Send inn en SafeAssignment

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du sender inn SafeAssignments.

Du kan bare sende inn hver SafeAssignment én gang. Hvis du vil redigere, slette eller sende inn en SafeAssignment på nytt, må du kontakte underviseren og be om å få slettet den første innsendingen. Filer er begrenset til maksimalt 10 MB. Hvis innsendingen er større enn 10 MB, kan ikke SafeAssign behandle den.

 1. I emnemenyen velger du lenken der SafeAssignment er, for eksempel «Oppgaver».
 2. Se etter SafeAssignment, og velg Se/fullførOppgaver-siden.
 3. Hvis du vil, kan du skrive kommentarene dine i Kommentar-feltetLast opp SafeAssignment-siden.
 4. Bla gjennom for å legge ved filen du vil sende inn.
 5. Hvis du vil, kan du merke for Global Reference-databasen for å laste opp oppgaven din.
 6. Velg Send.

  Det tar litt tid etter at SafeAssignment-oppgaver er sendt inn, før SafeAssign-rapporter blir gjort tilgjengelig. Resultatene er normalt tilgjengelige i løpet av 10–15 minutter.

  I Learn 9.1 SP 13 og eldre versjoner må du sjekke om informasjonskapsler er aktivert i nettleseren før du velger Send. Hvis ikke får du en feilmelding som sier at du enten ikke er pålogget, at økten er tidsavbrutt, eller at du ikke har de nødvendige rettighetene. (I Learn 9.1 SP 14 kan du ikke engang navigere til Oppgaver-siden hvis du ikke har aktivert informasjonskapsler i nettleseren.)


Se SafeAssignment-innsendinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du ser SafeAssign-innleveringer.

Du kan se innsendingene dine og de tilknyttede SafeAssignment-rapportene ved å åpne SafeAssignment etter at du har sendt inn oppgaven. Dette valget er bare tilgjengelig hvis læreren har tillatt det.

 1. Gå tilbake til oppgavelenken i innholdsområdet som inneholder SafeAssigment, for eksempel Oppgaver-innholdsområdet.
 2. Se etter SafeAssignment, og velg Se/fullførOppgaver-siden. Der finner du denne informasjonen:
  • Oppgaveinformasjon: Denne delen inneholder beskrivelsen og navnet på SafeAssign-oppgaven.
  • Innsendt arbeid: Denne delen inneholder følgende informasjon:
   • Tekst: Velg dette alternativet for å se oppgaven din og kommentarer.
   • Fil: Velg dette alternativet for å laste ned innsendingen.
   • Samsvarer: Prosentandelen av oppgaven din som samsvarer med andre kilder. Les hele rapporten for å avgjøre om det finnes referanser for treffene.
   • SA-rapport: Velg dette alternativet for å se hele SafeAssign-rapporten.
  • Se vurdering: Denne delen inneholder alle vurderingene du har fått av læreren.
  • Lærerens tilbakemeldinger: Denne delen inneholder alle tilbakemeldinger og lenker for å åpne eller laste ned eventuelle filer læreren har lagt ved.

ULTRA: Send inn en SafeAssignment

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du sender inn SafeAssignments.

Du vet at underviseren bruker SafeAssign hvis du ser Plagiatrapporter er aktivert i Detaljer og informasjon-delen for oppgaven.

Du trenger ikke å gjøre noe mer når du vil sende inn oppgaver som bruker SafeAssign i Ultra-emnevisningen. SafeAssign sjekker oppgaven automatisk, inkludert vedlegg og tekstsvar, for å se om det finnes samsvar med publisert materiell.


ULTRA: Se SafeAssignment-innsendinger

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du ser SafeAssignment-innsendinger.

Det er underviseren som avgjør om du kan se originalitetsrapporter for oppgaveforsøk.

SafeAssign begynner å behandle oppgaven din med det samme du trykker på Send. Når tjenesten analyserer arbeidet ditt, ser du Plagiatrapporten utarbeides på panelet. SafeAssign genererer en originalitetsrapport for hver del av oppgaven – inkludert tekstspørsmål og vedlegg.

Du kan se originalitetsrapporten før underviseren gir forsøket vurdering. Åpne Detaljer og informasjon-panelet for oppgaven, og velg Se plagiatrapporten. Hvis underviseren har tillatt flere forsøk, analyserer SafeAssign alle forsøkene separat. Du kan se originalitetsrapporten for hvert av forsøkene på Innsendinger-panelet.

Originalitetsrapporten vises ved siden av oppgaveforsøket. I den øverste delen av originalitetsrapporten ser du det overordnede tekstsamsvaret SafeAssign har oppdaget. 

Mer om hvordan du kan lese originalitetsrapporter