Teamwork staat centraal binnen elke moderne organisatie. Door samenwerking te stimuleren, is het een bepalende eigenschap van elke succesvolle instelling. Je kunt alle mogelijkheden en functies van Blackboard Learn verbeteren door ze te koppelen aan Microsoft Teams-lessen.

Cursussen kunnen real-time gesprekken, videobijeenkomsten of asynchrone interacties bevatten. Je kunt het delen van bestanden en co-creatie van ervaringen toevoegen voor je studenten. Allemaal op één plek. Microsoft Teams-lessen met Learn Ultra veranderen de manier van lesgeven en wat effectief leren precies inhoudt.

Belangrijke informatie

Zorg ervoor dat het veld E-mailadres van de instelling is ingesteld in je SIS.

Let op: de integratie voor Microsoft Teams-lessen is gebaseerd op het e-mailveld van de instelling in je SIS om toe te wijzen aan de juiste User Principal Name (UPN) van de Microsoft Azure Active Directory. Als er geen e-mailadres van de instelling is aangeleverd, wordt deze standaard ingesteld op het bestaande e-mailadres. Het wordt echter aangeraden dit veld in te stellen voor elke gebruiker om ervoor te zorgen dat de gegevens goed worden gesynchroniseerd en dat er geen conflict is met betrekking tot e-mailgegevens tussen Microsoft Azure Active Directory (ADD) en Blackboard Learn. Als je dit veld niet op de juiste manier hebt ingesteld in de SIS-toewijzing, werkt de integratie nog wel, maar gebruikers verschijnen mogelijk niet in de Teams-lessen die zijn gemaakt. Hierdoor kunnen er fouten optreden.

Informatie over testen

Klanten die de integratie met Microsoft Teams-lessen willen testen in hun Blackboard Test- en/of Staging-instantie, worden aangeraden om deze stappen te volgen:

 • Neem contact op met hun Microsoft Account Team om een Microsoft test tenant aan te vragen in het kader van hun licentieovereenkomst voor de instelling.
 • Klanten kunnen ook een proefversie aanvragen bij https://aka.ms/edutrial. Deze proefversie duurt 6 maanden. Als je de proefversie voor een langere periode wilt verlengen, neem dan contact op met je Microsoft-accountmanager.

Als je ondersteuning wilt van het Microsoft Customer Team met betrekking tot deze integratie, vul je het volgende online formulier in https://aka.ms/lmsintegration.

Het gebruik van een Microsoft Test-tenant met je Blackboard Test- of Staging-omgevingen voorkomt dat er potentiële problemen met gegevensduplicatie optreden wanneer je de integratie gaat implementeren in je Blackboard Learn-productiesysteem.

Ondersteuning van gegevenstoewijzing van de instelling – SIS-veld E-mailadres van de instelling

Als onderdeel van de ontwikkeling met integraties van Cloud-providers heeft Blackboard een nieuw veld voor het e-mailadres van de instelling gemaakt. Dit wordt weergegeven in de integratie van het Student Information System Framework en openbare REST API's, waardoor instellingen het synchronisatieproces van gegevens effectief kunnen beheren tussen Blackboard Learn Ultra en Microsoft Azure Active Directory.

Wat houdt het e-mailadres van de instelling in en wat wordt er ondersteund?

Het veld E-mailadres van de instelling maakt het mogelijk om veldtoewijzingen toe te passen tussen de extern ondersteunde gegevensbronnen van de client en Blackboard Learn Ultra. In het geval van gegevensbronnen die cloudproviders zijn, zoals Microsoft, is de gebruikersprincipenaam (UPN) een primaire unieke ID voor elke gebruiker die bestaat uit een UPN-voorvoegsel (de accountnaam van de gebruiker) en een UPN-achtervoegsel (een DNS-domeinnaam) die via een @ symbool worden samengevoegd. Hierdoor wordt er een uniek e-mailadres gemaakt voor elke specifieke gebruiker binnen de Microsoft Azure Active Directory.

