Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Åpne vurderingssenteret

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Du får tilgang til vurderingssenteret via kontrollpanelet. Utvid Vurderingssenter-delen for å vise lenkene til Ikke vurdert-siden, hele vurderingssenteret og smartvisningene.

Mer om hvordan du kommer til vurderingssenteret med JAWS®

Du kan vurdere oppgaver, gruppeoppgaver, prøver, blogg- og dagbokinnlegg, wikiside- og diskusjonsinnlegg på Ikke vurdert-siden.

Mer om ikke vurdert-siden

Hele vurderingssenteret-lenken viser alle kolonnene og radene i vurderingssenteret og er standardvisningen til vurderingssenteret.

Lenkene til smartvisningen vises som en innrykket liste i Hele vurderingssenteret-delen. En smartvisning er en fokusert visning av vurderingssenteret og viser bare data som samsvarer med angitte kriterier. Du bruke smartvisninger for raskere å finne fram til data når vurderingssenteret inneholder et stort antall studenter og kolonner. Standard Prøver-smartvisningen viser som standard bare prøvekolonner.

Mer om smartvisninger

Du kan tilpasse visningen av vurderingssenteret og opprette vurderingsskjemaer, vurderingsperioder, kategorier og kolonner for å presentere og samle inn informasjonen du trenger.

Mer om tilpasning av visningen din


Vurderingssenterfunksjoner

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om vurderingsfunksjoner.

Du kan utføre mange handlinger i vurderingssenteret med funksjonene som vises i to rader på toppen av siden.

Disse funksjonene vises i den første raden:

 • Opprett kolonne: Opprett en vurderingskolonne.
 • Opprett en beregnet kolonne: Åpne en meny med alternativer for å opprette en beregnet kolonne.
 • Administrer: Alternativene inkluderer vurderingsperioder, skjemaer, kategorier, fargekoding, vis/skjul student(er), e-post og kolonneorganisering.
 • Rapporter: Opprett rapporter fra vurderingssenterdata og åpne vurderingshistorikken for alle studentene.
 • Filter: Begrens visningen av dataene i vurderingssenter. Velg Filter for å utvide feltet og velge et alternativ fra disse menyene:
  • Gjeldende visning: Inkluderer visning av hele vurderingssenteret, smartvisninger og vurderingsperioder. Du kan velge en av visningene som skal brukes som standardvisning, med Angi gjeldende visning som standard-ikonet.
  • Kategori: Inkluderer alle standardkategoriene og de du har laget.
  • Status
  • Vis forsøk som ikke bidrar til brukerens vurdering: Standardvisningen i en vurderingscellemeny viser alle forsøkene som er gjort. Du kan tømme avmerkingsboksen og bare se forsøkene du må vurdere, i menyen for hver av vurderingscellene.

   Mer om filtrering av forsøk

 • Arbeid i frakoblet modus: Arbeid med vurderingssenterdata utenfor Blackboard Learn.

Disse funksjonene vises i den andre raden:

 • Flytt øverst: Velg én eller flere avmerkingsbokser for brukerne og velg Flytt øverst for å flytte radene til de første posisjonene i rutenettet.
 • E-post: Velg én eller flere av avmerkingsboksene for brukere, velg E-post og foreta et valg.
 • Sorter kolonner etter: Åpne en meny med alternativer for å organisere elementer i vurderingssenteret.
 • Rekkefølge: Sorter dataene i stigende eller synkende rekkefølge. Visningen forblir aktiv til du sorterer kolonnene på nytt eller logger ut.

Åpne vurderingssentermenyene

Gjennom hele Blackboard Learn kan elementer ha menyer med alternativer som er spesifikke for hvert element.

