Filtrer listen over funksjoner for å lære mer.

Følg denne siden for å få e-postoppdateringer når vi utgir nye notater fra funksjonstesten

Blackboard jobber for å levere produktopplevelser som oppfyller tilgjengelighetsstandarder over hele verden. Som en del av denne forpliktelsen omfatter Blackboard med funksjonstesting i tilgjengelighetsrevisjonen. Funksjonstester består av skjermleser-brukere som hovedsaklig prøver seg på oppgaver med JAWS. De tester ut ny funksjonalitet som er tilgjengelig og vanlige oppgaver. Hvis du for eksempel oppretter en oppgave som en underviser eller tar en prøve som student. Disse funksjonstestene gir Blackboard tilbakemelding om hvor våre applikasjoner kan bruke forbedringen. Blackboard bruker denne tilbakemeldingen til å prioritere oppløsing av tilgjengelighetsproblemer.

Det følgende er det vi testet.