Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Cyrchu'r Ganolfan Raddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar gyrchu graddau.

Rydych yn cyrchu'r Ganolfan Raddau o'r Panel Rheoli. Ehangach adran y Ganolfan Raddau i ddangos y dolenni i'r dudalen Angen Graddio, y Ganolfan Raddau Lawn, a'r gweddau clyfar.

Mwy am gyrchu'r Ganolfan Raddau gyda JAWS®

Ar y dudalen Angen Graddio, gallwch ddechrau graddio aseiniadau, aseiniadau grŵp, profion, cofnodion blog a siwrnal, tudalennau wiki wedi'u cadw, a phostiadau trafod.

Mwy am y dudalen Angen Graddio

Mae'r ddolen Canolfan Raddau Lawn yn dangos yr holl golofnau a rhesi yn y Ganolfan Raddau a dyma wedd ddiofyn y Ganolfan Raddau.

Mae'r dolenni gwedd glyfar yn ymddangos fel rhestr wedi'i mewnoli yn adran y Ganolfan Raddau Lawn. Mae gwedd gall yn wedd sy'n canolbwyntio ar y Ganolfan Raddau ac yn dangos y data sy'n cyd-fynd â set o feini prawf yn unig. Mae gweddau call yn ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i ddata'n gyflym pan fo'r Ganolfan Raddau yn cynnwys nifer fawr o fyfyrwyr a cholofnau. Er enghraifft, mae'r wedd glyfar Profion ddiofyn yn dangos dim ond colofnau prawf.

Mwy am weddau clyfar

Gallwch bersonoli'ch gwedd o'r ganolfan raddau a chreu sgemâu graddio, cyfnodau graddio, categorïau, a cholofnau i gyflwyno a chasglu'r wybodaeth rydych ei angen.

Mwy am bersonoli'ch gwedd


Swyddogaethau'r Ganolfan Raddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar swyddogaethau graddio.

Gallwch berfformio llawer o weithredoedd yn y Ganolfan Raddau gyda'r swyddogaethau sy'n ymddangos mewn dwy res ar dop y dudalen.

Mae'r swyddogaethau hyn yn ymddangos yn y rhes gyntaf:

 • Creu Colofn: Creu colofn raddau.
 • Creu Colofn a Gyfrifir: Agorwch ddewislen sydd ag opsiynau i greu colofnau a gyfrifir.
 • Rheoli: Mae'r opsiynau'n cynnwys cyfnodau graddio, sgemâu, categorïau, codau lliw, gweladwyedd rhesi, e-bost, a threfnu colofnau.
 • Adroddiadau: Crëwch adroddiadau o ddata'r Ganolfan Raddau a chyrchwch hanes y graddau ar gyfer pob myfyriwr.
 • Hidlo: Culhau eich gwedd o ddata'r Ganolfan Raddau. Dewiswch Hidlo i ehangu'r maes a dewiswch opsiwn o'r dewislenni hyn:
  • Gwedd Gyfredol: Gan gynnwys y wedd Canolfan Raddau Lawn, gweddau clyfar a chyfnodau graddio. Gallwch ddewis un o'r gweddau i'w defnyddio fel y wedd ddiofyn gyda'r eicon Gosod Gwedd Gyfredol fel Diofyn.
  • Categori: Yn cynnwys yr holl gategorïau diofyn a'r rhai rydych wedi'u creu.
  • Statws
  • Dangos ymgeisiau nad ydynt yn cyfrannu at radd y defnyddiwr: Mae'r wedd ddiofyn mewn dewislen cell gradd yn dangos pob ymgais a wnaed. Gallwch glirio'r blwch ticio a gweld dim ond yr ymgais y mae angen i chi ei raddio yn newislen cell pob gradd.

   Mwy am ymgeisiau hidlo

 • Gweithio All-lein: Gweithio gyda data'r Ganolfan Raddau y tu allan i Blackboard Learn.

Mae'r swyddogaethau hyn yn ymddangos yn yr ail res:

 • Symud i'r Top: Dewiswch un neu fwy o flychau ticio ar gyfer defnyddwyr a dewiswch Symud i'r Top i symud y rhesi i'r safleoedd cyntaf ar y grid.
 • E-bost: Dewiswch un neu fwy o flychau ticio ar gyfer defnyddwyr, dewiswch E-bost, a gwnewch ddewis.
 • Didoli Colofnau Yn Ôl: Agorwch ddewislen sydd ag opsiynau i ddidoli'r Ganolfan Raddau.
 • Trefn: Didoli'r data mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol. Mae'r wedd yn parhau hyd nes i chi ddidoli colofnau eto neu allgofnodi.

