Pitkien, tiiviiden tekstiasiakirjojen lukeminen voi olla pelottava tehtävä opiskelijoille. Opiskelijoiden on helpompi järjestää ja käsitellä sisältöä, kun asiakirjojen rakenne on toimiva.

Lisätietoja helppokäyttöisten tekstien kirjoittamisesta


Otsikot

Kun käytät asiakirjatyyleissä otsikoita, voit muotoilla asiakirjojen osat ja alaosat. Otsikoiden avulla opiskelijoiden on helpompi siirtyä sisällössä ja ymmärtää sitä, ja ne ovat välttämättömiä näytönlukijoille.

Käytä tekstinkäsittelyohjelman valmiita otsikkotyylejä.

Valitse aina tason 1 otsikoille Otsikko 1, osien otsikoille Otsikko 2, alaosien otsikoille Otsikko 3 jne. Kappaleissa käytetään Normaali-tyyliä.


Kuvien vaihtoehtoiset tekstit

Monissa asiakirjoissa on kuvia, joten on tärkeää, että kuvilla on myös selitykset.

Lisää vaihtoehtoinen teksti tekstinkäsittelyohjelmallasi.

Microsoft Word:ssa on kaksi tekstikenttää tässä valintaikkunassa: Otsikko ja Teksti. Kirjoita vaihtoehtoinen teksti Kuvaus-tekstiruutuun, jotta se muunnetaan oikein, kun muunnat Word-tiedostoja PDF- tai HTML-muotoon. Vaihtoehtoisen tekstin otsikoita ei muunneta muihin muotoihin, joten älä kirjoita vaihtoehtoista tekstiä sen kenttään.


Kuvaavat linkit

On erittäin tärkeää, että linkit ovat kuvaavia. Jokaisen linkin tulisi kuvata, mitä käyttäjä voi odottaa linkin valitessaan.

Lisää kuvaava teksti tekstinkäsittelyohjelmallasi.


Luettelot

Oikein luodut luettelot kertovat näytönlukijoille, montako kohdetta luettelomerkkiluettelossa on.

Käytä tekstinkäsittelyohjelman luetteloita.


Taulukko-otsikot

Taulukoilla asiakirjoissa olevia monimutkaisia tietoja voidaan järjestää helposti opiskelijoita varten. Jotta taulukot ovat varmasti tehokkaita ja helppokäyttöisiä, niitä tulee käyttää vain tietoja varten, eikä visuaaliseen asetteluun. Kun lisäät taulukkoihin otsikot, opiskelijat voivat selata taulukoita helpommin erityisesti näytönlukijalla.

Lisää taulukoiden ylätunnisteet tekstinkäsittelyohjelmallasi.


Microsoft Accessibility Checker

Sen avulla voit tunnistaa ja korjata helppokäyttöisyyteen liittyviä ongelmia. Valitse Työkalut-kohdasta Tarkasta helppokäyttöisyys.

Lisätietoja Accessibility Checkerista


PDF-tiedostojen muokkaaminen esteetöntä käyttöä varten

Vaikka sisällön pitäminen alkuperäisessä lähdetiedostossa on paras tapa varmistaa, että asiakirja pysyy helppokäyttöisenä, monet ohjaajat vievät mieluummin asiakirjat ja esityksen Portable Document -tiedostoiksi (PDF).

PDF on avoin standarditiedostomuoto, joka esittelee sisältöä johdonmukaisesti. Tiedoston voi tulostaa tai katsoa sitä laitteella. Muotoilu säilyy samana.

Kun tiedosto viedään PDF-muotoon, vientiasetuksista kannattaa ehdottomasti varmistaa, että PDF-tiedostoon lisätään tunnisteet. Merkitty PDF on PDF-tiedosto, johon on lisätty tunnisteita ja elementtejä (esimerkiksi lainauslohkoja, kappaleita ja otsikoita), jotka auttavat sisällön jäsentämisessä. Tämä auttaa sisällön käyttöä näytönlukijoilla. Tällä tavalla varmistetaan, että PDF-tiedostossa siirtyminen on helppoa.

Tallenna asiakirjat merkittyinä PDF-tiedostoina.

  1. Aloita helppokäyttöisellä asiakirjalla.
  2. Tallenna asiakirja helppokäyttöisenä PDF:nä.
    • Microsoft Word: Valitse Tiedosto ja Tallenna nimellä. Valitse PDF Tiedostomuoto-valikosta. Valitse Sopii parhaiten sähköiseen jakeluun ja helppokäyttöisyyden varmistamiseen ja valitse sitten Vie. Lue lisää osoitteesta Word-asiakirjan tallentaminen helppokäyttöisenä PDF-tiedostona.

      Älä käytä toimintoa Tulosta PDF-tiedostona.

    • LibreOffice Writer ja Impress: Valitse Tiedosto ja Vie PDF-tiedostona. Valitse Tunnisteilla merkitty PDF (lisää asiakirjan rakenne) ja Vie kirjanmerkit PDF-asetukset-valintaruudusta. Valitse Vie.

Luo helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja Adobe Acrobatilla

Jos käytössäsi on Adobe Acrobat, voit luoda helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja sekä tarkastaa olemassa olevia PDF-tiedostoja varmistaaksesi, että ne ovat  helppokäyttöisiä. 

Lue lisää aiheesta Luo helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja Adobe Acrobatilla