Alle celler og kolonneoverskriftene har en meny i vurderingssenteret. Menyene til prøvekolonne inkluderer for eksempel alternativer for Kolonnestatistikk og Vurderingsspørsmål. For kolonner som ikke kan vurderes – for eksempel Fornavn – har du bare muligheten til å skjule kolonnen og sortere cellene. Hvis et alternativ ikke vises i menyen, kan du ikke utføre handlingen på den kolonnen, raden eller cellen.

Pek på overskriften til en celle eller kolonne for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Du kommer ikke til å se enkelte menyvalg hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn eller deaktiverer enkelte funksjoner.


Menyalternativer for kolonner

Menyene til kolonnene viser valg som er spesifikke for den kolonnen. Disse alternativene kan være tilgjengelige.

Kolonnealternativer
AlternativBeskrivelse
HurtigkolonneinformasjonViser informasjon om kolonnen i et popup-vindu.
Send purringDu kan sende e-postpurringer fra vurderingssenterkolonnene til studenter og gruppemedlemmer som har manglende emnearbeid.
VurderingsforsøkGi vurderinger for forsøk for dette elementet.
Vurder med skjulte brukernavnGi vurderinger for dette elementet uten å se studentenes identitet.
ElementanalyseGir statistikk over totalt prestasjonsnivå for prøver og individuelle prøvespørsmål. Med denne informasjonen kan du gjenkjenne spørsmål som kanskje ikke representerer studentenes prestasjoner på en god måte. Bruk denne informasjonen til å forbedre spørsmål for fremtidig administrering av prøver eller for å justere studiepoeng for nåværende forsøk.
ForsøksstatistikkViser Statistikk-siden for prøver og spørreundersøkelser. Hvert spørsmål for en prøve eller undersøkelse vises, sammen med spørsmålets poengsuminformasjon for prøver eller prosent som svares for spørreundersøkelser. På Spørreundersøkelsesstatistikk-siden kan du se resultatene for spørreundersøkelser. Prosentverdien av studentene som valgte hvert svar, vises. Du kan se individuelle resultater for spørreundersøkelser.
Last ned resultaterLast ned vurderingssenterdata for denne kolonnen som en avgrenset fil som brukes i andre programmer, for eksempel regneark eller statistiske analyseprogrammer.
Vis alle forsøkViser Vis alle forsøk-siden for prøver. Fra denne siden kan du vurdere forsøkene, vurdere dem anonymt eller vurdere etter spørsmål.
Vurder spørsmålGi vurderinger for alle svarene på et spesifikt spørsmål på én gang.
Last ned oppgavefilVelg og last ned filer studenter har knyttet til oppgavene sine.
Rydd opp i oppgavefilVelg og slett filvedleggene til en oppgave.
Rediger kolonneinformasjonViser Rediger kolonne-siden for denne kolonnen.
KolonnestatistikkViser Kolonnestatistikk-siden for denne kolonnen. Statistikken omfatter kolonneinformasjon, statusdistribusjon, vurderingsdistribusjon og grunnleggende statistikk – for eksempel område, gjennomsnitt, median og varians.
Angi som ekstern vurderingResultatene i Ekstern vurdering-kolonnen deles med institusjonen din som studentenes endelige vurderinger for emnet ditt. Du bestemmer hvilken kolonne som angis som den eksterne vurderingen. I nye emner er standard Total-kolonne angitt som standard ekstern vurderingskolonne, og Ekstern vurdering-ikonet vises i kolonneoverskriften.
Skjul for studenter (på/av)Skjul denne kolonnen for brukere. Hvis du skjuler kolonnen, vises den fortsatt i rutenettet for vurderingssenteret, men studentene ser den ikke i Mine vurderinger. I rutenettet vises Kolonne ikke synlig for brukere-ikonet i kolonneoverskriften for alle kolonner som skjules for studenter. Velg igjen for å vise kolonnen til brukerne.
Fjern forsøk for alle brukereViser et eget vindu der du kan fjerne forsøk for alle brukere. Du kan fjerne forsøk basert på kriterier eller datoområder.
Sorter stigende/Sorter synkendeVis elementene i kolonnen i en stigende eller synkende rekkefølge.
Skjul fra LærervisningSkjuler kolonnen fra visningen i vurderingssenteret. For å vise kolonnen må du velge Administrer-menyen og deretter velge Kolonneorganisering.