Cyrchu dewislenni'r Ganolfan Raddau

Ar draws Blackboard Learn, mae'n bosib bod gan eitemau ddewislenni gydag opsiynau sy'n benodol i bob eitem.

Yn y Ganolfan Raddau, mae gan bob cell a phennyn colofn ddewislen. Er enghraifft, mae dewislen colofn prawf yn cynnwys opsiynau ar gyfer Ystadegau Colofn a Graddio Cwestiynau. Ar gyfer colofn nad yw'n ymwneud â graddau, fel Enw Cyntaf, mae gennych yr opsiynau ddim ond i guddio'r golofn a didoli'r celloedd. Os nad yw opsiwn yn ymddangos yn y ddewislen, ni allwch berfformio'r weithred ar y golofn, rhes neu gell honno.

Pwyntiwch at bennyn cell neu golofn i weld yr eicon Cliciwch am fwy o opsiynau. Dewiswch yr eicon i agor y ddewislen.

Ni fyddwch yn gweld rhai opsiynau dewislen os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn neu'n analluogi rhai swyddogaethau.


Opsiynau dewislen ar gyfer colofnau

Mae dewislen pob colofn yn dangos opsiynau sy'n benodol i'r golofn honno. Mae'n bosib y bydd yr opsiynau hyn ar gael.

Opsiynau Colofn
OpsiwnDisgrifiad
Gwybodaeth Gyflym am GolofnMae'n arddangos gwybodaeth am y golofn mewn ffenestr naid.
Anfon AtgoffwrGallwch anfon e-byst atgoffa o golofnau'r Ganolfan Raddau i fyfyrwyr ac aelodau grwpiau y mae eu gwaith cwrs ar goll.
Graddio YmgeisiauRhowch radd ar gyfer ymgais a wnaethpwyd am yr eitem hon.
Graddio gydag Enwau Defnyddiwr Wedi Eu CuddioRhowch raddau ar gyfer yr eitem hon gyda enwau myfyrwyr wedi'u cuddio.
Dadansoddi EitemMae'n rhoi ystadegau am berfformiad prawf cyffredinol a chwestiynau unigol profion. Mae'r data hwn yn eich helpu i nodi cwestiynau a allai fod yn wahaniaethwyr gwael o berfformiad myfyrwyr. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i wella cwestiynau ar gyfer gweinyddu profion yn y dyfodol neu i addasu credyd ar geisiadau cyfredol.
Ystadegau YmgeisiauYn dangos y dudalen Ystadegau ar gyfer profion ac arolygon. Mae pob cwestiwn ar gyfer prawf neu arolwg yn ymddangos, yn ogystal â'i wybodaeth sgôr am brofion neu'r canran a atebwyd ar gyfer arolygon. Ar y dudalen Ystadegau Arolwg, gallwch weld canlyniadau'r arolwg. Mae canran y myfyrwyr a ddewisodd bob ateb yn ymddangos. Ni allwch weld canlyniadau unigol ar gyfer arolygon.
Lawrlwytho CanlyniadauLawrlwythwch ddata Canolfan Raddau ar gyfer y golofn hon fel ffeil wedi'i gwahanu a ddefnyddir fel rhaglenni eraill, fel rhaglenni taenlen neu raglenni dadansoddi ystadegol.
Gweld Pob YmgaisYn dangos y dudalen Gweld Pob Ymgais ar gyfer profion. O'r dudalen hon, gallwch raddio ymgeisiau, eu graddio'n ddienw, neu raddio yn ôl cwestiwn.
Graddio CwestiynauRhowch raddau ar gyfer pob un o'r ymatebion ar gyfer cwestiwn penodol ar un adeg.
Lawrlwytho Ffeil AseiniadDewis a lawrlwytho ffeiliau y mae myfyrwyr wedi'u hatodi i'w haseiniadau.
Glanhau Ffeil AseiniadDewis a dileu'r ffeiliau sydd wedi'u hatodi i aseiniad.
Golygu Gwybodaeth y GolofnYn dangos y dudalen Golygu Colofn ar gyfer y golofn hon.
Ystadegau ColofnYn dangos y dudalen Ystadegau Colofn ar gyfer y golofn hon. Mae'r ystadegau'n cynnwys manylion y golofn, dosbarthiad statysau, dosbarthiad graddau, ac ystadegau sylfaenol fel amrediad, cyfartaledd, canolrif ac amrywiad.
Gosod fel Gradd AllanolMae'r canlyniadau yn y golofn Gradd Allanol yn cael eu rhannu â'ch sefydliad fel graddau terfynol eich myfyrwyr ar gyfer eich cwrs. Chi sy'n dewis pa golofn a osodir fel y radd allanol. Mewn cyrsiau newydd, y golofn Cyfanswm ddiofyn yw'r golofn gradd allanol ddiofyn, ac mae'r eicon Gradd Allanol yn ymddangos ym mhennyn y golofn.
Cuddio Rhag Myfyrwyr (ymlaen/i ffwrdd)Cuddiwch y golofn hon rhag defnyddwyr. Os fyddwch yn cuddio'r golofn, bydd y golofn yn parhau yng ngrid y Ganolfan Raddau, ond ni fydd eich myfyrwyr yn ei gweld yn Fy Ngraddau. Yn y grid, mae'r eicon Colofn Nid Yn Weladwy i Ddefnyddwyr yn ymddangos ym mhennyn unrhyw golofn sydd wedi'i chuddio rhag myfyrwyr. Dewiswch eto i ddangos y golofn i ddefnyddwyr.
Clirio Ymgeisiau'r Holl DdefnyddwyrYn dangos ffenest ar wahân lle gallwch glirio ymgeisiau ar gyfer yr holl ddefnyddwyr. Gallwch glirio ymgeisiau yn seiliedig ar feini prawf neu ystod dyddiad.
Didoli Esgynnol/Didoli DisgynnolDangos yr eitemau yn y golofn mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.
Cuddio rhag Golwg HyfforddwrMae'n cuddio'r golofn rhag ei gweld yn y Ganolfan Raddau. I ddangos y golofn, dewiswch y ddewislen Rheoli a dewiswch Trefnu Colofnau.