Om ervoor te zorgen dat de gegevens juist zijn en de inschrijvingen en lidmaatschappen tussen Blackboard Learn Ultra en Microsoft Teams-lessen op de juiste manier worden bereikt, moet het e-mailadres van een gebruiker overeenkomen met beide systemen. In Blackboard Learn kan een gebruiker in de gebruikersinterface het bestaande e-mailadres wijzigen of vervangen, waardoor er synchronisatiefouten kunnen optreden en de gebruiker niet correct wordt toegevoegd aan een Teams-les. De veldtoewijzing van het e-mailadres van de instelling zorgt ervoor dat dit niveau van beveiliging en validatiecontrole op de juiste manier beheerd kan worden, ongeacht of de gebruiker het e-mailadres binnen Blackboard heeft gewijzigd of niet.

Wanneer twee e-mailadressen verschillen, moet een van de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Er moet een beslissing worden genomen over de bron die prioriteit heeft en gebruikt zal worden als het Persoonlijke e-mailadres en het E-mailadres van de instelling, of
 • Een instelling kan een aangepaste veldtoewijzing in hun E-mailadres van de instelling instellen om een mogelijk conflict op te lossen.

De veldtoewijzing van het e-mailadres van de instelling is nu beschikbaar voor alle bestaande typen SIS-integratie via Geavanceerde configuratie-instellingen > Learn-objecttype voor gebruikers > Veldtoewijzing.

Dit is een voorbeeldscript van LIS 2.0 voor het vullen van het veld E-mailadres van de instelling met behulp van het tekstvak Aangepast script gebruiken:

(function() {
       var v = data.person.extensions.get('inst_email');
       return v ? v.value : null;
}());

Het is belangrijk om te weten dat het e-mailadres van de instelling standaard is ingesteld op het persoonlijke e-mailadres voor alle SIS-indelingen en dit moet voor elke persoon uniek zijn. Alle bestaande integraties die ingesteld en actief zijn, hebben deze gegevenstoewijzing. SIS kan de gebruikers anders niet importeren als ze een dubbele e-mail hebben. Als de wijziging van het e-mailadres van de instelling verplicht is voor een instelling, moeten ze dit beheren via de Geavanceerde configuratie-instellingen in het SIS.

Vereisten

De integratie ondersteunt een bepaald aantal cursusinschrijvingen in Ultra dat hetzelfde gebruikerslimiet heeft dat Microsoft heeft bepaald voor Microsoft Teams. Er is Microsoft 365 Education-abonnement vereist.

De integratie van Microsoft Teams-lessen is alleen beschikbaar voor de Ultra-cursusweergave. Je instelling moet aan deze vereisten voldoen om de functie te gebruiken:

 • Blackboard Learn SaaS met Ultra Basisnavigatie is ingeschakeld
 • LTI inschakelen in cursussen:Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Providers van LTI-tools > Algemene eigenschappen beheren. Selecteer vervolgens LTI ingeschakeld in cursussen. Selecteer desgewenst Ingeschakeld in organisaties. Selecteer Verzenden.
 • LTI moet geconfigureerd zijn
 • LTI-integratie voor Blackboard Learn Ultra Teams-lessen toevoegen
 • De LTI 1.3-tool voor Microsoft Teams-lessen toevoegen
 • De REST API-tool en Cross Origin Resource Sharing toevoegen
 • Integratie van Microsoft Teams-lessen configureren en goedkeuren

Voeg de LTI 1.3-tool voor Blackboard Learn Teams-lessen toe

 1. Selecteer in het Configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools.
 2. Selecteer LTI 1.3-tool registreren.
 3. Typ of kopieer en plak deze ID in het veld Client-ID: f1561daa-1b21-4693-ba90-6c55f1a0eb41
 4. Controleer alle instellingen die vooraf zijn ingevuld en selecteer in Toolstatus de optie Ingeschakeld.
 5. Selecteer in Instellingsbeleid de optie Rol in cursus, Naam en E-mailadres.
 6. Selecteer Ja voor Toegang tot beoordelingsservice toestaan en Toegang tot lidmaatschapsservice toestaan.

