van Blackboard Learn Microsoft Teams-lessen
Voltooiing van Ultra-cursussen Teams-les wordt gearchiveerd
Wijziging in beschikbaarheid van Ultra-cursus (van Beschikbaar naar Niet beschikbaar) Gegevenssynchronisatie naar Teams-les is onderbroken. Cursusleiders hebben nog steeds toegang tot Teams-lessen via Learn Ultra en via Teams direct. Eerder ingeschreven studenten hebben via Teams direct toegang tot de Teams-les.
De cursusleider schakelt Microsoft Teams-lessen uit in de Ultra-cursus Specifieke Microsoft Teams hebben geen invloed op deze wijziging en gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit Microsoft Teams toegang blijven krijgen. Het automatische synchronisatieproces is gestopt. Als de cursusleider het Team opnieuw moet inschakelen, wordt het synchronisatieproces opnieuw ingeschakeld voor het bestaande team.
De beheerder schakelt Teams-lessen uit voor de hele LMS-integratie Alle Microsoft Teams worden niet beïnvloed door deze wijziging en gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit Microsoft Teams toegang krijgen. Het automatische synchronisatieproces is gestopt.
De beheerder schakelt Teams-lessen opnieuw in voor de hele LMS-integratie en de cursusleider schakelt de cursus opnieuw in Als de beheerder ervoor kiest de integratie voor Teams-lessen opnieuw in te schakelen, worden Teams niet gearchiveerd maar blijven de cursussen inactief (synchronisatieproces is onderbroken). Als een cursusleider de integratie opnieuw inschakelt dankzij de beheerder, gebruikt de bestaande cursus het bestaande team dat oorspronkelijk is gesynchroniseerd met de cursus.
Ultra-cursussen verwijderen Team wordt ingevoerd in een archief en alle inschrijvingen worden verwijderd op basis van Microsoft-aanbevelingen.

Wij zijn een instelling met één instantie voor Blackboard Learn en meerdere Microsoft tenants. Werkt deze integratie voor ons? Biedt de integratie ondersteuning voor meerdere domeinen?

De huidige integratie tussen Blackboard Learn Ultra en Microsoft Teams-lessen wordt gebaseerd op één instantie van Learn die wordt ondersteund door één Microsoft Tenant-ID (1:1-toewijzing) en ondersteunt op dit moment niet meerdere domeinen. Dit komt door de manier waarop Blackboard het toewijzingsproces tussen Blackboard en Microsoft Active Directory in kaart heeft gebracht, en om ervoor te zorgen dat er geen gegevensbeschadiging optreedt bij meerdere tenants. Het concept van ondersteuning van één instantie voor Blackboard Learn naar meerdere Microsoft tenants (1: N) is besproken en zal in de toekomst activiteiten ontwikkelen voor zowel Blackboard als Microsoft.


Welke SIS-integratiemethoden worden ondersteund als onderdeel van het e-mailadres van de instelling?

Het e-mailadres van de instelling is nu beschikbaar voor alle bestaande typen SIS-integratie behalve SIF. Het is een primaire unieke ID voor elke gebruiker die bestaat uit een UPN-voorvoegsel (de accountnaam van de gebruiker) en een UPN-achtervoegsel (een DNS-domeinnaam) samengevoegd met een @-symbool. Hierdoor wordt er een uniek e-mailadres gemaakt voor iedere specifieke gebruiker binnen een gegevensservicemap, waardoor instellingen de synchronisatieprocessen van gegevens tussen Blackboard Learn Ultra en de service effectief kunnen beheren. Dit is standaard ingesteld op de e-mail van een persoon voor alle SIS-indelingen en moet voor elke persoon uniek zijn. Alle bestaande integraties die ingesteld en actief zijn, hebben deze gegevenstoewijzing. SIS kan de gebruikers anders niet importeren als ze een dubbele e-mail hebben.

Je kunt dit beheren via de pagina Geavanceerde configuratie-instellingen van het SIS  >  Learn-objecttype  >  Veldtoewijzing.

Als onderdeel van deze integratie heeft Blackboard de volgende set SIS-integratietypen bijgewerkt ter ondersteuning van de nieuwe veldtoewijzing van het e-mailadres van de instelling:

Als je op dit moment het School Interoperability Framework (SIF) gebruikt voor je SIS-integratie, is het mogelijk om de integratietypen te combineren zodat je de aanvullende gegevensvereisten kunt aanvullen via de REST API's of via een andere methode zoals een Momentopname-bestand.


Waar kan ik ondersteuning krijgen?

Ondersteuning is te vinden op:

Blackboard:

Microsoft: voor hulp bij onboarding vul je dit formulier in dat beschikbaar is op de website van Microsoft.