Opsiynau dewislen ar gyfer celloedd

I weld yr eicon Clicio am fwy o opsiynau, pwyntiwch i'r cell ar grid y Ganolfan Raddau. Dewiswch yr eicon i agor y ddewislen.

Enghraifft:

Pan fyddwch yn agor y ddewislen ar gyfer cell enw defnyddiwr, mae gennych opsiynau i guddio rhes defnyddiwr, cuddio rhesi eraill i ffocysu eich sylw ar un rhes, neu e-bostio defnyddiwr. Gallwch weld pa eitemau sy'n weladwy i ddefnyddiwr yn seiliedig ar argaeledd a rheolau rhyddhau addasol neu ba eitemau a nododd defnyddiwr fel wedi eu hadolygu.

Gallwch weld y dudalen Ystadegau Defnyddiwr hefyd, sy'n darparu gwybodaeth ystadegol mewn perthynas â pherfformiad defnyddiwr.

Mwy ar ystadegau defnyddwyr

Ydw i'n gallu dangos rhes un myfyriwr yn unig?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddangos rhes un myfyriwr.

Gallwch gulhau'ch gwedd i ddangos rhes un myfyriwr yn unig a chanolbwyntio ar ymgeisiau a graddau'r myfyriwr hwnnw. Gallwch hefyd rannu graddau gyda'r myfyriwr mewn sesiwn swyddfa byw. Caiff y graddau ar gyfer myfyrwyr eraill eu diogelu a chaiff y preifatrwydd ei gynnal. Pan fyddwch yn cuddio rhesi defnyddwyr, fe gedwir y data a gallwch ei ddangos ar unrhyw adeg.

Agorwch y ddewislen ar gyfer enw cell myfyriwr a dewiswch Cuddio'r Rhesi Eraill.

O'r dudalen Amlygrwydd Rhes, gallwch guddio a dangos rhesi defnyddwyr. Yr hyn a welwch yng ngrid y Ganolfan Raddau yw'r unig beth fydd yn cael ei effeithio. Ni fydd hyn yn effeithio ar argaeledd myfyrwyr. Agorwch y dudalen o'r ddewislen Rheoli.

Os ydych wedi pennu defnyddiwr fel nid ar gael ar dudalen Defnyddwyr yn y Panel Rheoli, bydd eicon Defnyddiwr Ddim ar Gael yn ymddangos yng nghell gyntaf y defnyddiwr yn y Ganolfan Raddau. Ond, nid yw'r rhes yn gudd yn y grid. Ni all defnyddwyr nad ydynt ar gael gyrchu eich cwrs.

