Microsoft O365-beheerder

Als je je Blackboard Learn-instantie wilt integreren met Microsoft Teams-lessen, moet je ervoor zorgen dat de Blackboard-toepassing is goedgekeurd voor toegang binnen je Microsoft Azure-tenant. Dit is een proces dat de algemene beheerder van M365 van je instelling moet voltooien.

Je kunt dit proces uitvoeren vóór of na de configuratie van de LTI-toepassingen in je Blackboard Learn-instantie.

Vóór het configureren van LTI-toepassingen

Als je ervoor kiest om de Blackboard Teams-lessen in de Azure-app goed te keuren voordat je de LTI-integraties hebt geconfigureerd, moet je verwijzen naar de Microsoft Identity Platform Admin Consent Endpoint. De URL wordt hieronder weergegeven:

https://login.microsoftonline.com/{tenant}/adminconsent?client_id=2d94989f-457a-47c1-a637-e75acdb11568

Je vervangt {Tenant} met je de specifieke Microsoft Azure tenant-ID van je instelling.Je moet je Microsoft Tenant-ID weten voor deze integratie in Blackboard Learn.

Meer informatie over hoe je je tenant vindt

 

Als een Learn-beheerder moet je 2 LTI 1.3 integratie-apps binnen je testomgeving registreren:

 • De Blackboard Learn Class Teams-integratie ter ondersteuning van de naamlijstsynchronisatie.
 • De Microsoft Class Teams LTI-tool.
 1. Noteer de volgende client-LTI's voor beide apps:
  • Blackboard: f1561daa-1b21-4693-ba90-6c55f1a0eb41
  • Microsoft: 027328b7-c2e3-4c9e-aje1-07802dae6c89
 2. Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer en zoek onder Integraties naar Providers van LTI-tools.
 3. Selecteer LTI 1.3 registreren/Advantage Tool
 4. Voer de eerste van de opgegeven client-IDin (Blackboard of Microsoft) en selecteer Verzenden.
 5. Alle relevante velden worden vooraf ingevuld. Ga door en bekijk deze instellingen. Zorg ervoor dat de toolstatus is gemarkeerd als Goedgekeurd.
 6. Zorg ervoor dat het instellingsbeleid is geselecteerd, inclusief de rol in de cursus, de naam en het e-mailadres. Selecteer ook toegang tot cijferservice toestaan en Toegang tot lidmaatschapsservice toestaan.
 7. Scrol omlaag en selecteer Verzenden onder aan de pagina.
 8. Herhaal stap 4 en 5 om de tweede van de LTI-apps in je omgeving te registreren.

Na het configureren van LTI-toepassingen

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Tools en functies en selecteer Microsoft Teams-integratiebeheer.
 2. Selecteer Microsoft Teams inschakelen.
 3. Voer je Microsoft Tenant-ID in het beschikbare tekstveld.
 4. Als de app voorafgaande goedkeuring heeft, wordt dit weergegeven met een klein vinkje. Als het vinkje wordt weergegeven, selecteer je Verzenden.
 5. Als de toestemming niet is goedgekeurd, volg je de beschreven stappen om De URL voor goedkeuring te configureren en deze te verzenden naar de algemene beheerder van M365 ter goedkeuring.
 6. Als je de goedkeuring hebt bevestigd, selecteer je de knop Opnieuw proberen om het te bevestigen.
 7. Selecteer Verzenden als dit is bevestigd.

Vereisten

De integratie van Microsoft Teams-lessen is alleen beschikbaar voor de Ultra-cursusweergave. Je instelling moet aan deze vereisten voldoen om de functie te gebruiken:

 • Blackboard Learn SaaS met Ultra Basisnavigatie is ingeschakeld
 • LTI inschakelen in cursussen: Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Providers van LTI-tools > Algemene eigenschappen beheren. Selecteer vervolgens LTI ingeschakeld in cursussen. Selecteer desgewenst Ingeschakeld in organisaties. Selecteer Verzenden.
 • LTI moet geconfigureerd zijn
 • LTI-integratie voor Blackboard Learn Teams-lessen toevoegen
 • De LTI 1.3-tool voor Microsoft Teams-lessen toevoegen
 • De REST API-tool en Cross Origin Resource Sharing toevoegen
 • Integratie van Microsoft Teams-lessen configureren en goedkeuren

De REST-toepassing en Cross Origin Resource Sharing instellen

De beheerder moet naast de instelling van de LTI-integraties ook de REST-toepassing en de Cross Origin Resource Sharing configureren.

Voeg de REST API-tool toe

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Rest API-integraties.
 2. Selecteer Integratie maken.
 3. Typ of kopieer en plak deze ID in het veld Toepassing-ID: f1561daa-1b21-4693-ba90-6c55f1a0eb41
 4. Typ een gebruiker voor de integratie. Deze gebruiker is degene met thuis-API-toegang waaraan de toepassing is gekoppeld.
 5. Selecteer Verzenden.

De Cross Origin Resource Sharing toevoegen

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar Integraties en selecteer Cross Origin Resource Sharing.
 2. Selecteer Configuratie maken.
 3. Typ of kopieer en plak deze URL in het veld Bron: https://bb-ms-teams-ultra-ext.api.blackboard.com
 4. Typ Autorisatie in het veld Toegestane koppen.
 5. Stel de Beschikbaarheid in op Ja.
 6. Selecteer Verzenden.

Teams-lessen inschakelen in Blackboard Learn

Als je de LTI-tools hebt ingeschakeld, is de volgende stap het instellen van de integratie van Microsoft Teams-lessen vanuit je eigen Microsoft Office 365-tenant. Je kunt dit doen door deze stappen te volgen:

Learn-beheerder

 1. Selecteer op het scherm Learn-beheerder onder Tools en functies de optie Beheerder voor Microsoft Teams-integratie.
 2. Selecteer het selectievakje Microsoft Teams inschakelen en voeg je tenant-ID in zoals uitgelegd in de sectie Microsoft O365-beheerder.

  Je kunt de instellingen pas opslaan als de toepassing is goedgekeurd door de O365-beheerder.Raadpleeg de vorige sectie Microsoft O365-beheerder.

 3. Selecteer Verzenden en sla de instellingen op om Teams wereldwijd in te schakelen voor al je Learn Ultra-cursussen, zodra de algemene O365-beheerder de Blackboard Teams-toepassing heeft goedgekeurd in de Microsoft tenant.

E-mail van instelling en waarom dit handig is

Er is een afzonderlijke Help-sectie beschikbaar over het wijzigen of gebruik van het e-mailadres van de instelling. Dit wordt voor de meeste SIS-indelingen standaard ingesteld op het persoonlijke e-mailadres. De Help-sectie laat je zien hoe je het kan wijzigen naar je eigen velden indien nodig.

De Microsoft Teams-integratie wordt gebaseerd op het e-mailadres van de instelling om toe te wijzen aan de AAD UPN. Dit betekent dat elke gebruiker een synchronisatie moet kunnen instellen. Als dit niet is ingesteld, wordt de gebruiker mogelijk niet weergegeven in het bijbehorende team en kunnen er fouten optreden.

Meer informatie over het e-mailadres van de instelling