Menyvalg for celler

Pek på cellen i vurderingssenterrutenettet for å se Klikk for flere alternativer-ikonet. Velg ikonet for å åpne menyen.

Eksempel:

Når du åpner menyen for navnecellen til en bruker, kan du skjule brukerens rad, skjule andre rader for å fokusere oppmerksomheten på én rad eller sende e-post til brukeren. Du kan se hvilke elementer som er synlige for brukere basert på tilgjengelighet og regler for tilpasset visning eller hvilke elementer en bruker har merket som gjennomgått.

Du kan også se Brukerstatistikk-siden som gir statistisk informasjon tilknyttet prestasjonen til en bruker.

Mer informasjon om brukerstatistikk

Kan jeg vise raden for bare én student?

Ser dette ukjent ut? Gå til «Ultra»-hjelpen om hvor du kan vise raden for én student.

Du kan snevre inn visningen til bare å vise raden for én student og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt. Når du skjuler brukerrader, beholdes dataene og du kan se dem når som helst.

Åpne menyen for navnecellen til en student, og velg Skjul andre rader.

Vis/skjul student(er)-siden kan du skjule og vise brukerrader. Kun din visning av rutenettet i vurderingssenteret blir påvirket. Studenttilgjengelighet påvirkes ikke. Åpne siden fra Administrere-menyen.

Hvis du har gjort en bruker utilgjengelig på Brukere-siden i kontrollpanelet, vises Bruker utilgjengelig-ikonet i brukerens første celle i vurderingssenteret. Men raden er ikke skjult i rutenettet. Utilgjengelige brukere får ikke tilgang til emnet.

Du kan også filtrere, endre rekkefølgen i og sortere vurderingsboken.


Symbolforklaring for vurderingssenteret

Nederst til høyre i vurderingssenteret kan du velge Symbolforklaring for å se forklaringer om ikoner. Ikoner kan vises i vurderingssenterceller, forsøksmenyer, kolonneoverskrifter, på Vurderingsgrunnlag-siden og på Ikke vurdert-siden.

Du ser ikke «Gjelder ikke for brukerens vurdering»-ikonet hvis institusjonen bruker en eldre versjon av Blackboard Learn. Finn ut mer om hvordan du velger hvilket forsøk som skal vurderes.


ULTRA: Åpne vurderingsboken

Er du lærer? Da er du på riktig sted!
Er du student? Se vurderingsinformasjonen som er spesifikk for studenter.
Hvis du er administrator, bør du ta en titt på vurderingsinformasjonen som er spesifikk for administratorer.

Se hva du trenger for å vurdere i alle dine emner. Du kan eventuelt gå nedover i et emne og komme i gang.

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du får tilgang til vurderinger.

Den globale Vurderinger-siden

Vil du se alt som må vurderes i samtlige av emnene dine?

Denne informasjonen gjelder også for organisasjoner.

I listen hvor navnet ditt vises, har du tilgang til alle dine vurderingsoppgaver i den globale Vurderinger-siden Velg tittelen for et element for å åpne det i et lag. Velg en innsending, og begynn å vurdere.

Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering. Vil du ha flere detaljer? Velg en tittel, og se alle funksjonene for arbeid og administrasjon.

Du ser elementer som er klare for vurdering, eller hvilke oppgaver, prøver og vurderte diskusjoner som ikke er levert, samt hvor mange studenter de kommer fra.

Hvis du deltar i emner som både lærer og student, ser du her informasjon for begge rollene.

Original- og Ultra-emnevisningene vises sammen i alfabetisk rekkefølge.