Gallwch hefyd hidlo, trefnu a didoli eich llyfr graddau.


Allwedd eiconau'r Ganolfan Raddau

Ar waelod y Ganolfan Raddau ar y dde, dewiswch Allwedd Eiconau i weld disgrifiadau'r eiconau. Gall eiconau ymddangos yng nghelloedd, dewislenni ymgais, penynnau colofn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen Manylion Gradd ac ar y dudalen Angen Graddio.

Ni fyddwch yn gallu llusgo ffeiliau i'w huwchlwytho os yw'ch sefydliad yn defnyddio fersiwn hŷn o Blackboard Learn. Dysgu mwy am ddewis pa ymgais i'w raddio.


ULTRA: Cyrchu'r llyfr graddau

Hyfforddwyr, rydych yn y lle iawn!
Myfyrwyr, gallwch weld gwybodaeth am raddau sydd ar gyfer myfyrwyr yn benodol.
Gweinyddwyr, gallwch weld gwybodaeth am raddau ar gyfer gweinyddwyr yn benodol.

Gweld yr hyn sydd angen ichi ei raddio ym mhob un o'ch cyrsiau. Neu, ewch yn syth i mewn i gwrs a dechrau arni.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar gyrchu graddau.

Tudalen Graddau Cyffredinol

Ydych eisiau gweld popeth y mae angen ei raddio yn eich holl gyrsiau?

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i fudiadau hefyd.

Yn y rhestr lle mae’ch enw’n ymddangos, mae gennych fynediad at bob un o’ch tasgau graddio ar y dudalen Graddau gyffredinol. Dewiswch deitl eitem i'w hagor mewn haen. Dewiswch gyflwyniad a dechreuwch raddio!

Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sy'n barod i’w raddio. Eisiau cael rhagor o fanylion? Dewiswch deitl i weld yr holl swyddogaethau gwaith a rheoli.

Rydych yn gweld eitemau sy'n barod i'w graddio neu ba aseiniadau, profion a thrafodaethau wedi'u graddio sydd wedi mynd dros y dyddiad dyledus ar gyfer faint bynnag o fyfyrwyr.

Os ydych yn cymryd rhan mewn cyrsiau fel hyfforddwr ac fel myfyriwr, mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth ar gyfer y ddwy rôl.

Mae'r Gweddau Cwrs Gwreiddiol ac Ultra yn ymddangos gyda'i gilydd yn nhrefn yr wyddor.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, rydych yn cwblhau eich tasgau graddio yn y rhyngwyneb Canolfan Raddau gwreiddiol.

Llyfr graddau'r cwrs

Ydych yn barod i ddechrau graddio?

Yn eich cwrs, gallwch agor llyfr graddau'r cwrs o’r bar llywio. Dewiswch yr eicon Llyfr graddau i gyrchu'r holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Mae'r llyfr graddau'n cael ei lenwi gyda myfyrwyr pan fyddant yn cofrestru ar eich cwrs. Gallwch raddio gwaith cwrs, rheoli eitemau, a phostio graddau o ddwy wedd:


ULTRA: Rhestr Eitemau a Raddir

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am swyddogaethau graddio.

Y rhestr Eitemau a Raddir yw eich gwedd ddiofyn o lyfr graddau’r cwrs. Gellir gweld yr holl waith cwrs rydych wedi’i neilltuo a’ch cynnydd graddio. Gallwch gyrchu'r swyddogaethau rheoli hefyd.

Gallwch newid i’r tab Myfyrwyr i weld darlun cyffredinol o ymgysylltiad pob myfyriwr.

Pennu eich gwedd. Newid o'r wedd rhestr i'r wedd grid myfyrwyr.

Agor eitemau. Dewiswch deitl eitem i agor haen newydd. Gweld pwy y mae angen graddio eu cyflwyniadau a phwy sydd heb dderbyn eu graddau eto. Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau. Ar yr adeg hon, gallwch ond raddio cyflwyniadau dyddlyfrau o wedd grid myfyrwyr. Mae gwelliannau i’r llif gwaith graddio dyddlyfrau ar y gweill ar hyn o bryd.

Rhagor am y rhestr cyflwyniadau

Gwirio'ch cynnydd. Gweld faint o gyflwyniadau y mae angen i chi eu graddio a faint o raddau y mae angen i chi eu postio. Mae Cyflawn yn nodi nad oes gennych unrhyw dasgau graddio'n weddill ar gyfer yr eitem honno. Bydd Popeth wedi graddio yn ymddangos pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, ond mae'n bosibl na fydd rhai myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith eto felly nid oes ganddynt raddau.