De LTI 1.3-tool voor Microsoft Teams-lessen toevoegen

 1. Selecteer in het Configuratiescherm voor systeembeheer de optie Providers van LTI-tools.
 2. Selecteer LTI 1.3-tool registreren.
 3. Typ of kopieer en plak deze ID in het veld Client-ID: 027328b7-c2e3-4c9e-aaa1-07802dae6c89
 4. Controleer alle instellingen die vooraf zijn ingevuld en selecteer in Toolstatus de optie Ingeschakeld.
 5. Selecteer in Instellingsbeleid de optie Rol in cursus, Naam en E-mailadres.
 6. Selecteer Ja voor Toegang tot beoordelingsservice toestaan en Toegang tot lidmaatschapsservice toestaan.

Voeg de REST API-tool toe

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Rest API-integraties.
 2. Selecteer Integratie maken.
 3. Typ of kopieer en plak deze ID in het veld Toepassing-ID: f1561daa-1b21-4693-ba90-6c55f1a0eb41
 4. Typ een gebruiker voor de integratie. Deze gebruiker is degene met thuis-API-toegang waaraan de toepassing is gekoppeld
 5. Selecteer Verzenden.

We adviseren om een gebruiker te selecteren die REST-integraties kan beheren en met de bijbehorende bevoegdheid Cursus-/organisatieoverzicht > Microsoft Teams > Configureren

De Cross Origin Resource Sharing toevoegen

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Cross Origin Resource Sharing.
 2. Selecteer Configuratie maken.
 3. Typ of kopieer en plak deze URL in het veld Bron: https://bb-ms-teams-ultra-ext.api.blackboard.com
 4. Typ Autorisatie in het veld Toegestane koppen.
 5. Stel de Beschikbaarheid in op Ja.
 6. Selecteer Verzenden.

Integratie van Microsoft Teams-lessen configureren en goedkeuren

Als je je Blackboard Learn-instantie wilt integreren met Microsoft Teams-lessen, moet je ervoor zorgen dat de Blackboard-toepassing is goedgekeurd voor toegang binnen je Microsoft Azure-tenant. Dit is een proces dat de algemene beheerder van M365 van je instelling moet voltooien.

Je kunt dit proces uitvoeren vóór of na de configuratie van de LTI-toepassingen in je Blackboard Learn-instantie.

Vóór het configureren van LTI-toepassingen

Als je ervoor kiest om de Blackboard Teams-lessen in de Azure-app goed te keuren voordat je de LTI-integraties hebt geconfigureerd, moet je verwijzen naar de Microsoft Identity Platform Admin Consent Endpoint. De URL wordt hieronder weergegeven:

https://login.microsoftonline.com/{tenant}/adminconsent?client_id=2d94989f-457a-47c1-a637-e75acdb11568

Je vervangt {Tenant} met je specifieke Microsoft Azure tenant-ID van je instelling.

Meer informatie over hoe je je tenant vindt

In deze afbeelding worden de machtigingen beschreven die zijn vereist voor de Microsoft- en Blackboard-toepassing:

Na het configureren van LTI-toepassingen

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Tools en functies en selecteer Microsoft Teams-integratiebeheer.
 2. Selecteer Microsoft Teams inschakelen.
 3. Voer je Microsoft Tenant-ID in het beschikbare tekstveld.
 4. Als de app voorafgaande goedkeuring heeft, wordt dit weergegeven met een klein vinkje. Als het vinkje wordt weergegeven, selecteer je Verzenden.
 5. Als de toestemming niet is goedgekeurd, volg je de beschreven stappen om De URL voor goedkeuring te configureren en deze te verzenden naar de algemene beheerder van M365 ter goedkeuring.
 6. Als je de goedkeuring hebt bevestigd, selecteer je de knop Opnieuw proberen om het te bevestigen.
 7. Selecteer Verzenden als dit is bevestigd.