I Original-emnevisningen kan du fullføre vurderingsoppgaver i det originale grensesnittet for vurderingssenteret.

Vurderingsbok for emner

Er du klar til å vurdere?

Når du er i et emne, kan du åpne emnets vurderingsbok fra navigasjonsfeltet. Velg Vurderingsbok-ikonet for å se alt emnearbeid som er tilknyttet emnet du er i.

Studenter føres opp i vurderingsboken når de tilknyttes emnet ditt. Du kan vurdere emnearbeid, administrere elementer og publisere vurderinger fra to steder:


ULTRA: Liste over elementer som kan vurderes

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsfunksjoner.

Listen over elementer som kan vurderes er standardvisning for emnets vurderingsbok. Her kan du se alt amnearbeid du har tilordnet, samt hvor langt du har kommet i vurderingsarbeidet. Du har også tilgang til administreringsfunksjoner.

Du kan Bytt til Studenter Tab for å se et overordnet bilde av hver Students engasjement.

Bestem hvilken visning du vil bruke. Bytte fra listevisning til visningen for studentrutenett.

Åpne elementer. Velg tittelen for et element for å åpne et nytt lag. Se hvem som har innsendinger som ikke er vurdert, samt hvem som ikke har fått vurderinger ennå. Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer. Du kan for øyeblikket bare gi vurdering til dagbokinnsendinger fra visningen for studentrutenett. Forbedringer i arbeidsflyt for dagbokvurdering pågår for øyeblikket.

Mer om innsendingslisten

Sjekk hvor langt du har kommet. Se hvor mange innsendinger du må vurdere, og hvilke vurderinger du må publisere. Fullført indikerer at du ikke har noen flere vurderingsoppgaver for det aktuelle elementet. Alt er gitt vurdering vises når alle innsendte forsøk er vurdert og publisert, men det kan hende at enkelte studenter ikke har sendt inn noe ennå og derfor ikke har vurdering.

Administrer vurderinger. Velg menyen for et element for å åpne administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Legg til rader Velg plussikonet der du vil legge til en rad:

 • Legg til elementer Legg til rader for emnearbeid, for eksempel vurderinger for deltakelse. Tittelen er begrenset til 255 tegn. Velg en vurderingsenhet, for eksempel poeng eller bokstaver.
 • Legg til beregninger: Legg til en rad for en beregning, for eksempel en gjennomsnittlig vurdering for oppgaven.
 • Legg til deltakelse: Legg til en rad for deltakelse. Når du har lagt til deltakelse, vises ikke «legg til»-alternativet i menyen igjen.

Endre rekkefølge på elementer. Trykk på Flytt-ikonet i raden for et element du vil flytte. Dra elementet til det nye stedet, og slipp det. Rekkefølgen du velger, vises også i rutenettvisningen og på studentenes Vurderinger-sider. Det er for øyeblikket ikke mulig å flytte elementer i rutenettvisningen.

Mer om hvordan du endrer rekkefølge på listevisningen i vurderingsboken


ULTRA: Studenter-fane

Se informasjon om studentene og engasjementet deres i emnet ditt fra Studenter-fanen.

 1. Endre visning. Enkelt navigere mellom fanene Elementer som kan vurderes og Studenter for å se vurderingsoppgavene og oppdatert informasjon om studentene dine.
 2. Se studentinformasjon. Se en liste over studentene dine sammen med kolonnene for Student-ID, Brukernavn, Sist åpnet og Totalvurdering. For kolonnen Totalvurdering, må du konfigurer totalvurderingen for å få vurderinger som kan vises i vurderingspillene.
 3. Søk etter en student. Begrens søket til noen få bokstaver eller til forrnavn eller etternavn for å få best resultat. Du kan også søke etter brukernavn.
 4. Angi visningen din. Bruk elementer per side-menyen til å velge hvor mange studentrader som skal vises på en side.
 5. Naviger i listen. Bruk menyen nederst på siden for å gå til forrige og neste side i studentlisten.