Rheoli graddau. Agorwch ddewislen eitem i gael mynediad at y swyddogaethau rheoli, megis Golygu a Dileu.

Ychwanegu rhes. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu rhes:

 • Ychwanegu Eitem: Ychwanegu rhes ar gyfer gwaith cwrs, fel gradd cymryd rhan. Cyfyngir eich teitl i 255 o nodau. Dewiswch yr uned raddio, fel pwyntiau neu lythyr.
 • Ychwanegu Cyfrifiad: Ychwanegwch res ar gyfer cyfrifiad, fel gradd aseiniadau gyfartalog.
 • Ychwanegu Presenoldeb: Ychwanegwch res ar gyfer presenoldeb. Ar ôl i chi ychwanegu presenoldeb, ni fydd yr opsiwn ychwanegu yn ymddangos yn y ddewislen eto.

Aildrefnu eitemau. Gwasgwch yr eicon Symud yn rhes yr eitem rydych am ei symud. Llusgwch yr eitem i mewn i'r lleoliad newydd a'i ryddhau. Mae'r drefn a ddewiswch hefyd yn ymddangos yn y golwg grid ac ar dudalennau Graddau myfyrwyr. Ni allwch symud eitemau yn y golwg grid ar hyn o bryd.

Rhagor ar aildrefnu'r golwg rhestr llyfr graddau


ULTRA: Tab Myfyrwyr

Gweld gwybodaeth am eich myfyrwyr a’u hymgysylltiad yn eich cwrs o’r tab Myfyrwyr.

 1. Newid eich gwedd. Llywio’n hawdd rhwng tabiau Eitemau a Raddir a Myfyrwyr i weld eich tasgau graddio a'r wybodaeth ddiweddaraf am eich myfyrwyr.
 2. Gweld gwybodaeth myfyrwyr. Gweld rhestr o’ch myfyrwyr gyda cholofnau ar gyfer ID Myfyriwr, Enw defnyddiwr, Mynediad Diwethaf, a Gradd Gyffredinol. Ar gyfer colofn Gradd gyffredinol, mae angen i chi osod y radd gyffredinol er mwyn i raddau ymddangos yn y pils gradd.
 3. Chwilio am fyfyriwr. Cyfyngwch eich chwiliad i ychydig o lythrennau neu enw cyntaf neu olaf i gael y canlyniadau gorau. Gallwch hefyd chwilio yn ôl enw defnyddiwr.
 4. Gosod eich gwedd. Defnyddiwch ddewislen Eitemau fesul tudalen i ddewis y nifer o resi myfyrwyr i'w ddangos ar dudalen.
 5. Llywio'r rhestr. Defnyddiwch y ddewislen ar waelod y dudalen i symud i’r tudalennau blaenorol a nesaf yn rhestr myfyrwyr.

Dewiswch enwau myfyrwyr i weld eu cyflwyniadau ar eu tudalennau Graddau Myfyrwyr unigol. Yn y golofn Statws, gallwch weld gwaith a gwblhawyd, eitemau sydd angen cael eu graddio, a graddau y mae angen i chi eu postio. Gallwch hefyd weld y graddau ac adborth rydych wedi’u rhoi.

Gallwch ddewis eitemau sydd angen cael eu graddio a bydd y cyflwyniad yn agor.

Os ydych yn rhoi gradd yn uniongyrchol ar dudalen Graddau Myfyrwyr, ni fydd y label Diystyru yn ymddangos y wedd hon. Bydd y label Diystyru yn ymddangos ar dudalen Cyflwyniad yr eitem.


ULTRA: Grid myfyrwyr

Mae'r grid myfyrwyr yn dangos y sgorau y mae myfyrwyr wedi'u cyflawni. Dewiswch gell i ddechrau graddio.

Os oes gan fwy nag un myfyriwr yr un enw, dewiswch lun proffil myfyriwr. Mae cerdyn proffil naid yn dangos ID y myfyriwr. Mae enwau dyblyg wedi'u trefnu fesul rhif adnabod.

Os guddioch chi enwau myfyrwyr ar gyfer asesiadau heb gwestiynau, byddwch yn gweld Dienw yng nghell pob myfyriwr. Ni allwch bennu neu olygu graddau.

Rhagor ynghylch graddio dienw

Rheoli Colofnau. Dewiswch deitl colofn i gael mynediad at y swyddogaethau rheoli, megis Golygu a Dileu.

