Blackboard Learn er en applikasjon for undervisning, læring, fellesskapsygging og kunnskapsdeling på nettet.

Du kan bruke en hvilken som helst undervisningsteori eller -modell i nettemnet ditt, ettersom Blackboard Learn er et åpent og fleksibelt system som er fokusert på å forbedre studentenes prestasjoner.

Hos Blackboard legger vi alt til rette for studenter og hjelper undervisere ved alt fra barne- og ungdomsskolen til høyere utdanning, videreutdanning og opplæring på arbeidsplassen.

Når du kommer i gang med Blackboard Learn, kommer du til å legge merke til at nettundervisning har mye til felles med tradisjonell klasseromsundervisning.

Gå til Blackboard-nettstedet for bedrifter


Nettundervisning og -læring

Nettlæring kan foregå i både et synkront og asynkront miljø. I synkrone miljøer har studenter og undervisere umiddelbare interaksjoner «i sanntid». Emnemedlemmer må møtes på bestemte tidspunkter, noe som kan bli oppfattet negativt. Men dette kan også hjelpe studentene med å planlegge og administrere tiden. Et eksempel på et synkront verktøy er Blackboard Collaborate. I Collaborate kan klasses møtes for forelesninger. Du kan ha kontortider og avholde studieøkter og ikke-planlagte diskusjoner samt invitere gjesteforelesere.

Mer om Collaborate

I asynkrone miljøer foregår interaksjonene over lengre tidsperioder – for eksempel ved diskusjoner. Studentene kan ta seg tid til å generere mer reflektiv kommunikasjon.

La studentene vite hvor ofte du sjekker kommunikasjonsverktøyene, hvor ofte de hører fra deg, og når du er tilgjengelig for å svare på spørsmål og andre henvendelser.

Kjente oppgaver

Opplevelsen og kunnskapen du besitter som klasseromslærer, er uvurderlig når du underviser på nettet. Du kan bruke mange av verktøyene i Blackboard Learn til å gjennomføre oppgavene du er kjent med fra tradisjonell klasseromsundervisning.

 • I tradisjonelle klasserom bruker du kanskje noen få minutter til å begynne med på å minne studentene på kommende aktiviteter. I Blackboard Learn kan du oppnå det samme ved å publisere meldinger.
 • I tradisjonelle klasserom stiller du spørsmål for å finne ut hva studentene forstår om materiellet. I Blackboard Learn kan du stille spørsmål i diskusjoner, holde Collaborate-økter eller be studentene ta quizer uten vurdering.
 • Du må gjøre det klart for studentene hva du forventer. Gjør det lett å finne leveringsfrister, retningslinjer for vurdering og instruksjoner.
 • Vis studentene at du bryr deg. De fleste studenter er ute etter meningsfulle og personlige utvekslinger.

Typer nettemner

Når vi hører uttrykket «nettlæring», tenker vi ofte på emner som bare avholdes via nettet, og hvor alt innhold, alle aktiviteter og all kommunikasjon utelukkende finnes på nettet.

Blackboard Learn brukes imidlertid ofte til å supplementere tradisjonelle emner med personlig oppmøte. Hvis du ikke har brukt nettlæring før, kan du supplementere klasseromsemnet ditt med et pensum, diskusjoner og aktiviteter på nettet. Etter hvert som du blir mer komfortabel med dette, kan du gradvis gjøre om emnet ditt til et hybridemne eller et fullstendig nettbasert emne.

La oss ta en titt på tre emnetyper.

Bare på nett

 • Deltakerne møtes ikke fysisk i noe klasserom, og all interaksjon er via nettet.
 • Du leverer emnemateriell i et nettbasert format.
 • Du bruker nettverktøy til å kommunisere og samhandle med studentene.
 • Studentene samhandler, kommuniserer og samarbeider via nettet.
 • Du vurderer studentenes arbeid via nettet.

Hybrid eller blandet

 • Deltakerne møtes i planlagte klasse- eller labtimer, men mengden tid er redusert. Eksempel: Du underviser i et emne som vanligvis har tre timer i uken. Hvis du legger til noen nettkomponenter, trenger du kanskje bare å ha to timer i uken.
 • Du designer nettaktiviteter og aktiviteter med personlig oppmøte, hvor disse typene komplementerer og støtter oppunder hverandre.
 • Du kan kombinere det beste ved klasseromsundervisning med det beste fra nettemner. Studentene drar nytte av å møte læreren jevnlig, samtidig som de får fleksibiliteten ved nettlæring.

Nettutvidet

 • Deltakerne møtes i klasserommet i de planlagte timene for emnet, men du legger til enkelte læringsaktiviteter på nettet.
 • Tilleggsmateriell, for eksempel pensum for emnet, lekseoppgaver og valgfrie diskusjoner, leveres via nettet. Disse komponentene er beregnet på å supplementere – ikke erstatte – emnearbeid med personlig oppmøte.

Mobilapper

Blackboard: Studenter mottar mobiloppdateringer om dine emner, tar oppgaver og prøver, deltar i diskusjoner, starter Collaborate-økter, og visning av vurderinger.

Blackboard Instructor: Blackboard Instructor er en mobilapp som tillater instruktører å se emneinnhold, vurderingsoppgaver, diskutere med studenter i diskusjoner, og starte Collaborate-økter.


Er du klar til å komme i gang?

Selv om du ikke er vant til nettundervisning, går det fort å lage et grunnleggende emne. Du kan begynne med materiell for en uke eller to, og så kan du legge til mer senere.

Vi har satt sammen noen tips og grunnleggende trinn for lærere som ikke har brukt Blackboard Learn før, og som vil lære å lage innhold i nettemner. Vi vil hjelpe deg med de overordnede prinsippene og prosessene som er involvert når du lager emner fra grunnen av.

Mer om de grunnleggende trinnene