Velg studentens navn for å se innsendingene deres på alle Student vurderinger-sidene. I kolonnen Status kan du se det ferdige arbeidet ditt, elementer som må vurderes, og vurderinger du må publisere. Du kan også se vurderingene og tilbakemeldingene du har oppgitt.

Du kan velge elementer som må vurderes, og innsendingen åpnes.

Hvis du gir en vurdering direkte på studentvurderinger-siden, vises ikke overstyringsetiketten i denne visningen. Overstyringsetiketten vises på elementets innsendingsside.


ULTRA: Rutenettet for studenter

I rutenettvisningen for studenter ser du poengsummen studentene har fått. Velg en celle for å begynne å vurdere.

Hvis det finnes mer enn én student med samme navn, kan du velge en av studentenes profilbilde. Det åpnes et profilkort hvor du ser studentens ID. Dupliserte navn sorteres etter ID.

Hvis du skjuler studentnavn for oppgaver uten spørsmål, ser du Anonym i alle studentenes celler. Du kan ikke gi eller redigere vurderinger.

Mer om anonym vurdering

Administrer kolonner. Velg en kolonnetittel for å få tilgang til administreringsfunksjonene, for eksempel Rediger og Slett.

Gi og administrer vurderinger. Ny innsending vises i cellene når studentene har sendt inn oppgaver. Klikk hvor som helst i en celle for å åpne administreringsfunksjonene eller gi vurderinger. Velg en celle eller vurderingsverdi for å redigere en eksisterende vurdering eller legge til en ny oppføring. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Se innsendinger. Hvis det finnes innsendinger, kan du velge Vis i menyen for å se studentens arbeid. Vis-alternativet er deaktivert hvis det ikke finnes innsendinger.

Publiser vurderinger. Når du er klar til å publisere vurderingene til studentene, kan du velge Publiser-alternativet i kolonnetoppteksten. Alle vurderinger du har gitt i denne kolonnen, publiseres, så studentene kan se dem. Hvis du vil publisere én vurdering om gangen, kan du klikke i en students celle og velge Publiser i menyen. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen.

Legg til elementer eller beregninger. Velg plusstegnet der du vil legge til et element eller en beregning.

Se total poengsum. I toppteksten for hver kolonne kan du se den totale poengsummen for hvert element eller hver beregning og enkelt se hvilken vurdering hver student har oppnådd.

Se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. I toppteksten for hver kolonne ser du antallet vurderte innsendinger sammen med antallet vurderinger du har publisert. Når du har vurdert og publisert alle innsendingene, ser du Fullført.


ULTRA: Søk i vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen.

I rutenettvisningen kan du snevre inn visningen til bare å vise raden for én student, én kolonne eller en hel kategori, for eksempel oppgaver.

Du kan for eksempel søke etter en spesifikk student etter navn eller ID og fokusere på den aktuelle studentens forsøk og vurderinger. Du kan også dele vurderinger med studenten i personlige møter med vedkommende. Andre studenters vurderinger er beskyttet, og personvernet er ivaretatt.

Skriv inn ett eller flere tegn i søkefeltet. Søkeresultatene inneholder alle studenter, kolonner og kategorier det finnes treff for (i denne rekkefølgen). Velg noe i listen, eller snevre inn søket.

Når du har valgt noe, vises studentraden, kolonnen eller kategorien med kolonner. Velg X i søkefeltet for å gå tilbake til rutenettvisningen i den fullstendige vurderingsboken.

Du kan også søke etter spesifikke studenter eller grupper i innsendingslisten for et element.

Filtrer etter underordnede emner

Du kan filtrere Vurderingsbok-visningen basert på sammenslåtte emner. I studentrutenettvisningen velger du filter for å åpne panelet Filterkriterier. Filter vises bare hvis du har slått sammen emner. Alle studentene fra alle de underordnede emnene dine vises i det aktive filterområdet.