Aseinio a rheoli graddau. Mae Cyflwyniad Newydd yn ymddangos mewn celloedd pan fydd myfyrwyr wedi cyflwyno gwaith. Cliciwch unrhyw le mewn cell i gyrchu'r swyddogaethau rheoli neu aseinio gradd. Dewiswch y cell neu werth gradd i olygu gradd bresennol neu ychwanegu cofnod newydd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Gweld cyflwyniadau. Os yw cyflwyniad yn bodoli, dewiswch Gweld yn y ddewislen i weld gwaith y myfyriwr. Mae'r opsiwn Gweld wedi'i analluogi os nad oes unrhyw gyflwyniad yn bodoli.

Postio graddau. Pan fyddwch yn barod i ryddhau graddau i fyfyrwyr, dewiswch yr opsiwn Postio ym mhennyn y golofn. Mae'r holl raddau rydych wedi'u haseinio ar gyfer y golofn hon yn cael eu postio i fyfyrwyr eu gweld. Os ydych eisiau postio un ar y tro, cliciwch yng nghell y myfyriwr hwnnw a dewiswchPostio yn y ddewislen. Mae graddau wedi'u postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn.

Ychwanegu eitemau neu gyfrifiadau. Dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch eisiau ychwanegu eitem neu gyfrifiad.

Gweld cyfanswm pwyntiau. Ym mhennyn pob colofn, gallwch weld y cyfanswm pwyntiau ar gyfer pob eitem neu gyfrifiad a gweld yn hwylus y radd y mae pob myfyriwr wedi'i hennill.

Gweld eich cynnydd graddio. Ym mhennyn pob colofn, bydd nifer y cyflwyniadau wedi'u graddio'n ymddangos, ynghyd â nifer y graddau rydych wedi'u postio. Pan fyddwch wedi graddio a phostio'r holl gyflwyniadau, bydd Cyflawn yn ymddangos.


ULTRA: Chwilio yn y llyfr graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol".

Yn y wedd grid, gallwch gulhau'ch gwedd i ddangos rhes un myfyriwr yn unig, un golofn, neu gategori cyfan, megis aseiniadau.

Er enghraifft, gallwch chwilio am fyfyriwr penodol yn ôl enw neu ID a chanolbwyntio ar ymgeisiau a graddau'r myfyriwr hwnnw. Gallwch hefyd rannu graddau gyda'r myfyriwr mewn sesiwn swyddfa byw. Caiff y graddau ar gyfer myfyrwyr eraill eu diogelu a chaiff y preifatrwydd ei gynnal.

Yn y blwch chwilio, teipiwch un neu ragor o nodau. Bydd y canlyniadau chwilio'n cynnwys yr holl fyfyrwyr, colofnau a chategorïau sy'n cyd-fynd, yn y drefn honno. Dewiswch eitem o'r rhestr neu mireiniwch eich chwiliad.

Ar ôl i chi wneud eich dewis, bydd rhes, colofn neu gategori colofnau'r myfyriwr yn ymddangos. Dewiswch yr X yn y blwch chwilio i ddychwelyd i wedd grid llawn y llyfr graddau.

Gallwch hefyd chwilio rhestr cyflwyniadau eitem am fyfyriwr neu grŵp penodol.

Hidlo yn ôl is-gyrsiau

Gallwch hidlo gwedd eich llyfr graddau yn seiliedig ar cyrsiau wedi’u cyfuno. Yn y wedd grid myfyrwyr, dewiswch Hidlo i agor y panel Meini Prawf Hidlo. Mae Hidlo ond yn ymddangos os oes gennych gyrsiau wedi’u cyfuno. Bydd pob myfyriwr o bob un o'ch is-gyrsiau yn ymddangos yn yr ardal hidlo weithredol.

Wrth i chi ddewis is-gyrsiau yn y panel, bydd y rhestr o fyfyrwyr yn newid i gyd-fynd â'r cofrestriadau yn y is-gyrsiau. Gallwch ddewis un neu fwy o is-gyrsiau.

Mae’r wybodaeth ar frig y panel yn dangos y nifer o gyrsiau a ddewisoch. Dewiswch yr X i gwympo'r panel a chynyddu'r ardal i weld y grid myfyrwyr. Dewiswch Clirio popeth i glirio'r blychau ticio.

Ar ôl i chi hidlo’ch gwedd, gallwch ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio i leihau'r canlyniadau.


ULTRA: Gosodiadau’r llyfr graddau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Gwreiddiol" am gymorth ar osodiadau graddio.

