Når du åpner denne siden, sjekker systemet om nettleseren din har støtte for den nyeste versjonen av Blackboard Learn.

Hvis du bruker en eldre versjon av Blackboard Learn, er det ikke sikkert at nettleseren er støttet. Du finner mer informasjon under Nettleserstøtte.

Nettleseren din er: get_withBb

Operativsystemget_os
Nettleserspråkget_browser_language
Nettleserversjonget_browser
Nettlesersikkerhet – informasjonskapslerget_cookies
Nettlesersikkerhet – popup-blokkeringget_popup
  • Hvis du har bestått alle kontrollene, skal du kunne bruke alle hovedfunksjonene i Blackboard Learn.
  • Hvis du ser et rødt varselikon og en «IKKE-STØTTET»-melding, støttes ikke nettleseren av Blackboard Learn.

 

Støttede nettlesere har allerede PDF-integrering, noe som eliminerer behovet for dobbeltsjekking av den.

Hvis du ser en grønn hake og en «STØTTET»-melding, men IKKE besto alle kontrollene, skal du kunne bruke de fleste hovedfunksjonene i Blackboard Learn. Enkelte funksjoner krever kanskje at du aktiverer et programtillegg eller oppdaterer versjonen. Vær oppmerksom på at enkelte av Blackboards innhold og integrerte verktøy kan bruke popup-vinduer, og du må kanskje være forberedt på å godta dem når det er nødvendig.


Se en video om nettleserkontrollen

Følgende video med fortellerstemmer gir en visuell og auditiv representasjon av noe av informasjonen som er inkludert på denne siden. Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av hva som vises i videoen, åpner du videoen på YouTube, navigerer til Flere handlinger og velger Åpne transkripsjon.

Video: Nettleserkontroll på Blacboard-hjelpesiden