Når du velger underordnede emner i panelet, endres listen over studenter for å samsvare med registreringen i de underordnede emnene. Du kan velge ett eller flere underordnede emner.

Informasjonen øverst i panelet viser hvor mange emner du velger. Velg X for å skjule panelet og øke plassen du har til å se studentrutenettet. Velg Fjern alt for å fjerne avmerkingene.

Etter du har filtrert visningen, kan du bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene.


ULTRA: Innstillinger for vurderingsboken

Ser dette ukjent ut? Gå til «Original»-hjelpen om vurderingsinnstillinger.

I vurderingsboken for emnet kan du legge til eller gjøre endringer i eksisterende innstillinger, så de passer til vurderingsmetodene dine. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne Vurderingsbokinnstillinger.

Panelet Vurderingsbokinnstillinger

På panelet Vurderingsbokinnstillinger kan du gjøre endringer i vurderingsskjemaet som brukes som standard. Du kan også se kategoriene i vurderingsboken og opprette og administrere vurderingsmatriser. Du kan opprette og administrere vurderingsnotasjoner for å overstyre studenters totalvurdering og gi null poeng automatisk.

Kategorier

Når du oppretter elementer som kan vurderes, vises de automatisk i vurderingsboken, og de tilknyttes riktig kategori. Du kan bruke kategorier når du oppretter beregnede elementer, for eksempel gjennomsnitt for oppgaver.

Du kan opprette nye kategorier for å tilpasse hvordan emnearbeid grupperes i emnet ditt. Du kan bruke egendefinerte kategorier når du setter opp en samlet vurdering.

For å opprette en vurderingsbok-kategori, velg Innstillinger-ikonet. I Vurderingsbokinnstillinger-panelet, velg Legg til ny kategori og skriv inn et navn.

Hver gang du oppretter et vurdert element i emnet ditt, kan du endre vurderingskategorien, slik at elementet grupperes i en av de egendefinerte kategoriene i vurderingsboken. På Vurderingsbokinnstillinger-panelet velger du den egendefinerte kategorien i Vurderingskategori-menyen.

Mer om hvordan du oppretter prøver

Mer om hvordan du oppretter oppgaver

Notasjoner for totalvurderinger

Du kan opprette og administrere vurderingsnotasjoner for å overstyre studenters totalvurdering hvis prestasjonene deres faller utenfor det definerte skjemaet. Hvis du for eksempel har en student som har trukket seg fra emnet ditt midt i semesteret, kan du bruke en vurderingsnotasjon til å nevne studentens omstendigheter eller situasjon uten å tilordne noen faktisk vurdering.

Du kan opprette vurderingsnotasjoner på Vurderingsbokinnstillinger-panelet. For å ta i bruk en vurderingsnotasjon kan du gå tilbake til rutenettet i vurderingsboken og velge cellen med totalvurderingen for en student. Velg notasjonen i menyen. Cellen blir grå for å vise at du har overstyrt totalvurderingen.

Hvis du vil fjerne en overstyring, kan du velge cellen for den aktuelle studentens totalvurdering og deretter velge Angre overstyringen. Totalvurderingen tilbakestilles til beregningen av totalvurderingen som er angitt for emnet.


ULTRA: Laste ned og laste opp vurderinger

Du kan laste ned hele vurderingsboken eller velge kolonner fra Ultra-emnene dine. Du kan eksportere filen i kommaseparert (CSV) eller tabulatorseparert (XLS) format. Velg om du vil lagre filen på enheten du bruker, eller i Mitt innhold.

Du kan importere din nedlastede fil inn i en applikasjon slikt som Microsoft ® Excel® for å kjøre statistisk analyse eller andre ad hoc-beregningsmessig arbeid.

Du kan laste opp en vurderingsfil du har arbeidet med frakoblet og oppdatere din vurderingsbok.