O lyfr graddau eich cwrs, gallwch ychwanegu neu wneud newidiadau i'ch gosodiadau presennol i gyd-fynd â'ch dulliau graddio. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau Llyfr Graddau.

Panel Gosodiadau Llyfr Graddau

O'r panel Gosodiadau Llyfr Graddau, gallwch wneud newidiadau i'r sgema graddio diofyn. Gallwch weld categorïau'r llyfr graddau a chreu a rheoli cyfeirebau hefyd. Gallwch greu a rheoli nodiannau gradd i wrthwneud gradd gyffredinol myfyriwr ac aseinio seroau awtomatig.

Categorïau

Pan fyddwch yn creu eitem y gellir ei raddio, mae'n ymddangos yn awtomatig yn y llyfr graddau ac yn gysylltiedig â’r categori priodol. Gallwch ddefnyddio'r categorïau pan fyddwch yn creu eitemau wedi'u cyfrifo, fel cyfartaledd aseiniadau.

Gallwch greu categorïau newydd i bersonoli sut caiff gwaith cwrs ei grwpio yn eich cwrs. Gallwch ddefnyddio categorïau personol pan fyddwch yn gosod y radd gyffredinol.

I greu categori llyfr graddau newydd, dewiswch yr eicon Gosodiadau. Ym mhanel Gosodiadau Llyfr Graddau, dewiswch Ychwanegu Categori Newydd a theipiwch enw.

Bob tro y byddwch yn creu eitem wedi'i raddio yn ystod eich cwrs, mae gennych yr opsiwn i newid y categori gradd fel bod yr eitem yn cael ei grwpio i un o'r categorïau llyfr graddau personol. Ar y panel Gosodiadau Llyfr Graddau, dewiswch y categori wedi'i bersonoli yn y ddewislen Categorïau Graddau.

Mwy am sut i greu prawf

Mwy am sut i greu aseiniad

Nodiannau gradd cyffredinol

Gallwch greu a rheoli nodiannau gradd i wrthwneud gradd gyffredinol myfyriwr os yw eu perfformiad yn cwympo y tu allan i'r sgema diffiniedig. Er enghraifft, os oes rhaid i fyfyriwr dynnu allan o'ch cwrs yng nghanol semester, gallwch ddefnyddio nodiant gradd i nodi amgylchiadau neu sefyllfa wirioneddol y myfyriwr heb aseinio gradd go iawn.

Creu nodiant gradd yn y panel Gosodiadau Llyfr Graddau. I gymhwyso nodiant gradd, ewch yn ôl i'r llyfr graddau yn y wedd grid a dewiswch o fewn cell gradd gyffredinol y myfyriwr. Yn y ddewislen, dewiswch y nodiant. Bydd y gell yn troi'n llwyd i nodi eich bod wedi gwrthwneud y radd gyffredinol.

I ddileu'r gwrthwneud, dewiswch gell gradd gyffredinol y myfyriwr a dewiswch Dadwneud Gwrthwneud. Mae'r radd gyffredinol yn dychwelyd i'r cyfrifiad gradd gyffredinol a ddiffiniwyd gennych ar gyfer y cwrs.


ULTRA: Lawrlwytho ac uwchlwytho graddau

Gallwch lawrlwytho'r llyfr graddau llawn neu ddewis colofnau o'ch cyrsiau Ultra. Gallwch allgludo'r ffeil mewn fformat wedi'i gwahanu gan goma (CSV) neu wedi'i gwahanu gyda thabiau (XLS). Gallwch ddewis cadw'ch ffeil ar eich dyfais neu yn y Casgliad o Gynnwys.

Gallwch fewnfudo'r ffeil a lawrlwythwyd i mewn i raglen megis Microsoft® Excel® i wneud dadansoddiad ystadegol neu waith cyfrifiannol arall.

Gallwch hefyd uwchlwytho ffeil graddau y gweithioch arni all-lein a diweddaru'ch llyfr graddau.

Rhagor am weithio gyda graddau all-lein


ULTRA: Aseinio seroau awtomatig

Gallwch ddewis aseinio seroau yn awtomatig i waith coll ar ôl y dyddiad dyledus. Mae myfyrwyr a grwpiau yn dal i allu cyflwyno gwaith ar ôl i sero awtomatig gael ei bennu. Wedyn, gallwch raddio fel arfer.

