Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Utforsk emnesiden

I listen hvor navnet ditt vises, kan du se en liste over emnene dine. Du kan gå tilbake til tidligere emner for å se gjennom innhold, bruke materiell på nytt og forberede deg på nye emner.

Det er institusjonen din som bestemmer hvilken side du kommer til når du logger på.

Emner-siden har du tilgang til alle emnene dine. Alle emnekort har en oversikt over emnets ID- emnets tittel og underviser. Hvis emnet ditt har flere undervisere, kan du velge Flere undervisere for å se en liste over dem. Velg Mer informasjon hvis du vil se beskrivelsen og tidsplanen, hvis det er lagt til.

Filtrer eller søk i lister. Du kan bruke Filtrer-menyen til å endre hva du ser på siden. Den filtrerte listen blir værende mens du går inn i emner. Hvis du går til en annen side, vises alle emnene igjen. Bruk søkefunksjonen til å finne emner på den aktive siden.

Bla gjennom etter semester. Gå til tidligere, aktive og kommende emner. Hvis du underviser i mange emner, kan du velge hvor mange som skal vises på hver side. Nederst på listen kan du velge side for å navigere gjennom lengre lister.

Se favorittene dine raskt. Hvis du ofte åpner et emne, kan du velge stjerneikonet for å legge det til som favoritt, slik at det vises øverst på listen. Null rulling! Du kan velge stjerneikonet igjen for å fjerne et emne fra favorittene dine.

Du kan endre rekkefølgen på emnene i listen. Emner er oppført i alfabetisk rekkefølge og gruppert etter semester, med de nyeste emnene først. Favorittene dine vises øverst på siden.

Administrer emnene dine. Du kan gi emner følgende statuser:

 • Åpent: Du kan åpne emner når de er klare for studenter.
 • Privat: Du kan gjøre emner private mens du legger til eller eksperimenterer med innhold. Deretter kan du åpne dem for studentene når du er klar. Studenter ser private emner i emnelisten sin, men de har ikke tilgang til dem.

  Du kan ikke gjøre emner private mens et semester er aktivt. Hvis en bruker trenger tilgang til et privat emne, bør du kontakte administratoren din for å få hjelp med innstillinger for emnet.

 • Skjul: Du kan skjule emner fra emnelisten for å organisere det du ser. Det vises ikke lenger aktivitet for skjulte emner på de overordnede sidene om alle emnene dine, for eksempel Vurderinger. Det er bare undervisere som kan skjule emner. Hvis du vil vise en skjult organisasjon, filtrerer du listen etter Skjult fra meg > åpne menyen for et emne > velg Vis emne.
 • Fullfør: Du kan sette emner til Fullført når de er ferdige, men da kan du ikke gjøre endringer i dem lenger. Studentene har tilgang til innholdet i slike emner, men de kan ikke delta lenger. De kan for eksempel ikke svare på diskusjoner eller sende inn oppgaver. Du kan velge Åpent eller Privat for slike emner senere hvis du vil. Men hvis et emne har en sluttdato, har ikke studentene tilgang til emnet lenger etter sluttdatoen. Så hvis du fullfører et emne og åpner det igjen etter sluttdatoen, har ikke studentene tilgang til det.

  Mer om hvordan du fullfører et emne eller reverserer avgjørelsen

Endre visning. Du kan se innholdet på Emner-siden i en liste eller i et rutenett. I rutenettvisningen kan du endre hvilket bilde som vises på emnekortene dine.

Minimum størrelse for bilder er 1200 x 300-piksler i et 4:1-format. Bruk dette målet for å sikre best mulig kvalitet. Åpne menyen øverst til høyre i bildet for et emnekort, og velg Rediger emnets bilde for å laste opp et nytt bilde.

Vi anbefaler ikke å ha tekst i bildet for emnekortene. Hvis du bruker tekst, må den være midtstilt både vannrett og loddrett i bildet. Lengre tekst bør deles opp over flere linjer for å unngå at tekst blir avkortet i mindre deler.


Hvordan fungerer semestre?

Semestre er definerte tidsperioder som hjelper institusjoner med å organisere emner i henhold til den akademiske kalenderen. Mange institusjoner bruker semestre for å gruppere emner og kontrollere tilgjengeligheten for mange elementer om gangen.

Et semesters start- og sluttdato avgjør hvor tilknyttede emner vises på Emner-siden:

 • Hvis semesteret er over, vises emnene i Tidligere emner med navnet på semesteret som sidetittel. Studentene har ikke tilgang til slike emner.
 • Hvis semesteret er aktivt, vises emnene i Nåværende emner med navnet på semesteret som gruppe.
 • Hvis både start- og sluttdatoene er i fremtiden, vises emnene i Kommende emner med navnet på semesteret som gruppe. Studentene har ikke tilgang til slike emner.

Hvis du har et emne som ikke er tilknyttet noe semester – eller som bruker egendefinerte start- og sluttdatoer og er aktivt nå – vises det i Assorterte datoer-gruppen på Nåværende emner-siden. Emner som ikke er tilknyttet noe semester, vises på Tidligere emner-siden når de er avsluttet, og på Kommende emner-siden hvis de starter i fremtiden.


Bla gjennom emnekatalogen

Du kan bla gjennom emnekatalogen for å se de ulike emnene institusjonen din tilbyr. Du finner lenken til emnekatalogenEmner-siden.

Når du har åpnet katalogen, kan du søke etter emner basert på disse feltene:

 • Emne-ID
 • Emnenavn
 • Emnebeskrivelse
 • Emneunderviser
 • Emnesemester

Når du har valgt felttype, kan du skrive inn et ord eller en frase du vil søke etter. Som standard søkes det etter alle emner som inneholder søketermen din. Du kan endre dette så det heller søkes etter emner som er like eller starter med søketermen din. Du kan også velge Ikke tom for å se hele listen med tilgjengelige emner.

Velg for å starte søket. Hvis du får for mange resultater, kan du snevre dem inn ved å bruke Opprettelsesdato-filteret. Velg en dato og om emnet du ser etter, ble opprettet før eller etter den aktuelle datoen.

Velg et emne i resultatene for å se en forhåndsvisning av innholdet. Hvis emnet tillater påmelding på forhånd, kan du melde deg på det med en gang. Åpne menyen for et emne i emnekatalogen, og velg Meld på.