Satırlar içerik ögeleridir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

 • Kimlik - İçerik ögesinin Kimliği.
 • Ad - İçerik ögesinin adı.
 • Mime türü - İçerik ögesinin türü.
 • Puan - İçerik ögesinin erişilebilirlik puanı.
 • Silinme tarihi - İçerik ögesinin silindiği tarih.
 • Kitaplık referansı - Kitaplık referansı JSON nesnesi.
 • Url - İçerik ögesinin URL'si.
 • AlternativeText:2 - PDF'in veya belgenin içinde alternatif metin içermeyen en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Contrast:2 - Sunum, belge veya PDF dosyasının kontrast sorunu içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsHigherLevel:3 - PDF'in veya belgenin, önerilen H6 başlık seviyesini aşıp aşmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsPresence:2 - PDF'in veya belgenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HeadingsSequential:3 - PDF'in veya belgenin mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HeadingsStartAtOne:3 - PDF'in veya belgenin ilk başlık olarak H1 başlığını içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlBrokenLink:2 - HTML içeriğinde çalışmayan bir bağlantı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  Bu kontrol, şu anda yalnızca Web Siteleri İçin Ally'da mevcuttur.

 • HtmlCaption:2 - HTML içeriğinde altyazısı olmayan YouTubeTM videoları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.

  GoogleTM Gizlilik Politikası

 • HtmlColorContrast:2 - HTML veya WYSIWYG içeriğinin renk kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlDefinitionList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını gösterir. Örneğin, her form ögesinin bir etiketi vardır ve p ögeleri başlıklara biçim vermek için kullanılmaz. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlEmptyHeading:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın boş başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHasLang:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın belirlenmiş dil bilgisi olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingOrder:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın mantıklı bir sıra izlemeyen başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlıkları olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlHeadingsStart:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın ilk başlık olarak uygun H başlığı olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde alternatif metni olmayan en az bir görüntü olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın içinde diğer görüntülerle aynı alternatif metni içeren görüntüler olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlLabel:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın etiketi olmayan form ögeleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlLinkName:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın açıklayıcı olmayan bağlantılar içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlList:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın doğru oluşturulmamış listeleri içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • HtmlObjectAlt:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın alternatif metni bulunmayan nesne etiketleri içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTdHasHeader:2 - HTML içeriğinin veya dosyanın, doğru bir başlığı olmayan tablo sütunları içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • HtmlTitle:3 - HTML içeriğinin veya dosyanın başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageContrast:2 - Görüntünün kontrastının düşük olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDecorative:2 - Görüntünün "süsleme" olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageDescription:2 - Görüntünün alternatif açıklaması olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • ImageOcr:3 - Görüntünün metin içerip içermediğini gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • ImageSeizure:1 - Görüntünün nöbetlere sebep olma olasılığının olup olmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • LanguageCorrect:3 - Ögenin dil grubunun yanlış olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • LanguagePresence:3 Ögenin belirtilmiş bir dili olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.
 • Ocred:2 - PDF'in taranmış ve OCR'den geçirilmiş olup olmadığını gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Parsable:1 - Ögenin hatalı veya kusurlu olup olmadığını ve öğrencilerin açıp açamayacaklarını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Scanned:1 - PDF'in taranıp taranmadığını gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • Security:1 - Ögenin parola gerektirip gerektirmediğini gösterir. Bu ciddi bir sorundur.
 • TableHeaders:2 - Ögenin başlıkları olmayan tablolar içerip içermediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Tagged:2 - PDF'in etiketlenip etiketlenmediğini gösterir. Bu büyük bir sorundur.
 • Title:3 - Ögenin başlığı olup olmadığını gösterir. Bu küçük bir sorundur.