Ar ôl i chi alluogi'r gosodiad hwn, nid oes rhaid i chi fynd trwy'ch llyfr graddau i aseinio seroau. Mae gosodiad sero awtomatig yn berthnasol i'r eitemau graddedig hyn:

 • Aseiniadau ac aseiniadau grŵp
 • Profion a phrofion grŵp
 • Trafodaethau graddedig unigol a grŵp

Nid yw'r gosodiad seroau awtomatig yn berthnasol pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau heb gyswllt. Gallwch greu ymgeisiau myfyrwyr a dyddiadau ac amserau cyflywno â llaw.

Mwy ar gasglu cyflwyniadau heb gyswllt

Yn y Llyfr Graddau, dewiswch eicon Gosodiadau i gyrchu'r panel Gosodiadau Llyfr Graddau. Dewiswch y blwch Aseinio seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus.

Yng nghyrsiau newydd Ultra, mae gosodiad seroau awtomatig wedi'i alluogi yn ddiofyn.

Nesaf, dewiswch Aseinio Seroau. Bydd unrhyw waith hwyr dyledus yn derbyn sero yn awtomatig. Bydd cyfanswm pwyntiau y myfyrwyr yr effeithir arnynt yn diweddaru.

Seroau awtomatig ar dudalen y Llyfr Graddau

Yng ngwedd rhestr, mae pils gradd myfyrwyr yn dangos "0" pan nid oes gyflwyniadau ac mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio. Bydd y label Sero awtomatig yn ymddangos nesaf at y pils graddau. Bydd y label Cyflawn hefyd yn ymddangos oherwydd nid oes dim byd gennych i'w raddio. Caiff seroau awtomatig eu postio'n awtomatig.

Ar dudalen y Llyfr Graddau yng ngwedd grid, mae teitlau'r colofnau'n goch pan mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio. Yng nghelloedd y myfyrwyr, bydd "0" a Sero awtomatig yn ymddangos.

Mae myfyrwyr yn gallu cyflwyno'n hwyr i ddiweddaru'u graddau. Mae'n bosibl y byddwch eisiau cynnwys gwybodaeth am sut caiff gwaith hwyr ei raddio yng nghyfarwyddiadau'r eitem neu yn eich maes llafur. Pan fydd myfyriwr yn cyflwyno gwaith ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y sero awtomatig ei dynnu. Bydd label hwyr yn ymddangos gyda'r dyddiad ac amser cyflwyno.

Nid yw'r gosodiad hwn yn berthnasol i fyfyrwyr gyda chymwysiadau dyddiad dyledus. Gallwch ychwanegu cymhwysiad dyddiad dyledus er mwyn tynnu sero awtomatig yn ôl. Bydd sero awtomatig yn cael ei ychwanegu at waith sy'n hwyr pan fyddwch yn ychwanegu myfyriwr neu grŵp newydd at eich cwrs.

Os oes gymhwysiad dyddiad dyledus gan aelod o grŵp, bydd y grŵp yn etifeddu'r cymhwysiad hwnnw. Ni fydd neb yn y grŵp yn derbyn sero awtomatig ar ôl i'r dyddiad dyledus fynd heibio.

Rhagor am gymwysiadau dyddiad dyledus

Analluogi seroau awtomatig

Gallwch analluogi gosodiad seroau awtomatig ar unrhyw adeg. Ym mhanel Gosodiadau'r Llyfr Graddau, cliriwch y blwch ticio seroau awtomatig. Nesaf, dewiswch un o'r canlynol:

 • Cadw seroau awtomatig cyfredol
 • Clirio seroau awtomatig cyfredol

Ni fydd seroau awtomatig yn cael eu pennu bellach. Os glirioch chi'r seroau awtomatig, bydd cyfanswm pwyntiau'r myfyrwyr yr effeithir arnynt yn cael eu diweddaru.

Newid y dyddiad dyledus

Gallwch newid ddyddiad dyledus eitem sydd eisoes â seroau awtomatig wedi pennu iddi yn y llyfr graddau. Byddwch yn derbyn cadarnhad o'r goblygiadau:

 • Newid y dyddiad dyledus i ddyddiad yn y dyfodol: Bydd seroau awtomatig ar gyfer gwaith hwyr dyledus yn cael eu clirio.
 • Newid y dyddiad dyledus i ddyddiad yn y gorffennol: Mae'r eitem bellach yn hwyr ddyledus a bydd seroau yn cael eu pennu.

Os ddewiswch chi Canslo, bydd y dyddiad dyledus yn dychwelyd i'r dyddiad dyledus gwreiddiol.