Uzun, yoğun metin içeren belgeler öğrencilere zor gelebilir. İyi yapılandırılmış belgeler, öğrencilerin içeriği düzenleyip işlemesini kolaylaştırır.

Erişilebilirlik kriterlerine uygun yazma konusunda daha fazla bilgi


Başlıklar

Belge stillerinizde başlıklar kullanarak belgeleriniz için bölümler ve alt bölümler tasarlayabilirsiniz. Başlıklar, öğrencilerin içerikte gezinerek anlamasına yardımcı olabilir ve ekran okuyucuları için şarttır.

Sözcük işleme yazılımınızdaki yerleşik başlık stillerini kullanın.

Birinci (1.) düzey başlıklar için her zaman "Başlık 1" öğesini, bölüm başlıkları için "Başlık 2"yi, alt bölüm başlıkları için "Başlık 3"ü seçin ve bu şekilde devam edin. Paragraflar için "Normal" kullanılır.


Resimler için alternatif metin

Birçok belge görüntü içerebileceğinden görüntülerin alternatif açıklamalar içermesi önemlidir.

Alternatif metni, sözcük işleme yazılımınızda ekleyin.

Microsoft Word'da metin için iki alan vardır: Başlık ve Açıklama. Alternatif metninizi Açıklama metin kutusuna yazın, böylece Word belgelerini PDF veya HTML'ye dönüştürdüğünüzde alternatif metin yeni biçime dönüştürülür. Başlıklar diğer biçimlere dönüştürülmez, bunun için bunları yeni biçimde tekrar girmeniz gerekir.


Açıklayıcı bağlantılar

Bağlantılarınızı açıklayıcı hâle getirmek oldukça önemlidir. Her bağlantı, kullanıcı onu seçtiğinde ne olacağını açıklamalıdır.

Açıklayıcı bağlantıları, sözcük işleme yazılımınızda ekleyin.


Listeler

Doğru şekilde oluşturulan listeler, ekran okuyucu kullanan kişileri madde işaretli bir listedeki öğe sayısı konusunda bilgilendirir.

Sözcük işleme yazılımınızdaki yerleşik listeleri kullanın.


Tablo üstbilgileri

Belgelerinizde tablo kullanmak, öğrencilerinize karmaşık gelebilecek bilgileri düzenlemenin mükemmel bir yolu olabilir. Ancak tablolarınızın etkili ve erişilebilir olması için bunları görsel düzenler için değil sadece veriler için kullanmalısınız. Tablolarınıza başlık eklemek öğrencilerinizin, özellikle de ekran okuyucu kullananların tablolarda gezinmesini kolaylaştırır.

Tablo başlıklarını, sözcük işleme yazılımınızda ekleyin.


Microsoft Erişilebilirlik Denetleyicisi

Bu, erişilebilirlik sorunlarını saptamaya ve onarmaya yardımcı olan iyi bir kaynaktır. Araçlar’dan Erişilebilirliği Denetle’yi seçin.

Erişilebilirlik Denetleyicisi hakkında daha fazla bilgi


PDF belgeleri erişilebilir hale getirme

İçeriğinizi orijinal kaynak dosyasında tutmak belgenin her zaman erişilebilir kalmasını sağlamak için en iyi yol olsa da, pek çok eğitmen belgesini ve sunumunu Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) dosyaları olarak dışa vermeyi tercih eder.

PDF, içerik tutarlılığı sunan bir açık standartlı dosya biçimidir. Belgeyi yazdırmanız veya bir aygıtta görüntülemeniz önemli değildir. Biçimlendirme aynı kalır.

Bir belgeyi PDF olarak dışa verirken, PDF'in etiketli olduğuna emin olmak için dışa verme ayarlarının kontrol edilmesi çok önemlidir. Etiketli PDF, sayfaya anlam katmak için etiketleri ve öbek, paragraf, başlıklar gibi öğeleri kullanır. İyi içerik yapısıyla, ekran okuyucu kullanıcılarına yardımcı olur. Bu, PDF'te kolay gezinilmesini sağlar.

Belgeleri etiketli PDF’ler olarak kaydetme

  1. Erişilebilir bir metin belgesi ile başlayın.
  2. Belgeyi etiketli bir PDF olarak kaydedin.
    • Microsoft Word: Dosya'yı ve Farklı Kaydet'i seçin. Dosya Biçimi menüsünden PDF'i seçin. Elektronik dağıtım ve erişilebilirlik için en iyi öğesini ve ardından Dışa Ver'i seçin. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Word belgesini erişilebilir PDF olarak kaydetme.

      PDF Olarak Yazdır seçeneğini kullanmayın.

    • LibreOffice Writer ve Impress: Dosya ve PDF Olarak Dışa Ver'i seçin. PDF Seçenekleri'nden Etiketli PDF (belge yapısı ekle) ve Yer işaretlerini dışa ver öğesini seçin. Dışa Ver'i seçin.

Adobe Acrobat ile erişilebilir PDF’ler oluşturma

Adobe Acrobat’ınız varsa erişilebilir PDF’ler oluşturmanın yanı sıra erişilebilir olmalarını sağlamak için mevcut PDF’leri tarayabilirsiniz. 

Adobe Acrobat ile erişilebilir PDF’ler oluşturma hakkında daha fazla bilgi