הפוך את התוכן הדיגיטלי של LMS לנגיש יותר ב-Blackboard Ally.

  • משתלב באופן חלק עם Blackboard Learn‏, Instructure Canvas‏, Self-hosted Moodle‏, Open LMS, ‏D2L Brightspace ו-Schoology.
  • בודק באופן אוטומטי את חומרי הקורס מול תקני הנגישות של WCAG 2.1
  • מספק לתלמידים תבניות חלופיות נגישות כגון שמע וברייל אלקטרוני
  • מספק הדרכה למרצים לצורך שיפור הנגישות של תוכן הקורס שלהם
     

מהו סוג העזרה שאתה מחפש?