Mer om å arbeide frakoblet med vurderinger


ULTRA: Gi null poeng automatisk

Du kan velge å gi null poeng automatisk til oppgaver som ikke er levert til leveringsfristen. Studenter og grupper kan fortsatt sende inn arbeid etter at det er gitt null poeng automatisk. Deretter kan du gi vurderinger som vanlig.

Når du aktiverer denne innstillingen, trenger du ikke å gå gjennom vurderingsboken for å gi null poeng manuelt. Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder for disse vurderte elementene:

 • Oppgaver og gruppeoppgaver
 • Prøver og gruppeprøver
 • Vurderte individuelle diskusjoner og gruppediskusjoner

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng gjelder ikke når du samler inn innleveringer utenfor nettet. Du legger inn datoer og tidspunkter for studentforsøk og -innleveringer manuelt.

Mer om innsamling av innleveringer utenfor nettet

I vurderingsboken kan du velge Innstillinger-ikonet for å gå til Vurderingsbokinnstillinger. Merk av for Gi null poeng til sene leveringer automatisk.

Innstillingen for automatisk tildeling av null poeng er aktivert som standard i nye Ultra-emner.

Velg deretter Gi null poeng. Alt sent arbeid får automatisk null poeng. Den totale poengsummen for de berørte studentene oppdateres.

Automatisk tildeling av null poeng på vurderingsboksiden

I listevisningen viser studentenes vurderingspiller «0» når de ikke har sendt inn noe og leveringsfristen er passert. Automatisk null-etiketten vises ved siden av vurderingspillene. Fullført-etiketten vises også, siden du ikke har noe å vurdere. Null poeng publiseres automatisk.

Vurderingsbok-siden i rutenettvisningen vises kolonnetitler i rødt når leveringsfristen er passert. «0» og Automatisk null vises i studentenes celler.

Studentene kan sende inn arbeid sent for å få oppdatert vurderingene sine. Det kan være lurt å ta med informasjon om hvordan sene innsendinger vurderes, i instruksjonene for elementet eller i emneplanen. Når en student sender inn noe etter leveringsfristen, blir den automatiske tildelingen av null poeng fjernet. Det vises en etikett om sen levering sammen med datoen og tidspunktet for innsendingen.

Denne innstillingen får ingen innvirkning for studenter med tilrettelegging av leveringsfrist. Du kan legge til tilrettelegging av leveringsfrister for å fjerne en automatisk tildeling av null poeng. Null poeng gis automatisk for arbeid hvor leveringsfristen er passert, når du legger til nye studenter eller grupper i emnet ditt.

Hvis et gruppemedlem har en tilrettelegging av leveringsfristen, gjelder den for hele gruppen. Ingen i gruppen får null poeng automatisk når leveringsfristen er passert.

Mer om tilrettelegging av leveringsfrister

Deaktiver automatisk tildeling av null poeng

Du kan når som helst deaktivere innstillingen for automatisk tildeling av null poeng. Fjern avmerkingen for automatisk tildeling av null poeng på panelet Vurderingsbokinnstillinger. Velg deretter et alternativ:

 • Behold eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk
 • Fjern eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk

Null poeng gis ikke automatisk lenger. Hvis du har fjernet alle forekomster av null poeng som er gitt automatisk, oppdateres de berørte studentenes totale poengsum.

Endre leveringsfristen

Du kan endre leveringsfristen for elementer som allerede har blitt automatisk tildelt null poeng, i vurderingsboken. Du får en melding om konsekvensene:

 • Hvis du flytter leveringsfristen til en dato i fremtiden: Eksisterende forekomster av null poeng som er gitt automatisk, fjernes.
 • Hvis du endrer leveringsfristen til en dato i fortiden: Nå er elementet sent, og null poeng blir gitt automatisk.

Hvis du velger Avbryt, brukes den originale leveringsfristen.